Norske-postlister.no


Viser [100] av [6 033 150].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Vatnelitoppen 11 515/46/0/0, riving av garasje og oppføring av ny
Dokument: Vatnelitoppen 11, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Louises vei 10 - 36/234/0/0, reseksjonering
Dokument: Louises vei 10 tegninger.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale veier - veidekke 2020
Dokument: Rugdeveien - synkehull i asfalt - skade på bil - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale veier - fartsdempende tiltak 2020
Dokument: Ny fartsdump på Andøyveien - for høye - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tjuvholmen 2/636/0/0, mulig ulovlig fritidseiendom
Dokument: Tjuvholmen 2/636/0/0, Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tjuvholmen 2/586/0/0, mulig ulovlig fritidseiendom
Dokument: Tjuvholmen 2/586/0/0, Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Slettheia 2 - Svalekollen 8 - 14/371 - mindre endring av reguleringsplan
Dokument: Mindre reguleringsendring, Slettheia 2 - Svalekollen 8 - 14/371 - Klage på By- og stedsutviklingsutvalgets vedtak (kopi av brev uten vedlegg)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunal kontantstøtte for 2-åringer 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Avslag på søknad om kommunal kontantstøtte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til kunst og kulturformål 2. halvår 2020 - fra 01.07.2020 - 31.12.2020
Dokument: Tilskudd til kunst- og kulturformål - scenekunst - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunnskapsbevis salg 2020
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Salgsbevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablererbevis 2020
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Etablererprøven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunal kontantstøtte for 2-åringer 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innvilget søknad om kommunal kontantstøtte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hånestangen 77 - 63/895/0/0, forstøtningsmur
Dokument: Hånestangen 77 - 63/895 -Vedtak om oppføring av forstøtningsmur.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Røsstadveien 383 47/27/0/0 - tilbygg med samlet areal mindre enn 50 m2
Dokument: Røsstadveien 383, GB 447/27 - mangler ved søknad - tilbygg til sjøbu og utvidelse av brygge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hånestangen 9 63/795/0/0, fasadeendring
Dokument: Hånestangen 9 63/795/0/0 - mottatt mangelfull søknad om div. fasadeendringer mv..
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Langeneskilen 18 413/59/0/0, tilbygg og bruksendring
Dokument: Langeneskilen 18, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunal kontantstøtte for 2-åringer 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innvilget søknad om kommunal kontantstøtte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunal kontantstøtte for 2-åringer 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innvilget søknad om kommunal kontantstøtte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunal kontantstøtte for 2-åringer 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innvilget søknad om kommunal kontantstøtte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunal kontantstøtte for 2-åringer 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innvilget søknad om kommunal kontantstøtte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunal kontantstøtte for 2-åringer 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innvilget søknad om kommunal kontantstøtte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kuliaveien 211 - 22/1 - fradeling - behandling etter jordloven § 12
Dokument: Kuliaveien 211 - 22/1 - Omdisponering behandling etter jordloven § 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ausviga 31 - 430/8/0/0, varig grensemerking av midlertidig utsatte oppmålingsforretninger over alle de nye boligeiendommene i Sanktehansveien og Bårågerveien som ble fradelt i 2017
Dokument: Oppmålingsforretning med grensemerking
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ausviga 31 - 430/8/0/0, varig grensemerking av midlertidig utsatte oppmålingsforretninger over alle de nye boligeiendommene i Sanktehansveien og Bårågerveien som ble fradelt i 2017
Dokument: Oppmålingsforretning med grensemerking
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ausviga 31 - 430/8/0/0, varig grensemerking av midlertidig utsatte oppmålingsforretninger over alle de nye boligeiendommene i Sanktehansveien og Bårågerveien som ble fradelt i 2017
Dokument: Oppmålingsforretning med grensemerking
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ausviga 31 - 430/8/0/0, varig grensemerking av midlertidig utsatte oppmålingsforretninger over alle de nye boligeiendommene i Sanktehansveien og Bårågerveien som ble fradelt i 2017
Dokument: Oppmålingsforretning med grensemerking
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ausviga 31 - 430/8/0/0, varig grensemerking av midlertidig utsatte oppmålingsforretninger over alle de nye boligeiendommene i Sanktehansveien og Bårågerveien som ble fradelt i 2017
Dokument: Oppmålingsforretning med grensejustering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ausviga 31 - 430/8/0/0, varig grensemerking av midlertidig utsatte oppmålingsforretninger over alle de nye boligeiendommene i Sanktehansveien og Bårågerveien som ble fradelt i 2017
Dokument: Oppmålingsforretning med grensemerking
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ausviga 31 - 430/8/0/0, varig grensemerking av midlertidig utsatte oppmålingsforretninger over alle de nye boligeiendommene i Sanktehansveien og Bårågerveien som ble fradelt i 2017
Dokument: Oppmålingsforretning med grensemerking
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ausviga 31 - 430/8/0/0, varig grensemerking av midlertidig utsatte oppmålingsforretninger over alle de nye boligeiendommene i Sanktehansveien og Bårågerveien som ble fradelt i 2017
Dokument: Oppmålingsforretning med grensemerking
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ausviga 31 - 430/8/0/0, varig grensemerking av midlertidig utsatte oppmålingsforretninger over alle de nye boligeiendommene i Sanktehansveien og Bårågerveien som ble fradelt i 2017
Dokument: Oppmålingsforretning med grensemerking
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ausviga 31 - 430/8/0/0, varig grensemerking av midlertidig utsatte oppmålingsforretninger over alle de nye boligeiendommene i Sanktehansveien og Bårågerveien som ble fradelt i 2017
Dokument: Oppmålingsforretning med grensemerking
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunal kontantstøtte for 2-åringer 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innvilget søknad om kommunal kontantstøtte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Måltrostveien 9 14/1128/0/0, skader etter utbygging
Dokument: Måltrostveien 9 14/1128/0/0, skader etter utbygging - Tilsvar - Rette instans er Statens vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunal kontantstøtte for 2-åringer 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innvilget søknad om kommunal kontantstøtte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kirsebærveien 29B 63/769/0/0, drivhus
Dokument: Kirsebærveien 29B - GB 63/769 - svar på forespørsel - avklaring av søknadsplikt - drivhus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunal kontantstøtte for 2-åringer 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innvilget søknad om kommunal kontantstøtte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunal kontantstøtte for 2-åringer 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innvilget søknad om kommunal kontantstøtte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Try 73 - 450/22/0/0, grensejustering
Dokument: Try 73 - 450/22/0/0, Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kystveien 990 - 71/1 - omdisponering av dyrka mark - behandling etter jordloven § 12
Dokument: Kystveien 990 - 71/1 - omdisponering av dyrka mark - behandling etter jordloven § 12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kleplandsveien 138 473/115/0/0, carport
Dokument: Kleplandsveien 138, GB 472/115 - Søknadsbehov, tilbygg til garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 433/26/0/0, bruksendring
Dokument: Svar på spørsmål om bruksendring - 433/26
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 2020097879-1 - Kuholmen - oppsigelse av båtplass 987 - kundenummer: 4014277
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på søknad om bosoneparkering i sone 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtaler - Agder politidistrikt
Dokument: Svar på oppsigelse av parkering i Elvegata P hus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på søknad om leie av parkering i P hus Slottet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogfond 2020
Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 80/8 i Skien (3807)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogfond 2020
Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 244/1 i Skien (3807)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunnskapsbevis for servering og skjenk 2020 - kunnskapsprøven om alkoholloven
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Skjenkebevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunnskapsbevis for servering og skjenk 2020 - kunnskapsprøven om alkoholloven
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Kofstadsmoen - Skjenkebevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kalvehagen 33 - 37/935/0/0, garasje
Dokument: Kalvehagen 33 - 37/935 - tilbakemelding på spørsmål om ny behandling av søknad om oppføring av garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Kvartal 7
Dokument: Kvartal 2 - Justert veiplan Kristian IVs gate
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie av lokaler 2020 - Fritidsenheten (samlesak)
Dokument: Avslag på forespørsel om leie av Bydelsalen Roligheden gård 19.11.2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Myren gård - utleie 2021
