Norske-postlister.no


Viser [100] av [74 171].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gnr 103 bnr 38 - Føssesvingen 35 - Tilbygg garasje
Dokument: Delegert vedtak. Gnr 103 bnr. 38. Tilbygg.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PP- tenesta i Innlandet fylkeskommune
Dokument: Høring om fremtidig harmonisering av tjenestetilbud og organisering av PP-tjenesten i Innlandet fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tuberkoloseundersøking av utlendingar
Dokument: Tuberkulosemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tuberkoloseundersøking av utlendingar
Dokument: Tuberkulosemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykehuset Innlandet - div. samarbeidsutval - referat GSU, OSU, IKT-SU
Dokument: Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 7.04.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 7 bnr 415 og 416. Tindesyn. Tomt 11 og 14.
Dokument: Gnr 7 bnr 415 snr 1 og 2. Midlertidig bruksløyve.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 7 bnr 402 - Gudbrandslie 301 - Søknad om bygging av fritidsbolig
Dokument: Gnr 7 bnr 417 snr 2. Midlertidig bruksløyve.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valdres brann- og redningstjeneste IKS
Dokument: 21/1084 Representantskapsmøte nr. 1 for Valdres brann- og redningstjeneste IKS - ettersendelse av saksdokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturskulen - søknad inntak 2021-2022
Dokument: Re-registrering og passord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Namn på tunellen Kvam - Hugavike - varsel frå Statens Vegvesen om komande sak
Dokument: Namn på tunellen Kvam- Hugavike
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon - Detaljregulering for E16 Øylo-Hålimo
Dokument: Oppfølging E16 Øylo-Hålimoen
Filer:
Sak: Vassmiljø E16 Kvamskleiva
Dokument: Vannovervåkningsplan og Tiltaksplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnar 96 bnr 84 Utsleppsløyve
Dokument: 96/84 - avløpsordning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avdelingsingeniør byggesak Vang Kommune
Dokument: Søknad og CV - Avdelingsingeniør byggesak - st. ref. (4358349167) -
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avdelingsingeniør byggesak Vang Kommune
Dokument: Svar på søknad - Avdelingsingeniør byggesak Vang Kommune - st. ref. 4358349167
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturmidlar 2021 - Tilskot til song og musikk
Dokument: Søknad om kulturmidlar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Folkehelse / Smart Oppvekst
Dokument: Ettersending av revisoruttale, rapportering folkehelseprogram 2020, Vang kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturskulen - søknad inntak 2021-2022
Dokument: Svar - Vang kulturskule - godkjend elev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 93 bnr 32 seksjon 12 Konsesjon eigenfråsegn
Dokument: Gnr 93 bnr 32 seksjon 12 attestert eigenfråsegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 25 bnr 10 - Bøagøta 50 - Riveløyve
Dokument: Gnr 25 bnr 10. Riveløyve for våningshus og uthus.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 93 bnr 32 seksjon 12 Konsesjon eigenfråsegn
Dokument: Gnr 93 bnr 32 seksjon 12 Melding om stadfesta konsesjonsfridom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Føsselie bustadfelt - salg av tomter
Dokument: Svar - Signert oppdragsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 2 bnr 266 seksjon 8 Konsesjon eigenfråsegn
Dokument: Gnr 2 bnr 266 seksjon 8 attestert eigenfråsegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 2 bnr 266 seksjon 8 Konsesjon eigenfråsegn
Dokument: Gnr 2 bnr 266 seksjon 8 Melding om stadfesta konsesjonsfridom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 33 bnr 48 - Søknad om grensejustering frå gnr 33 bnr 44
Dokument: Gnr 33 bnr 48 - Melding om grensejustering, oppmålingsforretning og vidare framdrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 1 bnr 160 - Søknad om grensejustering, mindre tillegg fra gnr 1 bnr 158
Dokument: Gnr 1 bnr 160 - Melding om grensejustering med areal frå gnr 1 bnr 158, oppmålingsforretning og vidare framdrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GNIST - innovasjonsprogram
Dokument: Innvilget - søknad om prosjektmidler til Gnist-prosjekt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 1 bnr 210 Konsesjon eigenfråsegn
Dokument: Gnr 1 bnr 210 attestert eigenfråsegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 1 bnr 210 Konsesjon eigenfråsegn
Dokument: Gnr 1 bnr 210 Melding om stadfesta konsesjonsfridom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 2 bnr 13 Konsesjon eigenfråsegn
Dokument: Gnr 2 bnr 13 attestert eigenfråsegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 2 bnr 13 Konsesjon eigenfråsegn
Dokument: Gnr 2 bnr 13 Melding om stadfesting av konsesjonsfridom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 7 bnr 381- gudbrandslie 514 - enkle tiltak - garasje
Dokument: Ansvarsrett plassering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 93 bnr 34 Konsesjon eigenfråsegn
Dokument: Gnr 93 bnr 34 attestert eigenfråsegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 93 bnr 34 Konsesjon eigenfråsegn
Dokument: Gnr 93 bnr 34 Melding om stadfesting av konsesjonsfridom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 8 bnr 1 - Tyinvegen 6700 - Søknad enkle tiltak - riving av gamalt våningshu, bygging av nytt
Dokument: Melding om igangsetjing av arbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 93 bnr 35 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Skolebakken 10, 3470 Slemmestad
Dokument: Gnr 93 bnr 35. Ferdigattest.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 82 bnr 9 - Liagardsvegen 145 - Dispensasjon
Dokument: Søknad om byggetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IKA Opplandene frå 01.01.2017
Dokument: Referat frå representantskapsmøte i IKA Opplandene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sjukeavløysing 2021
Dokument: Søknad om tilskudd - sykavl.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 93 bnr 35 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Skolebakken 10, 3470 Slemmestad
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 63 bnr 6 Konsesjon eigenfråsegn
Dokument: Gnr 63 bnr 6 Melding om stadfesting av konsesjonfridom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturskulen - søknad inntak 2021-2022
Dokument: Re-registrering og passord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 6 bnr 1 - Opdalstølen 63 - Høgdebasseng, veg, VA-edninger, ventilhus
Dokument: Søknad om rammetillatelse - høgdebasseng, veg, VA-ledninger, ventilhus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IBU-midlar -Tilleggsnæring
Dokument: Tilbud om BU Investeringstilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak for å bedre oppvandring av fisk ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Vangsmjøsa - utbetring fisketrapp
Dokument: Vangsmjøsa fiskepassasje. Sluttrapport fra undersøkelser og tiltak i 2019 og 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Musikk- og kulturskolelærer Vang Kommune
Dokument: Offentlig søkerliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avdelingsingeniør byggesak Vang Kommune
Dokument: Søknad og CV - Avdelingsingeniør byggesak - st. ref. (4358349167) -
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avdelingsingeniør byggesak Vang Kommune
Dokument: Svar på søknad - Avdelingsingeniør byggesak Vang Kommune - st. ref. 4358349167
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturskulen - søknad inntak 2021-2022
Dokument: Re-registrering og passord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjortevilt - kvoter
Dokument: Fellingsløyve hjort- 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturskulen - søknad inntak 2021-2022
Dokument: Re-registrering og passord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturskulen - søknad inntak 2021-2022
Dokument: Re-registrering og passord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionalt miljøtilskot 2020
Dokument: Regionale miljøtilskott 2020 - manglande utbetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal stønad til andre trussamfunn
Dokument: Kvittering for mottak av forkynning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatterekneskapen 2020-2024
Dokument: Styringsrapport til skattekreditor for periode 03/2021, sendt 07.04.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Val av meddommarar og skjønnsmedlemmer for perioda 1.1.2025 - 31.12.2028 (frå 01.07.24)
Dokument: Meddommer, når det skal velges nye fra Vang
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utgåande rammeavtaler på ekstraarbeid IHT
Dokument: Arbeidavtale-Rammeavtale på ekstra arbeid/vikar etter tilkalling.>
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IBU-midler -Tilleggsnæring
Dokument: Søknad om IBU midlar til bygdenæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon om eksterne verksemder og tenester - Koronavirus (covid-19)
Dokument: 15 viktige spørsmål angående de juridiske sidene ved vaksinasjons-kampanjen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jotunheimen nasjonalpark - supplerende vern
Dokument: Oversendelse av kopi av brev fra Miljødirektoratet (Transmission of copy of letter)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 42 bnr 8 - Utmarksteig
Dokument: Gnr 42 bnr 8 - Stadfesting av planstatus og type areal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 33 bnr 48 - Søknad om grensejustering frå gnr 33 bnr 44
Dokument: Gnr 33 bnr 48 - Kjøp av grunn for bygging av garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalsjef - 2. gongs kunngjering Vang Kommune
Dokument: Arbeidsavtale - Kommunalsjef - 2. gongs kunngjering - st. ref. (4351161725) -
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vang kulturskule
Dokument: Svar - