Norske-postlister.no


Viser [100] av [1 729].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Elev - ordinær skoleskyss - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om skoleskyss - privat skole utenfor bostedskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 26/96 - Sundbyveien 233 - ny vei og parkeringsplass
Dokument: Ønsker uttalelse fra Vestfold og Telemark fylkeskommune til ny parkering på Grasmyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 7/88 Trasè for vann og avløp
Dokument: Anmodning om forhåndsuttalelse Gbnr 7/88 Trasè for vann og avløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Periodisk oppgjør 2020
Dokument: Periodisk oppgjør august 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 216/383 - Faråsen 25 - tiltak uten ansvarsrett
Dokument: Gbnr 216/383 - Faråsen 25 - Krav om matrikulering - svar på søknad om fradeling og dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/647 - Krogshavnveien 17 - takveranda
Dokument: Oversendelse av mottatt søknad for oppføring av tilbygg til bolig på gbnr. 106/647 - Krogshavnveien 17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elevutplassering - Avskjermet
Dokument: Bekreftelse på utplassering - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av reguleringsplan for Finmarkstrand - område FF5 innenfor gjeldende plan id 216
Dokument: Oversendelses skriv - Reguleringsendring av reguleringsplan for Finmarkstrand - område FF5 innenfor gjeldende plan id 216 - offentlig ettersyn/høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan Nybrottsveien 8 - gbnr. 83/60 - planID 361
Dokument: Oversendelses skriv - Detaljregulering - Nybrottsveien 8 - gbnr. 83/60 - planID 361 - offentlig ettersyn.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsendring - Kjellestad vest, Lyngbakken barnehage - parkering
Dokument: Oversendelses skriv - Reguleringsendring - av plan Kjellestad vest, Lyngbakken barnehage - parkering - offentlig ettersyn.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for gbnr. 62/428 m.fl., Nordre Frogner
Dokument: Melding om vedtak - hva mener du om detaljregulering for gbnr 62/428 m.fl., Nordre Frogner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] OG ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , IBSEN GRUPPEN AS , ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Linn og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] OG ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] OG ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , MAGNILD ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] OG ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] OG ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Statens vegvesen region ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , Svanberg Byggteknikk, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] OG ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] , ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Trygg Trafikk Telemark, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Sak: Gbnr. 79/6/8 - Valleveien 1070 - Tilbygg
Dokument: Tillatelse etter Plan- og bygningsloven § 20-1 for vesentlig ombygging og utvidelse av eksisterende hytte på gnr. 79 bnr.6- 8 innenfor reguleringsplan for del av Rønningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om punktutbedring etter landbruksveiforskrifen - gbnr 9/1
Dokument: Forespørsel om uttale til søknad om anleggelse av leggeplasser for tømmer/parkeringsplasser ved fylkesvei 3310
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Bunestoppen boligområde
Dokument: Oversendelsesskriv - kunngjøring av detaljregulering for Bunestoppen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planprogram kommuneplanens samfunnsdel 2020-2022
Dokument: Høring planprogram Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 418/1 - Krav om matrikkelføring - Fv 39 - Tuftekrysset
Dokument: Gbnr 418/1 - Bekreftelse på at krav om matrikkelføring - Tuftekrysset - er matrikkelført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] av kommunalt næringsfond 2020
Dokument: Melding om vedtak - Ekstraordinære midler, kommunalt næringsfond
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal planstrategi 2020-2024
Dokument: Kommunal planstrategi 2020-2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul. Varsel om utfyllende informasjon.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Direktoratet for mineralforvaltning, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Drangedal kommune , Forsvarsbygg, Fortidsminneforeningen avd. Telemark, Forum for natur og friluftsliv Telemark, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Gea Norvegica Geopark, Grenland Friluftsråd v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Grenland Næringsforening , Herøya industripark, Ineos, Jordvernforeningen i Telemark, Kviteseid kommune, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], LO i Telemark, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Mattilsynet, Midt-Telemark kommune, Miljødirektoratet, Miljørettet helsevern, Naturvernforbundet, Nome kommune, Norges Geotekniske