Norske-postlister.no


Viser [100] av [30 150 895].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 7/290 tomt 6A og 6B, Solhytten AS, oppføring fritidsbolig, Hoppmannsknuten
Dokument: ferdigattest 7/290
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 7/290 tomt 6A og 6B, Solhytten AS, oppføring fritidsbolig, Hoppmannsknuten
Dokument: ferdigattest 7/290
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 7/290 tomt 6A og 6B, Solhytten AS, oppføring fritidsbolig, Hoppmannsknuten
Dokument: ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 7/290 tomt 6A og 6B, Solhytten AS, oppføring fritidsbolig, Hoppmannsknuten
Dokument: 7/290. Solhytten eiendom AS. Ferdigattest for tomt 6b. (Ref. 2020/847)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: plassering av husvogn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/141, Sirdal Kommune, deling av grunneiendom/ arealoverføring. Myraleite, Tjørhom.
Dokument: Varsel om tinglyst arealoverføring for eiendommen gnr.9,bnr.170 -Myraleitet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 25/61 tomt 71, Ståle og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], oppføring fritidsbolig. Lindåsen, Tonstad.
Dokument: tiltak Lindåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 10/28/51, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], oppføring anneks/gapahuk, Furuåsen
Dokument: orientering om saksgang
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/108 leilighet A,B, og D, Favoritthytten AS, oppføring fritidsbolig. Ådneram Fjellgrend,Tjørhom.
Dokument: BEKREFTELSE AV MOTTATT BYGGESØKNAD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/290, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], oppføring fritidsbolig, Soleiknuten
Dokument: BEKREFTELSE AV MOTTATT BYGGESØKNAD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning over tilleggsareal til hyttefelt gnr. 62, bnr. 21 til gnr. 62, bnr. 140 i Furestøyl
Dokument: Matrikkelbrev_62/469
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad gnr. 61, bnr. 138 i Furåsen.
Dokument: Gjeld søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbustad og garasje på gnr. 61, bnr. 138 i Furåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jordskiftesak 19-113266REN-JARD Støyledalsvegen SA på Uppstad
Dokument: Avslutning av jordskiftesak 19-113266REN-JARD. Melding om at "jordskifte krevd" er sletta
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pedagogisk leiar Bygland Kommune, Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4302516354
Dokument: Svar på søknad - Pedagogisk leiar Bygland Kommune, Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4302516354 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: Pedagogisk leiar Bygland Kommune, Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4302516354
Dokument: Svar på søknad - Pedagogisk leiar Bygland Kommune, Byglandsfjord oppvekstsenter - st. ref. 4302516354 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: 9/258, Øyvind Rudolf og Tone Lea, oppføring fritidsbolig, Sinneslia
Dokument: 9/258. Øyvind Rudolf og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Lea. Ferdigattest for tiltak. (Ref. 2020/842)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Ladestasjoner i Sirdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Nils
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Utbyggingsavtale - Løypeavgift og infrastrukturfond for 19/144
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 7/348, Sirdalsslottet Eiendomsselskap AS, oppføring kafe med restaurantstandard/varmestue. Hoppmannsknuten, Tjørhom.
Dokument: Avvik Sirdalsslottet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/318 tomt 10, Kristin H. og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], oppføring fritidsbolig, Soleiknuten
Dokument: 9/318. Tom Øyvind Berentsen. IG for tiltak Soleiknuten. (Ref. 2020/845)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 50/20, Anne Karin Asgausten, riving av hus/hytte, Seland Tonstad
Dokument: Skjemmende bygg - Seland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1/2, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], fradeling av eiendom justering/grenser, Suleskard
Dokument: 1/2/17. Geir Terje Sirekrok. Fradeling av hyttetomt. (Ref. 2020/843)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak på gnr/bnr/fnr 47/1/39 på Raubekk
Dokument: Førebels svar vedr. søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rehabilitering av pipe på gnr/bnr 56/23 på Vestsida
Dokument: Løyve til å rehabilitere pipe på gnr. 56, bnr. 23 på Vestsida
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - fv. 5706 - gnr 16 bnr 21, 3, 6, 96 - Bremanger kommune
Dokument: Uttale til nabovarsel - gnr 16 bnr 21, 3, 6 - Trafikktryggingstiltak Hauge - Fv. 5706 - Bremanger kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ledsagerbevis 2020
Dokument: Svar på søknad om ledsagerbevis
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rogaland brann og redning - Miljørettet helsevern
Dokument: Signert samarbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brev ut 2020 - Boligkontoret
Dokument: Brev ut - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - planlagt utvidelse av fritidsbolig på gnr. 69 bnr. 7 fnr. 3, Giljastølen.
