Norske-postlister.no


Viser [100] av [4 415 594].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnes skoleenhet - Koordineringsteam 2020/21
Dokument: Referat koordineringsteam 030321
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ressursteam ved Slettheia skole
Dokument: Koordineringsteam-03.03.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fiskå skole - kartlegging av psykososialt skolemiljø
Dokument: Trinnmøter uke 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur 2019-2023
Dokument: Møteinnkalling Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur 11.03.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 72/11 og 34 - Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom
Dokument: Vedtak LBU, 02032021, Sak 1/21, Gbnr. 72/11 og 34 - Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Samlede journalposter - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 27/81 - Oppretting av grunneiendom
Dokument: Varsel om oppmålingsforretning den 24.03.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Møtedokumenter landbruksutvalget 2020
Dokument: Vedtak LBU, 02032021, Sak 1/21, Godkjenning av møteprotokoll fra landbruksutvalget den 01.12.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Samlede journalposter - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Velferd - NAV - Avdelingsleder Voksenopplæring innvandrere ref. 1289
Dokument: Korrespondanse - fastsetting av lønn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - lønnsansiennitetsberegning - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Lønnsansiennitetsberegning - korrigert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 26/102 - Europris Grasmyr - sommertelt på parkeringsplass
Dokument: Uttalelse fra Bamble kommune v/Eiendoms avd. vedrørende plassering av midlertidig telt på gbnr. 26/102
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lærerspesialist som funksjon - søknader 2021/2022
Dokument: Saksgang - lærerspesialist som funksjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Samlede journalposter - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2020-2021 Langesund barneskole - Administrasjon
Dokument: Skoleskyss 2021-2020 - Skjema Delt bosted
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Samlede journalposter - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Samlede journalposter - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 27/382, 27/636 og 27/36 - Grensejustering - Harald Hårfagresvei 30
Dokument: 20/14275-7 - Gbnr. 27/36 og 27/636 - Oversendelse av matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KO-I-Barnevernskonsulent-100%vik--Barne-og fam. vern ref. 1154
Dokument: Svar - fast ansettelse - tillegg til dok. 20/05313-8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Samlede journalposter - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Samlede journalposter - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Samlede journalposter - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Samlede journalposter - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Administrasjonsutvalget - Møtedokumenter 2021
Dokument: Møteprotokoll Administrasjonsutvalget 02.03.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Samlede journalposter - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nye Statens Hus
Dokument: Kopi av brev fra KMD - Rapport fra forprosjekt - Pilot Statens hus, Stad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar: Overføring - tillegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden
Dokument: Vedtak RPF, 01032021, Sak 8/21, Reguleringsplan for del av Hydrostranda - Varden øst og Odden. 2.gangsbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sandvika Vest - tiltetting av hytter på gbnr. 29/2
Dokument: Vedtak RPF, 01032021, Sak 9/21, Detaljregulering - Sandvika Vest - tiltetting av hytter på gbnr. 29/2 - 2.gangsbehandling.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sundbykåsa Gård - Utviklingsmuligheter
Dokument: Vedtak RPF, 01032021, Sak 2/21, Utviklingsmuligheter for Sundbykåsa gård - Opplevelser og aktiviteter for store og små
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplanens samfunnsdel - Bamble kommune
Dokument: Vedtak RPF, 01032021, Sak 3/21, Kommuneplanens samfunnsdel - Mål og strategier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap og årsmelding 2020
Dokument: Vedtak RPF, 01032021, Sak 4/21, Enhetenes årsrapport 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Interkommunal turnhall ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ungdomsskole
Dokument: Vedtak RPF, 01032021, Sak 7/21, Interkommunal turnhall ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ungdomsskole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Orientering til ADU om aml-brudd i Velferd