Institutt, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Region Sør, Norsk Maritimt Museum, Norsk Ornitologisk Forening avd. Telemark, Notodden kommune, Nye Veier AS, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Vestfold og Telemark, Riksantikvaren, Seljord kommune , Sivilforsvaret, Skagerak Energi AS, Skagerak Nett AS, Skien by, Skien Historielag, Skien Håndverk- og industriforening, Skien kommune, kirkevergen, Skien Turlag, Skienselva Elveeierlag, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Statens vegvesen region sør, Statkraft, Statnett SF, Statsbygg Region Sør, Stiftelsen Dilsdalen feriekoloni, Sør-Øst politidistrikt, Telemark Arkitektforening, Telemark Botaniske Forening, Telemark Museum, Telemark Natur og Ungdom avd. Skien, Telemark Turistforening , Telemarkkanalens Venner, Telenor Norge AS Drift og leveranse Utbygging ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune, Tokke kommune, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Trygg Trafikk Telemark, Vekst i Grenland AS, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Vinje kommune, Visit Telemark AS, Yara
Sak: Videresender søknad om skoleskyss til privat skole i annen kommune - 2020-21
Dokument: Videresender søknad om skoleskyss til privat skole utenfor Bamble kommune - 2020-21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Meir seksualundervisning i skulen
Dokument: Melding om vedtak frå Vinje Ungdomsråd - Meir seksualundervisning i skulen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Videresender søknad om skoleskyss til privat skole i annen kommune - 2020-21
Dokument: Søknad om skoleskyss - privat skole i annen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trafikksikkerhetsordningen 2021
Dokument: Søknad om tilskudd Trafikksikkerhetsordningen 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trafikksikkerhetsordningen 2021
Dokument: Søknad om trafikksikkerhetstiltak 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om flytting av støylsbu, gbnr 60/1
Dokument: Søknad om flytting av støylsbu, gbnr 60/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til settefiskproduksjon - Nyland settefisk
Dokument: Oversendelse av høringsuttalelser - Søknad om tillatelse til settefiskproduksjon - Nyland settefisk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 202/3 - 203/2 - 219/1 og 221/2142 - arealoverføring
Dokument: Gbnr 202/3 - 203/2 - 219/1 - 221/2142 - 221/233 og 221/232 - arealoverføring i forbindelse med utbedring av fv. 3294, Trommedalsvegen.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 12/53 - Hoppestadvegen 381 - oppmålingsforretning
Dokument: Gbnr 12/53 varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablering av forum for jernbane for kommunene langs Sørlandsbanen i Vestfold og Telemark
Dokument: Togforum for Sørlandsbanen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/64 - Vaterlandsgate - utvidelse av trapp
Dokument: Gbnr. 106/64 - Vaterlandsgate - nytt ingangsparti
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/32 - Strandgata 46 - levegg, drivhus og mur
Dokument: Vedrørende tiltak - Gbnr. 107/32 - Strandgata 46
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 12/395 - Klarlegging av eksisterende grense
Dokument: Oversendelse av matrikkelbrev for gbnr. 12/395 etter klarlegging av eksisterende grenser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Aldersvenlege bustader og bumiljø i distrikta
Dokument: Søknad om tilskot
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 965003 - InterCity Tønsberg-Larvik - Grunnerverv og forundersøkelser - Vestfold og Telemark Fylkeskommune - gnr/bnr 605/1 i Sandefjord kommune
Dokument: Intercity Stokke - Sandefjord - Henvendelse om supplerende grunnundersøkelser for Gnr/Bnr 605/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan nord - E18 Langangen - Lanner - Porsgrunn kommune - Vestfold og Telemark - Id 222340 , 222341 , 222342 , 222339 , 224202 og 223228 ( Tidligere sak 2019/10819 - Telemark )
Dokument: Melding om ferdigstilt arkeologiske undersøkelse av id 22239 , 222340 , 222341 , 222342 - Reguleringsplan E18 Langangen - Lanner - Regulering nord - Porsgrunn - Vestfold og Telemark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Nenset sandtak
Dokument: Hva mener du om reguleringsplan for Nenset sandtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], AUTOMOBIL HOLDING AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Bane Nor, region ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] K, BOBLEFRIK-FREDRIKS ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Direktoratet for mineralforvaltning, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Fortidsminneforeningen avd. Telemark, Forum for natur og friluftsliv Telemark, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] K A, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Gea Norvegica Geopark, Gimsøy lokalutvalg, GIMSØY OG NENSET SOKN, GISHOLT & FINNE EIENDOM AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], GOORAN VOLGA, Grenland Friluftsråd v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], GRENLAND HANDELSPARK AS, GRENLAND