Norske-postlister.no


Viser [100] av [697].
Bli varslet om nye treff i søket
Til: Universitetet i Oslo [bedrift/enhet]
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet [bedrift/enhet]
Olje- og energidepartementet [bedrift/enhet]
Norges forskningsråd [bedrift/enhet]
Kommunal- og moderniseringsdepartementet [bedrift/enhet]
Universitetet i Bergen [bedrift/enhet]
Frivillighet Norge [bedrift/enhet]
Norges takseringsforbund [bedrift/enhet]
Den Norske Advokatforening [bedrift/enhet]
Medietilsynet [bedrift/enhet]
Riksarkivet [bedrift/enhet]
Sparebankforeningen
Institutt for samfunnsforskning [bedrift/enhet]
Sivilombudsmannen [bedrift/enhet]
Klima- og miljødepartementet [bedrift/enhet]
Forbrukerrådet [bedrift/enhet]
Helse- og omsorgsdepartementet [bedrift/enhet]
Statistisk sentralbyrå [bedrift/enhet]
Politidirektoratet [bedrift/enhet]
Politiets sikkerhetstjeneste [bedrift/enhet]
IKT-Norge [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Trøndelag [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Rogaland [bedrift/enhet]
Utlendingsdirektoratet [bedrift/enhet]
Universitetet i Bergen [bedrift/enhet]
Barneombudet [bedrift/enhet]
Nasjonal sikkerhetsmyndighet [bedrift/enhet]
Nasjonalbiblioteket [bedrift/enhet]
Datatilsynet [bedrift/enhet]
Evry Norge As [bedrift/enhet]
Civita [bedrift/enhet]
Universitetet i Sørøst-Norge [bedrift/enhet]
Bioteknologirådet [bedrift/enhet]
Universitetet i Oslo [bedrift/enhet]
Utdanningsdirektoratet [bedrift/enhet]
Finansieringsselskapenes forening [bedrift/enhet]
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste [bedrift/enhet]
Universitetet i Oslo [bedrift/enhet]
Forsvarsdepartementet [bedrift/enhet]
Økokrim [bedrift/enhet]
Universitetet i Bergen [bedrift/enhet]
Forbrukertilsynet [bedrift/enhet]
Statens sivilrettsforvaltning [bedrift/enhet]
Nærings- og fiskeridepartementet [bedrift/enhet]
Experian AS [bedrift/enhet]
Bilimportørenes Landsforening [bedrift/enhet]
Jusshjelpa i Nord-Norge [bedrift/enhet]
Senter for rettsinformatikk (SERI)
Domstoladministrasjonen [bedrift/enhet]
Jussbuss - Juss-studentenes rettsinformasjon
Bisnode Norge AS [bedrift/enhet]
Fylkesmennenes fellesadministrasjon [bedrift/enhet]
Universitetet i Oslo [bedrift/enhet]
Hovedorganisasjonen Virke [bedrift/enhet]
Norges Juristforbund [bedrift/enhet]
Universitetet i Oslo [bedrift/enhet]
Næringslivets Hovedorganisasjon [bedrift/enhet]
Sysselmannen på Svalbard [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark [bedrift/enhet]
Sparebankforeningen
Fylkesmannen i Nordland [bedrift/enhet]
Universitetet i Agder [bedrift/enhet]
Brønnøysundregistrene [bedrift/enhet]
Universitetet i Stavanger [bedrift/enhet]
Bedriftsforbundet [bedrift/enhet]
Universitetet i Bergen [bedrift/enhet]
Regelrådet [bedrift/enhet]
Riksadvokaten [bedrift/enhet]
Norsk journalistlag [bedrift/enhet]
Landbruks- og matdepartementet [bedrift/enhet]
Statens innkrevingssentral [bedrift/enhet]
Jussformidlingen i Bergen
Juridisk rådgivning for kvinner [bedrift/enhet]
Kredittopplysningen AS [bedrift/enhet]
Finansdepartementet [bedrift/enhet]
Skattedirektoratet [bedrift/enhet]
Justis- og beredskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Regjeringsadvokaten [bedrift/enhet]
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet [bedrift/enhet]
Finans Norge [bedrift/enhet]
Skattedirektoratet [bedrift/enhet]
Universitetet i Oslo [bedrift/enhet]
Creditsafe Norway AS [bedrift/enhet]
Universitetet i Oslo [bedrift/enhet]
Atradius, filial av Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros
Arbeidstilsynet [bedrift/enhet]
Landsorganisasjonen i Norge [bedrift/enhet]
Den internasjonale juristkommisjon - norsk avdeling (ICJ - Norge)
Transportøkonomisk institutt [bedrift/enhet]
Utenriksdepartementet [bedrift/enhet]
ICJ - Norge - Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling
Norsk journalistlag [bedrift/enhet]
Konkurransetilsynet [bedrift/enhet]
UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede
Fylkesmannen i Agder [bedrift/enhet]
Finanstilsynet [bedrift/enhet]
Norges Bank [bedrift/enhet]
Human Rights Alert Norway [bedrift/enhet]
Norges Rederiforbund [bedrift/enhet]
Universitetet i Bergen [bedrift/enhet]
Samferdselsdepartementet [bedrift/enhet]
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [bedrift/enhet]
LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Norsk Redaktørforening [bedrift/enhet]
Kommunesektorens organisasjon
Den norske dommerforening
Fylkesmannen i Innlandet [bedrift/enhet]
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon [bedrift/enhet]
Norsk Redaktørforening [bedrift/enhet]
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Norsk senter for menneskerettigheter
Kunnskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Universitetet i Oslo [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Vestland [bedrift/enhet]
Direktoratet for forvaltning og IKT [bedrift/enhet]
Universitets- og høgskolerådet [bedrift/enhet]
Norsk presseforbund [bedrift/enhet]
Assessment global - Norsk verdivurdering AS [bedrift/enhet]
Toll- og avgiftsdirektoratet [bedrift/enhet]
Norsk presseforbund [bedrift/enhet]
Kulturdepartementet [bedrift/enhet]
Universitetet i Bergen [bedrift/enhet]
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon [bedrift/enhet]
Fafo - Institutt for arbeidslivs- og velferdsforsk
Fylkesmannen i Troms og Finnmark [bedrift/enhet]
Arbeids- og sosialdepartementet [bedrift/enhet]
Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)
Lånekassen
Universitetet i Oslo [bedrift/enhet]
Universitetet i Oslo [bedrift/enhet]
Sekretariatet for konfliktrådene [bedrift/enhet]
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Møre og Romsdal [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Til: Friele
Fellesrådet for Afrika [bedrift/enhet]
Mattilsynet [bedrift/enhet]
Regelrådet [bedrift/enhet]
Forsvarsdepartementet [bedrift/enhet]
Norges Bilbransjeforbund [bedrift/enhet]
Raftostiftelsen [bedrift/enhet]
Mester Grønn [bedrift/enhet]
Dagligvareleverandørenes forening
Boligprodusentenes Forening [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Troms og Finnmark [bedrift/enhet]
RE: ACT [bedrift/enhet]
ClampOn [bedrift/enhet]
Norges KFUK-KFUM [bedrift/enhet]
Sogn og Fjordane fylkeskommune [bedrift/enhet]
Næringslivets Hovedorganisasjon [bedrift/enhet]
Regnskap Norge [bedrift/enhet]
Norsk Bedriftsforbund [bedrift/enhet]
Norges Rederiforbund [bedrift/enhet]
Norsk Fiskeoppdretteres Forening
Møre og Romsdal fylkeskommune [bedrift/enhet]
Transparency international Norge [bedrift/enhet]
Utenriksdepartementet [bedrift/enhet]
Finanstilsynet [bedrift/enhet]
Datatilsynet [bedrift/enhet]
Norsk Reiselivsforum [bedrift/enhet]
WWF Verdens naturfond
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark [bedrift/enhet]
IKEA [bedrift/enhet]
Forbruker Europa
NHO Transport [bedrift/enhet]
