Norske-postlister.no


Viser [100] av [280].
Bli varslet om nye treff i søket
Fra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: DRAMMEN KOMMUNE [bedrift/enhet]
DRAMMEN KOMMUNE [bedrift/enhet]
LIER KOMMUNE [bedrift/enhet]
Losoldermannen
OLAF ROBERT AS [bedrift/enhet]
Oslofjorden friluftsråd
RINGERIKE KOMMUNE [bedrift/enhet]
SELVIG VEL [bedrift/enhet]
TREKK TØMMER AS [bedrift/enhet]
Trekk tømmer/NLF Buskerud
Vestfold Telemark fylkeskommune
Viken Skog SA [bedrift/enhet]
ASPLAN VIAK AS [bedrift/enhet]
ASPLAN VIAK AS [bedrift/enhet]
ASPLAN VIAK AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bane NOR [bedrift/enhet]
Buskerud Fylkeskommune [bedrift/enhet]
Drammen havn – Lierterminalen AS
DRAMMEN KOMMUNE [bedrift/enhet]
FLOWCHANGE AS [bedrift/enhet]
HURUM KOMMUNE [bedrift/enhet]
HURUM KOMMUNE [bedrift/enhet]
Jernbaneverket [bedrift/enhet]
LIER KOMMUNE [bedrift/enhet]
LIER KOMMUNE [bedrift/enhet]
LO Buskerud
Miljøpartiet de Grønne Nye Drammen
NORE OG UVDAL KOMMUNE [bedrift/enhet]
NORGES LASTEBILEIER-FORBUND [bedrift/enhet]
NORGES SKOGEIERFORBUND [bedrift/enhet]
Norske skog [bedrift/enhet]
NORSK FORENING MOT STØY [bedrift/enhet]
Buskerud fylkeskommune [bedrift/enhet]
EIDOS EIENDOMSUTVIKLING AS [bedrift/enhet]
FELLESFORBUNDET [bedrift/enhet]
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN [bedrift/enhet]
Glommen Mjøsen Skog
LANDBRUKSDIREKTORATET [bedrift/enhet]
LIER KOMMUNE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
OSLO HAVN KF [bedrift/enhet]
STATENS VEGVESEN [bedrift/enhet]
SVELVIK KOMMUNE [bedrift/enhet]
RINGERIKE KOMMUNE [bedrift/enhet]
SVELVIK KOMMUNE [bedrift/enhet]
VIKEN AT MARKET AS [bedrift/enhet]
Vestfold Telemark fylkeskommune
RINGERIKE KOMMUNE [bedrift/enhet]
NORSKOG [bedrift/enhet]
Fra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Benterud skole [bedrift/enhet]
Kjersti Søberg [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Terje Aamodt [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Buskerud fylkeskommune v/Lise-Berith.Lian
Ringerike o-lag
Fossekallen Il [bedrift/enhet]
Haugsbygd Idrettsforening [bedrift/enhet]
Hendrik Hw De Groot [bedrift/enhet]
Ådal I.l. [bedrift/enhet]
Åskameratene Ungdoms & Idrettslag [bedrift/enhet]
Nordehov ungdoms og idrettslag
Soknedalen Idrettslag [bedrift/enhet]
Tranby i.l
Ringkollen Skiklubb [bedrift/enhet]
Veme Sportsklubb [bedrift/enhet]
IF Tyristubben
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Hønefoss Skiskytterklubb [bedrift/enhet]
Hønefosstudentenes idrettslag
Hønefoss og Ringerike Rideklubb [bedrift/enhet]
Ringerike Sykkelklubb [bedrift/enhet]
Ringerike Trekkhundklubb [bedrift/enhet]
Ringerike Klatreklubb [bedrift/enhet]
Norsk Folkehjelp Hønefoss og Omegn [bedrift/enhet]
Ringerike og Hole Røde Kors [bedrift/enhet]
Hønefoss Speidergruppe [bedrift/enhet]
Nes Sti- og Løypeforening [bedrift/enhet]
Ringerike Jeger- og Fiskerforening [bedrift/enhet]
Sokna jeger og fiskerforening (Sokna JFF)
Ådal jeger og fiskerforening (Ådal JFF)
Ringerike kvinnelige JFF
Ringerikes Sportsfiskere [bedrift/enhet]
Vikerfjell Eiendom AS [bedrift/enhet]
Vikerfjell Skiløyper [bedrift/enhet]
Dnt Ringerike [bedrift/enhet]
Veltelia Hytteforening [bedrift/enhet]
Fanteputten hyttevel (Vikerfjell)
Åsa Vel [bedrift/enhet]
Øyangen Vel [bedrift/enhet]
Snyta Vel
Ask Utvikling [bedrift/enhet]
Almemoen FUS barnehage AS [bedrift/enhet]
Almgrenda Steinerbarnehage [bedrift/enhet]
Blåbærskogen Barnehage SA [bedrift/enhet]
Bondeheimen familiebarnehage [bedrift/enhet]
Dalsbråten Barnehage SA [bedrift/enhet]
Eikli barnehage [bedrift/enhet]
Espira Hovsmarka Barnehage [bedrift/enhet]
Espira Trygstad barnehage [bedrift/enhet]
Fegri familiebarnehage [bedrift/enhet]
Hallingby Barnehage [bedrift/enhet]
Haug Barnehage [bedrift/enhet]
Heggen barnehage [bedrift/enhet]
Heradsbygda barnehage [bedrift/enhet]
Hov Barnehage SA [bedrift/enhet]
Hvervenmoen barnehage [bedrift/enhet]
Hønefoss Barnehage [bedrift/enhet]
Kirkemoen barnehage BA
Nes barnehage [bedrift/enhet]
Nedre Auren Gårdsbarnehage [bedrift/enhet]
Skogstjernen familiebarnehage AS [bedrift/enhet]
Smeden barnehage [bedrift/enhet]
Sokna Natur- og gårdsbarnehage
Tolpinrud barnehage [bedrift/enhet]
Tyristrand barnehage [bedrift/enhet]
Ullerål Barnehage [bedrift/enhet]
Veien Barnehage [bedrift/enhet]
Vesleveien familiebarnehage [bedrift/enhet]
Åsatua naturbarnehage [bedrift/enhet]
Hønefoss Skole [bedrift/enhet]
Veien Skole [bedrift/enhet]
Hov Ungdomsskole [bedrift/enhet]
Hallingby Skole [bedrift/enhet]
Haugsbygd Ungdomsskole [bedrift/enhet]
Helgerud Skole [bedrift/enhet]
Nes Skole [bedrift/enhet]
Sokna Skole [bedrift/enhet]
Tyristrand Skole [bedrift/enhet]
Ullerål Skole [bedrift/enhet]
Veienmarka Ungdomsskole [bedrift/enhet]
Ringerike Montessori AS [bedrift/enhet]
Steinsfjorden Montessoriskole SA [bedrift/enhet]
Veienmoen Velforening [bedrift/enhet]
Grosetlia Vei- og Velforening [bedrift/enhet]
Almemoen Velforening [bedrift/enhet]
Oppenåsen Panorama Velforening [bedrift/enhet]
Bålerudmarka Velforening [bedrift/enhet]
Bålerud Velforening [bedrift/enhet]
Berget Velforening [bedrift/enhet]
Loetunet Velforening [bedrift/enhet]
Havna Velforening [bedrift/enhet]
Ringerikes Blad AS
Vikerfjell fisk
Ådal sykkelklubb
Bjørntjernlia
Vikerfjell Forum AS-grunneierforum
Skarrudåsen vel [bedrift/enhet]
Skarrud gård
Elsrud Gård
Viker Gård
Strande Gård
Tossevika Gård
Ringerud Gård
Gunnbjørrud Gård
Flaskerud Gård
Oppen Gård
Nortømmer v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Buskerud bondelag
Buskerud bonde og småbrukerlag
Viken skog SA [bedrift/enhet]
Fra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: TELEMARK FYLKESKOMMUNE [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
VESTFOLD FYLKESKOMMUNE [bedrift/enhet]
ÅL KOMMUNE [bedrift/enhet]
Røyken Hurum avis
Svelvik Blad
GRAN KOMMUNE [bedrift/enhet]
FRIER VEST AS [bedrift/enhet]
GLOMMEN SKOG AS [bedrift/enhet]
GOL KOMMUNE [bedrift/enhet]
GRENLAND HAVN IKS [bedrift/enhet]
GRENLAND HAVN IKS [bedrift/enhet]
HOLE KOMMUNE [bedrift/enhet]
HOLMESTRAND KOMMUNE [bedrift/enhet]
HOLMESTRAND KOMMUNE [bedrift/enhet]
HOVEDORGANISASJONEN VIRKE [bedrift/enhet]