VETERANVOGNKLUBB, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] B, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Håvard Ødegårdstuen, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], JETZ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] S, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], KJØRBEKKDALEN 1B AS, Klyve lokalutvalg, KNUDSEN GERLY ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Kongerød skole v / rektor, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] BJØRNTV, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], LO i Telemark, Loe Betongelementer AS, LYNGBAKKEN BORETTSLAG, LYNGBAKKEN KONTORSENTER AS, LYNGBAKKVEGEN 1 AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Miljørettet helsevern, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], NENSET NÆRINGSPARK AS, Nenseth Eiendom AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], NLA Telemark, Norfloor Eiendom AS, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Region Sør, Norsk Ornitologisk Forening av. Telemark, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Vestfold og Telemark, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], OMSORGBYGG AS, Opplysningsvesenets ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] JWAMER KHIDER, Sandaker 1-3 Borettslaget, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] H, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Skagerak Nett AS, Skien Boligbyggelag, Skien Historielag, Skien kirkelige fellesråd, Skien næringsforening, Skien turlag, Skogmo videregående skole v / rektor, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Statens vegvesen region ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Storg 79 AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Telemark botaniske forening, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Troens Liv Barnehage, Troens Liv Bibelsenter, Trygg Trafikk Telemark, Utvalg for landbruk, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] C, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Vekst i Grenland AS, Vestfold og Telemark fylkeskommune, VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE, VOX 4 SKIEN AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] F, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], AASLAND EIENDOM AS
Sak: Detaljregulering - Bjorstaddalen
Dokument: Hva mener du om detaljregulering for Bjorstaddalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/1425 - Telemarksvegen 14 - Tuftebygget/Meny Saga - nybygg og tilbygg
Dokument: FV 59 Tuftekrysset - Godkjenning av tiltaksplan for forurensede masser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan for friluftslivets ferdselsårer i Vestfold og Telemark
Dokument: Plan for friluftslivets ferdselsårer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1001267 Skulebakken Neslandsvatn
Dokument: Skulebakken, Hjertesona og GS-vei Neslandsvatn | Gjennomføringsavtale ønskes.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2019-3-NO02-KA347-001586 - Ungdomspolitiske møter Vestfold fylkeskommune
Dokument: 2019-3-NO02-KA347-001586 - Informasjon - Tillegg til kontrakt og mal for søknad om utvidelse av prosjektperiode
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra:
Til: Bamble kommune [bedrift/enhet]

Porsgrunn kommune v/Brann og feiervesen

Eldrerådet (01.10.2019 - 01.10.2023)
Porsgrunn kommune, barnerepresentanten
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark [bedrift/enhet]
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Statens Vegvesen [bedrift/enhet]
Vestfold og Telemark fylkeskommune v/ Farte
Renovasjon i Grenland IKS [bedrift/enhet]
Naturvernforbundet i Grenland [bedrift/enhet]
Grenland friluftsråd [bedrift/enhet]
Grenland havpadleklubb [bedrift/enhet]
Porsgrunn og Omegns Turistforening [bedrift/enhet]
Forum for natur og friluftsliv Telemark
Telemark Turistforening [bedrift/enhet]
Telemark Botaniske Forening [bedrift/enhet]
Norsk ornitologisk forening - Telemark NOF avd. Telemark
Gea Norvegica Geopark IKS [bedrift/enhet]
Fortidsminneforeningen Telemark avdeling
Norsk Maritimt Museum [bedrift/enhet]
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) [bedrift/enhet]
Sør-Øst politidistrikt [bedrift/enhet]
Brevik vel
Sandøya Velforening
Norges Blindeforbund, Telemark [bedrift/enhet]
Norges handikapforbund Region Oslofjord vest, Grenland
Skagerak Energi AS [bedrift/enhet]
Statnett [bedrift/enhet]
Riksantikvaren [bedrift/enhet]
BARCLAY EIENDOM AS [bedrift/enhet]
BERG ERIK [bedrift/enhet]
BERG ERIK [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Feste Grenland AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
JACOBSEN JARLE [bedrift/enhet]
JOHANSEN BJØRN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
PORSGR KOMM V/HAVNEVESENET
PORSGRUNN BOLIGSTIFTELSE [bedrift/enhet]
PORSGRUNN KOMMUNE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
WIBORG AASE
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kommunalt samarbeidsråd for personer med funksjonsnedsettelse
Sak: Gbnr. 58/10 - Rørholtveien 777 - Riving av hele bygg
Dokument: Oversendelse av mottatt søknad for riving av resterende bolig etter brann på gbnr. 58/10 - Rørholtveien 777, til uttalelse.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lavtemperatur asfalt
