Norske-postlister.no


Viser [100] av [302 631].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Videreutdanning i barnevern – BUFDIR midler
Dokument: Avslag - Barnevernfaglig videreutdanning - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Videreutdanning i barnevern – BUFDIR midler
Dokument: Avslag - Barnevernfaglig videreutdanning - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Videreutdanning i barnevern – BUFDIR midler
Dokument: Avslag - Barnevernfaglig videreutdanning - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Videreutdanning i barnevern – BUFDIR midler
Dokument: Tilskudd - Barnevernfaglig videreutdanning - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ullerøy leirskole - fiske med ruser
Dokument: Ullerøy leirskole v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - svar på søknad om dispensasjon fra forbud ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] med ruser ifm arrangement
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg, fasadeendring, ombygging - Sarpsborg Scene - gnr 1 bnr 802 - St. Marie gate 38 - Sarpsborg kommune
Dokument: Anmodning om ferdigattest - tilbygg, fasadeendring, ombygging - Sarpsborg Scene - gnr 1 bnr 802 - St. Marie gate 38 - Sarpsborg kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 1131 bnr 1 fnr 61 - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg - Grimsøyveien 381
Dokument: Gnr 1131 bnr 1 - Ferdigmelding for ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg - Grimsøyveien 381
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 3028 bnr 28 - Gamle Bøveien 141 - sanitærabonnement - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilleggsdokumentasjon VA-ledning - gnr 2028 bnr 28
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidsbolig - gnr 1132 bnr 24 - Grønsundveien 104 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om ferdigattest - riving av eksisterende og oppføring av ny fritidsbolig - gnr 1132 bnr 24 - Grønsundveien 104 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 2052 bnr 1 - deling / rekvisisjon av oppmålingsforretning
Dokument: Klage på oppmålingsgebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regress - vannskade 091019 - Hovslagerveien 21 A - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Påminnelse om betaling - skadenummer: HC20423-001-E37
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2. halvår 2020
Dokument: Søknad om parkeringstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevpermisjon'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevpermisjon'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevpermisjon'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevpermisjon'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevpermisjon'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevpermisjon'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevpermisjon'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevpermisjon'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt coronavirus - 2019-nCoV og smittevern - korona
Dokument: DSBs situasjonsrapport nr 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til medlems- og treningsavgift 2020
Dokument: Tilskudd til medlems- og treningsavgift - søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til medlems- og treningsavgift 2020
Dokument: Tilskudd til medlems- og treningsavgift - søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 1149 bnr 5 - Slamtømming i Talbergveien 69
Dokument: Søknad om dispensasjon om tømming av privat avløpsanlegg - Talbergveien 69
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til drenering av jordbruksjord - gnr 2034 bnr 51 - Gamle Kongevei 551 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedtak til søknad om tilskudd - drenering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 1045 bnr 26 - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg - Nordbergsvingen 7
Dokument: Gnr 1045 bnr 26 - Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg - Nordbergsvingen 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Drømmestipendet 2021
Dokument: Drømmestipendet 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving - ny fritidsbygning - gnr 114 bnr 109 - Ørebekkveien 126 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Forhåndskonferanse - bestilling - riving - ny fritidsbygning - gnr 114 bnr 109 - Ørebekkveien 126 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring - gnr 1 bnr 3359 - Batteriveien 9 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om bruksendring/omgjøring av loft - gnr 1 bnr 3359 - Batteriveien 9 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal vielse - registrering - Avskjermet
Dokument: Kommunal vielse - registrering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruken av Bukkenes, Søndre Karlsøy
