Norske-postlister.no


Viser [100] av [120 556].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Geografisk samarbeidsutvalg/ Overordnet samarbeidsutvalg Sykehuset Innlandet
Dokument: Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 7.04.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ffremtidig harmonisering av tjenestetilbud og organisering av PP-tjenesten i Innlandet fylkeskommune
Dokument: Høring om fremtidig harmonisering av tjenestetilbud og organisering av PP-tjenesten i Innlandet fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Felles forliksråd i Valdres
Dokument: Innmelding av møtefullmektiger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 93/26 - Slamanlegg på Teinvassåsvegen 611
Dokument: 93/26 - Vedrørende avløpsanlegg på Teinvassåsvegen 611
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 4/164 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: 4/164 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser fra media og privatpersoner
Dokument: Kommuneundersøkelse: Utdeling av utstyr for skadereduksjon blant personer med rusmiddelproblem i 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Korfor
Sak: 4/164 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: 4/164 - Bekreftet konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjertesone - trygg sone rundt skolene
Dokument: Hjertesone - trygg sone rundt skolene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturmidler 2021
Dokument: Søknad om kulturmidler til drift av laget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler og anleggsutbygging 2021
Dokument: Svar - Anmodning om utbetaling av spillemidler til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Fossvang Idrettspark naturgressbane, anleggsnr. 72422 - Sør-Aurdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler og anleggsutbygging 2021
Dokument: Svar - Anmodning om sluttutbetaling av spillemidler til Bagn idrettslag - Fossvang Idrettspark Is-/skøyteanlegg, anleggsnr. 72480 - Sør-Aurdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 13 bnr 11 - Skardsvegen 52 - Oppføring av carport
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Gnr 13 Bnr 11. Skardsvegen 52.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 13 bnr 11 - Skardsvegen 52 - Oppføring av carport
Dokument: Tillatelse til tiltak - gnr 13 bnr 11 - Skardsvegen 52 - Oppføring av carport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 4/25 - Søknad om utslippstillatelse - Fjellstølbakkin 53
Dokument: 4/25 - Ferdigattest avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fekjærtunet 2021
Dokument: Referat fra møte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valdres brann- og redningstjeneste IKS
Dokument: Representantskapsmøte nr. 1 for Valdres brann- og redningstjeneste IKS - ettersendelse av saksdokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innføring av avgift for nullutslippskjøretøy
Dokument: Høring vedr. avgift for nullutslippskjøretøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 99/27 - Søknad om ferdigattest utslipp
Dokument: 99/27 - Ferdigattest gråvannsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler og anleggsutbygging 2021
Dokument: Sluttutbetaling av spillemidler til Bagn idrettslag - Fossvang Idrettspark Is-/skøyteanlegg, anleggsnr. 72480
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 82/11/4 - Søknad om utslippstillatelse - Muggedalsvegen 579
Dokument: 82/11/4 - Ferdigattest avløpsanlegg svartvann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler og anleggsutbygging 2021
Dokument: Sluttutbetaling av spillemidler til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Fossvang Idrettspark naturgressbane, anleggsnr. 72422
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturmidler 2021
Dokument: Søknad om kulturmidler til drift av laget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 13/270 - Søknad om ferdigattest utslipp
Dokument: 13/270 - Ferdigattest avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 4/248 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: 4/248 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 14/101 - Sørsmål om fradeling av hytttetomt på Bøhnseter
Dokument: Svar angående fradeling av hyttetomter på Bøhnseter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Omadressering fra Stroebruvegen til Vollskroken
Dokument: Melding om omadressering for Storebruvegen 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Omadressering fra Stroebruvegen til Vollskroken
Dokument: Melding om omadressering for Storebruvegen 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Omadressering fra Stroebruvegen til Vollskroken
Dokument: Melding om omadressering for Storebruvegen 10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Omadressering fra Stroebruvegen til Vollskroken
Dokument: Melding om adresseendringer i Bagn sentrum - 2930 BAGN
