Norske-postlister.no


Viser [100] av [6 553 320].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bod, gnr. 8, bnr. 6, Europavegen 27, Bollestad
Dokument: Foreløpig svar - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bod, gnr. 8, bnr. 6, Europavegen 27, Bollestad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på gnr. 9, bnr. 347, Gamleveien 1 C, Ålgård
Dokument: Svar på søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på gnr. 9, bnr. 347, Gamleveien 1 C, Ålgård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fiks ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 2021
Dokument: Svar - Hull i øvre sjikt av asfaltdekket på Torvmyrveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Strømsodden 14 62/169/0/0, garasje
Dokument: Strømsodden 14 62/169/0/0, garasje - vedr. merknader fra hjemmelshaver
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Toftelandsveien 43 - 473/16/0/0, deling
Dokument: Toftelandsveien 43 - 473/16, varsel om omgjøring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 2020107685-3 - Oppsigelse av båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søvigheia 25 416/367/0/0, terrengarbeid og støttemur
Dokument: Søvigheia 25 - 416/367 - Svar på spørsmål om behandling av byggesak ang. forstøtningsmur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Feltspatveien 92 63/1248/0/0, tilbygg
Dokument: Feltspatveien 92 - 63/1248 - tilbygg og gjerde - vedtak - tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mebakken - 578/25 og 578/232/0/0, dispensasjon og delingstillatelse
Dokument: Mebakken Gnr/bnr 578/244 angående andel i realsameie 578/262
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale veier - brøyting/strøing 2020 - 2021
Dokument: Revemyrveien - kasser med strøsand som er fjernet - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trefelling på kommunalt friområde 2020
Dokument: Dvergsnesknatten - svar på søknad om trefelling på kommunalt friområde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lund torv - eiendomsutvikling
Dokument: Lund torv, andel grunnverdi for dagligvareseksjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om koronavirus covid-19 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Helse og Mestring
Dokument: 2020032414-188 - Munnbind kollektiv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om koronavirus covid-19 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Helse og Mestring
Dokument: 2020032414-190 - Spørsmål om antall deltakere på foredrag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om koronavirus covid-19 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Helse og Mestring
Dokument: 2020032414-192 - Trening for voksne i sal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om koronavirus covid-19 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Helse og Mestring
Dokument: 2020032414-193 - Spørsmål om antall personer - Tømmerstø Grendehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om koronavirus covid-19 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Helse og Mestring
Dokument: 2020032414-194 - Spørsmål om karantene på båt ved innreise
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 2020042281-6 - Svar på tilbudt båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1518 Detaljregulering, Kossevigheia nord
Dokument: 1518 Detaljregulering, Kossevigheia nord - tilbakemelding etter høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av driveplikt
Dokument: Hønemyrvegen 349 GID 506/10 Godkjenning av jordleieavtale for fulldyrket areal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sigyns vei 7 D 44/204/0/0, bruksendring
Dokument: Sigyns vei 7 D 44/204/0/0, søknad om bruksendring kan ikke behandles ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] foreligger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generelle henvendelser om koronavirus covid-19 - innbyggertorg vertskap
Dokument: 2021012229-63 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjelleviktoppen 44 57/26/0/0, bruksendring
Dokument: Kjelleviktoppen 44, foreløpig tilbakemelding på søknad om bruksendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på søknad om parkering i Elvegata parkeringshus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunnskapsprøve - skjenk - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: kunnskapsbevis- skjenk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skinnerheia 11 C 117/87/0/0, mulig ulovlig gjerde, terrasse og solcelleanlegg
Dokument: Skinnerheia 11C 117/87/0/0, terrasse og basseng - Forhåndsvarsel om pålegg om retting og tvangsmulkt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nodelandsvegen 13 610/9/0/0, krav om matrikulering
Dokument: Nodelandsvegen B2 - 610/9, delingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål om vann- og avløpsgebyr 2021
Dokument: Mye feil og misforståelser på regningene for 470/3 og 470/16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtale - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på søknad om parkering på Lund Torv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saksbehandling i byggesak Østre Strandgate
Dokument: Vedrørende saksbehandling i byggesak Østre Strandgate
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjellandsveien 13 - 470/3 - vann- og avløpsanlegg
Dokument: Kjellandsveien 13 - 470/3 - vannlekkasje - søknad om redusert avløpsgebyr - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grindlandsvegen 248 - 503/2 fnr 1 - søknad om fradeling av festetomt etter jordloven § 12
Dokument: 2021009963-2 - Grindlandsvegen 248 - GID 503/2 fnr. 1 Behandling etter jordloven § 12 - delingssak for festetomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 54/792 - Østre Ring 20 - redskapsbod/hagestue
Dokument: Foreløpig svar på byggesøknad - gnr/bnr 54/792
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 59/1313 - Seehusens gate 70 - vinduer
Dokument: Ferdigattest - gnr/bnr 59/1313 - vinduer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 6/380, snr 31 - Terje Vigens vei 98 - bod
Dokument: Svar på forespørsel om å sette saken i bero - gnr/bnr 6/380, snr 31
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avkjørsel til Holbergs gate 32 - Gnr/bnr. 56/601
Dokument: 21/01922-3 - Avkjørsel til Holbergs gate 32 - Gnr/bnr. 56/601 - sender uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om godkjenning av tekniske tegninger - Sunde Kvernevik bydelshus
Dokument: Merknader til skiltplanen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om trafikksikkerhetstiltak i Midtunveien - ønsker parkering forbudt skilt
Dokument: Svar på søknad om skilting av gang - og sykkelvei i Midtunveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 182/1 - oppmålingsforretning. Jnr. 201/20.
