Norske-postlister.no


Viser [100] av [6 310 309].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Kommunedirektør ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune - st. ref. 4300465388
Dokument: Utvidet søkerliste tilgjengelig - Kommunedirektør ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune - st. ref. 4300465388
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 90/1 - 90/51 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - nydyrking
Dokument: Svar på søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr. 90/1 og 90/51
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vikar for avdelingsleder / ped.leder Oppvekst, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune - st. ref. 4308571494
Dokument: Avslag, stilling besatt - Vikar for avdelingsleder / ped.leder Oppvekst, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune - st. ref. 4308571494
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune - st. ref. 4315043888
Dokument: Svar på søknad - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune - st. ref. 4315043888
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klimabetinget avlingssvikt 2020
Dokument: Angående din søknad om erstatning for avlingsskade 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klimabetinget avlingssvikt 2020
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Angående din søknad på avlingssvikt 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klimabetinget avlingssvikt 2020
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Angående deres søknad om avlingssvikt 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak - Hasselvikveien - gbnr 126/1 - Annet
Dokument: Byggesak - Hasselvikveien - gbnr 126/1 - veranda - Disp. PBL §1-8 - Tillatelse til tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 7/290 tomt 6A og 6B, Solhytten AS, oppføring fritidsbolig, Hoppmannsknuten
Dokument: ferdigattest 7/290
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 7/290 tomt 6A og 6B, Solhytten AS, oppføring fritidsbolig, Hoppmannsknuten
Dokument: ferdigattest 7/290
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/141, Sirdal Kommune, deling av grunneiendom/ arealoverføring. Myraleite, Tjørhom.
Dokument: Varsel om tinglyst arealoverføring for eiendommen gnr.9,bnr.170 -Myraleitet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 10/28/51, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], oppføring anneks/gapahuk, Furuåsen
Dokument: orientering om saksgang
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning over tilleggsareal til hyttefelt gnr. 62, bnr. 21 til gnr. 62, bnr. 140 i Furestøyl
Dokument: Matrikkelbrev_62/469
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om pålegg - utkobling av slamavskiller 152/1317 SKOLEBAKKEN 2
Dokument: Pålegg - utkobling av slamavskiller 152/1317 SKOLEBAKKEN 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kilenesheia 8 412/163/0/0, delingstillatelse
Dokument: Varsel om oppmålingsforretning - 412/163, Kilenesheia 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendommen 14/44/0/0 har ikke adresse. 14/44/0/0, dispensasjon og delingstillatelse
Dokument: 14/44/0/0, Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], KRISTIANSAND KOMMUNE (1), ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], EIKELIA AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Eiendommen 14/44/0/0 har ikke adresse. 14/44/0/0, dispensasjon og delingstillatelse
Dokument: 14/44/0/0, Varsel om oppmålingsforretning - ny utsendelse med riktige vedlegg!
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], KRISTIANSAND KOMMUNE (1), ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], EIKELIA AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Holmen 11 451/33/0/0, deling
Dokument: Holmen 11 451/33, svar på forespørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vindmøllegangen 22A - 152/1692 og 152/1686/0/0, dispensasjon og delingstillatelse
Dokument: Lahelle 26/Vindmøllegangen 22A - 152/1686 og 1152/1692 - Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oppsigelse av parkering i Kilden P hus Kanalbyen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fleksible nærmiljømidler til utendørs møteplasser, lek og aktiviteter 2020
Dokument: Kvartalslekeplass Lyngveien - vedrørende rapporteringsfrist - Skaugo velforening - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Graving i veier og gater 2020
Dokument: Haumyrveien 32 - spørsmål vedrørende veiarbeid og hinder for kjøring til eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vei- og gatebelysning 2020
Dokument: Tjønnebakken - manglende/defekt gatelys - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vei- og gatebelysning 2020
