Norske-postlister.no


Viser [100] av [75 224].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gnr/bnr 3/11 - Melingsjøveien 49 - bod
Dokument: Foreløpig svar på byggesøknad - gnr/bnr 3/11/35 - bod (tilbygg til hytte)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning - gnr/bnr 48/218 Granatveien
Dokument: Informasjon om matrikkelføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 519/15 - fradeling tomt til bolig - behandling etter jordloven § 12
Dokument: Gjelder jordlovsak GID 519/15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mellomveien 12 8/36/0/0, overvannshåndtering
Dokument: Mellomveien 12 8/36/0/0, overvannshåndtering - Tilsyn - ber om ytterligere dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skibbuveien 8 A 2/54/0/0, ulovlig bruksendring
Dokument: Skibbuveien 8 A 2/54 og 2/10, varsel om befaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 42/284 - Søknad om fradeling av tilleggstomt til gbnr. 42/212
Dokument: Oversendelse av utdrag av protokoll etter oppmålingsforretning til godkjenning - Gbnr 42/284 - Søknad om fradeling av tilleggstomt til gbnr. 42/212
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunstprosjekt ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kunstprosjekt ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - juryens vurdering av konkurranseforslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2011003E - planendring - gnr/bnr 218/163 Vikebekken i Vikevåg
Dokument: VA rammeplan - forslag til endring av plan i Vikevåg - plan 2011003E
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 20/603 - Ragna Wettergreens gate 8 - nedgravd garasje og støttemur
Dokument: Melding om innkommet klage - gnr/bnr 20/603 - nedgravd garasje og støttemur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Indre Rasciute-■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Jon Richard Nortind ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Parichat Somkid, Nortrud Stein
Sak: Samarbeidsutvalg voksenopplæringen 2020-2021
Dokument: Referat Samarbeidsutvalg voksenopplæringen 24.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Idda - 151/611 - pumptrackløype på kommunalt friområde
Dokument: Idda pumptrack - oppsummering fra ferdigbefaring 24.9.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedelplan for kulturminner i Bamble kommune.
Dokument: kulturminneplanen - ønske om priorierte kulturminner og status pr. 25.09.-20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 58/10 - Rørholtveien 777 - Riving av hele bygg
Dokument: Ferdigattest Gbnr. 58/10 - Rørholtveien 777 - Riving/opprydding etter boligbrann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/55 og 58 - Quinsgaards gate 7 og 9 - bekymringsmelding
Dokument: Gbnr. 107/58 - Quinsgaards gate 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om pålegg - utbedring av vannledning 152/888 Marineveien 14B
Dokument: Pålegg avsluttet - utbedring av vannledning 152/888 MARINEVEIEN 14B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om pålegg - utbedring av vannledning 152/1040 NYE TEGLVERKS VEI 2A
Dokument: Pålegg avsluttet - utbedring av vannledning 152/1040 NYE TEGLVERKS VEI 2A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: GNR 202 BNR 68 INGEBERG - BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD OM OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG ETTER PBL.§ 20-3 MED ANSVARSRETT
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: SVAR - PERMISJON FRA SKOLE - OPPSTART AV STUDIER OG STØTTE TIL DISSE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsmiljøutvalg - Tufte barnehage 2020
Dokument: Innkalling AMU 21.09.20 - Tufte barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsmiljøutvalg - Tufte barnehage 2020
Dokument: Referat AMU 21.09.20 - Tufte barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samarbeidsutvalg - Gråtenmoen barnehage - 2020/2021
Dokument: Innkalling til møte i samarbeidsutvalget 05.10.20 - Gråtenmoen barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av plan 79112 for gnr 111 bnr 626 - Parkveien 24
Dokument: Endring av plan 79112 for gnr 111 bnr 626 - Parkveien 24
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 88 bnr 103 - Retting av bygningsopplysninger i matrikkelen
Dokument: Gnr 88 bnr 103 - Varsel om endring av bygningsdata i nasjonalt eiendomsregister
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 88 bnr 107 - Retting av bygningsopplysninger i matrikkelen
Dokument: Gnr 88 bnr 107 - Varsel om endring av bygningsdata i nasjonalt eiendomsregister
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 88 bnr 121 - Retting av bygningsopplysninger i matrikkelen
Dokument: Gnr 88 bnr 121 - Varsel om endring av bygningsdata i nasjonalt eiendomsregister
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 88 bnr 130 - Retting av bygningsopplysninger i matrikkelen
Dokument: Gnr 88 bnr 130 - Varsel om endring av bygningsdata i nasjonalt eiendomsregister
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 88 bnr 134 - Retting av bygningsopplysninger i matrikkelen
