Norske-postlister.no


Viser [100] av [6 123 508].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 9/258, Øyvind Rudolf og Tone Lea, oppføring fritidsbolig, Sinneslia
Dokument: Retur av journalpost: 9/258. Øyvind Rudolf og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Lea. Ferdigattest for tiltak. (Ref. 2020/842)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/10,59, reguleringsplan ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: B_552092_READONLY
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/10,59, reguleringsplan ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Retur av journalpost: 9/10 og 59 - Reguleringsplan for Brekkebua, Sinnes, plan ID 2019003. Grunneier ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/318 tomt 10, Kristin H. og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], oppføring fritidsbolig, Soleiknuten
Dokument: Retur av journalpost: 9/318. Tom Øyvind Berentsen. IG for tiltak Soleiknuten. (Ref. 2020/845)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 50/20, Anne Karin Asgausten, riving av hus/hytte, Seland Tonstad
Dokument: Retur av journalpost: Skjemmende bygg - Seland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 50/20, Anne Karin Asgausten, riving av hus/hytte, Seland Tonstad
Dokument: S_552646_READONLY (1)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1/2, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], fradeling av eiendom justering/grenser, Suleskard
Dokument: Retur av journalpost: 1/2/17. Geir Terje Sirekrok. Fradeling av hyttetomt. (Ref. 2020/843)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1/2, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], fradeling av eiendom justering/grenser, Suleskard
Dokument: Retur av journalpost: 1/2/17. Geir Terje Sirekrok. Fradeling av hyttetomt. (Ref. 2020/843)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 25/61 tomt 71, Ståle og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], oppføring fritidsbolig. Lindåsen, Tonstad.
Dokument: Retur av journalpost: 25/61. Anette og Ståle Undheim. Oppføring av fritidsbolig, Lindåsen. (Ref. 2020/844)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/191, Liv Hilde og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], sanitærabonnement. Skarlikrogen, Sinnes.
Dokument: sanitær
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartheia 31 - 14/645 - utestue, svømmebasseng, forstøtningsmur og terrengarbeider
Dokument: Kartheia 31 14/645/0/0, utestue, svømmebasseng, forstøtningsmur og terrengarbeider - uttalelse fra byantikvaren
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dronningens gate 50 150/56/0/0, bruksendring
Dokument: Dronningens gate 50 150/56/0/0, bruksendring - uttalelse fra byantikvaren
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ve skole - elevrådsmøte
Dokument: Referat elevrådsmøte 25.11.20 ungdomstrinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnehagetilsyn.no - Kommunale barnehager 2021
Dokument: Ravnedalen barnehage, webtilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Balchens vei 24B - 98/329/0/2, reseksjonering
Dokument: Balchens vei 24B - 98/329/0/2, anmodning om uttalelse fra byggesak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områderegulering for Raset
Dokument: Vedtak UKMB, 24112020, Sak 125/20, Områderegulering Raset - 1. gangsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bysykler
Dokument: Vedtak UKMB, 24112020, Sak 121/20, Felles bysykkelordning i Grenland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Venstøp skole - Arbeidsmiljøutvalg
Dokument: Referat arbeidsmiljøutvalg 17.11.2020 - Venstøp skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Vedtak UKMB, 24112020, Sak 129/20, Detaljregulering for 300/3266 og 300/4982 - Prestegårdsgata 18 og 22. Klagebehandling.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Bjorstaddalen
Dokument: Vedtak UKMB, 24112020, Sak 124/20, Detaljregulering - Bjorstaddalen. Sluttbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rød transformatorstasjon - utvidelse
Dokument: Vedtak UKMB, 24112020, Sak 126/20, Rød transformatorstasjon - utvidelse. Høringsuttalelse til søknad om konsesjon.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Aktivitør 100% - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og behandlingssenter enhet 1.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Sykepleier 100 % fast
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Sykepleier 75%, fast Sykepleier 75% vikariat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 212/248 - Sandoddstien 51 - flytebrygge
Dokument: Vedtak UKMB, 24112020, Sak 128/20, Gbnr 212/248 - Sandoddstien 51 - flytebrygge-klagesak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valebø lokalutvalg - referatsak protokoll 2020
Dokument: Vedtak VALU, 12112020, Sak 2/20, Godkjenning av møteprotokoll fra møtet 17.08.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalg for klima, miljø og byutvikling - referatsak protokoll 2020
Dokument: Vedtak UKMB, 24112020, Sak 14/20, Utvalg for klima, miljø og byutvikling - referatsak godkjenning av møteprotokoll av 03.11.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Kredittsjekk - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bystyret - møteinnkallinger og protokoller 2020
Dokument: Møteinnkalling Bystyret 10.12.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Kredittsjekk - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Kredittsjekk - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevilgning til uteområde i barnehager
Dokument: Vedtak UOPP, 26112020, Sak 44/20, Bevilgning til uteområde i barnehager
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 1/547 - Strømdaljordet - avklaring prosess
Dokument: Vedtak UKMB, 24112020, Sak 123/20, Gbnr. 1/547 - Strømdaljordet 58. Prinsippavklaring for arealbruk.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gebyr for saksbehandling av graving i kommunale veger, parker og friområder
Dokument: Vedtak UKMB, 24112020, Sak 122/20, Gebyr for saksbehandling av graving i kommunale veger, parker og friområder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1719 - Nedre Hjellegate 1 - bruksendring
Dokument: Gbnr 300/1719 - Nedre Hjellegate 1 - Grandgården
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vernepleier natt 68% fast Einaren avlastningsbolig ref. 2687
Dokument: Innstilling Vernepleier 68 % natt fast Einaren avlastningsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av saker - Valebø lokalutvalg 2020-2024
Dokument: Vedtak VALU, 12112020, Sak 9/20, Brudd på forurensingsloven - oppfølging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: The sweeper
Dokument: Vedtak UKMB, 24112020, Sak 120/20, Søknad Grønt utviklingsfond - The sweeper
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av budsjettvedtak Oppvekst 2020 - avsetning til fond
Dokument: Vedtak UOPP, 26112020, Sak 48/20, Oppfølging av budsjettvedtak Oppvekst 2020 - avsetning til fond