Dokument: Oppfordring om bruk av lavtemperatur asfalt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 99/1 - Søknad om rammeløyve - riving og nytt bygg
Dokument: 3825-99/1 - Søknad om riving av SEFRAK-registret bygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Offentlig anskaffelse - Erfaringer med inndelingsloven og sammenslåinger
Dokument: Invitasjon til digital erfaringssamling om kommunesammenslåing og bruk av inndelingsloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stortings- og sametingsvalg 2021 - utredning av smitteverntiltak
Dokument: Valggjennomføring i 2021 i lys av den pågående covid-19 pandemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Gulen kommune [bedrift/enhet]
Røst kommune [bedrift/enhet]
Fredrikstad kommune [bedrift/enhet]
Gratangen kommune [bedrift/enhet]
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Hjartdal kommune [bedrift/enhet]
Raarvihke - Røyrvik kommune
Solund kommune [bedrift/enhet]
Beiarn kommune [bedrift/enhet]
Hemnes kommune [bedrift/enhet]
Luster kommune [bedrift/enhet]
Stad kommune
Alstahaug kommune [bedrift/enhet]
Leka kommune [bedrift/enhet]
Kristiansand kommune [bedrift/enhet]
Selbu kommune [bedrift/enhet]
Sør-Varanger kommune [bedrift/enhet]
Halden kommune [bedrift/enhet]
Lærdal kommune [bedrift/enhet]
Våler kommune [bedrift/enhet]
Lunner kommune [bedrift/enhet]
Øyer kommune [bedrift/enhet]
Årdal kommune [bedrift/enhet]
Båtsfjord kommune [bedrift/enhet]
Grue kommune [bedrift/enhet]
Høylandet kommune [bedrift/enhet]
Jevnaker kommune [bedrift/enhet]
Kárášjohka - Karasjok kommune
Steigen kommune [bedrift/enhet]
Sykkylven kommune [bedrift/enhet]
Evenes kommune [bedrift/enhet]
Indre Fosen kommune [bedrift/enhet]
Lier kommune [bedrift/enhet]
Sør-Odal kommune [bedrift/enhet]
Froland kommune [bedrift/enhet]
Nordland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Bjørnafjorden kommune
Steinkjer kommune [bedrift/enhet]
Lom kommune [bedrift/enhet]
Samnanger kommune [bedrift/enhet]
Våler kommune [bedrift/enhet]
Nesodden kommune [bedrift/enhet]
Grong kommune [bedrift/enhet]
Gjøvik kommune [bedrift/enhet]
Lillehammer kommune [bedrift/enhet]
Os kommune [bedrift/enhet]
Sør-Fron kommune [bedrift/enhet]
Hadsel kommune [bedrift/enhet]
Osen kommune [bedrift/enhet]
Moss kommune [bedrift/enhet]
Valle kommune [bedrift/enhet]
Berlevåg kommune [bedrift/enhet]
Hjelmeland kommune [bedrift/enhet]
Tinn kommune [bedrift/enhet]
Rælingen kommune [bedrift/enhet]
Hægebostad kommune [bedrift/enhet]
Tromsø kommune [bedrift/enhet]
Sørfold kommune [bedrift/enhet]
Aure kommune [bedrift/enhet]
Gjerstad kommune [bedrift/enhet]
Rogaland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Sigdal kommune [bedrift/enhet]
Lindesnes kommune [bedrift/enhet]
Hurdal kommune [bedrift/enhet]
Vinje kommune [bedrift/enhet]
Leirfjord kommune [bedrift/enhet]
Inderøy kommune [bedrift/enhet]
Gran kommune [bedrift/enhet]
Askøy kommune [bedrift/enhet]
Surnadal kommune [bedrift/enhet]
Vik kommune [bedrift/enhet]
Kvinesdal kommune [bedrift/enhet]
Hareid kommune [bedrift/enhet]
Ulvik herad [bedrift/enhet]
Måsøy kommune [bedrift/enhet]
Vardø kommune [bedrift/enhet]
Trysil kommune [bedrift/enhet]
Vestre Toten kommune [bedrift/enhet]
Kvænangen kommune [bedrift/enhet]
Kviteseid kommune [bedrift/enhet]
Gjesdal kommune [bedrift/enhet]
Færder kommune [bedrift/enhet]
Vindafjord kommune [bedrift/enhet]
Nordre Land kommune [bedrift/enhet]
Gjerdrum kommune [bedrift/enhet]
Nord-Fron kommune [bedrift/enhet]
Flesberg kommune [bedrift/enhet]
Holtålen kommune [bedrift/enhet]
Bardu kommune [bedrift/enhet]
Bremanger kommune [bedrift/enhet]
Flakstad kommune [bedrift/enhet]
Nesbyen kommune
Karmøy kommune [bedrift/enhet]
Bokn kommune [bedrift/enhet]
Hole kommune [bedrift/enhet]
Masfjorden kommune [bedrift/enhet]
Engerdal kommune [bedrift/enhet]
Sandnes kommune [bedrift/enhet]
Stjørdal kommune [bedrift/enhet]
Sandefjord kommune [bedrift/enhet]
Kongsvinger kommune [bedrift/enhet]
Ringerike kommune [bedrift/enhet]
Fauske - Fuossko kommune
Horten kommune [bedrift/enhet]
Herøy kommune [bedrift/enhet]
Sokndal kommune [bedrift/enhet]
Vega kommune [bedrift/enhet]
Skien kommune [bedrift/enhet]
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune
Gloppen kommune [bedrift/enhet]
Stranda kommune [bedrift/enhet]
Fjord kommune
Hemsedal kommune [bedrift/enhet]
Ås kommune [bedrift/enhet]
Sauda kommune [bedrift/enhet]
Lørenskog kommune [bedrift/enhet]
Kragerø kommune [bedrift/enhet]
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Vadsø kommune [bedrift/enhet]
Utsira kommune [bedrift/enhet]
Vågå kommune [bedrift/enhet]
Vevelstad kommune [bedrift/enhet]
Bodø kommune [bedrift/enhet]
Eidfjord kommune [bedrift/enhet]
Askvoll kommune [bedrift/enhet]
Averøy kommune [bedrift/enhet]
Unjárga - Nesseby kommune
Giske kommune [bedrift/enhet]
Moskenes kommune [bedrift/enhet]
Lillesand kommune [bedrift/enhet]
Asker kommune [bedrift/enhet]
Sarpsborg kommune [bedrift/enhet]
Deatnu - Tana kommune
Overhalla kommune [bedrift/enhet]
Øygarden kommune [bedrift/enhet]
Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki kommune
Sula kommune [bedrift/enhet]
Ibestad kommune [bedrift/enhet]
Melhus kommune [bedrift/enhet]
Levanger kommune [bedrift/enhet]
Østre Toten kommune [bedrift/enhet]
Midt-Telemark kommune
Nord-Odal kommune [bedrift/enhet]
Tvedestrand kommune [bedrift/enhet]
Skjåk kommune [bedrift/enhet]
Stord kommune [bedrift/enhet]
Hustadvika kommune
Vestland fylkeskommune
Haugesund kommune [bedrift/enhet]
Hå kommune [bedrift/enhet]
Alta kommune [bedrift/enhet]
Hasvik kommune [bedrift/enhet]
Bømlo kommune [bedrift/enhet]
Tydal kommune [bedrift/enhet]
Nordkapp kommune [bedrift/enhet]
Evje og Hornnes kommune [bedrift/enhet]
Kongsberg kommune [bedrift/enhet]
Bø kommune [bedrift/enhet]
Loppa kommune [bedrift/enhet]
Ringebu kommune [bedrift/enhet]
Nore og Uvdal kommune [bedrift/enhet]
Austevoll kommune [bedrift/enhet]
Nannestad kommune [bedrift/enhet]
Loabák - Lavangen kommune
Ringsaker kommune [bedrift/enhet]
Drangedal kommune [bedrift/enhet]
Kinn kommune
Nome kommune [bedrift/enhet]
Rennebu kommune [bedrift/enhet]
Bykle kommune [bedrift/enhet]
Saltdal kommune [bedrift/enhet]
Risør kommune [bedrift/enhet]
Lødingen kommune [bedrift/enhet]
Vefsn kommune [bedrift/enhet]
Ålesund kommune [bedrift/enhet]
Vestvågøy kommune [bedrift/enhet]
Etne kommune [bedrift/enhet]
Seljord kommune [bedrift/enhet]
Senja kommune
Rendalen kommune [bedrift/enhet]
Lesja kommune [bedrift/enhet]
Harstad - Hárstták kommune
Søndre Land kommune [bedrift/enhet]
Sørreisa kommune [bedrift/enhet]
Time kommune [bedrift/enhet]
Hol kommune [bedrift/enhet]
Birkenes kommune [bedrift/enhet]
Nærøysund kommune
Nord-Aurdal kommune [bedrift/enhet]
Herøy kommune [bedrift/enhet]
Dønna kommune [bedrift/enhet]
Aremark kommune [bedrift/enhet]
Namsos kommune [bedrift/enhet]
Stavanger kommune [bedrift/enhet]
Hyllestad kommune [bedrift/enhet]
Tysvær kommune [bedrift/enhet]
Alvdal kommune [bedrift/enhet]
Stryn kommune [bedrift/enhet]
Rollag kommune [bedrift/enhet]
Aurland kommune [bedrift/enhet]
Molde kommune [bedrift/enhet]
Holmestrand kommune [bedrift/enhet]
Sande kommune [bedrift/enhet]
Karlsøy kommune [bedrift/enhet]
Røros kommune [bedrift/enhet]
Ulstein kommune [bedrift/enhet]
Orkland kommune
Vanylven kommune [bedrift/enhet]
Lurøy kommune [bedrift/enhet]
Aurskog-Høland kommune [bedrift/enhet]
Sveio kommune [bedrift/enhet]
Smøla kommune [bedrift/enhet]
Ullensvang kommune
Nordreisa kommune [bedrift/enhet]
Malvik kommune [bedrift/enhet]
Brønnøy kommune [bedrift/enhet]
Iveland kommune [bedrift/enhet]
Rana kommune [bedrift/enhet]
Ørland kommune [bedrift/enhet]
Fitjar kommune [bedrift/enhet]
Øvre Eiker kommune [bedrift/enhet]
Bamble kommune [bedrift/enhet]
Bærum kommune [bedrift/enhet]
Vestby kommune [bedrift/enhet]
Målselv kommune [bedrift/enhet]
Arendal kommune [bedrift/enhet]
Høyanger kommune [bedrift/enhet]
Sunnfjord kommune
Sola kommune [bedrift/enhet]
Osterøy kommune [bedrift/enhet]
Kvæfjord kommune [bedrift/enhet]
Larvik kommune [bedrift/enhet]
Frøya kommune [bedrift/enhet]
Trondheim kommune [bedrift/enhet]
Suldal kommune [bedrift/enhet]
Volda kommune [bedrift/enhet]
Kristiansund kommune [bedrift/enhet]
Nissedal kommune [bedrift/enhet]
Åfjord kommune [bedrift/enhet]
Voss herad
Grimstad kommune [bedrift/enhet]
Snåase - Snåsa kommune
Sunndal kommune [bedrift/enhet]
Indre Østfold kommune
Ål kommune [bedrift/enhet]
Eidsvoll kommune [bedrift/enhet]
Sør-Aurdal kommune [bedrift/enhet]
Bjerkreim kommune [bedrift/enhet]
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune
Åmli kommune [bedrift/enhet]
Lillestrøm kommune
Drammen kommune [bedrift/enhet]
Eidskog kommune [bedrift/enhet]
Hamarøy kommune [bedrift/enhet]
Etnedal kommune [bedrift/enhet]
Tingvoll kommune [bedrift/enhet]
Dyrøy kommune [bedrift/enhet]
Gol kommune [bedrift/enhet]
Råde kommune [bedrift/enhet]
Bergen kommune [bedrift/enhet]
Løten kommune [bedrift/enhet]
Hattfjelldal kommune [bedrift/enhet]
Vågan kommune [bedrift/enhet]
Ørsta kommune [bedrift/enhet]
Vennesla kommune [bedrift/enhet]
Tjeldsund kommune [bedrift/enhet]
Flatanger kommune [bedrift/enhet]
Øksnes kommune [bedrift/enhet]
Øystre Slidre kommune [bedrift/enhet]
Modum kommune [bedrift/enhet]
Randaberg kommune [bedrift/enhet]
Lebesby kommune [bedrift/enhet]
Flekkefjord kommune [bedrift/enhet]
Farsund kommune [bedrift/enhet]
Rindal kommune [bedrift/enhet]
Tolga kommune [bedrift/enhet]
Nes kommune [bedrift/enhet]
Marker kommune [bedrift/enhet]
Lyngdal kommune [bedrift/enhet]
Skjervøy kommune [bedrift/enhet]
Fedje kommune [bedrift/enhet]
Nittedal kommune [bedrift/enhet]
Kvitsøy kommune [bedrift/enhet]
Oslo kommune [bedrift/enhet]
Andøy kommune [bedrift/enhet]
Grane kommune [bedrift/enhet]
Gamvik kommune [bedrift/enhet]
Folldal kommune [bedrift/enhet]
Modalen kommune [bedrift/enhet]
Fyresdal kommune [bedrift/enhet]
Notodden kommune [bedrift/enhet]
Tynset kommune [bedrift/enhet]
Strand kommune [bedrift/enhet]
Kvinnherad kommune [bedrift/enhet]
Hammerfest kommune [bedrift/enhet]
Siljan kommune [bedrift/enhet]
Frogn kommune [bedrift/enhet]
Vaksdal kommune [bedrift/enhet]
Meløy kommune [bedrift/enhet]
Alver kommune
Gildeskål kommune [bedrift/enhet]
Troms og Finnmark fylkeskommune