Dokument: Spørsmål om bruken av Bukkenes, Søndre Karlsøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Enebolig med utleiedel - gnr 2078 bnr 440 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om rammetillatelse og dispensasjon - enebolig med utleiedel - gnr 2078 bnr 440 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rutiner på barnevernsområdet
Dokument: Innhenting av eksisterende rutiner på fosterhjemsfeltet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fasadeendring - gnr 2094 bnr 215 - Eilertsens vei 9 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om ett-trinns søknadsbehandling - fasadeendring - gnr 2094 bnr 215 - Eilertsens vei 9 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mulig ulovlige tiltak på tomt - gnr 1045 bnr 7 - Nordbergveien 41
Dokument: Melding om mulig ulovlige tiltak på tomt - gnr 1045 bnr 7 - Nordbergveien 41
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsler 2020 til Sarpsborg kommune som grunneier - virksomhet eiendom
Dokument: Nabovarsel - gnr 1133 bnr 12 - Bukkenes 93
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontorbygg i 2 etasjer - gnr 1051 bnr 586 - Hevingen 2 - Ingeniørfirmaet Svendsen & Co AS
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse - gnr 1051 bnr 586 - Hevingen 2 - Ingeniørfirmaet Svendsen & Co AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg - fritidsbolig - gnr 1134 bnr 18 - Helleveien 256 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilleggsopplysninger - tilbygg - fritidsbolig - gnr 1134 bnr 18 - Helleveien 256 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg til næringsbygg - gnr 1047 bnr 213 - Statsminister Torps vei 49 - Statsminister Torpsvei 49 AS
Dokument: Tilsvar og etterspurt dokumentasjon - tilbygg til næringsbygg - gnr 1047 bnr 213 - Statsminister Torps vei 49 - Statsminister Torpsvei 49 AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om skadefelling av storskarv - NGOFA
Dokument: Rapport skadefelling av skarv i Glomma
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser - tilbud om smittevernutstyr
Dokument: Spørsmål vedrørende innkjøp av munnbind
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny bolig - gnr 2076 bnr 525 - Dalveien 76 B - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Erklæring om ansvar for geoteknikk og revidert gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny bolig - gnr 2076 bnr 525 - Dalveien 76 B - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ny dokumentasjon - ny bolig - gnr 2076 bnr 525 - Dalveien 76 B - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 1051 bnr 213 - Varsel om pålegg - separering spill eller overvann - HAUGVOLLVEIEN 4
Dokument: Gnr 1051 bnr 213 - Søknad om reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg - HAUGVOLLVEIEN 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvalitetssikring av måledata for lokal luftkvalitet
Dokument: Kvalitetssikring av måledata for lokal luftkvalitet - 2. kvartal 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Olavsborg kristne skole - godkjenning/tilsyn - miljørettet helsevern
Dokument: Svar fra skolen vedr risikovurdering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplanens arealdel 2019 – 2031 - Sarpsborg kommune
Dokument: Vedr vernet område
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg hytte - gnr 1132 bnr 3 fnr 1 - Mørkedalsveien 126 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Foreløpig svar på søknad om endring - tilbygg hytte - gnr 1132 bnr 3 fnr 1 - Mørkedalsveien 126 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: OU-midler - Sarpsborg kommune
Dokument: Tilsagn om OU-midler - Utenforregnskapet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på gravearbeider - fellesprosjekt fjernvarme - St. Mariegate
Dokument: Innsynsbegjæring saksdokumenter - bestilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøp og salg - gnr 1 bnr 1250 - Oscars gate 33 - Grunneiendom
Dokument: Ang makebytte av arealer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støyskjerming - gnr 1049 bnr 213 - Iseveien 42 - Statens vegvesen
Dokument: Ferdigattest ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - støyskjerming - gnr 1049 bnr 213 - Iseveien 42 - Statens vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg og fasadeendring bolig - dispensasjon - gnr 2062 bnr 617 - Blinken 2 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Fylkesmannen ber om ytterligere opplysninger om kommunens praksis
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring - gnr 1 bnr 226 - St. Marie gate 99 E - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om ferdigattest - midlertidig bruksendring - cafédrift - gnr 1 bnr 226 - St. Marie gate 99 E - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøp og salg - gnr 2096 bnr 3 og gnr 2096 bnr 324 - Nordneset Hafslundsøy - makebytte - Grunneiendom
Dokument: Innsynsbegjæring saksdokumenter - bestilling - 18/08019-37
