Norske-postlister.no


Viser [100] av [4 961].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Dovrebanen km 335,755 - Utbedringer av stikkrenne
Dokument: Dreneringsledning - avtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Aktivitetstilskudd 2. tildeling 2020
Dokument: 20/02373-3 - Søknad om aktivitetstilskudd høsten 2020, og aktivitetsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 965006 - InterCity - Seut - Sarpsborg - Hafslund - Formelle brev, høringer
Dokument: 201601268-101 - InterCity - Innspill til kommunedelplan Rolvsøy-Borg bryggerier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 896172 KL AT Kongsvingerbanen - Grunnerverv og nabokontakt
Dokument: RE: Spørsmål rundt arbeidet på Kongsvingerbanen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: MATHIS ASLAK EIRA - Søknad om oppheving av aktivitetsforbud
Dokument: Avslag på krav om innsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav - Forslag om tildeling av Medaljen for edel dåd - ***** ***** ***** - 2019/105199-2, 3 og 4 - 2019/107549-2 og 4
Dokument: Svar på innsynskrav - Forslag om tildeling av Medaljen for edel dåd - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav - Forslag om tildeling av Medaljen for edel dåd - ***** ***** - 2019/77536-5, 7, 10, 13 - 2019/81361-1 - 2020/34446-1 - 2020/37679-1 - 2020/41403-1 - 2020/41795-1 og 2020/55365-1
Dokument: Svar på innsynskrav - Forslag om tildeling av Medaljen for edel dåd - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Månedsfakturering fra 1.1.2021
Dokument: SV: Månedlig faktura for kommunale gebyr gnr/bnr 8/49
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** - Begjæring om omgjøring av aktivitetsforbud
Dokument: Mattilsynet gir delvis innsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** - Begjæring om omgjøring av aktivitetsforbud
Dokument: Mattilsynet avslår dokumentinnsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse - grevling
Dokument: Svar - Henvendelse - grevling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 228 Bnr 580 Oslo - Trondheimsvegen 20 - 0560 Oslo - Ocean Cafe Bar AS - ombygging
Dokument: Vedtak om samtykke og gebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generelle henvendelser fra publikum 2020
Dokument: Spørsmål om smitterisiko ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] med Vy - Tilbakemelding fra Jernbanedirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekymring vedrørende søppel i skogsgrusveier
Dokument: Bekymring vedrørende søppel i skogsgrusveier - oversendelse til grunneier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 243/617/0/0 Th. Kittelsens vei 98, spørsmål om å bygge sykkelbod
Dokument: BYGGESAK - SAK 20/02305
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GID 112/501 Søknad om tiltak
Dokument: Oversending til tiltakshaver
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pålegg om å gi opplysninger og gjennomføre tiltak etter akutt forurensning med diesel i Follummoveien 64, Ringerike kommune
Dokument: Korrigert Fremdriftsplan sanering diesellekkasje Follummoveien 64 3516 Hønefoss sak 2020-7735 03092020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav - HAVILA POLARIS LFSQ - Anmeldelse av nybygg
Dokument: Svar på innsynskrav - HAVILA POLARIS LFSQ - Reply to notification of newbuild
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav - EXPEDITION A8QL4 - Hva kreves for å flagge skipet om fra Bahamas til NOR - IMO 7211074 - Dokument 2020/61431-1
Dokument: Svar på innsynskrav - EXPEDITION A8QL4 - Hva kreves for å flagge skipet om fra Bahamas til NOR - IMO 7211074 - Dokument 2020/61431-1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav - MS BREMEN - Omflagging fra Bahamas til NOR - IMO 8907424 - Dokument 2020/60268-1 og 2
Dokument: Svar på innsynskrav - MS BREMEN - Omflagging fra Bahamas til NOR - IMO 8907424 - Dokument 2020/60268-1 og 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav - Havila Kystruten AS - Revisjonsvarsel - Dokument 2020/54202-3
Dokument: Svar på innsynskrav - Havila Kystruten AS - Revisjonsvarsel - Dokument 2020/54202-3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hovedplan VA Gautefallheia - 1001401
Dokument: Gautefallheia - vedr. innsigelsessaken - kommentarer til FM - internt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder Energi Nett AS - Spørsmål om AMS - Henvendelse fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Saksnr. 202008550-1 - Svar på spørsmål om AMS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GID 045/181 Søknad om å bygge tilbygg
Dokument: Byggesøknad gnr.45 bnr.181
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GID 045/181 Søknad om å bygge tilbygg
Dokument: SV: Byggesøknad gnr.45 bnr.181
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 973052 Rørosbanen km 261,154 - 262,5 - Bjørånes - Sikring og sanering av planoverganger - Stor-Elvdal kommune - 2017 Prosjekter Område Midt
Dokument: Ett-års garantibefaring - vegsystem Bjørånes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferdsel i området rundt Ustaoset og Haugastøl
Dokument: ulovlig forbudsskilt- raggen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sel kommune - Støy og rystelser av tog forbi Ulsvold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: SV: Vibrasjoner - støy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gryta kraftverk AS - Omsetningskonsesjon
Dokument: 202010285-1 - Spørsmål om omsetningskonsesjon for Gryta Kraft AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Begjæring om innsyn i dokumenter / Innsynsbegjæring - og klager på avslag - Juli - August - September 2020 - se tidligere sak 20/17632
Dokument: 20/34857-320 - Forespørsel om innsyn i saksnummer 19/33367-2 - Tinglysing knr 1836 Rødøy kommune gnr 13 bnr 8 - Annengangsretur av ikke tinglyst dokument - CRM:0344000031
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Navnesaker - Frøya kommune knr 5014 (tidl.knr 1620) - Referanse: FKK04/01321
Dokument: Panteattest - flytte på stedsnavn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Fakturaadresse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Navnesaker - Rauma kommune knr 1539 - se sak FKK 2004/742
Dokument: 19/558-1 Rauma kommune - namnesak Reistadkollen/Kollen med fleire - Kopi av oppstartsbrev til kommunen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Navnesaker - Frøya kommune knr 5014 (tidl.knr 1620) - Referanse: FKK04/01321
Dokument: Stedsnavn på feil plass?
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 38/71 - Øvre Tamburodden 2 - Kommunale eiendomsgebyr
Dokument: 20/4504-3 - 38/71 - Øvre Tamburodden 2 - Fritak renovasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ekstraferge ved veterinærutrykking
Dokument: Kostnad ved veterinære reiser - ekstraferge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål til tolkning av Tek 10/Tek 17
Dokument: Svar på spørsmål om fall fra bygninger - TEK10 §13-16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** Aktivitetsforbud
Dokument: Avslag på innsynshenvendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtt gatehunder i Bosnia - Bekymringsmelding
Dokument: MATTILSYNET AVSLÅR DELER AV INNSYNSKRAVET
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** - Aktivitetsforbud
Dokument: Mattilsynet avslår dokumentinnsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Inspeksjon
Dokument: Mattilsynet avslår dokumentinnsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring til soveanneks - gnr 80 bnr 40 - Østegården 8
Dokument: 20/3107-1 - Svar på forespørsel om bruksendring til soveanneks - gnr 80 bnr 40
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Mattilsynet innvilger delvis innsynskravet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sel kommune - Støy og rystelser av tog forbi Ulsvold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 202007950-1 - Sel kommune - Støy og rystelser forbi Ulsvold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 167/93 - Kjekstadveien 34 - Platting - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 167/93 - Kjekstadveien 34 - Platting - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KALSVARDEN AS - Saksbehandling
Dokument: Delvis avslag på innsynskrav av 24082020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** - Saksbehandling
Dokument: Avslag på innsynskrav av 24082020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generelle henvendelser - Universell utforming 2020
Dokument: Svar på henvendelse som gjelder universell utforming av smart-TV og tilhørende utstyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 99/3/0/0 Greverudveien 25, deling av eiendom
