Norske-postlister.no


Viser [100] av [2 600].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Motorferdselloven med forskrift - intensivert veiledning av kommuner i Troms og Finnmark
Dokument: Tilbakemelding til kommune om gjennomgang av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forvaltningsgrenser for anadrome laksefisk i Finnmark
Dokument: Høring av endringer i forvaltningsgrenser for laks i Tanavassdraget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til reise - og opphold for lærere i Finnmark - Kompetanse for kvalitet - høsten 2020
Dokument: Tildeling av tilskudd til reise og opphold for lærere på videreutdanning - Kompetanse for kvalitet - høst 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjektskjønn 2020
Dokument: Anmodning om rapportering på bruk av prosjektskjønnsmidler og status på prosjektet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forvaltningsklage - udemokratisk kommunal behandling - Tana bru - Tana kommune - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Angående rivning av Tana bru
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - kompensasjon for fastlegers sykefravær knyttet til koronavirus - Covid-19
Dokument: Tildeling av tilskudd som kompensasjon for fastlegers sykefravær knyttet til koronavirus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valg av forliksrådsmedlemmer og skjønnsmenn perioden 2021 - 2024
Dokument: Oppnevning av forliksråd - Tana kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompetansehevingstiltak for lærere og ledere i grunnskoleopplæring for voksne 2020
Dokument: Utlysning av midler til kompetansehevingstiltak for lærere og ledere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring for voksne 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 943505527 DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE
Dokument: Tilsynsrapport med varsel om pålegg og krav om opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 943505527 DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE
Dokument: Tilsynsrapport med varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2021
Dokument: Informasjon om tilskuddsordningen Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Orientering om lovverket - fradeling - Tana kommune - Finnmarkseiendommen - FeFo
Dokument: Manglende svar fra Tana kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fjernundervisning samisk - refusjon av merutgifter
Dokument: Svar på søknad om refusjon av merutgifter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak - ladestasjoner ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] gnr 11/579 - Berlevåg
Dokument: Ettersendelse ladestasjon i Berlevåg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 943505527 DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE
Dokument: Tilsyn - vedtak om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Listen over lokalmatprodusenter og serveringssteder i Troms og Finnmark
Dokument: Oppdatering av listen over lokalmatprodusenter og serveringssteder i Berlevåg , Kautokeino , Nesseby , Tana , Vadsø og Vardø kommuner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding ombygning av hytte og utedo, gnr. 5 bnr. 1 fnr. 151
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 5/1/151 - Berlevåg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til trossamfunn - Lister over medlemmer
Dokument: Beregning av kommunalt tilskudd til tros- og livssynssamfunn - antall medlemmer og tilhørige i Den norske kirke - informasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 5440 Berlevåg kommune gnr 11 bnr 512
Dokument: Tinglysing knr 5440 Berlevåg kommune gnr 11 bnr 512 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Navnesaker - Tana kommune knr 5441 (tidl. knr 2025)
Dokument: 06/02663-175 - Adressevedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med kommunal beredskapsplikt - Tana kommune 2020