Redd Barna [bedrift/enhet]
Finansieringsselskapenes forening [bedrift/enhet]
Norsk Industri [bedrift/enhet]
Amnesty International Norge [bedrift/enhet]
Landbruks- og matdepartementet [bedrift/enhet]
Olje- og energidepartementet [bedrift/enhet]
Helsedirektoratet [bedrift/enhet]
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund [bedrift/enhet]
EL & IT Forbundet
Miljømerking
Eurosko
Norges Juristforbund [bedrift/enhet]
Skeidar [bedrift/enhet]
Fairtrade Norge [bedrift/enhet]
Telenor Norge AS [bedrift/enhet]
Norsk kommunikasjonsmyndighet
Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland
Den norske Revisorforening [bedrift/enhet]
H & M
BAMA
Initiativ for etisk handel [bedrift/enhet]
IKT-Norge [bedrift/enhet]
Caritas Norge [bedrift/enhet]
Norske Maritime leverandører [bedrift/enhet]
Yara Norge AS [bedrift/enhet]
Norsk Bergindustri [bedrift/enhet]
Byggmesterforbundet [bedrift/enhet]
Finansdepartementet [bedrift/enhet]
Maler- og Byggtapetmestrenes Landsforbund
Riksrevisjonen [bedrift/enhet]
Forbruksforskningsinstituttet SIFO [bedrift/enhet]
Arbeids- og velferdsdirektoratet [bedrift/enhet]
Kulturdepartementet [bedrift/enhet]
IndustriAll
Buskerud fylkeskommune [bedrift/enhet]
Norges Byggmesterforbund
Bergans
Footstep AS [bedrift/enhet]
Norges Fiskarlag [bedrift/enhet]
Framtiden i våre hender [bedrift/enhet]
Statens sivilrettsforvaltning [bedrift/enhet]
Grieg Star [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Trøndelag [bedrift/enhet]
Culina [bedrift/enhet]
Sivilombudsmannen [bedrift/enhet]
Norsk journalistlag [bedrift/enhet]
UN Global Compact Norge
Norsk Forening for Bygge- og entrepriserett [bedrift/enhet]
Trondheim kommune [bedrift/enhet]
Norske Inkassobyråers Forening [bedrift/enhet]
Norwegian Air Shuttle ASA [bedrift/enhet]
Oslo kommune [bedrift/enhet]
Handel og Kontor
Fylkesmannen i Agder [bedrift/enhet]
Entreprenørforeningen - Bygg og anlegg
Norges Skogeierforbund [bedrift/enhet]
Regjeringsadvokaten [bedrift/enhet]
Næringslivets Servicekontor for Markedsrett [bedrift/enhet]
Handelshøyskolen BI
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Miljøorganisasjonen Zero
Norsk Hydro ASA [bedrift/enhet]
Nærings- og fiskeridepartementet [bedrift/enhet]
Frelsesarmeen [bedrift/enhet]
Norges naturvernforbund [bedrift/enhet]
Norsif (norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer)
Energi Norge [bedrift/enhet]
Forbrukerrådet [bedrift/enhet]
Universitetet i Bergen [bedrift/enhet]
Oppland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Statkraft [bedrift/enhet]
DOF Subsea AS [bedrift/enhet]
UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede
Fylkesmannen i Nordland [bedrift/enhet]
Helse- og omsorgsdepartementet [bedrift/enhet]
Østfold fylkeskommune [bedrift/enhet]
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet [bedrift/enhet]
Kunnskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Orkla [bedrift/enhet]
DNV GL [bedrift/enhet]
Sør-Trøndelag fylkeskommune [bedrift/enhet]
Vest Agder fylkeskommune [bedrift/enhet]
Norges kristne råd [bedrift/enhet]
Norske Boligbyggelags Landsforbund SA [bedrift/enhet]
Odfjell
Norsk olje og gass
Den Norske Advokatforening [bedrift/enhet]
Rogaland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Samferdselsdepartementet [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Rogaland [bedrift/enhet]
Jussbuss - Juss-studentenes rettsinformasjon
Norsk Gjenvinning [bedrift/enhet]
Equinor [bedrift/enhet]
Bergen kommune [bedrift/enhet]
Regnskogfondet [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Vestland [bedrift/enhet]
Miljødirektoratet [bedrift/enhet]
Hedmark fylkeskommune [bedrift/enhet]
Innovasjon Norge [bedrift/enhet]
Norges Handelshøyskole [bedrift/enhet]
Kristiansand kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Møre og Romsdal [bedrift/enhet]
Akademikerne
Norges Bank [bedrift/enhet]
Konkurransetilsynet [bedrift/enhet]
Norges Kemner- og kommunekassererforbund
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet [bedrift/enhet]
Akershus fylkeskommune [bedrift/enhet]
Norsk senter for menneskerettigheter
Domstoladministrasjonen [bedrift/enhet]
Byggenæringens landsforening [bedrift/enhet]
Norsk Bonde- og småbrukarlag [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Innlandet [bedrift/enhet]
Norsk Tjenestemannslag [bedrift/enhet]
Coop Norge SA [bedrift/enhet]
Statens legemiddelverk [bedrift/enhet]
Stavanger kommune [bedrift/enhet]
Vestfold fylkeskommune [bedrift/enhet]
Forum for kvinner og utviklingsspørsmål
Hope for Justice Norge AS
GIEK
Norges Bondelag [bedrift/enhet]
NIM [bedrift/enhet]
Hordaland fylkeskommune [bedrift/enhet]
UD/Norges kontaktpunkt for næringsliv
Finans Norge [bedrift/enhet]
Hovedorganisasjonen Virke [bedrift/enhet]
Norwegian-African Business Association
Spire [bedrift/enhet]
Juridisk rådgivning for kvinner [bedrift/enhet]
SAS Norge [bedrift/enhet]
Nord-Trøndelag fylkeskommune [bedrift/enhet]
Den norske dommerforening
Landsorganisasjonen i Norge [bedrift/enhet]
NorgesGruppen ASA [bedrift/enhet]
Den norske Revisorforening [bedrift/enhet]
Rørentreprenørene Norge [bedrift/enhet]
Klima- og miljødepartementet [bedrift/enhet]
Direktoratet for forvaltning og IKT [bedrift/enhet]
Varner [bedrift/enhet]
Kommunal- og moderniseringsdepartementet [bedrift/enhet]
Forbrukertilsynet [bedrift/enhet]
Universitetet i Oslo [bedrift/enhet]
Finnmark fylkeskommune [bedrift/enhet]
Telemark fylkeskommune [bedrift/enhet]
Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid
UNICEF Norge
Widerøes Flyveselskap AS [bedrift/enhet]
Abelia Foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO
Troms fylkeskommune [bedrift/enhet]
Utviklingsfondet [bedrift/enhet]
Riksadvokaten [bedrift/enhet]
Arbeids- og sosialdepartementet [bedrift/enhet]
SMB Norge [bedrift/enhet]
Nordland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Justis- og beredskapsdepartementet [bedrift/enhet]
UiT Norges arktiske universitet
Bellona
Kirkens Nødhjelp
Changemaker [bedrift/enhet]
Til: Universitetet i Oslo [bedrift/enhet]
Den Norske turistforening [bedrift/enhet]
Luftfartstilsynet [bedrift/enhet]
Østfold fylkeskommune [bedrift/enhet]
Forbrukerrådet [bedrift/enhet]
Helse- og omsorgsdepartementet [bedrift/enhet]
Stavanger tingrett [bedrift/enhet]
Barneombudet [bedrift/enhet]
Landbruks- og matdepartementet [bedrift/enhet]
Bergen kommune [bedrift/enhet]
Bergen tingrett [bedrift/enhet]
Universitetet i Bergen [bedrift/enhet]
Klima- og miljødepartementet [bedrift/enhet]
Gulating lagmannsrett [bedrift/enhet]
Domstoladministrasjonen [bedrift/enhet]
Nord-Troms tingrett [bedrift/enhet]
Konkurransetilsynet [bedrift/enhet]
Regelrådet [bedrift/enhet]
Troms fylkeskommune [bedrift/enhet]
Kommunal- og moderniseringsdepartementet [bedrift/enhet]
Press - Redd Barna Ungdom [bedrift/enhet]
Akershus fylkeskommune [bedrift/enhet]
Forbruksforskningsinstituttet SIFO [bedrift/enhet]
Finansdepartementet [bedrift/enhet]
Høyesteretts kontor
NHO Transport [bedrift/enhet]
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund [bedrift/enhet]
Norsk Reiselivsforum [bedrift/enhet]
Kristiansand tingrett [bedrift/enhet]
Forsvarsdepartementet [bedrift/enhet]
Hedmark fylkeskommune [bedrift/enhet]
UiT Norges arktiske universitet
Hålogaland lagmannsrett [bedrift/enhet]
Oslo tingrett [bedrift/enhet]
Hordaland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Oppland fylkeskommune [bedrift/enhet]
NHO Sjøfart [bedrift/enhet]
Nærings- og fiskeridepartementet [bedrift/enhet]
Frostating lagmannsrett [bedrift/enhet]
Hovedorganisasjonen Virke [bedrift/enhet]
Kulturdepartementet [bedrift/enhet]
Oslo kommune [bedrift/enhet]
Statens jernbanetilsyn [bedrift/enhet]
Møre og Romsdal fylkeskommune [bedrift/enhet]
Finnmark fylkeskommune [bedrift/enhet]
Agder lagmannsrett [bedrift/enhet]
ANFO Annonsørforeningen [bedrift/enhet]
Finans Norge [bedrift/enhet]
Landsorganisasjonen i Norge [bedrift/enhet]
Stavanger kommune [bedrift/enhet]
Den Norske Advokatforening [bedrift/enhet]
Sogn og Fjordane fylkeskommune [bedrift/enhet]
Regjeringsadvokaten [bedrift/enhet]
Norges Rederiforbund [bedrift/enhet]
Utenriksdepartementet [bedrift/enhet]
Vestfold fylkeskommune [bedrift/enhet]
Nordland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Den norske dommerforening
Kristiansand kommune [bedrift/enhet]
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Redd Barna [bedrift/enhet]
Medietilsynet [bedrift/enhet]
Sivilombudsmannen [bedrift/enhet]
UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede
Sør-Trøndelag fylkeskommune [bedrift/enhet]
Samferdselsdepartementet [bedrift/enhet]
Arbeids- og sosialdepartementet [bedrift/enhet]
Forbrukerklageutvalget
Coop Norge SA [bedrift/enhet]
Forbruker Europa
Telemark fylkeskommune [bedrift/enhet]
Markedsrådet [bedrift/enhet]
Borgarting lagmannsrett [bedrift/enhet]
Justis- og beredskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Buskerud fylkeskommune [bedrift/enhet]
Forbrukertilsynet [bedrift/enhet]
Kunnskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Mediebedriftenes Landsforening (MBL)
Eidsivating lagmannsrett [bedrift/enhet]
Vest Agder fylkeskommune [bedrift/enhet]
Olje- og energidepartementet [bedrift/enhet]
Trondheim kommune [bedrift/enhet]
NHO Reiseliv [bedrift/enhet]
Norges Juristforbund [bedrift/enhet]
Nord-Trøndelag fylkeskommune [bedrift/enhet]
Rogaland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Sør-Trøndelag tingrett [bedrift/enhet]
NHO Luftfart [bedrift/enhet]
Til: Eiendom Norge [bedrift/enhet]
Utdanningsforbundet [bedrift/enhet]
Leierboerforeningen
Adopterte [bedrift/enhet]
Landsgruppen av helsesøstre
Norsk Forbund for utviklingshemmede [bedrift/enhet]
Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør
Barnevernspedagogene i Akademikerforbundet (BiA)
Foreningen 2 Foreldre [bedrift/enhet]
Nasjonalforeningen for folkehelsen [bedrift/enhet]
Øvre Eiker innvandrerråd [bedrift/enhet]
LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Private barnehagers landsforbund
Aleneforeldreforeningen [bedrift/enhet]
Mental helse ungdom [bedrift/enhet]
Kirkens Bymisjon Drammen
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging - Region Øst
Norges KFUK-KFUM [bedrift/enhet]
Sametinget [bedrift/enhet]
Asker kommune [bedrift/enhet]
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn [bedrift/enhet]
