Norske-postlister.no


Viser [24] av [24].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Skogfond 2020
Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 22/3 i Porsgrunn (3806)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - kvalitetssikring av naturtyper i skog - 2020
Dokument: Tilbakemelding - klage - prosjekt - kvalitetssikring av naturtyper i skog - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål til Naturbase - naturtyper
Dokument: Linnaskottåsen i Langangen i Porsgrunn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - kvalitetssikring av naturtyper i skog - 2020
Dokument: Orientering - rekartlegging av naturtyper i skog - Storås - Porsgrunn - prosjekt - kvalitetssikring av naturtyper i skog - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - kvalitetssikring av naturtyper i skog - 2020
Dokument: Orientering - rekartlegging av naturtyper i skog - Linnaskottåsen - Porsgrunn - prosjekt - kvalitetssikring av naturtyper i skog - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om bygging av traktorvei, gbnr. 22/3, Porsgrunn
Dokument: Svar på søknad om bygging/ombygging av traktorvei, gbnr. 22/3, Porsgrunn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Veg - Klage byggesak - Porsgrunn kommune -22/4 - Halvarpvegen 63
Dokument: Ikke medhold i klage - dispensasjon - veg - gnr/bnr. 22/4 - Porsgrunn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Veg - Klage byggesak - Porsgrunn kommune -22/4 - Halvarpvegen 63
Dokument: Forlenget saksbehandlingstid i klagesak - veg - 22/4 - Porsgrunn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - Reguleringsplan Porsgrunn kommune - Halvarp
Dokument: Ikke medhold i klage- reguleringsplan for Halvarp - Porsgrunn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Veg - Klage byggesak - Porsgrunn kommune -22/4 - Halvarpvegen 63
Dokument: Foreløpig melding i klagesak - Veg - 22/4 - Porsgrunn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - Reguleringsplan Porsgrunn kommune - Halvarp
Dokument: Foreløpig melding klagesak - Reguleringsplan Halvarp - Porsgrunn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Framkomstveg til fritidsboliger over eiendommen Halvarp 22/4 - Klage byggesak - Porsgrunn kommune
Dokument: Ikke medhold i klage - dispensasjon - framkomstvei - 22/4 - Porgrunn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Framkomstveg til fritidsboliger over eiendommen Halvarp 22/4 - Klage byggesak - Porsgrunn kommune
Dokument: Foreløpig melding i klagesak - 22/4 - Porsgrunn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken