Norske-postlister.no


Viser [100] av [28 861 930].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr 141/1 - Søknad om SMIL midler til rydding og inngjerding, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 969279630
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogfond 2020
Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 245/1 i Skien (3807)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogfond 2020
Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 14/1 i Porsgrunn (3806)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogfond 2020
Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 80/8 i Skien (3807)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogfond 2020
Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 244/1 i Skien (3807)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Turnusplasser i fysioterapi
Dokument: 20/08554-1 - Forespørsel om turnusplasser for fysioterapeuter i perioden 15.08.21-15.08.22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kronprinsens gate 41 - 150/904 - 1. BO (førstebo)
Dokument: Kronprinsens gate 41, snr 15 - saldoforespørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kronprinsens gate 41 - 150/904 - 1. BO (førstebo)
Dokument: Kronprinsens gate 41, snr 15 - saldoforespørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunnskapsbevis for servering og skjenk 2020 - kunnskapsprøven om alkoholloven
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Skjenkebevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunnskapsbevis for servering og skjenk 2020 - kunnskapsprøven om alkoholloven
Dokument: Bork Nyman Eftestøl - Skjenkebevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunnskapsbevis for servering og skjenk 2020 - kunnskapsprøven om alkoholloven
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Kofstadsmoen - Skjenkebevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatt - Avskjermet
Dokument: Underretning om avholdt utleggsforretning - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kalvehagen 33 - 37/935/0/0, garasje
Dokument: Kalvehagen 33 - 37/935 - tilbakemelding på spørsmål om ny behandling av søknad om oppføring av garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatt - Avskjermet
Dokument: Underretning om gjennomført utleggsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flekkerøyveien 51 - 1/608 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Flekkerøyveien 51 - 1/608 - godkjent ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Kvartal 7
Dokument: Kvartal 2 - Justert veiplan Kristian IVs gate
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplan Kristiansand kommune - arealdel
Dokument: Ny arealdel til kommuneplan - vedrørende innspill om endret arealformål på eiendommene 37/13 og 37/30 fra Spiss Arkitektur & Plan AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vågsbygd kultursenter - utleie 2020
Dokument: Avslag på søknad om leie av Vågsbygd kultursenter 18.09.2020 - Besme El-Kazemi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering, Hamreheia
Dokument: Hamreheia - detaljregulering - beslutning om at planinitiativet stoppes.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleie av lokaler 2020 - Fritidsenheten (samlesak)
Dokument: Avslag på forespørsel om leie av Bydelsalen Roligheden gård 19.11.2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Myren gård - utleie 2021
Dokument: Bekreftelse på leie av Myren gård 09.05.2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtaler - P-hus Slottet
Dokument: Svar på oppsigelse parkering på Slottet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtaler - P-hus Elvegate øvre plan
Dokument: Svar på oppsigelse av parkeringsplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering, Kvartal 1
Dokument: Kvartal 2 - Justert veiplan Kristian IVs gate
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bjørndalen - 45/1 45/2/0/0, delingstillatelse
Dokument: Bjørndalen - 45/1 45/2/0/0, Oversendelse av matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbyggingsprogram for Kristiansand 2021-2024
Dokument: Utbyggingsprogram - Kvartal 71- svar på spørsmål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1500 Detaljregulering, Del av Teglverksveien og Teglstien
Dokument: Oversendelse av by og stedsutvilkingsutvalgets vedtak i sak vedrørende regulering av Del av Teglsverksveien og Teglstien.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnesåsen 73- 96/1074 - leilighetsbygg med 25 leiligheter
Dokument: Dvergsnesåsen 73 96/1074/0/0, leilighetsbygg- Ferdigattest-
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vatnelitoppen 11 515/46/0/0, riving av garasje og oppføring av ny
Dokument: Vatnelitoppen 11, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Louises vei 10 - 36/234/0/0, reseksjonering
Dokument: Louises vei 10 tegninger.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Aktivitetsfremmende tiltakspakke i Kristiansand kommune.