Dokument: Foreløpig tilsynsrapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølgingsordningen 2019
Dokument: Tildeling av midler til kvalitetsutvikling 2020 - oppfølgingsordningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av boligtomt - Hillagurra - Tana 11/11
Dokument: Ingen merknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring i egenerklæringsskjemaene om konsesjonsfrihet, LDIR-360 og LDIR-356, og endringer i konsesjonsmodulen
Dokument: Endring i egenerklæringsskjemaene om konsesjonsfrihet LDIR-360 og LDIR-356 - endringer i konsesjonsmodulen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Vestre Slidre kommune [bedrift/enhet]
Lødingen kommune [bedrift/enhet]
Utsira kommune [bedrift/enhet]
Svelvik kommune [bedrift/enhet]
Stange kommune [bedrift/enhet]
Hof kommune
Trysil kommune [bedrift/enhet]
Hurum kommune [bedrift/enhet]
Stokke kommune [bedrift/enhet]
Jølster kommune [bedrift/enhet]
Bjugn kommune [bedrift/enhet]
Bø kommune Telemark
Rendalen kommune [bedrift/enhet]
Steinkjer kommune [bedrift/enhet]
Aremark kommune [bedrift/enhet]
Skiptvet kommune [bedrift/enhet]
Øksnes kommune [bedrift/enhet]
Skien kommune [bedrift/enhet]
Naustdal kommune [bedrift/enhet]
Kvam kommune [bedrift/enhet]
Ulstein kommune [bedrift/enhet]
Hjelmeland kommune [bedrift/enhet]
Ørland kommune [bedrift/enhet]
Lindås kommune [bedrift/enhet]
Lund kommune [bedrift/enhet]
Lom kommune [bedrift/enhet]
Folldal kommune [bedrift/enhet]
Måsøy kommune [bedrift/enhet]
Grue kommune [bedrift/enhet]
Roan kommune [bedrift/enhet]
Brønnøy kommune [bedrift/enhet]
Gratangen kommune [bedrift/enhet]
Lørenskog kommune [bedrift/enhet]
Hå kommune [bedrift/enhet]
Meråker kommune [bedrift/enhet]
Strand kommune [bedrift/enhet]
Grimstad kommune [bedrift/enhet]
Fjell kommune [bedrift/enhet]
Enebakk kommune [bedrift/enhet]
Kvitseid kommune
Lierne kommune [bedrift/enhet]
Midsund kommune [bedrift/enhet]
Storfjord kommune [bedrift/enhet]
Leikanger kommune [bedrift/enhet]
Marker kommune [bedrift/enhet]
Porsanger-Porsáŋggu-Porsagin kommune
Lindesnes kommune [bedrift/enhet]
Lardal kommune [bedrift/enhet]
Frei kommune [bedrift/enhet]
Os kommune [bedrift/enhet]
Meland kommune [bedrift/enhet]
Modum kommune [bedrift/enhet]
Østre Toten kommune [bedrift/enhet]
Tokke kommune [bedrift/enhet]
Averøy kommune [bedrift/enhet]
Sauherad kommune [bedrift/enhet]
Kvinnherad kommune [bedrift/enhet]
Dovre kommune [bedrift/enhet]
Grane kommune [bedrift/enhet]
Bømlo kommune [bedrift/enhet]
Engerdal kommune [bedrift/enhet]
Gjerstad kommune [bedrift/enhet]
Balestrand kommune [bedrift/enhet]
Indre Fosen kommune [bedrift/enhet]
Kongsvinger kommune [bedrift/enhet]
Spydeberg kommune [bedrift/enhet]
Salangen kommune [bedrift/enhet]
Bjørnafjorden kommune
Overhalla kommune [bedrift/enhet]
Vestby kommune [bedrift/enhet]
Tydal kommune [bedrift/enhet]
Tysfjord kommune [bedrift/enhet]
Sør-Fron kommune [bedrift/enhet]
Rygge kommune [bedrift/enhet]
Lunner kommune [bedrift/enhet]
Aure kommune [bedrift/enhet]
Lillestrøm kommune
Evje og Hornnes kommune [bedrift/enhet]
Hobøl kommune [bedrift/enhet]
Gjøvik kommune [bedrift/enhet]
Samnanger kommune [bedrift/enhet]
Rollag kommune [bedrift/enhet]
Tynset kommune [bedrift/enhet]
Træna kommune [bedrift/enhet]
Evenes kommune [bedrift/enhet]
Fedje kommune [bedrift/enhet]
Vaksdal kommune [bedrift/enhet]
Hurdal kommune [bedrift/enhet]
Gjerdrum kommune [bedrift/enhet]
Vanylven kommune [bedrift/enhet]
Alver kommune
Flå kommune [bedrift/enhet]
Bygland kommune [bedrift/enhet]
Andøy kommune [bedrift/enhet]
Leirfjord kommune [bedrift/enhet]
Frøya kommune [bedrift/enhet]
Røyrvik kommune - Raarvihke Tjïelte
Sortland kommune [bedrift/enhet]
Nærøysund kommune
Nittedal kommune [bedrift/enhet]
Selbu kommune [bedrift/enhet]
Tromsø kommune [bedrift/enhet]
Nord-Fron kommune [bedrift/enhet]
Øvre Eiker kommune [bedrift/enhet]
Iveland kommune [bedrift/enhet]
Vågå kommune [bedrift/enhet]
Hamar kommune [bedrift/enhet]
Saltdal kommune [bedrift/enhet]
Nord-Audnedal kommune
Moskenes kommune [bedrift/enhet]
Moss kommune [bedrift/enhet]
Tysvær kommune [bedrift/enhet]
Råde kommune [bedrift/enhet]
Værøy kommune [bedrift/enhet]
Drammen kommune [bedrift/enhet]
Samnanger kommune [bedrift/enhet]
Risør kommune [bedrift/enhet]
Masfjorden kommune [bedrift/enhet]
Ringebu kommune [bedrift/enhet]
Jevnaker kommune [bedrift/enhet]
Larvik kommune [bedrift/enhet]
Flora kommune [bedrift/enhet]
Inderøy kommune [bedrift/enhet]
Haram kommune [bedrift/enhet]
Rissa kommune [bedrift/enhet]
Sørreisa kommune [bedrift/enhet]
Heim kommune
Kragerø kommune [bedrift/enhet]
Sarpsborg kommune [bedrift/enhet]
Eidskog kommune [bedrift/enhet]
Bardu kommune [bedrift/enhet]
Sande kommune [bedrift/enhet]
Hole kommune [bedrift/enhet]
Holtålen kommune [bedrift/enhet]
Marnardal kommune [bedrift/enhet]
Røyken kommune [bedrift/enhet]
Nord-Odal kommune [bedrift/enhet]
Tjeldsund kommune [bedrift/enhet]
Hyllestad kommune [bedrift/enhet]
Elverum kommune [bedrift/enhet]
Kvitsøy kommune [bedrift/enhet]
Skodje kommune [bedrift/enhet]
Melhus kommune [bedrift/enhet]
Aukra kommune [bedrift/enhet]
Harstad - Hárstták kommune
Hægebostad kommune [bedrift/enhet]
Stad kommune
Vang kommune [bedrift/enhet]
Sandnes kommune [bedrift/enhet]
Herøy-Nordland kommune
Hitra kommune [bedrift/enhet]
Horten kommune [bedrift/enhet]
Klæbu kommune [bedrift/enhet]
Skånland kommune [bedrift/enhet]
Krødsherad kommune [bedrift/enhet]
Bodø kommune [bedrift/enhet]
Bjerkreim kommune [bedrift/enhet]
Øystre Slidre kommune [bedrift/enhet]
Lesja kommune [bedrift/enhet]
Ålesund kommune [bedrift/enhet]
Nordre Follo kommune
Kinn kommune
Re kommune [bedrift/enhet]
Bamble kommune [bedrift/enhet]
Våler kommune i Solør
Hjartdal kommune [bedrift/enhet]
Drangedal kommune [bedrift/enhet]
Snillfjord kommune [bedrift/enhet]
Asker kommune [bedrift/enhet]
Ullensvang kommune
Nesna kommune [bedrift/enhet]
Fjaler kommune [bedrift/enhet]
Lærdal kommune [bedrift/enhet]
Oppegård kommune [bedrift/enhet]
Nordre Land kommune [bedrift/enhet]
Sigdal kommune [bedrift/enhet]
Hammerfest kommune [bedrift/enhet]
Skjerstad kommune [bedrift/enhet]
Finnøy kommune [bedrift/enhet]
Hareid kommune [bedrift/enhet]
Fet kommune [bedrift/enhet]
Vega kommune [bedrift/enhet]
Klepp kommune [bedrift/enhet]
Vardø kommune [bedrift/enhet]
Sykkylven kommune [bedrift/enhet]
Eidfjord kommune [bedrift/enhet]
Førde kommune [bedrift/enhet]
Halsa kommune [bedrift/enhet]
Senja kommune
Skaun kommune [bedrift/enhet]
Øygarden kommune [bedrift/enhet]
Aurland kommune [bedrift/enhet]
Sømna kommune [bedrift/enhet]
Lyngdal kommune [bedrift/enhet]
Røst kommune [bedrift/enhet]
Gildeskål kommune [bedrift/enhet]
Vevelstad kommune [bedrift/enhet]
Nore og Uvdal kommune [bedrift/enhet]
Herøy kommune [bedrift/enhet]
Sola kommune [bedrift/enhet]
Skjervøy kommune [bedrift/enhet]
Gamvik kommune [bedrift/enhet]
Årdal kommune [bedrift/enhet]
Austevoll kommune [bedrift/enhet]
Kristiansund kommune [bedrift/enhet]
Tønsberg kommune [bedrift/enhet]
Nesset kommune [bedrift/enhet]
Ørsta kommune [bedrift/enhet]
Sør-Odal kommune [bedrift/enhet]
Gulen kommune [bedrift/enhet]
Luster kommune [bedrift/enhet]
Vadsø kommune [bedrift/enhet]
Lillesand kommune [bedrift/enhet]
Odda kommune [bedrift/enhet]
Midtre Gauldal kommune [bedrift/enhet]
Radøy kommune [bedrift/enhet]
Grong kommune [bedrift/enhet]
Hustadvika kommune
Verdal kommune [bedrift/enhet]
Karasjok kommune /Kárášjohka gielda
Fusa kommune [bedrift/enhet]
Voss kommune [bedrift/enhet]
Granvin kommune [bedrift/enhet]
Høylandet kommune [bedrift/enhet]
Vefsn kommune [bedrift/enhet]
Ringsaker kommune [bedrift/enhet]
Ibestad kommune [bedrift/enhet]
Hamarøy kommune [bedrift/enhet]
Nordreisa kommune [bedrift/enhet]
Høyanger kommune [bedrift/enhet]
Voss herad kommune
Alta kommune [bedrift/enhet]
Meløy kommune [bedrift/enhet]
Ullensvang kommune
Nesodden kommune [bedrift/enhet]
Vestnes kommune [bedrift/enhet]
Rana kommune [bedrift/enhet]
Etnedal kommune [bedrift/enhet]
Stjørdal kommune [bedrift/enhet]
Deanu gjelda - Tana kommune
Flakstad kommune [bedrift/enhet]
Hvaler kommune [bedrift/enhet]
Nes kommune i Akershus
Hadsel kommune [bedrift/enhet]
Gloppen kommune [bedrift/enhet]
Sula kommune [bedrift/enhet]
Kvalsund kommune [bedrift/enhet]
Indre Østfold Kommune
Rennesøy kommune [bedrift/enhet]
Forsand kommune [bedrift/enhet]
Jondal kommune [bedrift/enhet]
Sørum kommune [bedrift/enhet]
Kautokeino kommune/Guovdageaidnu suohkan
Loppa kommune [bedrift/enhet]
Etne kommune [bedrift/enhet]
Osen kommune [bedrift/enhet]
Levanger kommune [bedrift/enhet]
Froland kommune [bedrift/enhet]
Farsund kommune [bedrift/enhet]
Kåfjord kommune / Gáivuona Suohkan [bedrift/enhet]
Hasvik kommune [bedrift/enhet]
Gausdal kommune [bedrift/enhet]
Hemnes kommune [bedrift/enhet]
Åseral kommune [bedrift/enhet]
Osterøy kommune [bedrift/enhet]
Ås kommune [bedrift/enhet]
Siljan kommune [bedrift/enhet]
Bø kommune Vesterålen
Trøgstad kommune [bedrift/enhet]
Våler kommune i Østfold
Røros kommune [bedrift/enhet]
Rødøy kommune [bedrift/enhet]
Ringerike kommune [bedrift/enhet]
Trondheim kommune [bedrift/enhet]
Karmøy kommune [bedrift/enhet]
Skjåk kommune [bedrift/enhet]
Nissedal kommune [bedrift/enhet]
Nordkapp kommune [bedrift/enhet]
Sandefjord kommune [bedrift/enhet]
Rennebu kommune [bedrift/enhet]
Kvæfjord kommune [bedrift/enhet]
Ål kommune [bedrift/enhet]
Sunnfjord kommune
Balsfjord kommune [bedrift/enhet]
Tana kommune [bedrift/enhet]
Midt-Telemark kommune
Sogndal kommune [bedrift/enhet]
Lillehammer kommune [bedrift/enhet]
Sokndal kommune [bedrift/enhet]
Malvik kommune [bedrift/enhet]
Kongsberg kommune [bedrift/enhet]
Nesseby kommune [bedrift/enhet]
Vindafjord kommune [bedrift/enhet]
Sveio kommune [bedrift/enhet]
Berlevåg kommune [bedrift/enhet]
Surnadal kommune [bedrift/enhet]
Kvænangen kommune [bedrift/enhet]
Bergen kommune [bedrift/enhet]
Stavanger kommune [bedrift/enhet]
Rindal kommune [bedrift/enhet]
Vågan kommune [bedrift/enhet]
Lebesby kommune [bedrift/enhet]
Namsos kommune [bedrift/enhet]
Nesbyen kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune [bedrift/enhet]
Volda kommune [bedrift/enhet]
Bærum kommune [bedrift/enhet]
Frogn kommune [bedrift/enhet]
Ballangen kommune [bedrift/enhet]
Oslo kommune [bedrift/enhet]
Alstadhaug kommune
Gaular kommune [bedrift/enhet]
Bokn kommune [bedrift/enhet]
Dønna kommune [bedrift/enhet]
Nord-Aurdal kommune [bedrift/enhet]
Nærøy kommune [bedrift/enhet]
Lillestrøm kommune
Bindal kommune [bedrift/enhet]
Eidsvoll kommune [bedrift/enhet]
Alvdal kommune [bedrift/enhet]
Stor - Elvdal kommune [bedrift/enhet]
Sel kommune [bedrift/enhet]
Arendal kommune [bedrift/enhet]
Tysnes kommune [bedrift/enhet]
Verran kommune [bedrift/enhet]
Namsskogan kommune [bedrift/enhet]
Rømskog kommune [bedrift/enhet]
Notodden kommune [bedrift/enhet]
Karlsøy kommune [bedrift/enhet]
Gol kommune [bedrift/enhet]
Sør-Aurdal kommune [bedrift/enhet]
Hornindal kommune [bedrift/enhet]
Båtsfjord kommune [bedrift/enhet]
Giske kommune [bedrift/enhet]
Smøla kommune [bedrift/enhet]
Leka kommune [bedrift/enhet]
Birkenes kommune [bedrift/enhet]
Vestre Toten kommune [bedrift/enhet]
Bremanger kommune [bedrift/enhet]
Tinn kommune [bedrift/enhet]
Haugesund kommune [bedrift/enhet]
Eidsberg kommune [bedrift/enhet]
Stryn kommune [bedrift/enhet]
Frosta kommune [bedrift/enhet]
Sør-Varanger kommune [bedrift/enhet]
Beiarn kommune [bedrift/enhet]
Færder kommune [bedrift/enhet]
Lyngen kommune [bedrift/enhet]
Narvik kommune [bedrift/enhet]
Flekkefjord kommune [bedrift/enhet]
Fjord kommune
Sørfold kommune [bedrift/enhet]
Solund kommune [bedrift/enhet]
Løten kommune [bedrift/enhet]
Holmestrand kommune [bedrift/enhet]
Oppdal kommune [bedrift/enhet]
Åmli kommune [bedrift/enhet]