Dokument: Tverrmoen 25 - ønsker gatelys - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vei- og gatebelysning 2020
Dokument: Bråvann Platå 143 - 12/1202 - mulighet for flytting av lyktestolpe foran innkjøring til garasje - befaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vei- og gatebelysning 2020
Dokument: Svarttjønnheia velforening - svar på søknad om akebakke i Svartjønnheia - ønsker muligheten for LED-pærer i veilysene - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålo 8 438/7/0/0, utriggere ved brygge
Dokument: Ålo 8, foreløpig tilbakemelding på søknad om utriggere ved brygge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til marin forsøpling - Rydde spøkelsesredskaper
Dokument: Svar til Søgne dykkerklubb ang tilleggsbevilning på tilskuddsordning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Renneholmen 1 420/15/0/0, legging av skjellsand/mergel på sjøbunnen
Dokument: Renneholmen 1 - GB 420/15 - tilbakemelding angående vedlikehold av brygge - legging av skjellsand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Korsvik - 97/5
Dokument: Mindre reguleringsendring, Korsvik - 97/5 - svar på begrunnelsen for klagen fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skriftlig spørsmål til ordfører 2. halvår 2020
Dokument: Svar på skriftlig spørsmål om Sykepleierstudenter i praksis
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Langenesveien 381 412/7/0/0, delingstillatelse
Dokument: Oversendelse av matrikkelbrev - 426/126, 426/262 - informasjon om klageadgang
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Langenesveien 381 412/7/0/0, delingstillatelse
Dokument: Oversendelse av matrikkelbrev - Langenesveien - 412/7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kongshavnveien 251 mfl. - 79/47, 79/3 og 79/39/0/0, klarlegging av grense
Dokument: 79/3 - Oversendelse av matrikkelbrev over eiendommen etter oppmåling av grenser på naboeiendom - samt orientering om klageadgang
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kongshavnveien 251 mfl. - 79/47, 79/3 og 79/39/0/0, klarlegging av grense
Dokument: 79/3 - Oversendelse av matrikkelbrev etter oppmåling av grenser på naboeiendom - orientering om klageadgang
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kongshavnveien 251 mfl. - 79/47, 79/3 og 79/39/0/0, klarlegging av grense
Dokument: 79/3 - Oversendelse av matrikkelbrev etter oppmåling av grenser på naboeiendom - orientering om klageadgang
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kongshavnveien 251 mfl. - 79/47, 79/3 og 79/39/0/0, klarlegging av grense
Dokument: 79/47 - Oversendelse av matrikkelbrev etter oppmåling på naboeiendom - orientering om klageadgang
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogfond 2020
Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 283/1 i Skien (3807)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogfond 2020
Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 239/1 i Skien (3807)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogfond 2020
Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 233/2 i Skien (3807)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 70/1 og 7 - Østre Rosland - Søknad om tillatelse til etablering av et jorddeponi
Dokument: 20/01669-36 - Påklaging fra Fylkesmannen - tillatelse til tiltak - Bamble - 70/1 - 70/7 - Langrønningen - dispensasjon fra kommuneplan - jorddeponi og midlertidig steindeponi - sendt søker og VT
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 70/1 og 7 - Østre Rosland - Søknad om tillatelse til etablering av et jorddeponi
Dokument: Svar - gbnr. 70/1 og 7 - Østre Rosland - Søknad om tillatelse til etablering av et jorddeponi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 59/61 - Klarlegging av eksisterende grenser
Dokument: Gbnr. 59/61 - Oversendelse av relevant matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 59/64 - Klarlegging av eksisterende grenser
Dokument: Gbnr. 59/64 - Oversendelse av relevant matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/102 - Klarlegging av eksisterende grenser
Dokument: Gbnr. 92/102 - Oversendelse av matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/102 - Klarlegging av eksisterende grenser
Dokument: Gbnr. 92/102 - Oversendelse av relevant matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 44/337 - Søknad om oppføring av hytte som selvbygger
Dokument: Gbnr. 44/337 - Ferdigattest; hytte.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hovedplan VA Gautefallheia - 1001401
Dokument: Bekrefte mottak og underretning om rette instans - Formannsskapsak 24.11. - ekspropriasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 39/9 - Søknad om tillatelse til tiltak - ett- trinns søknadsbehandling.
Dokument: Gbnr. 39/9 - Ferdigattest: Garasje med boenhet i 2. etg.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 22/8 - Fradeling og tilleggsareal til gbnr. 22/19
Dokument: Tinglyst matrikkelbrev med bekreftet grunnboksutskrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 57/1 - Søknad om plasthall
Dokument: Bekrefte mottak av klage - Klage angående bygging av plasthall
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Retting av eiendomsskattegrunnlag 5037/242/31
Dokument: Retting av eiendomsskattegrunnlag 5037/242/31 - behandling etter eiendomsskattelovens § 17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brøyting av private vegar, vintersesongen 2020/2021 (oktober - april)
Dokument: Snørydding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/308/0/1 Austre-Vestre Hola 166, bod til fritidsbustad
Dokument: Austre-Vestre Hola 166, vedtak ferdigattest for bod til fritidsbustad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/5/373/0 (NY 9/594) Panoramavegen 5, frådeling av tomt
Dokument: Løyve til frådeling av punktfeste 9/5/373, Panoramavegen 5 i Bortelid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Husleiekontrakter kommunal bolig
Dokument: Husleiekontrakt - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Moegga 11C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 36 Bnr 4 - Gapahuk
Dokument: Vår ref. 2020/1089 KRN - Om planlagt gapahuk på Gnr 36 Bnr 4 og orientering om søknadsplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 30 Bnr 21 - Deling av eiendommen. Formål: Inntil 500 m2 tilleggsareal til Gnr 30 Bnr 99
Dokument: Om mulig deling av Gnr 30 Bnr 21 med formål tilleggsareal til Gnr 30 Bnr 99 - Kart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om fritak av renovasjonsavgift gnr.45 bnr 38, Storjordveien 864 Storjord i Kvæfjord Din søknad om videre fritak for renovasjon vodereføres til 31/12-2021.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune - st. ref. 4315043888
Dokument: Svar på søknad - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune - st. ref. 4315043888
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune - st. ref. 4315043888
Dokument: Svar på søknad - Barnevernkonsulent Fosen barneverntjeneste ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune - st. ref. 4315043888
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trafikksikkerhetstiltak fv 528 Bjørkåsvegen
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - spørsmål vedr. svar på henvendelse om fartsdumper i Bjørkåsvegen - Kolvereid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Byggesak - Skaugaprosjektet - gbnr. 117/1 m.fl - tiltak for økt fiskeproduksjon i Skauga
Dokument: Skaugaprosjektet - gbnr. 117/1 m.fl - tiltak for økt fiskeproduksjon i Skauga - dispensasjon - tillatelse til tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Miljøtilskudd - org.nr. 925110175 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Varsel om kontroll av regionalt miljøtilskudd for søknadsomgang 15.10.2020 -■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - org.nr. 925110175
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Utbyggingsavtale - Løypeavgift og infrastrukturfond for 19/144
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 538/1 - søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), Slottet skogen
Dokument: Spørsmål til SMIL-søknaden - 538/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tjønnemyra 22 420/396/0/0, trapp
Dokument: Tjønnemyra 22 420/396/0/0, trapp - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rema 1000 Tordenskjold - salgsbevilling for alkohol
Dokument: Innvilgelse av eierskifte - Rema 1000 Tordenskjold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsbekreftelse - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ladestasjoner - Skien kommune
Dokument: Antall ladepunkter for elbil
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsavtale 100 % forlengelse vikariat fagsykepleier 01.12.2020-28.02.2021 - Klyve hjemmetjeneste 2 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Medisinske forbruksvarer
Dokument: Varsel om ytterlige prisendringer hansker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tjenestebevis - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogfond 2020
Dokument: Klage på skogfondvedtak - foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 57/367, 57/236 og 57/368 - Gamle Siljanveg 6 - riving av bygg, veg og oppføring av tomannsbolig
Dokument: Gbnr 57/367, 57/236 og 57/368 - Gamle Siljanveg 6 - oppgradering og bygge ny støttemur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - Skottekroken - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tjenestebevis - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Landbrukstaksering - samlemappe for 2019 & 2020
Dokument: Takst for skade på gressavling i forbindelse med graving av ny vannledning på eiendom 115/10 i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/21 - Lyngbakkvegen 50 - fradeling
Dokument: Gbnr 221/21 og 1178 Arealoverføring informasjon til partene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 70/136 - Buerjordet 13 - endring av bruksnavn i matrikkel
Dokument: Gbnr 70/136 - Buerjordet 13 - bruksnavn er endret i matrikkel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Rammeavtale sporadisk tilkalling - Skien helsehus, Rehabiliteringsenheten - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smieøya bru - prosjektering
Dokument: Foreløpige skisser/konsept på Smieøya bru
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samarbeidsutvalg og skolemiljøutvalg Åfoss og Melum skoler skoleåret 2020-21
Dokument: Avlysning av møtet i samarbeidsutvalget onsdag 2.desember 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: RMP (Regionalt miljøtilskudd) Siljan 2020
Dokument: Befaring på eiendommen i forbindelse med RMP søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar - Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar - Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...