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overlevering av Fossum Barnehage
Dokument: Vedtak UKMB, 24112020, Sak 119/20, Overlevering av Fossum barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Investere i GPS Trimble R12i
Dokument: Faktura 185001507 - innbytte av Trimble R10-1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Styrer 100% fast, Buerflata barnehage ref. 2707
Dokument: Saksframlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Navneutvalget 2020
Dokument: Vedtak VALU, 12112020, Sak 10/20, Innspill - skrivemåte Garvann/Gardvann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eventuelt - Valebø lokalutvalg 2020
Dokument: Vedtak VALU, 12112020, Sak 3/20, Eventuelt - Valebø lokalutvalg 12.11.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/4251 - Schwachs gate 5 - bruksendring/dispensasjon
Dokument: Vedtak UKMB, 24112020, Sak 127/20, Gbnr 300/4251 - Schwachs gate 5 - bruksendring/dispensasjon-Klagesak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Vedtak , 26112020, Sak 106/20, Søknad Kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Vedtak , 26112020, Sak 107/20, Søknad Kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Vedtak , 26112020, Sak 108/20, Søknad Kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter fra internett 2020
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] milepæl innen velferdsteknologi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommual bolig - Avskjermet
Dokument: Vedtak , 26112020, Sak 109/20, Søknad Kommual bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter på ansattportalen 2020
Dokument: Til våre hverdagshelter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter på ansattportalen 2020
Dokument: Til våre hverdagshelter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter på ansattportalen 2020
Dokument: Til våre hverdagshelter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter på ansattportalen 2020
Dokument: VÅRE HVERDAGSHELTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter på ansattportalen 2020
Dokument: VÅRE HVERDAGSHELTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter på ansattportalen 2020
Dokument: VÅRE HVERDAGSHELTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter på ansattportalen 2020
Dokument: VÅRE HVERDAGSHELTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter på ansattportalen 2020
Dokument: VÅRE HVERDAGSHELTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter på ansattportalen 2020
Dokument: VÅRE HVERDAGSHELTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter på ansattportalen 2020
Dokument: VÅRE HVERDAGSHELTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Vedtak , 26112020, Sak 110/20, Søknad Kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Vedtak , 26112020, Sak 111/20, Søknad Kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Vedtak , 26112020, Sak 112/20, Søknad Kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Vedtak , 26112020, Sak 113/20, Søknad Kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Vedtak , 26112020, Sak 114/20, Søknad Kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delegasjon av myndighet - alle - 2020
Dokument: Delegasjon av myndighet - Ruben Nikolai Selmer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helse og omsorg virksomhetsledermøter 2020
Dokument: Referat fra virksomhetsledermøte HO 26.11.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Boligtildelingsutvalget - møtedokumenter 2020
Dokument: Vedtak , 26112020, Sak 105/20, Godkjenning av møteprotokoll boligtildelingsutvalgets møte 29.10.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 59/64 - Klarlegging av eksisterende grenser
Dokument: Landmålingsrapport jnr 95-96-2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 59/64 - Klarlegging av eksisterende grenser
Dokument: Partsliste protokoll jnr 95-96-2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 59/64 - Klarlegging av eksisterende grenser
Dokument: Fullmakt jnr 95-96-2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 92/102 - Klarlegging av eksisterende grenser
Dokument: Fullmakt jnr 109-2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak: Barn, familie og helse - fysioterapeut
Dokument: Vedtak i ansettelsesutvalget 21.10.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak: Barn, familie og helse - fysioterapeut
Dokument: Stillingsanalyse - Fysioterapeut
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak: Storhaugen helsehus - Frivillighetskoordinator
Dokument: Ansettelsesprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak: Hjemmetjenesten - Avdelingsleder Rode 5
Dokument: Utvidet søkerliste - Rekrutteringssak: Hjemmetjenesten - Avdelingsleder Rode 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 7/232 tomt 31, Sinneshyttå Bygg AS, oppføring fritidsbolig, Brende Heia, Tjørhom
Dokument: innmåling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: mur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Cowboy grill - Serveringsbevilling
Dokument: Cowboy grill AS, leieavtale Tordenskjoldsgate 1a
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om ekstratilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonsnedsettelser og/eller adferdsvansker
Dokument: Utbetalingsmelding ekstratilskudd 1 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lumber, detaljregulering - utomhusplan
Dokument: Lumber, godkjenning av utomhusplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Permisjoner - Jairamis Ondares Padilla
Dokument: Permisjon - Jairamis Ondares Padilla
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Permisjoner - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Permisjon - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Permisjoner - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Permisjon - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Permisjoner - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Permisjon - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Permisjoner - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Varsel om foreldrepermisjon - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innmelding og CV - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Skien 2020
Dokument: Gbnr 300/5310 - egenerklæring om konsesjonsfrihet - Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøp av sandstrøer / strøapparat
Dokument: Tilbud sandstrøer - oppfølging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Permisjoner - Alexander Hejas Melfald
Dokument: Permisjon - Alexander Hejas Melfald
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2965 - Mobakken 6 - arealoverføring
Dokument: Gbnr 300/2965 mfl. kjøpekontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2965 - Mobakken 6 - arealoverføring
Dokument: Gbnr 300/2965 mfl partsliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/2965 - Mobakken 6 - arealoverføring
Dokument: Gbnr 300/2965 mfl. beregningsdokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...