Ulvik kommune/Unjargga gielda
Kvinesdal kommune [bedrift/enhet]
Nedre Eiker kommune [bedrift/enhet]
Steigen kommune [bedrift/enhet]
Mandal kommune [bedrift/enhet]
Time kommune [bedrift/enhet]
Lurøy kommune [bedrift/enhet]
Loabága - Lavangen kommune
Flatanger kommune [bedrift/enhet]
Fitjar kommune [bedrift/enhet]
Halden kommune [bedrift/enhet]
Hattfjelldal kommune [bedrift/enhet]
Ullensaker kommune [bedrift/enhet]
Flesberg kommune [bedrift/enhet]
Lier kommune [bedrift/enhet]
Mosvik kommune
Fyresdal kommune [bedrift/enhet]
Leksvik kommune [bedrift/enhet]
Aurskog-Høland kommune [bedrift/enhet]
Hol kommune [bedrift/enhet]
Sauda kommune [bedrift/enhet]
Vik kommune [bedrift/enhet]
Rakkestad kommune [bedrift/enhet]
Gran kommune [bedrift/enhet]
Hemsedal kommune [bedrift/enhet]
Nannestad kommune [bedrift/enhet]
Molde kommune [bedrift/enhet]
Snåase-Snåsa kommune
Stranda kommune [bedrift/enhet]
Nome kommune [bedrift/enhet]
Norddal kommune [bedrift/enhet]
Askvoll kommune [bedrift/enhet]
Fauske-Fuossko kommune
Søndre Land kommune [bedrift/enhet]
Åfjord kommune [bedrift/enhet]
Os kommune i Hedmark
Vennesla kommune [bedrift/enhet]
Austrheim kommune [bedrift/enhet]
Gjemnes kommune [bedrift/enhet]
Tustna kommune [bedrift/enhet]
Orkland kommune
Øyer kommune [bedrift/enhet]
Tingvoll kommune [bedrift/enhet]
Åsnes kommune [bedrift/enhet]
Valle kommune [bedrift/enhet]
Rælingen kommune [bedrift/enhet]
Fredrikstad kommune [bedrift/enhet]
Gjesdal kommune [bedrift/enhet]
Dyrøy kommune [bedrift/enhet]
Målselv kommune [bedrift/enhet]
Kristiansand kommune [bedrift/enhet]
Stord kommune [bedrift/enhet]
Seljord kommune [bedrift/enhet]
Bykle kommune [bedrift/enhet]
Sirdal kommune [bedrift/enhet]
Askøy kommune [bedrift/enhet]
Tvedestrand kommune [bedrift/enhet]
Tolga kommune [bedrift/enhet]
Sunndal kommune [bedrift/enhet]
Vinje kommune [bedrift/enhet]
Randaberg kommune [bedrift/enhet]
Porsgrunn kommune [bedrift/enhet]
Drammen kommune [bedrift/enhet]
Suldal kommune [bedrift/enhet]
Rauma kommune [bedrift/enhet]
Vegårdhei kommune
Åmot kommune [bedrift/enhet]
Eigersund kommune [bedrift/enhet]
Modalen kommune [bedrift/enhet]
Vestvågøy kommune [bedrift/enhet]
Sak: Høring - forskrift til trossamfunnsloven om forvaltning av kirkebygg
Dokument: Høring - Forskrift til trossamfunnsloven om forvaltning av kirkebygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Hamar bispedømmeråd
Klima- og miljødepartementet [bedrift/enhet]
Ringerike kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Møre og Romsdal [bedrift/enhet]
Kragerø kommune [bedrift/enhet]
Fagforbundet TeoLOgene [bedrift/enhet]
Vanylven kommune [bedrift/enhet]
Flå kommune [bedrift/enhet]
Agder og Telemark biskop
Bjørgvin biskop
Skien kommune [bedrift/enhet]
Røst kommune [bedrift/enhet]
Berlevåg kommune [bedrift/enhet]
Nord-Hålogaland bispedømmeråd [bedrift/enhet]
Nærøysund kommune
Norges Kristne Råd [bedrift/enhet]
Kommunal- og moderniseringsdepartementet [bedrift/enhet]
Tana kommune [bedrift/enhet]
Etne kommune [bedrift/enhet]
Hattfjelldal Kommune [bedrift/enhet]
Bodø kommune [bedrift/enhet]
Leirfjord kommune [bedrift/enhet]
Røyrvik kommune [bedrift/enhet]
Harstad kommune [bedrift/enhet]
Gran kommune [bedrift/enhet]
Hole kommune [bedrift/enhet]
Ørsta kommune [bedrift/enhet]
Vågå kommune [bedrift/enhet]
Bjørnafjorden kommune
Sarpsborg kommune [bedrift/enhet]
Sør-Hålogaland bispedømmeråd
Os kommune [bedrift/enhet]
Åfjord kommune [bedrift/enhet]
Birkenes kommune [bedrift/enhet]
Kvæfjord kommune [bedrift/enhet]
Færder kommune [bedrift/enhet]
Eidsvoll kommune [bedrift/enhet]
Sømna kommune [bedrift/enhet]
Gausdal kommune [bedrift/enhet]
Tynset kommune [bedrift/enhet]
Ringsaker kommune [bedrift/enhet]
Andøy kommune [bedrift/enhet]
Skjervøy kommune [bedrift/enhet]
Alstahaug kommune [bedrift/enhet]
Ullensvang kommune
Tromsø kommune [bedrift/enhet]
Austrheim kommune [bedrift/enhet]
Alta kommune [bedrift/enhet]
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)
Den norske kirkes presteforening [bedrift/enhet]
Askøy kommune [bedrift/enhet]
Vestby kommune [bedrift/enhet]
Grong kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Troms og Finnmark [bedrift/enhet]
Hasvik Kommune [bedrift/enhet]
Trysil kommune [bedrift/enhet]
Nesodden kommune [bedrift/enhet]
Vestvågøy kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Agder [bedrift/enhet]
Kåfjord kommune [bedrift/enhet]
Lørenskog kommune [bedrift/enhet]
Rødøy kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Kristiansand kommune [bedrift/enhet]
Øyer kommune [bedrift/enhet]
Engerdal kommune [bedrift/enhet]
Frogn kommune [bedrift/enhet]
Tingvoll kommune [bedrift/enhet]
Flakstad kommune [bedrift/enhet]
Hyllestad kommune [bedrift/enhet]
Ørland kommune [bedrift/enhet]
Vågan kommune [bedrift/enhet]
Nord-Hålogaland biskop
Gjerdrum kommune [bedrift/enhet]
Etnedal kommune [bedrift/enhet]
Vega kommune [bedrift/enhet]
Bjerkreim kommune [bedrift/enhet]
Kvinnherad kommune [bedrift/enhet]
Tinn kommune [bedrift/enhet]
Bremanger kommune [bedrift/enhet]
Sykkylven kommune [bedrift/enhet]
Bardu kommune [bedrift/enhet]
Årdal kommune [bedrift/enhet]
Kviteseid kommune [bedrift/enhet]
Søgne kommune [bedrift/enhet]
Sørreisa kommune [bedrift/enhet]
Øksnes kommune [bedrift/enhet]
Melhus kommune [bedrift/enhet]
Kvitsøy kommune [bedrift/enhet]
Fauske kommune [bedrift/enhet]
Bærum kommune [bedrift/enhet]
Fellesrådet for Afrika [bedrift/enhet]
Sigdal kommune [bedrift/enhet]
Beiarn kommune [bedrift/enhet]
Stryn kommune [bedrift/enhet]
Sandnes kommune [bedrift/enhet]
Meråker kommune [bedrift/enhet]
Ål kommune [bedrift/enhet]
Namsos kommune [bedrift/enhet]
Siljan kommune [bedrift/enhet]
Bamble kommune [bedrift/enhet]
Skjåk kommune [bedrift/enhet]
Hurdal kommune [bedrift/enhet]
Malvik kommune [bedrift/enhet]
Sandefjord kommune [bedrift/enhet]
Lillesand kommune [bedrift/enhet]
Rollag kommune [bedrift/enhet]
Søndre Land kommune [bedrift/enhet]
Sametinget [bedrift/enhet]
Kongsberg kommune [bedrift/enhet]
Holmestrand kommune [bedrift/enhet]
Meløy kommune [bedrift/enhet]
Asker kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Vestland [bedrift/enhet]
Saltdal kommune [bedrift/enhet]
Sør-Hålogaland biskop
Jevnaker kommune [bedrift/enhet]
Steigen kommune [bedrift/enhet]
Stavanger kommune [bedrift/enhet]
Sokndal kommune [bedrift/enhet]
Nord-Fron kommune [bedrift/enhet]
Flesberg kommune [bedrift/enhet]
Aukra kommune [bedrift/enhet]
Tjeldsund kommune [bedrift/enhet]
KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter [bedrift/enhet]
Voss kommune [bedrift/enhet]
Trondheim kommune [bedrift/enhet]
Vestre Toten kommune [bedrift/enhet]
Kautokeino kommune
Skiptvet kommune [bedrift/enhet]
Nes kommune [bedrift/enhet]
Vegårshei kommune [bedrift/enhet]
Iveland kommune [bedrift/enhet]
Nordkapp kommune [bedrift/enhet]
Gamvik kommune [bedrift/enhet]
Salangen kommune [bedrift/enhet]
Bygland kommune [bedrift/enhet]
Møre biskop
Sunnfjord kommune
Nesbyen kommune
Dønna kommune [bedrift/enhet]
Vestre Slidre kommune [bedrift/enhet]
Sande kommune [bedrift/enhet]
Lund kommune [bedrift/enhet]
Borg biskop
Smøla kommune [bedrift/enhet]
Lebesby kommune [bedrift/enhet]
Gildeskål kommune [bedrift/enhet]
Masfjorden kommune [bedrift/enhet]
Namsskogan kommune [bedrift/enhet]
Hareid kommune [bedrift/enhet]
Rennebu kommune [bedrift/enhet]
Ulstein kommune [bedrift/enhet]
Hadsel kommune [bedrift/enhet]
Vang kommune [bedrift/enhet]
Grane kommune [bedrift/enhet]
Osterøy kommune [bedrift/enhet]
Vardø kommune [bedrift/enhet]
Steinkjer kommune [bedrift/enhet]
Leka kommune [bedrift/enhet]
Bykle kommune [bedrift/enhet]
Nordre Land kommune [bedrift/enhet]
Notodden kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Nordland [bedrift/enhet]
Tunsberg bispedømmeråd [bedrift/enhet]
Nissedal kommune [bedrift/enhet]
Drangedal kommune [bedrift/enhet]
Stjørdal kommune [bedrift/enhet]
Frosta kommune [bedrift/enhet]
Modum kommune [bedrift/enhet]
Tokke kommune [bedrift/enhet]
Ibestad kommune [bedrift/enhet]
Stord kommune [bedrift/enhet]
Vefsn kommune [bedrift/enhet]
Oslo biskop
Nord-Odal kommune [bedrift/enhet]
Sør-Aurdal kommune [bedrift/enhet]
Grue kommune [bedrift/enhet]
Drammen kommune [bedrift/enhet]
Aremark kommune [bedrift/enhet]
Sør-Odal kommune [bedrift/enhet]
Hamar kommune [bedrift/enhet]
Gjesdal kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Trøndelag [bedrift/enhet]
Vennesla kommune [bedrift/enhet]
Narvik kommune [bedrift/enhet]
Samnanger kommune [bedrift/enhet]
Bjugn kommune [bedrift/enhet]
Indre Østfold kommune
Enebakk kommune [bedrift/enhet]
Midtre Gauldal kommune [bedrift/enhet]
Sunndal kommune [bedrift/enhet]
Riksantikvaren [bedrift/enhet]
Hitra kommune [bedrift/enhet]
Ullensaker kommune [bedrift/enhet]
Kristiansund kommune [bedrift/enhet]
Stad kommune
Grimstad kommune [bedrift/enhet]
Oslo bispedømmeråd [bedrift/enhet]
Lillestrøm kommune
Surnadal kommune [bedrift/enhet]
Lunner kommune [bedrift/enhet]
Lavangen kommune [bedrift/enhet]
Arendal kommune [bedrift/enhet]
Vinje kommune [bedrift/enhet]
Lillehammer kommune [bedrift/enhet]
Froland kommune [bedrift/enhet]
Lier kommune [bedrift/enhet]
Skaun kommun
Utsira kommune [bedrift/enhet]
Tønsberg kommune [bedrift/enhet]
Oslo kommune [bedrift/enhet]
Seljord kommune [bedrift/enhet]
Nidaros biskop
Senja kommune
Herøy kommune [bedrift/enhet]
Rauma kommune [bedrift/enhet]
Nannestad kommune [bedrift/enhet]
Inderøy kommune [bedrift/enhet]
Hustadvika kommune
Våler kommune [bedrift/enhet]
Lærdal kommune [bedrift/enhet]
Eidskog kommune [bedrift/enhet]
Alvdal kommune [bedrift/enhet]
Gjerstad kommune [bedrift/enhet]
Hol kommune [bedrift/enhet]
Hjartdal Kommune [bedrift/enhet]
Averøy kommune [bedrift/enhet]
Rindal kommune [bedrift/enhet]
Rendalen kommune [bedrift/enhet]
Våler kommune [bedrift/enhet]
Kongsvinger kommune [bedrift/enhet]
Sveio kommune [bedrift/enhet]
Moss kommune [bedrift/enhet]
Marker kommune [bedrift/enhet]
Karlsøy kommune [bedrift/enhet]
Sortland kommune [bedrift/enhet]
Bjørgvin bispedømmeråd [bedrift/enhet]
Sauda kommune [bedrift/enhet]
Eigersund kommune [bedrift/enhet]
Ringebu kommune [bedrift/enhet]
Kateketforeningen, Kirkelig undervisningsforbund
Høyanger kommune [bedrift/enhet]
Oslo katolske bispedømme [bedrift/enhet]
Stange kommune [bedrift/enhet]
Hemsedal kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmennenes fellesadministrasjon [bedrift/enhet]
Randaberg kommune [bedrift/enhet]
Universitetet i Oslo [bedrift/enhet]
Dovre kommune [bedrift/enhet]
Stavanger bispedømmeråd
Larvik kommune [bedrift/enhet]
Ålesund kommune [bedrift/enhet]
Bodø kommune [bedrift/enhet]
Røros kommune [bedrift/enhet]
Overhalla kommune [bedrift/enhet]
Sirdal kommune [bedrift/enhet]
Storfjord kommune [bedrift/enhet]
Vestnes kommune [bedrift/enhet]
Borg bispedømmeråd
Aure kommune [bedrift/enhet]
Valle kommune [bedrift/enhet]
Øystre Slidre kommune [bedrift/enhet]
Brønnøy kommune [bedrift/enhet]
Tolga kommune [bedrift/enhet]
Nordre Follo kommune
Nesseby kommune [bedrift/enhet]
Bergen kommune [bedrift/enhet]
Elverum kommune [bedrift/enhet]
Flatanger kommune [bedrift/enhet]
Fredrikstad kommune [bedrift/enhet]
Lom kommune [bedrift/enhet]
Løten kommune [bedrift/enhet]
Bindal kommune [bedrift/enhet]
Gol kommune [bedrift/enhet]
Kvænangen kommune [bedrift/enhet]
Heim kommune
Hægebostad kommune [bedrift/enhet]
Evenes kommune [bedrift/enhet]
Lødingen kommune [bedrift/enhet]
Holtålen kommune [bedrift/enhet]
Ulvik herad [bedrift/enhet]
Kommunesektorens organisasjon
Ås kommune [bedrift/enhet]
Lyngdal kommune [bedrift/enhet]
Loppa kommune [bedrift/enhet]
Hammerfest kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Rogaland [bedrift/enhet]
Agder og Telemark bispedømmeråd
Gloppen kommune [bedrift/enhet]
Verdal kommune [bedrift/enhet]