Dokument: Svar på spørsmål knyttet til planlagt utvidelse av fritidsbolig på gnr. 69 bnr. 7 fnr. 3, Giljastølen.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om skjenkebevilling - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Uttalelse - søknad om skjenkebevilling - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Gjesdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbetaling av integreringstilskudd 2020
Dokument: Krav om integreringstilskudd år 1, 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Skjermet
Sak: Tilsyn - Myrå barnehage
Dokument: Manglende tilbakemelding på tilsynsrapport 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Enebolig med carport og bod gnr/bnr 48/1267 - Rubinveien 14
Dokument: Spørsmål om varmefordeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Enebolig med carport og bod gnr/bnr 48/1267 - Rubinveien 14
Dokument: Varmefordeling og tidspunkt for befaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn i kommunale bygg - 2020
Dokument: Svar - Manglende tilbakemelding på tilsynsrapport Fjellheim barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vann- og avløpsledning gnr/bnr 48/38 - Hagafjellbakken 15
Dokument: Delegert vedtak - Tillatelse til tiltak etter pbl § 20-3 og dispensasjon etter pbl § 19-2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parker og friområder - 2020
Dokument: Svar - Spørsmål om lekeplass Valahaug
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parker og friområder - 2020
Dokument: Svar - Spørsmål om lekeplass og vedlikehold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'barnemappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'barnemappe'. Ta kontakt med Randaberg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Enebolig med carport og bod gnr/bnr 48/1281 Rubinveien 4
Dokument: Spørsmål om varmefordeling og as-built tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Enebolig med carport og bod gnr/bnr 48/1281 Rubinveien 4
Dokument: Varmefordeling, tidspunkt for befaring og svar om as-built tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Enebolig med carport og bod gnr/bnr 48/1282 Rubinveien 6
Dokument: Spørsmål om varmefordeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Enebolig med carport og bod gnr/bnr 48/1282 Rubinveien 6
Dokument: Varmefordeling og tidspunkt for befaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Enebolig med carport og bod gnr/bnr 48/1267 - Rubinveien 16
Dokument: Spørsmål om varmefordeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Enebolig med carport og bod gnr/bnr 48/1267 - Rubinveien 16
Dokument: Varmefordeling og tidspunkt for befaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Enebolig gnr/bnr 48/1267 - Rubinveien 18
Dokument: Spørsmål om varmefordeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Enebolig gnr/bnr 48/1267 - Rubinveien 18
Dokument: Varmefordeling og tidspunkt for befaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - Søknad om bevilling for lukket selskap - Tungenes fyr - 08.12.2020
Dokument: Delegert vedtak - Innvilget søknad om ambulerende skjenkebeviling for lukket selskap 08.12.2020 Tungenes fyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om fradeling ved innløsning av festetomt - gnr/bnr 59/5
Dokument: Søknad om fradeling ved innløsning av festetomt - gnr/bnr 59/5 - Foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Omsetningskonsesjon - konsesjonsperiode 2021 - 2024
Dokument: Vedr fornyelse av omsetningskonsesjon for 2021 - 2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Garantiansvar
Dokument: Heim kommune - Oversendelse av lånedokumenter Nordmøre Museum Geitbåtmuseet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting midlertidig - Grøtnes barnehage - 2020
Dokument: Tilsetting barnehagelærer i 100% stilling i perioden 01.12.20 - 16.07.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknader og oppsigelser på kommunale boliger 2020
Dokument: Bekreftelse på mottatt oppsigelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunepins 2020
Dokument: Svar-Kommunepin
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunepins 2020
Dokument: Svar-Ønsker kommunepins
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse angående ulykke
Dokument: Midlertidig svar - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Ny fritidsbolig Gnr 231 Bnr 122
Dokument: Søknad om endring av gitt tillatelse , gnr. 231 bnr. 122
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse skriv Vinjeøra skole og SFO 2020
Dokument: Informasjon angående bemanning desember måned
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Foresatte
Sak: Rekrutteringssak - helsefagarbeider, 2 x 49,30 % faste stillinger ved Helse og mestring Kyrksæterøra
Dokument: Avslag på søknad på ledig stilling som helsefagarbeider i Heim kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ferdigattest gnr 43 bnr 113
Dokument: Ferdigattest for tilbygg til fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Nydyrking Gnr 64 Bnr 8
Dokument: Søknad om nydyrking.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Avskjermet
Dokument: Foreløpig svar-søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknader om overføring av ferie fra 2020 til 2021 - TLM
Dokument: Svar overføring av ferie til 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknader om overføring av ferie fra 2020 til 2021 - TLM
Dokument: Svar overføring av ferie ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Omdisponering av dyrka mark Gnr 40 Bnr 5
Dokument: Melding om delegert vedtak -Omdisponering av 2,6 daa fulldyrka jord.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pålegg om utleggstrekk - Avskjermet
Dokument: Tilbaketrekking av pålegg om trekk - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: INNFORDRING SOSIALLÅN - Avskjermet
Dokument: Varsel om tvangsfullbyrdelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: INNFORDRING SOSIALLÅN - Avskjermet
Dokument: Vedrørende tilbakebetaling av sosiallån
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekkeveien 19 99/194/0/0, forstøtningsmur og hagestue, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Bekkeveien 19, anmodning om uttalelse
Filer:
Sak: Bekkeveien 19 99/194/0/0, forstøtningsmur og hagestue, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ber om uttalelse, Bekkeveien 19
Filer:
Sak: Anskaffelse Totalstasjon, GNSS ( GPS )og målebok til eiendomslandmåling
Dokument: Tilbudsforespørsel totalstasjon, GNSS og målebok til eiendomslandmåling i Lindesnes kommune - vår ref. 20/13472
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...