Norske-postlister.no


Viser [100] av [787 429].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Ressursutvalg - 04.12.2020
Dokument: Referatsaker
Filer:
Sak: Styrer, råd og utvalg 2019 - 2023
Dokument: Valg av forliksråd for perioden 1.1.2021 - 31.12.2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dovre Kirkelig råd - låneopptak
Dokument: Dovre Kirkelig råd - låneopptak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Orientering i møte 7.12.20.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsmiljøutval - 02.12.2020
Dokument: Referatsaker
Filer:
Sak: Arbeidsmiljøutval - 02.12.2020
Dokument: Delegerte saker
Filer:
Sak: 48/19, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], konsesjon på erverv av fast eiendom, Josdal
Dokument: 48/55 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Adressering
Dokument: Oppretting av nye adresseparseller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om tilskudd fra Lesja næringsfond
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om tilskudd fra Lesja næringsfond
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deling/justering av grunneigedom, gnr/bnr 69/118
Dokument: Søknad om å dele ifrå bustadtomt med påståande hus og garasje - gnr 69 bnr 118
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Dokument: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Dokument: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigedomsskatt - klage på takst
Dokument: Klage på takst. Gnr 109 Bnr 12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Formannskapet - 01.12.2020
Dokument: Orienteringar
Filer:
Sak: Formannskapet - 01.12.2020
Dokument: Referatsaker
Filer:
Sak: Likviditetslån 2020
Dokument: Likviditetslån 2020
Filer:
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Delegasjon av myndighet til rådmannen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Satser og gebyrer gjeldende fra 01.01.2021.
Dokument: Satser og gebyrer gjeldende fra 01.01.2021.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan Bjorli Utvikling AS
Dokument: Områdereguleringsplan Bjorli-fastsetting av planprogram
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Ny samarbeidsavtale med delegeringsreglement for Regionrådet Nord-Gudbrandsdal
Dokument: Regionrådet Nord-Gudbrandsdal - Høring - Ny samarbeidsavtale med delegeringsreglement
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Protokoller fra forrige møte til godkjenning oppvekst og levekår 2019 - 2023
Dokument: Protokoll fra møte 11.11.20 til godkjenning.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av vegnamn
Dokument: Vegnamn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Ringsaker kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Ringsaker kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endringer i styret til Østfold kunstnersenter
Dokument: Endringer i styret til Østfold kunstnersenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eierskapsmelding
Dokument: Eierskapsmelding - ny behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Levekårsutvalget - 01.12.2020
Dokument: Referatsaker
Filer:
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Valg av leder og representanter i arbeidsmiljøutvalget 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigedomsskatt - klage på takst
Dokument: Klage på takst. Gnr 57 Bnr 1. Behandling i klagenemd for eigedomsskatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigedomsskatt - klage på takst
Dokument: Klage på takst. Gnr 63 Bnr 114. Behandling i klagenemd for eigedomsskatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigedomsskatt - klage på takst
Dokument: Klage på takst. Gnr 63 Bnr 73. Behandling i klagenemd for eigedomsskatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigedomsskatt - klage på takst
Dokument: Klage på takst. Gnr 63 Bnr 5. Behandling i klagenemd for eigedomsskatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigedomsskatt - klage på takst
Dokument: Klage på takst. Gnr 94 Bnr 450. Behandling i klagenemd for eigedomsskatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigedomsskatt - klage på takst
Dokument: Klage på takst. Gnr 94 Bnr 1. Behandling i klagenemd for eigedomsskatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigedomsskatt - klage på takst
Dokument: Klage på takst. Gnr 89 Bnr 95. Behandling i klagenemd for eigedomsskatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigedomsskatt - klage på takst
Dokument: Klage på takst. Gnr 73 Bnr 4. Behandling i klagenemd for eigedomsskatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigedomsskatt - klage på takst
Dokument: Klage på takst. Gnr 64 Bnr 13. Behandling i klagenemd for eigedomsskatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: SAKSPAPIRER - MØTE I SNÅSA HOVEDUTVALG HELSE, OMSORG, VELFERD OG OPPVEKST DEN 25.11.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsmiljøutvalet - 30.11.2020
Dokument: Orienteringar
Filer:
Sak: Arbeidsmiljøutvalet - 30.11.2020
Dokument: Orienteringar
Filer:
Sak: Kommunale priser og stipend
Dokument: Tjeldsundprisen 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale priser og stipend
Dokument: Ungdomsstipend
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ildsjelprisen 2020
Dokument: Ildsjelprisen 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedtekter barnehagene 2020
Dokument: Vedtekter barnehagene, revidering 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Handlingsprogram barnehagene og skolene 2021
Dokument: Handlingsprogram barnehagene og skolene 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - protokoller og referatsaker
Dokument: Protokoll fra møte 10.11.20 til godkjenning.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Protokoll fra møte 9.11.20 til godkjenning.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkestrafikksikkerhetsutvalget - FTU - Godkjenning av protokoll fra møte 22.10.2020
Dokument: Godkjenning av protokoll fra møte 22.10.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Orientering om resultat av lokale forhandlinger i HTA kap 5.1 - 2020
Dokument: Orientering om resultat av lokale forhandlinger i HTA kap 5.1 - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Orientering om lokale lønnsforhandlinger kap 3.4.1 og 3.4.2 - 2020
Dokument: Orientering om lokale lønnsforhandlinger kap 3.4.1 og 3.4.2 - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utskriving av eiendomsskatt 2021
Dokument: Utskriving av eiendomsskatt 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gågata 2020
Dokument: Justert opparbeidelsesplan Gågata 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delplan for Sjøområdet
Dokument: Avvisning av planinitiativ delplan 57 Sjøområdet sør - ny behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: D58 - Delplan for felt B/F/N2 og BA5 Sjøområdet
Dokument: Avvisning av planinitiativ for delplan 58 Sjøområde nord - ny behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...