Ullensaker kommune [bedrift/enhet]
Krødsherad kommune [bedrift/enhet]
Elverum kommune [bedrift/enhet]
Nordre Follo kommune
Lierne kommune [bedrift/enhet]
Oppdal kommune [bedrift/enhet]
Åseral kommune [bedrift/enhet]
Narvik kommune [bedrift/enhet]
Lund kommune [bedrift/enhet]
Salangen kommune [bedrift/enhet]
Balsfjord kommune [bedrift/enhet]
Stange kommune [bedrift/enhet]
Austrheim kommune [bedrift/enhet]
Klepp kommune [bedrift/enhet]
Verdal kommune [bedrift/enhet]
Bindal kommune [bedrift/enhet]
Viken fylkeskommune
Sel kommune [bedrift/enhet]
Oslo kommune [bedrift/enhet]
Gjemnes kommune [bedrift/enhet]
Åmot kommune [bedrift/enhet]
Frosta kommune [bedrift/enhet]
Agder fylkeskommune
Eigersund kommune [bedrift/enhet]
Vang kommune [bedrift/enhet]
Vestre Slidre kommune [bedrift/enhet]
Tønsberg kommune [bedrift/enhet]
Midtre Gauldal kommune [bedrift/enhet]
Vegårshei kommune [bedrift/enhet]
Værøy kommune [bedrift/enhet]
Kvam herad [bedrift/enhet]
Innlandet fylkeskommune
Flå kommune [bedrift/enhet]
Sømna kommune [bedrift/enhet]
Stor-Elvdal kommune [bedrift/enhet]
Hvaler kommune [bedrift/enhet]
Åsnes kommune [bedrift/enhet]
Vestnes kommune [bedrift/enhet]
Sogndal kommune [bedrift/enhet]
Aukra kommune [bedrift/enhet]
Heim kommune
Rødøy kommune [bedrift/enhet]
Gausdal kommune [bedrift/enhet]
Lyngen kommune [bedrift/enhet]
Fjaler kommune [bedrift/enhet]
Tokke kommune [bedrift/enhet]
Rauma kommune [bedrift/enhet]
Skaun kommune [bedrift/enhet]
Møre og Romsdal fylkeskommune [bedrift/enhet]
Meråker kommune [bedrift/enhet]
Sirdal kommune [bedrift/enhet]
Dovre kommune [bedrift/enhet]
Træna kommune [bedrift/enhet]
Porsgrunn kommune [bedrift/enhet]
Hitra kommune [bedrift/enhet]
Hamar kommune [bedrift/enhet]
Trøndelag fylkeskommune [bedrift/enhet]
Bygland kommune [bedrift/enhet]
Rakkestad kommune [bedrift/enhet]
Namsskogan kommune [bedrift/enhet]
Tysnes kommune [bedrift/enhet]
Sortland kommune [bedrift/enhet]
Enebakk kommune [bedrift/enhet]
Skiptvet kommune [bedrift/enhet]
Nesna kommune [bedrift/enhet]
Sak: Kabelgraving - Hedrum kirke gnr 2050/1 , 23 - Larvik kommune - Vestfold og Telemark - id 84515 , 244517
Dokument: Tilbakemelding - Endring av trase for grøfter - Hedrum kirke, Larvik k.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring- Forslag til forskrift om tilskudd til informasjonstiltak ved stortings- og sametingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg
Dokument: Høring - Forslag til forskrift om tilskudd til informasjonstiltak ved stortings- og sametingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Nordkapp kommune [bedrift/enhet]
Træna kommune [bedrift/enhet]
Heim kommune
Smøla kommune [bedrift/enhet]
Sør-Varanger kommune [bedrift/enhet]
Austevoll kommune [bedrift/enhet]
Rindal kommune [bedrift/enhet]
Sarpsborg kommune [bedrift/enhet]
Selbu kommune [bedrift/enhet]
Kinn kommune
Lom kommune [bedrift/enhet]
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Vegårshei kommune [bedrift/enhet]
Bokn kommune [bedrift/enhet]
Nittedal kommune [bedrift/enhet]
Fitjar kommune [bedrift/enhet]
Vardø kommune [bedrift/enhet]
Osterøy kommune [bedrift/enhet]
Sigdal kommune [bedrift/enhet]
Halden kommune [bedrift/enhet]
Arendal kommune [bedrift/enhet]
Oslo kommune [bedrift/enhet]
Hareid kommune [bedrift/enhet]
Hamarøy kommune [bedrift/enhet]
Nordre Follo kommune
Bærum kommune [bedrift/enhet]
Fauske - Fuossko kommune
Samferdselsdepartementet [bedrift/enhet]
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Strand kommune [bedrift/enhet]
Gjerstad kommune [bedrift/enhet]
Raarvihke - Røyrvik kommune
Lesja kommune [bedrift/enhet]
Sykkylven kommune [bedrift/enhet]
Tysnes kommune [bedrift/enhet]
Osen kommune [bedrift/enhet]
Masfjorden kommune [bedrift/enhet]
Ullensvang kommune
Lillehammer kommune [bedrift/enhet]
Surnadal kommune [bedrift/enhet]
Aure kommune [bedrift/enhet]
Færder kommune [bedrift/enhet]
Skjåk kommune [bedrift/enhet]
Høylandet kommune [bedrift/enhet]
Røst kommune [bedrift/enhet]
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet [bedrift/enhet]
Harstad - Hárstták kommune
Tokke kommune [bedrift/enhet]
Hitra kommune [bedrift/enhet]
Bjerkreim kommune [bedrift/enhet]
Volda kommune [bedrift/enhet]
Nannestad kommune [bedrift/enhet]
Ulstein kommune [bedrift/enhet]
Bindal kommune [bedrift/enhet]
Ringebu kommune [bedrift/enhet]
Dyrøy kommune [bedrift/enhet]
Seljord kommune [bedrift/enhet]
Stjørdal kommune [bedrift/enhet]
Haugesund kommune [bedrift/enhet]
Sømna kommune [bedrift/enhet]
Ålesund kommune [bedrift/enhet]
Tinn kommune [bedrift/enhet]
Leirfjord kommune [bedrift/enhet]
Senja kommune
Hjelmeland kommune [bedrift/enhet]
Vang kommune [bedrift/enhet]
Rådet for psykisk helse [bedrift/enhet]
Sørfold kommune [bedrift/enhet]
Sauda kommune [bedrift/enhet]
Bjørnafjorden kommune
Arbeids- og sosialdepartementet [bedrift/enhet]
Samnanger kommune [bedrift/enhet]
Gloppen kommune [bedrift/enhet]
Gjerdrum kommune [bedrift/enhet]
Drangedal kommune [bedrift/enhet]
Gran kommune [bedrift/enhet]
Nord-Odal kommune [bedrift/enhet]
Time kommune [bedrift/enhet]
Vågan kommune [bedrift/enhet]
Brønnøy kommune [bedrift/enhet]
MIRA-senteret