Dokument: Gnr 88 bnr 134 - Varsel om endring av bygningsdata i nasjonalt eiendomsregister
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 88 bnr 159 - Retting av bygningsopplysninger i matrikkelen
Dokument: Gnr 88 bnr 159 - Varsel om endring av bygningsdata i nasjonalt eiendomsregister
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 88 bnr 214 - Retting av bygningsopplysninger i matrikkelen
Dokument: Gnr 880 bnr 214 - Varsel om endring av bygningsdata i nasjonalt eiendomsregister
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 88 bnr 216 - Retting av bygningsopplysninger i matrikkelen
Dokument: Gnr 88 bnr 216 - Varsel om endring av bygningsdata i nasjonalt eiendomsregister
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 88 bnr 226 - Retting av bygningsopplysninger i matrikkelen
Dokument: Gnr 88 bnr 226 - Varsel om endring av bygningsdata i nasjonalt eiendomsregister
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 88 bnr 233 - Retting av bygningsopplysninger i matrikkelen
Dokument: Gnr 88 bnr 233 - Varsel om endring av bygningsdata i nasjonalt eiendomsregister
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 88 bnr 272 - Retting av bygningsopplysninger i matrikkelen
Dokument: Gnr 88 bnr 272 - Varsel om endring av bygningsdata i nasjonalt eiendomsregister
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 88 bnr 289 - Retting av bygningsopplysninger i matrikkelen
Dokument: Gnr 88 bnr 289 - Varsel om endring av bygningsdata i nasjonalt eiendomsregister
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 88 bnr 296 - Retting av bygningsopplysninger i matrikkelen
Dokument: Gnr 88 bnr 296 - Varsel om endring av bygningsdata i nasjonalt eiendomsregister
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 88 bnr 297 - Retting av bygningsopplysninger i matrikkelen
Dokument: Gnr 88 bnr 297 - Varsel om endring av bygningsdata i nasjonalt eiendomsregister
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 237 bnr 182 - Retting av bygningsopplysninger i matrikkelen
Dokument: Gnr 237 bnr 182 - Retting av bygningsopplysninger i matrikkelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknader om fritak for hytterenovasjonsgebyr 2020
Dokument: Gnr 101 Bnr 3687 - Søknad om fritak for hytterenovasjon - utsettelse faktura
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknader om fritak for hytterenovasjonsgebyr 2020
Dokument: Korreksjon i bruksnummer - Gnr 101 Bnr 387 - Søknad om fritak for hytterenovasjon - utsettelse faktura
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vertskommunesamarbeid - Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal
Dokument: Innspill fra Nittedal kommune til Vertskommunesamarbeidsmøtet (VKS) 25.09.2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnerverv Sagerudveien
Dokument: Overføring av grunnervervs-prosess til HR-prosjekt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 243/58/0/0 Frydenbergveien 69 B, seksjonering
Dokument: Oversendelse av matrikkelbrev og tinglyste dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2754 - Detaljregulering for Mølleneset - gnr/bnr 52/405 m. fl. - Dokkgata - Storhaug kommunedel
Dokument: Oppstartsmøtereferat Mølleneset - plan 2754
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse vinterdrift 2020-2023
Dokument: Ny konkurranse vinterdrift 2020-2023 Drangedal kommune Sentrum 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 8/108 - Venstøphøgda 49 C og D - rive eksisterende tomannsbolig samt oppføring av ny vertikaldelt tomannsbolig
Dokument: Gbnr 8/108 - Venstøphøgda 49 C og D - rive eksisterende tomannsbolig samt oppføring av ny vertikaldelt tomannsbolig - Venstøpkroken 2 grense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samarbeids - og skolemiljøutvalg Bølehøgda 2020-2021
Dokument: Referat samarbeidsutvalg Bølehøgda 22.09.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Næringsfondet - diverse korrespondanse
Dokument: Melding om vedtak - Val av næringsfondsutval 2020-2023
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Permisjonar og partitilhøyrigheit - politiske verv - 2019-2023
Dokument: Melding om vedtak - fritak frå politiske verv og opprykk av varamedlem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Permisjonar og partitilhøyrigheit - politiske verv - 2019-2023
Dokument: Melding om vedtak - Flytting ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - nye varamedlemmar kommunestyret og planutvalet - ny medlem samarbeidsutvalet for Kulturskulen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kongsgård allè 37 - 43/72 - salg av eiendom - oppfølging
Dokument: St. Olavs vei 18 - Jungelen - økonomisk bidrag til opparbeidelse av tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samarbeids - og skolemiljøutvalg Bølehøgda 2020-2021
Dokument: Referat skolemiljøutvalg Bølehøgda 22.09.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 10/2 - Oppretting av grunneiendom - tilleggsareal til gbnr. 10/18 - Asdalstrandveien 56 - arealoverføring
Dokument: Varsel om oppmålingsforretning nr 2 - jnr 1-2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/669 - Oppretting av grunneiendom - Baneveien 30
Dokument: Varsel om oppmålingsforretning jnr 116-2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 38 bnr 908 - Vanntrykk - Veidemannsveien 7
Dokument: Svar - Veidemannsveien 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bamåsen 2 - 62/2/0/0, delingstillatelse
Dokument: Bamåsen 2 - 62/2/0/0, Varsel om oppmålingsforretning.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bjørndalen allé B9 - 45/195 og 45/194/0/0, delingstillatelse
Dokument: Bjørndalen allé B9 - 45/195 og 45/194/0/0, Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sukkevannslia 4 - 67/59/0/0, utsatt grensemerking
Dokument: Varsel om grensemerking - 67/59-113
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Birkelid barnehage- samarbeidsutvalg
Dokument: Innkalling til Samarbeidsutvalg møte i Birkelid barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samarbeidsutvalget-Heirekshaug barnehage 2020/ 2021
Dokument: Referat fra samarbeidsutvalgsmøte i Heirekshaug barnehage-22.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: SVAR - SØKNAD OM FERIE UTEN LØNN
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Gnr 321 Bnr 13
Dokument: Melding om matrikkelføring og ferdige matrikkelbrev - Gnr 321 Bnr 3 og 13
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plangruppemøter Åfoss og Melum skoler skoleåret 2020-21
Dokument: 20200921 Referat fra plangruppemøte 21.september
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samarbeidsutvalget Gimsøy bhg 2020 / 2021
Dokument: Innkalling til møte 30 09 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/64 - Ivarsandveien 65 - rivning av fritidsbolig
Dokument: Tillatelse til tiltak etter Plan- og bygningsloven § 20-3 for rivning av eksisterende hytte og oppføre ny gnr. 92 bnr.64 innenfor plan Ivarsand- Prisgrunn - disp fra § 4 i plan.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lærling 2017 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kopi av vurderingssamtale - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Referat fra avklaringsmøte CS 210920 jfr. AML § 14-9 (7) - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lærling 2019 - Y ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kopi av vurderingssamtalen - Y ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frivilligheten i Skien - tilbakemeldinger rundt koronasituasjonen
Dokument: Midlertidig svar - bistand til frivillige lag og foreninger i forbindelse med koronasituasjonen.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samarbeidsutvalg - Ballestad barnehage 2020-2021
Dokument: Innkalling til møte i samarbeidsutvalget - Ballestad barnehage 01.10.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arrangement og prosjektilskudd 2020 - Hegge Blomster / Wrightegaarden AS - Julemarked 2020
Dokument: Svar på søknad om arrangement og prosjekttilskudd - Hegges Blomster / Wrightegaarden AS - Julemarked 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan 2682 - detaljregulering av Christian Bjellands gate - tilrettelegging for sykkeltrase -Tasta bydel
Dokument: Planarbeid er satt på pause - plan 2682
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/bnr 20/39 - Eikebergveien 2 A - grensepåvisning (mot gnr/bnr 20/61). Jnr 150/20.
Dokument: Underretning om avholdt oppmålingsforretning - gnr/bnr 20/61
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 88 bnr 230 - Pålegg om tilknytning
Dokument: Befaringsrapport i forbindelse med varsel om pålegg - gnr 88 bnr 230
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 72 bnr 64 og 90 - Klarlegging av grense
Dokument: Oversendelse av kart over eiendommen 72/64 etter klarlegging og sammenslåing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 254 bnr 1, 2, 3 og 4 - Retting av opplysninger i matrikkelen
Dokument: Gnr 254 bnr 1, 2, 3 og 4 - Retting av opplysninger i matrikkelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om pålegg - utbedring av vannledning 152/888 Marineveien 14B
Dokument: Pålegg - utbedring av vannledning 152/888 MARINEVEIEN 14B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om pålegg - utbedring av vannledning 152/1040 NYE TEGLVERKS VEI 2A
Dokument: Pålegg - utbedring av vannledning 152/1040 NYE TEGLVERKS VEI 2A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om pålegg - utbedring av vannledning 152/1041 NYE TEGLVERKS VEI 2B
Dokument: Pålegg - utbedring av vannledning 152/1041 NYE TEGLVERKS VEI 2B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eivind Jarls gate 24 152/107/0/0, ulovlige byggetiltak, veranda, utestue, bod m.v.
Dokument: Eivind Jarls gate 24 152/107/0/0, ulovlige byggetiltak, veranda, utestue, bod m.v. - Innvilget ny utsatt frist for søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dalsveien 56B og 56C 116/404/0/0, overvann
Dokument: Dalsveien 56 B og C 116/404 og 116/402 ,tilsynsrapport overvann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...