Huseiernes landsforbund [bedrift/enhet]
Velferdsforskningsinstituttet NOVA
Multikulturelt kvinnefellesskap i Bergen
Medietilsynet [bedrift/enhet]
Wayback
Bikuben [bedrift/enhet]
Fagforbundet [bedrift/enhet]
Norske kvinners sanitetsforening [bedrift/enhet]
Den norske jordmorforening [bedrift/enhet]
Voksne for barn
Krisesentersekretariatet [bedrift/enhet]
Oslo Afro Arts Festival [bedrift/enhet]
Hovedorganisasjonen Virke [bedrift/enhet]
NHO
Namsfogden i Oslo [bedrift/enhet]
Norsk Psykologforening [bedrift/enhet]
Norges Røde Kors [bedrift/enhet]
Alternativ til vold [bedrift/enhet]
Den Norske Legeforening [bedrift/enhet]
Forandringsfabrikken [bedrift/enhet]
Foreldreutvalget for grunnopplæringen [bedrift/enhet]
Life Horizon
Bydelsmødre
Jussbuss - Juss-studentenes rettsinformasjon
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
LIN (Likestilling, inkludering og nettverk)
Reform - Ressurssenter for menn [bedrift/enhet]
Kirkens bymisjon - Oslo
Enova [bedrift/enhet]
BarneVakten [bedrift/enhet]
Utrop [bedrift/enhet]
Kommunesektorens organisasjon
Norges idrettsforbund
Norsk barnevernlederorganisasjon
Fafo - Institutt for arbeidslivs- og velferdsforsk
Forbrukerrådet [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark [bedrift/enhet]
4H Norge [bedrift/enhet]
Frelsesarmeen [bedrift/enhet]
Maborg
Sekulær allianse [bedrift/enhet]
Foreldreutvalget for barnehager
Stiftelsen Rettferd for taperne [bedrift/enhet]
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress [bedrift/enhet]
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Midt-Norge
Juridisk rådgivning for kvinner [bedrift/enhet]
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Nord
Forandringsfabrikken [bedrift/enhet]
Fellesorganisasjonen
Virke
Ungdom og Fritid [bedrift/enhet]
Norsk sykepleierforbund [bedrift/enhet]
Norsk fosterhjemsforening [bedrift/enhet]
Ferd [bedrift/enhet]
Barn av rusmisbrukere - BAR [bedrift/enhet]
Mangfoldshuset [bedrift/enhet]
Framfylkingen - LOs barne- og familieorganisasjon
Asker idrettsråd [bedrift/enhet]
KREM [bedrift/enhet]
Barneombudet [bedrift/enhet]
Abloom [bedrift/enhet]
Tønsberg kommune [bedrift/enhet]
NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS
Elevorganisasjonen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Nedre Eiker kommune [bedrift/enhet]
Home-Start Familiekontakten Norge
Drammen kommune [bedrift/enhet]
Inkludering gjennom idrett
Stiftelsen Robin Hood Huset [bedrift/enhet]
Spillavhengighet Norge [bedrift/enhet]
Flerkulturell kvinnegruppe [bedrift/enhet]
Oslo og Omland Friluftråd
Introduksjonssenteret i Drammen
Norges Handikapforbund [bedrift/enhet]
Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep
MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
Redd Barna [bedrift/enhet]
LIN (Likestilling, inkludering og nettverk)
Unge funksjonshemmede [bedrift/enhet]
Oslo kommune [bedrift/enhet]
Norges idrettsforbud
Finanstilsynet [bedrift/enhet]
NHO
NAV [bedrift/enhet]
Stiftelsen fargespill [bedrift/enhet]
Buskerud Røde Kors [bedrift/enhet]
Svelvik kommune [bedrift/enhet]
Oslo Røde Kors [bedrift/enhet]
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon [bedrift/enhet]
Blå Kors Norge [bedrift/enhet]
Aleneforeldreforeningen [bedrift/enhet]
Landsforeningen for barnevernsbarn
Bø kommune [bedrift/enhet]
Frivillighet Norge [bedrift/enhet]
Øvre Eiker kommune [bedrift/enhet]
Velferdsalliansen [bedrift/enhet]
Regionalt ku