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 8/31 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Dokument: Gnr 8 bnr 31 - Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 37/6 - Søknad om fradeling av teig
Dokument: Melding om saksbehandlingstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 98 bnr 1 - Fekjarvegen119 - Oppføring av pasientbygg
Dokument: Gnr 98 bnr 1 - Fekjarvegen 119 - Oppføring av pasientbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om hogst i vernskog
Dokument: Vedtak hogst i vernskog
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontantstøtteordningen rapportering 2020, 2021
Dokument: Kontantstøtterapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser fra media og privatpersoner
Dokument: Kartlegging av tiltak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og overgrep i sykehjem - oppdrag fra Helsedirektoratet.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Integreringstilskudd år 2020 og 2021
Dokument: Oppdatert informasjon fra IMDi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 89/153 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: 89/153 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 89/153 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: 89/153 - Bekreftet konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedlikeholdstilskudd
Dokument: Rapportering på vedlikeholdstilskuddet fra kommunene i Innlandet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål om veivedlikehold
Dokument: Svar på spørsmål om utbedring av Gamle Vestbygdvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon for utgifter til databriller 2021
Dokument: Søknad om refusjon for utgifter til databriller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 94 bnr 98 - Hellsenningsberget 57 - Nybygg fritidsbolig
Dokument: Tillatelse til tiltak - gnr 94 bnr 98 - Hellsenningsberget 57 - Nybygg fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VISMA Enterprise
Dokument: Import av kundeopplysninger, sak 01078589
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsmelding og regnskap 2020
Dokument: Uavhengig revisors beretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ACOS tester
Dokument: Test av eSignering - Signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt 2021
Dokument: Skatter og avgifter Gnr 12 Bnr78
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn
Dokument: Svar på bestilling av dokument vedr. utslippstillatelse Slettevegen - Fledda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IKA Opplandene
Dokument: Signert - Referat fra representantskapsmøtet i IKA Opplandene 240321
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 4/146 - Søknad om ferdigattest - Nordre Fjellstølvei 676
Dokument: 4/146 - Søknad om ferdigattest - Nordre Fjellstølvei 676
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 90 bnr 138 - Bergvassvegen 38 - Riving og oppføring av ny fritidsbolig
Dokument: Gnr 90 bnr 138 - Bergvassvegen 38 - Riving og oppføring av ny fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til kompetanseheving, innovasjonsprosjekt og BPA 2021
Dokument: Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2021 - Opplæring BPA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skadefelling uten hjemmel i lovverket
Dokument: Skadefelling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 89 bnr 207 - Skurveknattlia 60 - Anneks, vei og parkering
Dokument: Gnr 89 bnr 207 - Skurveknattlia 60 - Anneks, vei og parkering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd næringsfond 2021
Dokument: Anbefaling av søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 14/194 - Søknad om utslippstillatelse
Dokument: 14/194 - Ferdigattest avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 36/50 - Utslippstillatelse på Ølnessetervegen 284
Dokument: 36/50 - Ferdigattest avløpsanlegg - Ølnessetervegen 284
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om hogst i vernskog
Dokument: Melding om hogst i vernskog
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norsk Kulturskoleråd
Dokument: Valg Norsk kulturskoleråd Innlandet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsmelding og regnskap 2020
Dokument: SV: Uttalelse fra ledelsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturmidler 2021
Dokument: Søknad om kulturmidler til drift av laget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturmidler 2021
Dokument: Søknad om kulturmidler til drift av laget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatteregnskap
Dokument: Styringsrapport til skattekreditor for periode 03/2021, sendt 07.04.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fysioterapitjenesten tilskudd 2021
Dokument: Utbetalingsvedtak av 31.03.2021 (vedtaksref:100007385324813)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til miljøtiltak i skog, ramme og ordning 2021