Dokument: BYGG-20/02248-1 - Innsigelse på nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Begjæring om innsyn i dokumenter / Innsynsbegjæring - og klager på avslag - Juli - August - September 2020 - se tidligere sak 20/17632
Dokument: 20/34857-255 - Forespørsel om innsyn i innkomne dokumenter i sak 20/00451 etter krav om grunnbokshjemmel ble fremmet - CRM:0344000019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Begjæring om innsyn i dokumenter / Innsynsbegjæring - og klager på avslag - Juli - August - September 2020 - se tidligere sak 20/17632
Dokument: 20/34857-263 - Innsynskrav i saksnummer 20/34379-1 - Tinglysing knr 1871 Andøy kommune gnr 17 bnr 20 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæringer 2020
Dokument: Svar - Innsynskrav - 2020/3876 - 2 - Innvilget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser August 2020 - Samlesak
Dokument: Foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** - Saksbehandling
Dokument: Mattilsynet avslår deler av innsynskrav - Saksnr: 2019/16579-10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 27/46 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Arøy 71 - 2020
Dokument: Gbnr 27/46 Svar Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - Arøy 71 - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 200/1048 - Møllerheia 1 - Nytt uthus - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 200/1048 - Møllerheia 1 svar på din henvendelse - sak 20/7525
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brøttum Samdrift - C-sykdom i storfebesetning
Dokument: Mattilsynet innvilger dokumentinnsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæringer 2020
Dokument: Svar - Innsynskrav - 2020/61 - 595 - Innvilget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fårholmen/Eikelandsfjorden - Avfall på avveie - fortøyd/forlatt båt
Dokument: 20/10666-1 - Vedrørende fortøyd båt - Fårholmen/Eikelandsfjorden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Miljøtilsyn - Hauknes vannverk, Kvitvatnvassdraget i Sjona - Rana kommune, Nordland
Dokument: Om tilknytning til vannverket til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - e-post fra NVE til grunneiere og hytteeier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn sak 2020/7608
Dokument: Avslag på krav om innsyn i sak 2020/7608
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Begjæring om innsyn i dokumenter / Innsynsbegjæring - og klager på avslag - Juli - August - September 2020 - se tidligere sak 20/17632
Dokument: 20/34857-227 - Forespørsel om innsyn i sak 20/00451?-?SAK-963412-Q7N3L5?- CRM:0001243261
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 428/638 og 639 - Peder Grubbes vei 20 - Oppføring av tilbygg - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 20/8036-1 - 428/638 og 639 - Peder Grubbes vei 20 - Søknad om oppføring av tilbygg - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buheii Vindkraft AS - Miljøtilsyn - Buheii Vindkraftverk - Kvinesdal kommune, Agder
Dokument: NVE bekrefter mottak av krav om fjerning av turbin T19.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: søknad motorferdsel- helikopter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Navnesaker - Dovre kommune knr 3431 (tidl. knr 0511)
Dokument: 12/01860-42 - Navn i kart - Nedre Dørålseter og Øvre Dørålseter - Dovre kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GID 001/011 Tiltak uten ansvarsrett
Dokument: Oppfølging av søknad: Oppføring av tilbygg på gbnr. 1/11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedlikehold kommunale veier - Ekornveien/Elgveien
Dokument: Sv: 20/4169-3 - Busskilt langs Elgveien på Tybakken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Begjæring om innsyn i dokumenter / Innsynsbegjæring - og klager på avslag - Juli - August - September 2020 - se tidligere sak 20/17632
Dokument: 20/34857-177 - Innsynskrav i saksnummer 20/39431-1 - Tinglysing knr 1836 Rødøy kommune gnr 10 bnr 5 - Førstegangsretur av ikke tinglyst dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åmot kommune - Tiltak Trondheimsveien 1083 - Gnr/bnr 8/222 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar - Åmot kommune - Nabovarsel - Oppføring av vegger under terrasse for å få et lukket rom til oppbevaring av sykler og ski osv. - Gnr/bnr 8/222
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GID 112/501 Søknad om tillatelse til tiltak - Flytebrygge
Dokument: Skjema erklæring om ansvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 20456X13458 Utigardsgrova - Holsen - Krisetiltak - Flaum- og skredhending 30072019 - Førde kommune, Sogn og Fjordane
Dokument: Utigardsgrova - Innkalling til byggjemøte nr. 6 - Sunnfjord kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: MM Kopervik,inventum - Bekymringsmelding
Dokument: Delvis avslag på innsynskrav av 14082020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager - 2019
Dokument: Innrapportering av resultatregnskap 2019 for ikke-kommunale barnehager - forhåndsinformasjon og ettersendt likelydende informasjonsbrev fra Udir
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: 'Benedicte Gundersen' [bedrift/enhet]
'Begbyenga'
'Blomsterøya barnehage'
'Engelsviken barnehage' [bedrift/enhet]
'Fotspor barnehage' [bedrift/enhet]
'Glombo Barnehage' [bedrift/enhet]
'Inger Halvorsrød'
'Fredtun barnehage'
'[email protected]'
'Christina Andersson'
'Gudevold'
'Haugelokka'
'Gunhild Bendz Larsen'
'Kjolbergskogen'
'Krakeby'
'Lene J Johansen'
'Daglig leder Lilleng'
'[email protected]'
'Mona Hagen'
'Lyngmo' [bedrift/enhet]
'Do ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Trosvik'
'Begby'
'Laila Nilssen Jobb'
'Elin Johannessen'
'Ramsjø Gårdsbarnehage' [bedrift/enhet]
'Roselia Barnehage' [bedrift/enhet]
'Skala barnehage ' [bedrift/enhet]
'Slangsvold barnehage' [bedrift/enhet]
'[email protected]'
'Helle Soos'
'Trondalen'
'DL Tørkopp'
'Linda Jensen' [bedrift/enhet]
'Steinerbarnehage Veslefrikk'
'Villa Øst barnehage'
'[email protected]'
'Ørebekk barnehage'
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■■@gmail.com [epost sladdet]
■■■■■■@naturbarna.no [epost sladdet]
■■■■■■@barnehagenett.no [epost sladdet]
■■■■■■@barnehagenett.no [epost sladdet]
■■■■■■@graatassbarnehage.no [epost sladdet]
■■■■■■@graatassbarnehage.no [epost sladdet]
■■■■■■@graatassbarnehage.no [epost sladdet]
■■■■■■@graatassbarnehage.no [epost sladdet]
■■■■■■@gmail.com [epost sladdet]
■■■■■■@hotmail.com [epost sladdet]
■■■■■■@fredfiber.net [epost sladdet]
■■■■■■@hotmail.com [epost sladdet]
■■■■■■@online.no [epost sladdet]
■■■■■■@online.no [epost sladdet]
■■■■■■@online.no [epost sladdet]
■■■■■■@hotmail.no [epost sladdet]
■■■■■■@hotmail.com [epost sladdet]
■■■■■■@hotmail.com [epost sladdet]
■■■■■■@gmail.com [epost sladdet]
■■■■■■@gmail.com [epost sladdet]
■■■■■■@nlmbhg.no [epost sladdet]
■■■■■■@blaakors.no [epost sladdet]
'[email protected]'
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Innsynsbegjæringer 2020 - 2
Dokument: Svar på innsynsbegjæring 13/919-1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæringer 2020 - 2
Dokument: Svar på innsynsbegjæring 17/9803-1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæringer 2020 - 2
Dokument: Svar på innsynsbegjæring 19/1723-1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæringer 2020 - 2
Dokument: Svar på innsynsbegjæring 19/4710-1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæringer 2020 - 2
Dokument: Svar på innsynsbegjæring 19/1746-1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kleivane - grunneier - Avskjermet
Dokument: 34/668 og 34/669 - oversender informasjon og skjema for egenerklæring konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 1, bnr 72 - forespørsel om kjøp av grunn fra gnr 1, bnr 204
Dokument: Skjema for grensejustering og fradeling av gnr. 1 bnr. 72 for signatur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generelle henvendelser – Bredbåndsutbygging 2020
Dokument: 20/4026-1 - VS: Fiberutbygging, Kisteviga + KNA veien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 20456X13458 Utigardsgrova - Holsen - Krisetiltak - Flaum- og skredhending 30072019 - Førde kommune, Sogn og Fjordane
Dokument: Utigardgrova - Bestillingsskjema plastring/sprening - Sunnfjord kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lorden AS (Kroen)
Dokument: Uteservering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Honningdrops med lakris
Dokument: Honningpastill med lakris
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Revidert versjon av kjøpekontrakt oversendt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...