Dokument: Vedtak A1519, 02032021, Sak 1/21, Orientering om brudd på arbeidstidsbestemmelsene i helse og omsorg november - desember 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Orientering til ADU om aml-brudd i Velferd
Dokument: Vedtak A1519, 02032021, Sak 2/21, Orientering om brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Velferd, januar 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Virksomhet for HR - Saker til ADU 2021
Dokument: Vedtak A1519, 02032021, Sak 3/21, Rekrutteringsstatistikk 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Virksomhet for HR - Saker til ADU 2021
Dokument: Vedtak A1519, 02032021, Sak 4/21, HMS status for Bamble kommune 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Virksomhet for HR - Saker til ADU 2021
Dokument: Vedtak A1519, 02032021, Sak 5/21, Orientering om sykefravær, a-avvik og personskader nov. - des. 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Virksomhet for HR - Saker til ADU 2021
Dokument: Vedtak A1519, 02032021, Sak 6/21, Arbeidsmiljøutvalget - Årsrapport 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - endring av stilling - Avskjermet
Dokument: Danselærer - tillegg til dok 21/01990-1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Administrasjonsutvalget - Møtedokumenter 2021
Dokument: Vedtak A1519, 02032021, Sak 1/21, Godkjenning av protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 03.12.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kultur- og fritidstilbud for ungdom
Dokument: Vedtak RPF, 01032021, Sak 6/21, Kultur- og fritidstilbud for ungdom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådet for personer med funksjonsnedsettelser 2021 - Møtedokumenter
Dokument: Vedtak RPF, 01032021, Sak 2/21, Godkjenning av protokoll fra møte i Rådet for personer med funksjonsnedsettelser 25.01.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyheter fra internett 2021
Dokument: Omsetningsoppgave alkohol 2020-2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vilt- og innlandsfiskeutvalget, møtedokumenter 2021
Dokument: Møteinnkalling Vilt- og innlandsfiskeutvalget 09.03.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny frivillighetsstrategi og veivalg for utvikling av frivilligsentraler
Dokument: Vedtak RPF, 01032021, Sak 5/21, Gjenåpning av Bamble frivillighetssentral på Stathelle og veivalg for videre frivillighetsstrategi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Formannskapet 2019 - 2023
Dokument: Møteinnkalling Formannskapet 04.03.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mangfold og inkluderingsutvalget 2019-2023
Dokument: Møteinnkalling Mangfold og inkluderingsutvalget 10.03.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1002 - Øvre Enggate 8 - Brannstasjonen
Dokument: Protokoll for tegneoppdrag under kr. 50.000
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tustnaveien 9, Søknad om fasadeendring og bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel
Dokument: Gebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: B-avvik - Grasmyr ungdomsskole 2021
Dokument: B-avvik 01.03.2021 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Samlede journalposter - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Samlede journalposter - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Samlede journalposter - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Velferd - NAV - Avdelingsleder Voksenopplæring innvandrere ref. 1289
Dokument: Svar: Fastsetting av lønn - avdelingsleder - voksenopplæring etter introloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Samlede journalposter - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Samlede journalposter - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Samlede journalposter - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådet for personer med funksjonsnedsettelser 2021 - Møtedokumenter
Dokument: Møteprotokoll Rådet for personer med funksjonsnedsettelser 01.03.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lærerspesialist som funksjon - søknader 2021/2022
Dokument: Søknad lærespesialist - 01.03.21 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lærerspesialist som funksjon - søknader 2021/2022
Dokument: Søknad lærespesialist - 01.03.21 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lærerspesialist som funksjon - søknader 2021/2022
Dokument: Søknad lærespesialist - 01.03.21 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lærerspesialist som funksjon - søknader 2021/2022
Dokument: Søknad lærespesialist - 01.03.21 - Linda-Maria Thielsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lærerspesialist som funksjon - søknader 2021/2022
Dokument: Søknad lærespesialist - 01.03.21- ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lærerspesialist som funksjon - søknader 2021/2022
Dokument: Søknad lærespesialist - 01.03.21 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...