HURUM KOMMUNE [bedrift/enhet]
HURUM KOMMUNE [bedrift/enhet]
INNOVASJON NORGE [bedrift/enhet]
JERNBANEDIREKTORATET [bedrift/enhet]
JERNBANEDIREKTORATET [bedrift/enhet]
BANE NOR SF [bedrift/enhet]
BERGENE HOLM EIENDOM AS [bedrift/enhet]
BERGENE HOLM EIENDOM AS [bedrift/enhet]
BORREGAARD AS [bedrift/enhet]
CARGONET AS [bedrift/enhet]
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) [bedrift/enhet]
JEVNAKER KOMMUNE [bedrift/enhet]
Jordvernforeningen i Buskerud
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET [bedrift/enhet]
KYSTVERKET SØRØST [bedrift/enhet]
KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET [bedrift/enhet]
KONGSBERG KOMMUNE [bedrift/enhet]
KRØDSHERAD KOMMUNE [bedrift/enhet]
KYSTVERKET SØRØST [bedrift/enhet]
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET [bedrift/enhet]
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET [bedrift/enhet]
NTL LANDBRUKSDIREKTORATET [bedrift/enhet]
LANDBRUKSDIREKTORATET [bedrift/enhet]
LANDSORGANISASJONEN I NORGE [bedrift/enhet]
LARVIK HAVN KF [bedrift/enhet]
LARVIK KOMMUNE [bedrift/enhet]
LIER KOMMUNE [bedrift/enhet]
LIER KOMMUNE [bedrift/enhet]
LO FINANS HK INSR [bedrift/enhet]
LUNNER KOMMUNE [bedrift/enhet]
MATTILSYNET [bedrift/enhet]
MOELVEN SKOG AB [bedrift/enhet]
NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI [bedrift/enhet]
NORD-AURDAL KOMMUNE [bedrift/enhet]
NORGES LASTEBILEIER-FORBUND [bedrift/enhet]
NORGES LASTEBILEIER-FORBUND AVDELING BUSKERUD [bedrift/enhet]
NORSK FORENING MOT STØY [bedrift/enhet]
NORSKOG [bedrift/enhet]
NORTØMMER AS [bedrift/enhet]
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET [bedrift/enhet]
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON [bedrift/enhet]
OPPLAND FYLKESKOMMUNE [bedrift/enhet]
LO I MIDTFYLKET BUSKERUD [bedrift/enhet]
LO DRAMMEN OG OMEGN [bedrift/enhet]
Losoldermannen
MASKINENTREPRENØRENES FORBUND [bedrift/enhet]
MJØSEN SKOG SA [bedrift/enhet]
MODUM KOMMUNE [bedrift/enhet]
MOSS HAVN KF [bedrift/enhet]
MOSS KOMMUNE [bedrift/enhet]
NATURVERNFORBUNDET I BUSKERUD [bedrift/enhet]
NATURVERNFORBUNDET I LIER [bedrift/enhet]
NEDRE EIKER KOMMUNE [bedrift/enhet]
NHO TRANSPORT, AVDELING BUSKERUD [bedrift/enhet]
NORDRE LAND KOMMUNE [bedrift/enhet]
ASKER KOMMUNE [bedrift/enhet]
AT SKOG SA [bedrift/enhet]
DRAMMEN HAVN - LIERTERMINALEN AS [bedrift/enhet]
DRAMMEN KOMMUNE [bedrift/enhet]
EIDOS EIENDOMSUTVIKLING AS [bedrift/enhet]
ETNEDAL KOMMUNE [bedrift/enhet]
FLESBERG KOMMUNE [bedrift/enhet]
FLÅ KOMMUNE [bedrift/enhet]
FORTIDSMINNEFORENINGEN [bedrift/enhet]
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN [bedrift/enhet]
FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK [bedrift/enhet]
BANE NOR SF [bedrift/enhet]
BREIVIK HOLDING AS [bedrift/enhet]
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD [bedrift/enhet]
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD [bedrift/enhet]
DRAMMEN HAVN - LIERTERMINALEN AS [bedrift/enhet]
Drammen kommune [bedrift/enhet]
DRAMMENSREGIONENS VIRKESTERMINALER AS [bedrift/enhet]
FISKARLAGET
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV BUSKERUD [bedrift/enhet]
GLOMMEN SKOG AS [bedrift/enhet]
NORE OG UVDAL KOMMUNE [bedrift/enhet]
NORGES SKOGEIERFORBUND [bedrift/enhet]
NORGES SKOGEIERFORBUND [bedrift/enhet]
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) [bedrift/enhet]
NORSKE SKOG HOLDING AS [bedrift/enhet]
NORSKOG [bedrift/enhet]
NOTODDEN KOMMUNE [bedrift/enhet]
OSLO HAVN KF [bedrift/enhet]
Regiongeologen Buskerud, Telemark Vestfold
RIKSANTIKVAREN [bedrift/enhet]
RINGERIKE KOMMUNE [bedrift/enhet]
ROLLAG KOMMUNE [bedrift/enhet]
RØYKEN KOMMUNE [bedrift/enhet]
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET [bedrift/enhet]
SANDE FRILUFTSRÅD [bedrift/enhet]
SANDE KOMMUNE [bedrift/enhet]
Selvig Velforening
SIGDAL KOMMUNE [bedrift/enhet]
SKIEN KOMMUNE [bedrift/enhet]
Skogbrukssjefene i Nor og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg kommune
SPYDEBERG KOMMUNE [bedrift/enhet]
STATENS VEGVESEN [bedrift/enhet]
STATKRAFT AS [bedrift/enhet]
Storsand båthavn
SØR-ØST POLITIDISTRIKT [bedrift/enhet]
VANG KOMMUNE [bedrift/enhet]
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON [bedrift/enhet]
Ordførerne i Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg kommuner
OSLO HAVN KF [bedrift/enhet]
Oslofjorden friluftsråd
PORSGRUNN KOMMUNE [bedrift/enhet]
Regionkontor Landbruk for Lørenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen og Skedsmo
Regionrådet for Midt-Buskerud
SILJAN KOMMUNE [bedrift/enhet]
ST1 NORGE AS [bedrift/enhet]
ST1 NORGE AS [bedrift/enhet]
Statens vegvesen Region Sør [bedrift/enhet]
STATKRAFT ENERGI AS [bedrift/enhet]
STATSBYGG [bedrift/enhet]
SVELVIK KOMMUNE [bedrift/enhet]
SVELVIK KOMMUNE [bedrift/enhet]
SVELVIK KOMMUNE [bedrift/enhet]
SØNDRE LAND KOMMUNE [bedrift/enhet]
SØR-AURDAL KOMMUNE [bedrift/enhet]
TELEMARK FYLKESKOMMUNE [bedrift/enhet]
VESTFOLD FYLKESKOMMUNE [bedrift/enhet]
VESTRE SLIDRE KOMMUNE [bedrift/enhet]
VIKEN AT MARKET AS [bedrift/enhet]
VIKEN SKOG SA [bedrift/enhet]
VIKEN SKOG SA [bedrift/enhet]
ØVRE EIKER KOMMUNE [bedrift/enhet]
ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE [bedrift/enhet]
HURUM HISTORIELAG [bedrift/enhet]
INDRE OSLOFJORD FISKERLAG [bedrift/enhet]
STORSAND VEL [bedrift/enhet]
SÆTRE BÅTFORENING [bedrift/enhet]
Storsand Nærmiljøforum
Ringerike Blad
Drammens tidende [bedrift/enhet]
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Virkeskontrakt
Filer:
Fra: Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Til: Hurum kommune [bedrift/enhet]
■■■■■■@rovdyr.org [epost sladdet]
Tjøme kommune [bedrift/enhet]
Buskerud SG
Hjartdal kommune [bedrift/enhet]
Bykle kommune [bedrift/enhet]
Notodden kommune [bedrift/enhet]
FNF Vestfold
FNF Telemark
Bamble kommune [bedrift/enhet]
Nome kommune [bedrift/enhet]
Vestfold SG ([email protected])
Åmli kommune [bedrift/enhet]
Aust-Agder Bonde- og Småbrukarlag ([email protected])
Skien kommune [bedrift/enhet]
Buskerud Bondelag
Drangedal kommune [bedrift/enhet]
Lier kommune [bedrift/enhet]
■■■■■■@fellesaksjonenforulv.org [epost sladdet]
Rovviltets Røst ([email protected])
Sigdal kommune [bedrift/enhet]
Flå kommune [bedrift/enhet]
Nissedal kommune [bedrift/enhet]
Larvik kommune [bedrift/enhet]
Grimstad kommune [bedrift/enhet]
Arendal kommune [bedrift/enhet]
Aust-Agder SG ([email protected])
Nøtterøy kommune [bedrift/enhet]
Hof kommune
Vinje kommune [bedrift/enhet]
FNF Buskerud
Sande kommune [bedrift/enhet]
Øvre Eiker kommune [bedrift/enhet]
Tønsberg kommune [bedrift/enhet]
Vestfold fylkeskommune [bedrift/enhet]
Vegårshei kommune [bedrift/enhet]
Risør kommune [bedrift/enhet]
Adresseliste
Nes kommune [bedrift/enhet]
Gol kommune [bedrift/enhet]
Valle kommune [bedrift/enhet]
Buskerud BSL ([email protected])
Holmestrand kommune [bedrift/enhet]
Rollag kommune [bedrift/enhet]
Nedre Eiker kommune [bedrift/enhet]
Kviteseid kommune [bedrift/enhet]
Modum kommune ([email protected])
Gjerstad kommune [bedrift/enhet]
Agder Bondelag
Krødsherad kommune [bedrift/enhet]
Fyresdal kommune [bedrift/enhet]
NJFF Buskerud
Telemark Bonde- og Småbrukarlag ([email protected])
Bygland kommune [bedrift/enhet]
Kongsberg kommune [bedrift/enhet]
Tokke kommune [bedrift/enhet]
Kragerø kommune [bedrift/enhet]
NJFF Telemark
Sandefjord Kommune ([email protected])
AT Skog SA [bedrift/enhet]
Tvedestrand kommune [bedrift/enhet]
Telemark SG ([email protected])
Hemsedal kommune [bedrift/enhet]
Nore og Uvdal kommune [bedrift/enhet]
Birkenes kommune [bedrift/enhet]
Aust-Agder fylkeskommune ([email protected])
Re kommune [bedrift/enhet]
Svelvik kommune [bedrift/enhet]
NJFF Vestfold
Seljord kommune [bedrift/enhet]
Telemark Bondelag
■■■■■■@hotmail.no [epost sladdet]
Hole kommune [bedrift/enhet]
Buskerud fylkeskommune [bedrift/enhet]
Tinn kommune ([email protected])
Bø kommune [bedrift/enhet]
■■■■■■@fvr.no [epost sladdet]
Iveland kommune [bedrift/enhet]
NOAH [bedrift/enhet]
Hol kommune [bedrift/enhet]
Horten kommune [bedrift/enhet]
Viken Skog SA [bedrift/enhet]
Siljan kommune [bedrift/enhet]
Froland kommune [bedrift/enhet]
Porsgrunn kommune [bedrift/enhet]
SABIMA [bedrift/enhet]
Mattilsynet - postmottak
Bygdefolk for rovdyr [bedrift/enhet]
Drammen kommune [bedrift/enhet]
Lillesand kommune [bedrift/enhet]
Evje og Hornes kommune
Ål kommune [bedrift/enhet]
FNF Agder
Ringerike kommune [bedrift/enhet]
Lardal kommune [bedrift/enhet]
Vestfold Bondelag
NJFF Aust-Agder [bedrift/enhet]
Telemark fylkeskommune [bedrift/enhet]
Røyken kommune [bedrift/enhet]
Sauherad kommune [bedrift/enhet]
Flesberg kommune [bedrift/enhet]
Fra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) [bedrift/enhet]
DRAMMEN HAVN - LIERTERMINALEN AS [bedrift/enhet]
Drammen kommune [bedrift/enhet]
DRAMMENSREGIONENS VIRKESTERMINALER AS [bedrift/enhet]
EIDOS EIENDOMSUTVIKLING AS [bedrift/enhet]
EIDSKOG KOMMUNE [bedrift/enhet]
ENEBAKK KOMMUNE [bedrift/enhet]
ETNEDAL KOMMUNE [bedrift/enhet]
FELLESFORBUNDET [bedrift/enhet]
FET KOMMUNE [bedrift/enhet]
Fiskeridirektoratet [bedrift/enhet]
FLESBERG KOMMUNE [bedrift/enhet]
Flå kommune [bedrift/enhet]
FOLKEHELSEINSTITUTTET [bedrift/enhet]
Fornminneforeningen
FORSVARSBYGG [bedrift/enhet]
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV BUSKERUD [bedrift/enhet]