Ulvik herad [bedrift/enhet]
Kvinesdal kommune [bedrift/enhet]
Kvinnherad kommune [bedrift/enhet]
Hvaler kommune [bedrift/enhet]
Sirdal kommune [bedrift/enhet]
Austrheim kommune [bedrift/enhet]
Beiarn kommune [bedrift/enhet]
Levanger kommune [bedrift/enhet]
Orkland kommune
Kunnskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Drammen kommune [bedrift/enhet]
Gjesdal kommune [bedrift/enhet]
Gildeskål kommune [bedrift/enhet]
Evenes kommune [bedrift/enhet]
Steinkjer kommune [bedrift/enhet]
Hemsedal kommune [bedrift/enhet]
Herøy kommune [bedrift/enhet]
Sola kommune [bedrift/enhet]
Bodø kommune [bedrift/enhet]
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon [bedrift/enhet]
Vågå kommune [bedrift/enhet]
Alver kommune
Tynset kommune [bedrift/enhet]
Våler kommune [bedrift/enhet]
Statsministerens kontor [bedrift/enhet]
Namsos kommune [bedrift/enhet]
Molde kommune [bedrift/enhet]
Os kommune [bedrift/enhet]
Loabák - Lavangen kommune
Vestby kommune [bedrift/enhet]
Rødøy kommune [bedrift/enhet]
Hægebostad kommune [bedrift/enhet]
Sametinget [bedrift/enhet]
Sunndal kommune [bedrift/enhet]
Trysil kommune [bedrift/enhet]
Hadsel kommune [bedrift/enhet]
Larvik kommune [bedrift/enhet]
Øystre Slidre kommune [bedrift/enhet]
Farsund kommune [bedrift/enhet]
Nordland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Nore og Uvdal kommune [bedrift/enhet]
Nærings- og fiskeridepartementet [bedrift/enhet]
Værøy kommune [bedrift/enhet]
Åseral kommune [bedrift/enhet]
Tvedestrand kommune [bedrift/enhet]
Luster kommune [bedrift/enhet]
Bø kommune [bedrift/enhet]
Stranda kommune [bedrift/enhet]
Åsnes kommune [bedrift/enhet]
Krødsherad kommune [bedrift/enhet]
Råde kommune [bedrift/enhet]
Lund kommune [bedrift/enhet]
Lillesand kommune [bedrift/enhet]
Nærøysund kommune
Saltdal kommune [bedrift/enhet]
Båtsfjord kommune [bedrift/enhet]
Norges Handikapforbund [bedrift/enhet]
Alta kommune [bedrift/enhet]
Hustadvika kommune
Rogaland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Gausdal kommune [bedrift/enhet]
Oslo kommune [bedrift/enhet]
Tjeldsund kommune [bedrift/enhet]
Nordre Land kommune [bedrift/enhet]
Kulturdepartementet [bedrift/enhet]
Frogn kommune [bedrift/enhet]
Ibestad kommune [bedrift/enhet]
Folldal kommune [bedrift/enhet]
Stord kommune [bedrift/enhet]
Kviteseid kommune [bedrift/enhet]
Voss herad
Øvre Eiker kommune [bedrift/enhet]
Søndre Land kommune [bedrift/enhet]
Nesodden kommune [bedrift/enhet]
Ringsaker kommune [bedrift/enhet]
Hå kommune [bedrift/enhet]
Vindafjord kommune [bedrift/enhet]
Eigersund kommune [bedrift/enhet]
Kvitsøy kommune [bedrift/enhet]
Berlevåg kommune [bedrift/enhet]
Ås kommune [bedrift/enhet]
Ullensaker kommune [bedrift/enhet]
Vestland fylkeskommune
Narvik kommune [bedrift/enhet]
Oppdal kommune [bedrift/enhet]
Hjartdal kommune [bedrift/enhet]
Hemnes kommune [bedrift/enhet]
Lunner kommune [bedrift/enhet]
Holmestrand kommune [bedrift/enhet]
Justis- og beredskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Moss kommune [bedrift/enhet]
Inderøy kommune [bedrift/enhet]
Gulen kommune [bedrift/enhet]
Norges Blindeforbund [bedrift/enhet]
Dovre kommune [bedrift/enhet]
Røros kommune [bedrift/enhet]
Asker kommune [bedrift/enhet]
Trøndelag fylkeskommune [bedrift/enhet]
Lørenskog kommune [bedrift/enhet]
Sandnes kommune [bedrift/enhet]
Bygland kommune [bedrift/enhet]
Barne- og familiedepartementet [bedrift/enhet]
Frosta kommune [bedrift/enhet]
Kárášjohka - Karasjok kommune
Skaun kommune [bedrift/enhet]
Klima- og miljødepartementet [bedrift/enhet]
Olje- og energidepartementet [bedrift/enhet]
Vega kommune [bedrift/enhet]
Bømlo kommune [bedrift/enhet]
Marker kommune [bedrift/enhet]
Øygarden kommune [bedrift/enhet]
Verdal kommune [bedrift/enhet]
Ål kommune [bedrift/enhet]
Vestre Toten kommune [bedrift/enhet]
Stavanger kommune [bedrift/enhet]
Nome kommune [bedrift/enhet]
Tønsberg kommune [bedrift/enhet]
Askvoll kommune [bedrift/enhet]
Leka kommune [bedrift/enhet]
Holtålen kommune [bedrift/enhet]
Ørsta kommune [bedrift/enhet]
Åfjord kommune [bedrift/enhet]
Vanylven kommune [bedrift/enhet]
Karlsøy kommune [bedrift/enhet]
Årdal kommune [bedrift/enhet]
Melhus kommune [bedrift/enhet]
Indre Østfold kommune
Lødingen kommune [bedrift/enhet]
Kvæfjord kommune [bedrift/enhet]
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune
Nesbyen kommune
Namsskogan kommune [bedrift/enhet]
Aremark kommune [bedrift/enhet]
Hamar kommune [bedrift/enhet]
Aukra kommune [bedrift/enhet]
Horten kommune [bedrift/enhet]
Bremanger kommune [bedrift/enhet]
Alvdal kommune [bedrift/enhet]
Nesna kommune [bedrift/enhet]
Tingvoll kommune [bedrift/enhet]
Gamvik kommune [bedrift/enhet]
Målselv kommune [bedrift/enhet]
Stryn kommune [bedrift/enhet]
Bergen kommune [bedrift/enhet]
Grimstad kommune [bedrift/enhet]
Forsvarsdepartementet [bedrift/enhet]
Lier kommune [bedrift/enhet]
Sogndal kommune [bedrift/enhet]
Fredrikstad kommune [bedrift/enhet]
Notodden kommune [bedrift/enhet]
Froland kommune [bedrift/enhet]
Trondheim kommune [bedrift/enhet]
Hol kommune [bedrift/enhet]
Midt-Telemark kommune
Utsira kommune [bedrift/enhet]
Averøy kommune [bedrift/enhet]
Sørreisa kommune [bedrift/enhet]
Meløy kommune [bedrift/enhet]