Dokument: Miljøtilskudd 2021 - Informasjon til kommunene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevillingsgebyr 2021
Dokument: Antall solgte litere alkohol 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om bygning som er unntatt søknadplikt - samlemappe 1.1.21 - 8.2.21
Dokument: Oppføring av bod/vedskjul teknisk rom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevillingsgebyr 2021
Dokument: Omsetningsoppgave
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevillingsgebyr 2021
Dokument: Alkoholomsetning 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevillingsgebyr 2021
Dokument: Antall solgte litere alkohol 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevillingsgebyr 2021
Dokument: Omsetningsoppgave Langedrag camping
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 13/141 - Søknad om oppføring av fritidsbolig - Breivavegen 20
Dokument: 13/141 - Søknad om ferdigattest for Breivavegen 20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 14/101 - Søknad om fradeling av hyttetomter
Dokument: Fradeling av tomter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skadefelling uten hjemmel i lovverket
Dokument: Oppfordring til kommuner og statsforvaltere om bruk av forebygging fremfor skadefelling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Felles forliksråd i Valdres
Dokument: Nytt forliksråd / styreleder i Legat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Felles forliksråd i Valdres
Dokument: Nytt forliksråd / styreleder i Legat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 15/32 - Søknad om utslippstillatelse - Fjellstøllivegen 93
Dokument: 15/32 - Søknad om utslippstillatelse - Fjellstøllivegen 93
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Datasystem for fysioterapi
Dokument: Henvendelse fra IKT Valdres
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innlån 2021
Dokument: Avregning vedrørende OTC Rente
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Datasystem for fysioterapi
Dokument: Journalprogram
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsmelding og regnskap 2020
Dokument: Uttalelse fra ledelsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frikjøp tilllitsvalgte 2020/2021
Dokument: Søknad om frikjøp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frikjøp tilllitsvalgte 2020/2021
Dokument: Søknad om frikjøp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsmelding og regnskap 2020
Dokument: Årsmelding og årsregnskap 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsefellesskap
Dokument: Etablering av helsefellesskap i Innlandet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsefellesskap
Dokument: Automatic reply: 21/3788 Etablering av helsefellesskap i Innlandet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 64 bnr 1 - Bukfyllvegen - Oppføring av seterbu og etablering av veg
Dokument: Vedlegg bilder av tufter 64/1.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalg
Dokument: Kontrollutvalet, SAK 13. april
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vitnemål
Dokument: Ny tjeneste for bestilling av vitnemål og kompetansebevis
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 4 bnr 79 - Fiskebuvegen 29 - Riving og oppføring av ny fritidsbolig
Dokument: Tillatelse til tiltak - gnr 4 bnr 79 - Fiskebuvegen 29 - Riving og oppføring av ny fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse vedrørende Vassraplassen
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] på Høring om Vassfaret - nasjonalt viktig kulturhistorisk område
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 94 bnr 98 - Hellsenningsberget 57 - Nybygg fritidsbolig
Dokument: 97/98 Nybygg fritidsbolig på Hellsenningsberget 57
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 73 bnr 1 - Begnavegen 74 - Oppføring av driftsbygning
Dokument: Situasjonskart 731
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 73 bnr 1 - Begnavegen 74 - Oppføring av driftsbygning
Dokument: Tillatelse til tiltak - gnr 73 bnr 1 - Begnavegen 74 - Oppføring av driftsbygning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 4 bnr 79 - Fiskebuvegen 29 - Riving og oppføring av ny fritidsbolig
Dokument: 4/79 - søknad Fiskebuvegen 29 - uthus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 4/15, 4/157 - Søknad om arealoverføring
Dokument: 4/15, 4/157 - Søknad om arealoverføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 14/101 - Søknad om fradeling av hyttetomter
Dokument: 14/101 - Søknad om fradeling av hyttetomter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 13/304 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: 13/304 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 13/304 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: 13/304 - Bekreftet konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 13/306 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: 13/306 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...