Norske-postlister.no


Viser [12] av [12].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Oppfølging av utbyggingsavtale for Skytta Terrasse 13, G/bnr 7/21
Dokument: SV: Skytta terrasse 13, møte/befaring 3.sept. - forslag til referat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppmåling av offentlig veigrunn - Hellinga - 3/612 med flere
Dokument: Utsending av matrikkelbrev over 203/29 som er opprettet fra 3/612,140,219, 3/220 og 3/229.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opprettelse av grunneiendommene 3/687 - 3/688 og 3/689 fra 3/1 - felt A14
Dokument: Utsendelse av matrikkelbrev til berørte parter og kopi av oppmålingsprotokollen vedrørende opprettelse av eiendommene 3/674, 3/675 og 3/676 fra 3/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opprettelse av grunneiendommen 3/685 - fradeles 3/184
Dokument: Utsending av matrikkelbrev til berørte eiendommer i forbindelse med opprettelse av ny grunneiendom 3/685 med oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opprettelse av grunneiendom 3/68 fra 3/608
Dokument: Utsending av nytt matrikkelbrev over 3/684 fra 3/608 samt naboer.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områdeplan Elvetangen
Dokument: Planprogram Områdeplan Elvetangen (Plan-Id 345) - høringsutkast
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: BATISTA RUI M.ROLAO, Boligbyggelaget Usbl Nittedal, (Nibo) USBL, Akershus fylkeskommune, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], BASIL EIENDOM AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Døhli/Løstad Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Elnes Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ELVETANGEN BORETTSLAG, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], FRINI, Fuglåsen Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Fylkesmannen i Oslo og Akershus (2), ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] S, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], HADELANDSVEIEN 1516 AS, Hafslund ASA, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], HAKADAL IDRETTSLAG, Hakadal ungdomsskole, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] H L, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Inger og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Naturvernforbundet i Nittedal, v/ Hiltrud Hemmersbach, Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS, Nedre Romerike Vannverk IKS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] T, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Nhf Nittedal Hakadal - Nittedal og Hakadal Handikaplag, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-J LAGERTHA, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Nitelva Elvelag, Nittedal Historielag, Nittedal idrettsråd, NITTEDAL KOMMUNE, NITTEDAL KOMMUNE, Nittedal Natur og Ungdom, v/ Jo Erik Arnesønn Berge, Nittedal og Hakadal Bondelag, v/ Bodil Boason, NITTEDAL UTLEIBOLIGER STIFTELSEN, Norsk Ornitologisk forening, avdeling Oslo og Akershus, NVE, Region ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Regionkontor landbruk, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ROAF - Romerike avfallsforedling IKS , Ruter AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], STATENS VEGVESEN, STATENS VEGVESEN REGION ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Telenor- kabelnett, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], TRONRUD EIENDOM AS, TRYGDEBOLIGER STIFT NITT, Tøyen Vel, Tøyen Velforening v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Tøyenlia Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Tøyenåsen huseierforening, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Områdeplan Elvetangen
Dokument: Varsel om oppstart av planarbeid Områdeplan for Elvetangen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: (Nibo) USBL, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], BASIL EIENDOM AS, BATISTA RUI M.ROLAO, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Døhli/Løstad Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Elnes Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ELVETANGEN BORETTSLAG, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Fuglåsen Vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] S, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], HADELANDSVEIEN 1516 AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], HAKADAL IDRETTSLAG, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] H L, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] T, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-J LAGERTHA, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Nitelva Elvelag, Nittedal Historielag, Nittedal idrettsråd, Nittedal Natur og Ungdom, v/ Jo Erik Arnesønn Berge, Nittedal og Hakadal Bondelag, v/ Bodil Boason, Nittedal og Hakadal Handikaplag v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], NITTEDAL UTLEIBOLIGER STIFTELSEN, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], TRONRUD EIENDOM AS, TRYGDEBOLIGER STIFT NITT, Tøyen Vel, Tøyen Velforening v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Tøyenlia Vel v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Tøyenåsen huseierforening, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Detaljregulering Hellinga terrassehus - Omregulering av eiendommen GBnr 3/184 - fra frittliggende boliger til terrassehus
Dokument: Melding om vedtatt reguleringsplan - Terrassehus Hellinga
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppretting/fradeling av grunneiendommene 3/674, 3/675, 3/676, 3/677, 3/678, 3/679, 3/680, 3/681 og 3/682 fra 3/608, 3/612 og 3/613
Dokument: Utsending av matrikkelbrev til rekvirent og berørte naboeiendommer i forbindelse med opprettelse av de nye grunneiendommene 3/674 - 3/680 med oppmålingsforretning.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppmålingsforretning over 3/659 og 3/660. Utskilt fra 3/407 og 3/613
Dokument: Utsending av matrikkelbrev for opprettelse av matrikkelenhetene 3/659 fra 3/407 og 3/660 fra 3/613
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mulig ulovlighet - mobilt pukkverk, - Gbnr. 3/608 - Snarefjellet
Dokument: Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning, mobilt pukkverk - Gbnr. 3/608 - Snarefjellet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling fra 3/7 til 3/652
Dokument: Utsendelse av matrikkelbrev for 3/652, 0g naboeiendommene 3/1, 3/7, 3/612, 3/608, samt kopi av protokoll kart
Søk innsyn i dokumentet/saken