Ørland kommune [bedrift/enhet]
Rana kommune [bedrift/enhet]
Tromsø kommune [bedrift/enhet]
Vennesla kommune [bedrift/enhet]
Bykle kommune [bedrift/enhet]
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Valgdirektoratet [bedrift/enhet]
Kristiansund kommune [bedrift/enhet]
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune
Gjemnes kommune [bedrift/enhet]
Fyresdal kommune [bedrift/enhet]
Indre Fosen kommune [bedrift/enhet]
Midtre Gauldal kommune [bedrift/enhet]
Ringerike kommune [bedrift/enhet]
Aurland kommune [bedrift/enhet]
Høyanger kommune [bedrift/enhet]
Andøy kommune [bedrift/enhet]
Bamble kommune [bedrift/enhet]
Moskenes kommune [bedrift/enhet]
Fjord kommune
Balsfjord kommune [bedrift/enhet]
Åmot kommune [bedrift/enhet]
Tysvær kommune [bedrift/enhet]
Modalen kommune [bedrift/enhet]
Sør-Aurdal kommune [bedrift/enhet]
Snåase - Snåsa kommune
Tolga kommune [bedrift/enhet]
Vestre Slidre kommune [bedrift/enhet]
Askøy kommune [bedrift/enhet]
Våler kommune [bedrift/enhet]
Flatanger kommune [bedrift/enhet]
Randaberg kommune [bedrift/enhet]
Sør-Fron kommune [bedrift/enhet]
Troms og Finnmark fylkeskommune
Etne kommune [bedrift/enhet]
Øksnes kommune [bedrift/enhet]
Flesberg kommune [bedrift/enhet]
Solund kommune [bedrift/enhet]
Flå kommune [bedrift/enhet]
Flekkefjord kommune [bedrift/enhet]
Innvandrernes Landsorganisasjon [bedrift/enhet]
Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki kommune
Lillestrøm kommune
Sokndal kommune [bedrift/enhet]
Lærdal kommune [bedrift/enhet]
Sortland kommune [bedrift/enhet]
Evje og Hornnes kommune [bedrift/enhet]
Eidfjord kommune [bedrift/enhet]
Steigen kommune [bedrift/enhet]
Iveland kommune [bedrift/enhet]
Lierne kommune [bedrift/enhet]
Valle kommune [bedrift/enhet]
Unjárga - Nesseby kommune
Hammerfest kommune [bedrift/enhet]
Frøya kommune [bedrift/enhet]
Sveio kommune [bedrift/enhet]
Vestvågøy kommune [bedrift/enhet]
Stor-Elvdal kommune [bedrift/enhet]
Lindesnes kommune [bedrift/enhet]
Karmøy kommune [bedrift/enhet]
Vestnes kommune [bedrift/enhet]
Rendalen kommune [bedrift/enhet]
Vefsn kommune [bedrift/enhet]
Bardu kommune [bedrift/enhet]
Kvænangen kommune [bedrift/enhet]
Nordreisa kommune [bedrift/enhet]
Malvik kommune [bedrift/enhet]
Grong kommune [bedrift/enhet]
Rauma kommune [bedrift/enhet]
Kristiansand kommune [bedrift/enhet]
Eidskog kommune [bedrift/enhet]
Deatnu - Tana kommune
Dønna kommune [bedrift/enhet]
Etnedal kommune [bedrift/enhet]
Øyer kommune [bedrift/enhet]
Herøy kommune [bedrift/enhet]
Vaksdal kommune [bedrift/enhet]
Lebesby kommune [bedrift/enhet]
Vadsø kommune [bedrift/enhet]
Kragerø kommune [bedrift/enhet]
Engerdal kommune [bedrift/enhet]
Rakkestad kommune [bedrift/enhet]
Lurøy kommune [bedrift/enhet]
Giske kommune [bedrift/enhet]
Sel kommune [bedrift/enhet]
Lyngen kommune [bedrift/enhet]
Risør kommune [bedrift/enhet]
Vinje kommune [bedrift/enhet]
Stange kommune [bedrift/enhet]
Sandefjord kommune [bedrift/enhet]
Utenriksdepartementet [bedrift/enhet]
Hasvik kommune [bedrift/enhet]
Gjøvik kommune [bedrift/enhet]
Vik kommune [bedrift/enhet]
Gratangen kommune [bedrift/enhet]
Sør-Odal kommune [bedrift/enhet]
Skiptvet kommune [bedrift/enhet]
Møre og Romsdal fylkeskommune [bedrift/enhet]
Elverum kommune [bedrift/enhet]
Hattfjelldal kommune [bedrift/enhet]
Måsøy kommune [bedrift/enhet]
Nissedal kommune [bedrift/enhet]
Kongsberg kommune [bedrift/enhet]
Tydal kommune [bedrift/enhet]
Norsk Forbund for Utviklingshemmede [bedrift/enhet]
Skjervøy kommune [bedrift/enhet]
Foreningen Norges døvblinde [bedrift/enhet]
Sula kommune [bedrift/enhet]
Elevorganisasjonen [bedrift/enhet]
Helse- og omsorgsdepartementet [bedrift/enhet]
Flakstad kommune [bedrift/enhet]
Porsgrunn kommune [bedrift/enhet]
Østre Toten kommune [bedrift/enhet]
Sande kommune [bedrift/enhet]
Meråker kommune [bedrift/enhet]
Salangen kommune [bedrift/enhet]
Hurdal kommune [bedrift/enhet]
Innlandet fylkeskommune
Jevnaker kommune [bedrift/enhet]
Unge funksjonshemmede [bedrift/enhet]
Overhalla kommune [bedrift/enhet]
Stad kommune
Birkenes kommune [bedrift/enhet]
Hole kommune [bedrift/enhet]
Rollag kommune [bedrift/enhet]
Viken fylkeskommune
Fedje kommune [bedrift/enhet]
Skien kommune [bedrift/enhet]
Loppa kommune [bedrift/enhet]
Siljan kommune [bedrift/enhet]
Nord-Fron kommune [bedrift/enhet]
Modum kommune [bedrift/enhet]
Suldal kommune [bedrift/enhet]
Gol kommune [bedrift/enhet]
Fjaler kommune [bedrift/enhet]
Landbruks- og matdepartementet [bedrift/enhet]
Finansdepartementet [bedrift/enhet]
Eidsvoll kommune [bedrift/enhet]
Enebakk kommune [bedrift/enhet]
Aurskog-Høland kommune [bedrift/enhet]
Kongsvinger kommune [bedrift/enhet]
Løten kommune [bedrift/enhet]
Sunnfjord kommune
Rennebu kommune [bedrift/enhet]
Grue kommune [bedrift/enhet]
Nes kommune [bedrift/enhet]
Rælingen kommune [bedrift/enhet]
Nord-Aurdal kommune [bedrift/enhet]
Frivillighet Norge [bedrift/enhet]
Hyllestad kommune [bedrift/enhet]
Lyngdal kommune [bedrift/enhet]
Agder fylkeskommune
Vevelstad kommune [bedrift/enhet]
Klepp kommune [bedrift/enhet]
Alstahaug kommune [bedrift/enhet]
Kvam herad [bedrift/enhet]
Åmli kommune [bedrift/enhet]
Grane kommune [bedrift/enhet]