FREDRIKSTAD KOMMUNE [bedrift/enhet]
FROGN KOMMUNE [bedrift/enhet]
FRIER VEST AS [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Hedmark [bedrift/enhet]
FYLKESMANNEN I OPPLAND [bedrift/enhet]
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN [bedrift/enhet]
FYLKESMANNEN I VESTFOLD OG TELEMARK [bedrift/enhet]
GJERDRUM KOMMUNE [bedrift/enhet]
GLOMMEN SKOG AS [bedrift/enhet]
GOL KOMMUNE [bedrift/enhet]
GRAN KOMMUNE [bedrift/enhet]
GRENLAND HAVN IKS [bedrift/enhet]
HEDMARK FYLKESKOMMUNE [bedrift/enhet]
HELSE SØR-ØST RHF [bedrift/enhet]
HELSEDIREKTORATET [bedrift/enhet]
HEMSEDAL KOMMUNE [bedrift/enhet]
HJARTDAL KOMMUNE [bedrift/enhet]
HOBØL KOMMUNE [bedrift/enhet]
HOL KOMMUNE [bedrift/enhet]
HOLE KOMMUNE [bedrift/enhet]
LØRENSKOG KOMMUNE [bedrift/enhet]
NORSKE SKOG AS [bedrift/enhet]
HOLMESTRAND KOMMUNE [bedrift/enhet]
HOVEDORGANISASJONEN VIRKE [bedrift/enhet]
HURDAL KOMMUNE [bedrift/enhet]
Hurum kommune [bedrift/enhet]
INNOVASJON NORGE [bedrift/enhet]
JERNBANEDIREKTORATET [bedrift/enhet]
JEVNAKER KOMMUNE [bedrift/enhet]
Jordvernforeningen i Buskerud
Kommunal- og moderniseringsdepartementet [bedrift/enhet]
Kongsberg kommune [bedrift/enhet]
KONGSBERGREGIONEN [bedrift/enhet]
Krødsherad kommune [bedrift/enhet]
KYSTVERKET [bedrift/enhet]
LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET [bedrift/enhet]
LANDBRUKSDIREKTORATET [bedrift/enhet]
LANDSORGANISASJONEN I NORGE [bedrift/enhet]
LARVIK HAVN KF [bedrift/enhet]
LARVIK KOMMUNE [bedrift/enhet]
Lier kommune [bedrift/enhet]
LO Buskerud
LUNNER KOMMUNE [bedrift/enhet]
MASKINENTREPRENØRENES FORBUND [bedrift/enhet]
MATTILSYNET [bedrift/enhet]
MJØSEN SKOG SA [bedrift/enhet]
MODUM KOMMUNE [bedrift/enhet]
MOSS HAVN KF [bedrift/enhet]
MOSS KOMMUNE [bedrift/enhet]
NANNESTAD KOMMUNE [bedrift/enhet]
NATURVERNFORBUNDET I BUSKERUD [bedrift/enhet]
NATURVERNFORBUNDET I LIER [bedrift/enhet]
NEDRE EIKER KOMMUNE [bedrift/enhet]
NES KOMMUNE [bedrift/enhet]
NITTEDAL KOMMUNE [bedrift/enhet]
NORD-AURDAL KOMMUNE [bedrift/enhet]
NORDRE LAND KOMMUNE [bedrift/enhet]
Nore og Uvdal kommune [bedrift/enhet]
NORGES SKOGEIERFORBUND [bedrift/enhet]
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) [bedrift/enhet]
NORSK FORENING MOT STØY [bedrift/enhet]
NORGES LASTEBILEIER-FORBUND AVDELING BUSKERUD [bedrift/enhet]
NORSKOG [bedrift/enhet]
NORTØMMER AS [bedrift/enhet]
NOTODDEN KOMMUNE [bedrift/enhet]
Nærings- og fiskeridepartementet [bedrift/enhet]
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON [bedrift/enhet]
Oppland fylkeskommune [bedrift/enhet]
OSLO HAVN KF [bedrift/enhet]
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD [bedrift/enhet]
PORSGRUNN KOMMUNE [bedrift/enhet]
RE KOMMUNE [bedrift/enhet]
REGIONKONTOR LANDBRUK LØRENSKOG, NITTEDAL, RÆLINGEN, SKEDSMO OG OSLO [bedrift/enhet]
RIKSANTIKVAREN [bedrift/enhet]
Ringerike kommune [bedrift/enhet]
Rollag kommune [bedrift/enhet]
Røyken kommune [bedrift/enhet]
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET [bedrift/enhet]
SØR-ØST POLITIDISTRIKT [bedrift/enhet]
SANDE FRILUFTSRÅD [