Dokument: Bekreftelse på leie av Myren gård 09.05.2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtaler - P-hus Slottet
Dokument: Svar på oppsigelse parkering på Slottet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtaler - P-hus Elvegate øvre plan
Dokument: Svar på oppsigelse av parkeringsplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 45/17 - Kleppeveien 188,45,17,Tilbygg med samlet areal mindre enn 50 m2
Dokument: Gbnr. 45/17 - Ferdigattest; tilbygg med samlet areal mindre enn 50 m2,
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse vinterdrift 2020-2023
Dokument: Begjært innsyn i alle innkommende tilbud i anbudskonkurransen på vinterdrift 2020-2023
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogfond - Drangedal - 2020
Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 6/10 i Drangedal (3815)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FAU - Foreldrearbeidsutvalg - Sande barnehage 2020-2021
Dokument: Innkalling 22.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjerde på privat eigedom ut mot veg
Dokument: Gjerde på privat eiendom ut mot vei gnr/bnr 48/739 - Røsslyngveien 15A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bosetting av flyktninger Kopi til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 20/02828-15 - Opprop: Kommunens bosettingskapasitet ved en evakuering fra Moria flyktningleir
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gamle Romsdalsvegen 89, 27/3/40 - Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning
Dokument: 27/3/40 - Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gamle Romsdalsvegen 89, 27/3/40 - Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning
Dokument: 27/3/40 - Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gamle Romsdalsvegen 89, 27/3/40 - Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning
Dokument: 27/3/40 - Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gamle Romsdalsvegen 89, 27/3/40 - Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning
Dokument: 27/3/40 - Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: SV: Kommunale gebyrer gnr/bnr 3/597 Woldbakken 19 A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: SV: Kommunale gebyrer gnr/bnr 3/597 Woldbakken 19 A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: SV: Kommunale gebyrer gnr/bnr 3/597 Woldbakken 19 A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - serveringsbevilling og skjenkebevilling
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS ingen brudd ved utført kontroll 12.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Pub - serveringsbevilling og skjenkebevilling
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] PUB ingen brudd ved utført kontroll 12.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til kunst og kulturformål 2. halvår 2020 - fra 01.07.2020 - 31.12.2020
Dokument: Tilskudd til kunst- og kulturformål - scenekunst - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Traktorvei klasse 8 - Mæsel - 517/6
Dokument: Tillatelse til bygging av traktorvei klasse 8 - Blikkmyrveien - 517/6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Andøen gård - utleie 2021
Dokument: Bekreftelse på leie av Andøen gård 20.08. - 21.08.2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Andøen gård - utleie 2020
Dokument: Bekreftelse på leie av Andøen gård 15.09.2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartsalg 2020
Dokument: Årekjerret 94 - 2/393 - leveranse av FKB kartdata og ortofoto med disposisjonsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bosoneparkering - sone 4
Dokument: Svar på søknad om bosone
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 16/43 - Hafreakersløyfa 37 - tiltak på eiendommen
Dokument: Gbnr. 16/43 - Hafreakersløyfa 37 - tiltak på eiendommen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie til fotterapeuter og frisører på kommunens omsorgssentra
Dokument: Purring på datoer for fot- og frisørtjenester på Herresenteret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt - anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy - KGV verktøy
Dokument: Svar - avslutning av prosjektet: Integrasjon mellom TendSign innkjøpsverktøy og Public 360 sak/arkiv system
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - SFO - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 17/00601-4 SVAR - Oppsigelse av SFO 50% - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områderegulering - Frier Vest
Dokument: Svar på brev om Frier vest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 80/128 - Vallekjær - fritidsbolig
Dokument: Foreløpig svar på søknad med mangler etter Plan- og bygningsloven § 20-3 og § 20-4. Kan ikke behandles før dokumentasjon innsendes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - SFO - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på endring av SFO-plass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 87/24 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Svar: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr. 87/24 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...