Dokument: Søknad aktivitetsfremmende tiltak - Sindland og Jacobsen AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Aktivitetsfremmende tiltakspakke i Kristiansand kommune.
Dokument: Svar på søknad aktivitets fremmede tiltak - Thon kjøpesenter Sør AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltplaner 2020
Dokument: Skiltplan for Holbergsgate mellom Østre Strandgate og Strandpromenaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale veier - veidekke 2020
Dokument: Rugdeveien - synkehull i asfalt - skade på bil - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale veier - fartsdempende tiltak 2020
Dokument: Ny fartsdump på Andøyveien - for høye - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 434/48/0/0, Liane 2 - 434/48 - Garasje
Dokument: Liane 2 - GB 434/48 - tillatelse til oppføring av garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjeggåsen 19 - 420/660 - bolig
Dokument: Skjeggåsen 19 , godkjent endring av tillatelse - bolig - 420/660
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale - Kurs og konferanse innenfor Kristiansands kommunegrense
Dokument: Endringsbilag på avtale - Avtale - Kurs og konferanse innenfor Kristiansands kommunegrense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale - Kurs og konferanse innenfor Kristiansands kommunegrense
Dokument: Endringsbilag på avtale - Avtale - Kurs og konferanse innenfor Kristiansands kommunegrense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale - Kurs og konferanse innenfor Kristiansands kommunegrense
Dokument: Endringsbilag på avtale - Avtale - Kurs og konferanse innenfor Kristiansands kommunegrense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale - Kurs og konferanse innenfor Kristiansands kommunegrense
Dokument: Endringsbilag på avtale - Avtale - Kurs og konferanse innenfor Kristiansands kommunegrense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eid 141 442/29//, fritidsbolig
Dokument: Eid 141 - GB 442/29 - ferdigattest fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatt - Avskjermet
Dokument: Underretning om gjennomført utleggsforretning - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse av hurtigladere
Dokument: Melding til leverandør - Anskaffelse av hurtigladere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse av hurtigladere
Dokument: Melding til leverandør - Anskaffelse av hurtigladere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Flytting av Mjåvannsknuten bru - E39
Dokument: E39 Kristiansand vest - Søgne øst, Mjåvannsknuten bru - mindre endring av reguleringsplan - vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hammerveien 7 11/468/0/0, vesentlig terrenginngrep
Dokument: Hammerveien 7 - 11/468 - ber om uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bjørnebakken 1 - 38/28 - Varsel om pålegg
Dokument: BJØRNEBAKKEN 1 - 38/28 - godkjent søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hammerveien 2b - 11/907 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Hammerveien 2b - 11/907 - mangelskriv søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering, Øygardsheia syd
Dokument: Øygardsheia syd - detaljregulering - melding om befaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tjuvholmen 2/636/0/0, mulig ulovlig fritidseiendom
Dokument: Tjuvholmen 2/636/0/0, Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tjuvholmen 2/635/0/0, mulig ulovlig fritidseiendom
Dokument: Tjuvholmen 2/635/0/0, Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tjuvholmen 2/586/0/0, mulig ulovlig fritidseiendom
Dokument: Tjuvholmen 2/586/0/0, Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kirkegata 32 150/652/0/0, tilbygg, bruksendring fra næringsdel til boligdel
Dokument: Kirkegata 32 - 150/652 - Fasadeendring mot gate og bakgård og bruksendring - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Slettheia 2 - Svalekollen 8 - 14/371 - mindre endring av reguleringsplan
Dokument: Slettheia 2 - Svalekollen 8 - 14/371 - Mindre reguleringsendring - Klage på By- og stedsutviklingsutvalgets vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Slettheia 2 - Svalekollen 8 - 14/371 - mindre endring av reguleringsplan
Dokument: Mindre reguleringsendring, Slettheia 2 - Svalekollen 8 - 14/371 - Klage på By- og stedsutviklingsutvalgets vedtak (kopi av brev uten vedlegg)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Slettheia 2 - Svalekollen 8 - 14/371 - mindre endring av reguleringsplan
Dokument: Mindre reguleringsendring, Slettheia 2 - Svalekollen 8 - 14/371 - (kopi av brev uten vedlegg)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - ny avfallsplan
Dokument: Høring av ny avfallsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering, Marviksveien 43 - detaljregulering
Dokument: Marviksveien 43 - detaljregulering. Melding til regulant om befaring.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rema 1000 Tordenskjold - salgsbevilling for alkohol