Austevoll kommune [bedrift/enhet]
Farsund kommune [bedrift/enhet]
Kvinesdal kommune [bedrift/enhet]
KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning [bedrift/enhet]
Nome kommune [bedrift/enhet]
Vadsø kommune [bedrift/enhet]
Vik kommune [bedrift/enhet]
Orkland kommune
Aurskog Høland kommune [bedrift/enhet]
Østre Toten kommune [bedrift/enhet]
Den Norske Kirke [bedrift/enhet]
Tydal kommune [bedrift/enhet]
Nordreisa kommune [bedrift/enhet]
Træna kommune [bedrift/enhet]
Fjaler kommune [bedrift/enhet]
Tvedestrand kommune [bedrift/enhet]
Kinn kommune
Klepp kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Innlandet [bedrift/enhet]
Luster kommune [bedrift/enhet]
Rælingen kommune [bedrift/enhet]
Åmot kommune [bedrift/enhet]
Hvaler kommune [bedrift/enhet]
Vevelstad kommune [bedrift/enhet]
Hemnes kommune [bedrift/enhet]
Øygarden kommune [bedrift/enhet]
Kvam herad [bedrift/enhet]
Værøy kommune [bedrift/enhet]
Åsnes kommune [bedrift/enhet]
Målselv kommune [bedrift/enhet]
Lierne kommune [bedrift/enhet]
Strand kommune [bedrift/enhet]
Tysnes kommune [bedrift/enhet]
Åmli kommune [bedrift/enhet]
Alver kommune
Bokn kommune [bedrift/enhet]
Hjelmeland kommune [bedrift/enhet]
Lindesnes kommune [bedrift/enhet]
Det norske Diakonforbund [bedrift/enhet]
Nittedal kommune [bedrift/enhet]
Rakkestad kommune [bedrift/enhet]
Horten kommune [bedrift/enhet]
Porsanger kommune [bedrift/enhet]
Fellesrådet for kunstfagene i skolen [bedrift/enhet]
Moskenes kommune [bedrift/enhet]
Rana kommune [bedrift/enhet]
Giske kommune [bedrift/enhet]
Tysvær kommune [bedrift/enhet]
Norsk forening for gravplasskultur [bedrift/enhet]
Fjord kommune
Hamar biskop
Sørfold kommune [bedrift/enhet]
Solund kommune [bedrift/enhet]
Bømlo kommune [bedrift/enhet]
Stranda kommune [bedrift/enhet]
Herøy kommune [bedrift/enhet]
Tunsberg biskop
Snåsa kommune [bedrift/enhet]
Øvre Eiker kommune [bedrift/enhet]
Aurland kommune [bedrift/enhet]
Eidfjord kommune [bedrift/enhet]
Sola kommune [bedrift/enhet]
Time kommune [bedrift/enhet]
Stor-Elvdal kommune [bedrift/enhet]
Halden kommune [bedrift/enhet]
Nidaros bispedømmeråd
Båtsfjord kommune [bedrift/enhet]
Askvoll kommune [bedrift/enhet]
Volda kommune [bedrift/enhet]
Fitjar kommune [bedrift/enhet]
Måsøy kommune [bedrift/enhet]
Oppdal kommune [bedrift/enhet]
Stavanger biskop
Evje og Hornnes kommune [bedrift/enhet]
Kirkeansatte i Delta
Flekkefjord kommune [bedrift/enhet]
Karasjok kommune [bedrift/enhet]
Levanger kommune [bedrift/enhet]
Midt-Telemark kommune
Indre Fosen kommune [bedrift/enhet]
Høylandet kommune [bedrift/enhet]
Nore og Uvdal kommune [bedrift/enhet]
Gulen kommune [bedrift/enhet]
Nesna kommune [bedrift/enhet]
Frøya kommune [bedrift/enhet]
Lyngen kommune [bedrift/enhet]
Vindafjord kommune [bedrift/enhet]
Fedje kommune [bedrift/enhet]
Suldal kommune [bedrift/enhet]
Nord-Aurdal kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark [bedrift/enhet]
Lurøy kommune [bedrift/enhet]
Modalen kommune [bedrift/enhet]
Folldal kommune [bedrift/enhet]
Åseral kommune [bedrift/enhet]
Gjøvik kommune [bedrift/enhet]
Risør kommune [bedrift/enhet]
Sør-Varanger kommune [bedrift/enhet]
Den norske kirke [bedrift/enhet]
Hamarøy kommune [bedrift/enhet]
Karmøy kommune [bedrift/enhet]
Balsfjord kommune [bedrift/enhet]
Sula kommune [bedrift/enhet]
Bø kommune [bedrift/enhet]
Kulturdepartementet [bedrift/enhet]
Lesja kommune [bedrift/enhet]
Gjemnes kommune [bedrift/enhet]
Sør-Fron kommune [bedrift/enhet]
Sogndal kommune [bedrift/enhet]
Sel kommune [bedrift/enhet]
Molde kommune [bedrift/enhet]
Gratangen kommune [bedrift/enhet]
Osen kommune [bedrift/enhet]
Hå kommune [bedrift/enhet]
Råde kommune [bedrift/enhet]
Vaksdal Kommune [bedrift/enhet]
Fyresdal kommune [bedrift/enhet]
Krødsherad kommune [bedrift/enhet]
Dyrøy kommune [bedrift/enhet]
Haugesund kommune [bedrift/enhet]
Porsgrunn kommune [bedrift/enhet]
Selbu kommune [bedrift/enhet]