Dokument: Tinglyste dokumenter og matrikkelbrev gnr. 182, bnr. 36 - 49
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Taksering for eiendomsskatt - gnr 182
Dokument: Vedrørende - tilbakemelding og svar faktaark - gnr/bnr 182/5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om trafikksikkerhetstiltak Riiser Larsensgt - ønsker parkering forbudt på snuplass
Dokument: Svar på søknad om parkering forbudt på snuplass i Riiser - Larsens gate
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om trafikksikkerhetstiltak i Kon Tiki-svingen - ønsker skilt gjennomkjøring forbudt
Dokument: Svar på søknad om bedre skilting av enveiskjøringen i Kon Tiki-svingen.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Matrikkelbrev 2021
Dokument: Matrikkelbrev - gnr/bnr 130/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Matrikkelbrev 2021
Dokument: Matrikkelbrev - gnr/bnr 130/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 18/155 - Krokåsveien 7 B - tilbygg og vinduer
Dokument: Tillatelse til mindre tiltak - gnr/bnr 18/155 - tilbygg og fasadeendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 27/228 - Botaniker Resvolls gate 71 - byggearbeider
Dokument: Referat forhåndskonferanse - gnr/bnr 27/228
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsbekreftelse - Ressurssenter for styrket barnehagetilbud
Dokument: Arbeidsbekreftelse - Ressurssenter for styrket barnehagetilbud
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunstprosjekt - Framtidas ungdomsskole
Dokument: Informasjon om åpen prekvalifisering kunstprosjekt Bamble ungdomsskole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/1068 - Bryggeveien 1 - forlengelse av brygge
Dokument: 19/09462-24 - Svar på spørsmål/klager fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 87/67 - rekvisisjon av oppmålingsforretning
Dokument: Varsel om oppmålingsforretning jnr 150-2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 87/149 - Danholmen - Tilbygg
Dokument: Gbnr. 87/149 - Danholmen - Tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - gbnr. 28/29 - Pekestokken 6
Dokument: 21/02327-1 - Klage på fastsatt eiendomsskatt - gbnr. 28/29 - Pekestokken 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - gbnr. 35/376 - Kruksdalen 86
Dokument: 21/02328-1 - Ber om grunnlag/begrunnelse for taksering av eiendomsskatt - gbnr. 35/376 - Kruksdalen 86
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - gbnr. 27/23 - Skauveien 2
Dokument: 21/02329-1 - Klage på takstgrunnlaget - diendomsskatt - gbnr. 27/23 - Skauveien 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - gbnr. 25/115 - Bunesveien 5
Dokument: 21/02331-1 - Ber om detaljert grunnlag og kriterier for taksering av eiendomsskatt - gbnr. 25/115 - Bunesveien 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - gbnr. 80/13 - Vallekjær 32
Dokument: 21/02341-1 - Melding om feil på eiendomstakst - gbnr. 80/13 - Vallekjær 32
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - gbnr. 89/10 - Rakkestadveien 96
Dokument: 21/02346-1 - Klage på eiendomsskatt - gbnr. 89/10 - Rakkestadveien 96
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - gbnr. 106/633 - Th J Thorsensgate 9
Dokument: 21/02364-1 - Klage på taksering - eiendomsskatt - gbnr. 106/633 - Th J Thorsensgate 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - gbnr. 35/210 - Varpet 59
Dokument: 21/02366-1 - Klage på takst - eiendomsskatt - gbnr. 35/210 - Varpet 59
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - Vestre Vågøy 6 - gbnr. 82/12
Dokument: 21/02504-1 - Klage på takst eiendomsskatt eiendom - gbnr. 82/12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - gbnr. 32/18 - Fagerheimveien 42
Dokument: 21/02516-1 - Ber om relevant informasjon - gbnr. 32/18 - Fagerheimveien 42
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - klage - 2021
Dokument: 21/00802-12 - Eiendomsskatt - spørsmål om korrigering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - klage - 2021
Dokument: 21/00802-9 - Gbnr. 45/74 - Klage på skattetakst på fritidseiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - klage - 2021
Dokument: 21/00802-10 - Gbnr. 26/28 - Klage på eiendomsskattetakst for Drangedalsveien 2281
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - klage - 2021
Dokument: 21/00802-11 - Gbnr. 12/10 - Klage på eiendomsskatt på fritidseiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om fradeling av næringstomt på felt 1 B2, gnr. 3, bnr. 3, Skurvebakkane, Skurve
Dokument: Varsel oppmålingsforretning - 3/3 i Gjesdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sammenføyning av matrikkelenheter. Gnr. 14 bnr. 382 og gnr. 14 bnr. 383
Dokument: Oversendelse av matrikkelbrev på gnr. 14 bnr. 382
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hyttestørrelser Øvstabødalen og Giljastølen. Henvendelser
Dokument: Svar på spørsmål om når vedtak blir fattet angående hyttestørrelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parker og friområder - 2021