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fire rekkehus med ti boenheter - gnr 2047 bnr 290 - Bjørnstadsletta 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 felt BK8 - Block Watne AS
Dokument: Midlertidig brukstillatelse ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Bjørnstadsletta 76 / hus 28-2 - Fire rekkehus med ti boenheter - gnr 2047 bnr 262 og 290 - Bjørnstadsletta 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 felt BK8 - Block Watne AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fire rekkehus med ti boenheter - gnr 2047 bnr 290 - Bjørnstadsletta 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 felt BK8 - Block Watne AS
Dokument: Midlertidig brukstillatelse ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Bjørnstadsletta 78 / hus 28-1 - Fire rekkehus med ti boenheter - gnr 2047 bnr 262 og 290 - Bjørnstadsletta 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 felt BK8 - Block Watne AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fire rekkehus med ti boenheter - gnr 2047 bnr 290 - Bjørnstadsletta 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 felt BK8 - Block Watne AS
Dokument: Midlertidig brukstillatelse ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Bjørnstadsletta 80 / hus 26-3 - Fire rekkehus med ti boenheter - gnr 2047 bnr 262 og 290 - Bjørnstadsletta 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 felt BK8 - Block Watne AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fire rekkehus med ti boenheter - gnr 2047 bnr 290 - Bjørnstadsletta 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 felt BK8 - Block Watne AS
Dokument: Midlertidig brukstillatelse ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Bjørnstadsletta 82 / hus 26-2 - Fire rekkehus med ti boenheter - gnr 2047 bnr 262 og 290 - Bjørnstadsletta 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 felt BK8 - Block Watne AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fire rekkehus med ti boenheter - gnr 2047 bnr 290 - Bjørnstadsletta 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 felt BK8 - Block Watne AS
Dokument: Midlertidig brukstillatelse ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Bjørnstadsletta 86 / hus 25-3 - Fire rekkehus med ti boenheter - gnr 2047 bnr 262 og 290 - Bjørnstadsletta 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 felt BK8 - Block Watne AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fire rekkehus med ti boenheter - gnr 2047 bnr 290 - Bjørnstadsletta 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 felt BK8 - Block Watne AS
Dokument: Midlertidig brukstillatelse ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Bjørnstadsletta 88 / hus 25-2 - Fire rekkehus med ti boenheter - gnr 2047 bnr 262 og 290 - Bjørnstadsletta 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 felt BK8 - Block Watne AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fire rekkehus med ti boenheter - gnr 2047 bnr 290 - Bjørnstadsletta 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 felt BK8 - Block Watne AS
Dokument: Midlertidig brukstillatelse ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Bjørnstadsletta 90 / hus 25-1 - Fire rekkehus med ti boenheter - gnr 2047 bnr 262 og 290 - Bjørnstadsletta 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 felt BK8 - Block Watne AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykefraværsoppfølging - Avskjermet
Dokument: Ang funksjonsvurdering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Firemannsbolig - gnr 1048 bnr 581 - Rolighetsveien 52 - Concensus Eiendom AS
Dokument: Behandling av søknad om reduksjon av gebyr - firemannsbolig - gnr 1048 bnr 581 - Rolighetsveien 52
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forvaltningsrevisjon IT-sikkerhet 2020
Dokument: Oversender høringsutkast til forvaltningsrevisjonsrapport - IT-sikkerhet - delrapport 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg fasadeendring - gnr 1095 bnr 27 - Rønneldveien 202 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ferdigattest ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - tilbygg og fasadeendring - gnr 1095 bnr 27 - Rønneldveien 202 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Påbygg - fasadeendring - gnr 1100 bnr 1 fnr 22 - Løkkeliveien 39 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ferdigattest ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - påbygg - fasadeendring - gnr 1100 bnr 1 fnr 22 - Løkkeliveien 39 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring deler av 2. etasje - gnr 1 bnr 379 - Olav Haraldssons gate 34 - Menigheten Norge for Kristus
Dokument: Behandling av søknad om reduksjon av gebyr - bruksendring deler av 2. etasje - gnr 1 bnr 379 - Olav Haraldssons gate 34 - Menigheten Norge for Kristus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Sarpsborg kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...