Dokument: Rema 1000 Tordenskjoldgate - innhente opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rema 1000 Voiebyen - salgsbevilling for alkohol
Dokument: Rema 1000 Voiebyen - innhente opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunnskapsbevis kontrollører 2020
Dokument: Kontrollør - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunal kontantstøtte for 2-åringer 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Avslag på søknad om kommunal kontantstøtte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til kunst og kulturformål 2. halvår 2020 - fra 01.07.2020 - 31.12.2020
Dokument: Tilskudd til kunst- og kulturformål - scenekunst - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til kunst og kulturformål 2. halvår 2020 - fra 01.07.2020 - 31.12.2020
Dokument: Tilskudd til kunst- og kulturformål - Kanon Produksjon SA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunnskapsbevis salg 2020
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Salgsbevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablererbevis 2020
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Etablererprøven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablererbevis 2020
Dokument: Bork Nyman Eftestøl - Etablererprøven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunal kontantstøtte for 2-åringer 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innvilget søknad om kommunal kontantstøtte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hånestangen 77 - 63/895/0/0, forstøtningsmur
Dokument: Hånestangen 77 - 63/895 -Vedtak om oppføring av forstøtningsmur.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Langenesveien 650 409/1/0/0, riving og oppføring av ny sjøbod
Dokument: Langenesveien 650 - ny tilbakemelding vedrørende dispensasjonssøknad - 409/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergtoras vei 71 - 36/3 - tilbygg og bruksendring av underetasje
Dokument: Bergtoras vei 71 - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borøya 33B 425/159/0/0, brygge
Dokument: Påminnelse om naturmangfoldloven - Brygge Borøya 33B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunal kontantstøtte for 2-åringer 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innvilget søknad om kommunal kontantstøtte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Røsstadveien 383 47/27/0/0 - tilbygg med samlet areal mindre enn 50 m2
Dokument: Røsstadveien 383, GB 447/27 - mangler ved søknad - tilbygg til sjøbu og utvidelse av brygge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hånestangen 9 63/795/0/0, fasadeendring
Dokument: Hånestangen 9 63/795/0/0 - mottatt mangelfull søknad om div. fasadeendringer mv..
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ledsagerbevis fritidstilbud - Avskjermet
Dokument: Avslag på søknad om ledsagerbevis - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehager og skolefritidsordning - Avskjermet
Dokument: Nytt vedtak redusert betaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Torsvikkleiva 14 58/268/0/0, mur og terrenginngrep
Dokument: Torsvikkleiva 14 58/268/0/0, Søknad om diverse tiltak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] mangler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Langeneskilen 18 413/59/0/0, tilbygg og bruksendring
Dokument: Langeneskilen 18, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Strømsodden 16 - 62/15/0/0, bruksendring
Dokument: Strømsodden 16 - 62/15/0/0, bruksendring - retur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Topdalsveien 314 - 109/3/0/0, tilbygg og bruksendring
Dokument: Topdalsveien 314 - 109/3/0/0 - vedrørende søknad om godkjenning som selvbygger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hestnestangen 4 - 37/407 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Hestnestangen 4 - 37/407 - godkjent søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ledsagerbevis fritidstilbud - Avskjermet
Dokument: Mer opplysninger til søknad om ledsagerbevis - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunal kontantstøtte for 2-åringer 2020 - Kawthar Mohammed
Dokument: Innvilget søknad om kommunal kontantstøtte - Kawthar Mohammed
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunal kontantstøtte for 2-åringer 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innvilget søknad om kommunal kontantstøtte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunal kontantstøtte for 2-åringer 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innvilget søknad om kommunal kontantstøtte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunal kontantstøtte for 2-åringer 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innvilget søknad om kommunal kontantstøtte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...