Dokument: Svar - Løsnet strømledning - Raustein
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trafikkfeller/trafikksikkerhet 2020
Dokument: Forslag til ny veiutforming Gislemyrveien- tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Adresseendringer 2021
Dokument: SV: Endring av adresser i ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] gate (og Brønnstykket) - ref. 2021000103-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på oppsigelse av parkering i Børsen parkeringshus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunnskapsprøve - Etablererprøven - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Etablererbevis
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser / betraktninger vedr. korona (corona)
Dokument: Tilbakemelding vedr. covid 19 og skolene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål om vann- og avløpsgebyr 2021
Dokument: VS: til Jon Kristian - vann og avløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 38/2569 - Rektor Erichsens gate 38 - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, nye vinduer
Dokument: Foreløpig svar på byggesøknad - gnr/bnr 38/2569
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 19/125 - Bratthallet 3- forhåndskonferanse
Dokument: Svar på anmodning om forhåndskonferanse - gnr/bnr 19/125
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd fra Kjapt Svar - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] med ref.: UFCMAE
Dokument: Svar søknad om tilskudd fra Kjapt Svar - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] med ref.: UFCMAE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Permisjon - Ullandhaug-barnehagene
Dokument: Søknad om permisjon - Ullandhaug-barnehagene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsavtale - Sporadisk tilkalling - Helsefagarbeider - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - SFO - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Bekreftelse - oppsigelse av SFO-plass fra 02.03.2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - SFO - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Bekreftelse - oppsigelse av SFO-plass fra 26.03.2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 27/382, 27/636 og 27/36 - Grensejustering - Harald Hårfagresvei 30
Dokument: Gbnr. 27/36 og 27/636 - Oversendelse av matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 27/382, 27/636 og 27/36 - Grensejustering - Harald Hårfagresvei 30
Dokument: Gbnr. 27/36 - Oversendelse av relevant matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Velferd - NAV - Avdelingsleder Voksenopplæring innvandrere ref. 1289
Dokument: Arbeidsavtale-fast-NAV-■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - Tostrupsvei 16
Dokument: 21/02319-1 - Melding om flytting - eiendomsskatt - Tostrupsvei 16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - Svarttrostveien 5 D
Dokument: 21/02321-1 - Orientering - ikke blitt kontaktet av takstmann - eiendomsskatt - Svarttrostveien 5 D
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - gbnr. 92/318 - Åstadtoppen 34
Dokument: 21/02323-1 - Melding om adresseendring - eiendomsskatt - gbnr. 92/318 - Åstadtoppen 34
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 21/02371-1 - Melding om bytte av eier - eiendomsskatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - SFO - Timoteus Landre
Dokument: 21/02379-1 - Innmelding SFO - Timoteus Landre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - gbnr. 90/38
Dokument: 21/02419-1 - Informasjon ang. eiendomsskatt gbnr 90/38 - avtalenr. 27733
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - Hafsundsvingen 25 - gbnr. 85/137
Dokument: 21/02480-1 - Eiendommen solgt - eiendomsskatt - Hafsundsvingen 25 - gbnr. 85/137
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - gbnr. 35/431
Dokument: 21/02489-1 - Spørsmål vedrørende eiendomsskatt - gbnr. 35/431
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - Tegdal 6 - gbnr. 80/86
Dokument: 21/02501-1 - Hjemmeadresse må rettes.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - Amandusveien 17 - gbnr. 23/61
Dokument: 21/02503-1 - Klage vedrørende fastsettelse av eiendomsskatt - Amandusveien 17 - gbnr. 23/61
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 35/6 - Retting av opplysninger i matrikkelen
Dokument: Gbnr. 35/6 - Varsel om retting av opplysninger i matrikkelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - SFO - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 21/02527-1 - Innmelding SFO fra 19.08.2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - SFO - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 21/02528-1 - Innmelding SFO fra 02.08.2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - Linaaesgate 26
Dokument: 21/02540-1 - Endring av eier - Eiendomsskatt - Linaaesgate 26
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 2/6 Plassnr 49 Tilbygg husvogn
Dokument: Foreløpig svar Gbnr 2/6 Plassnr 49 Tilbygg husvogn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...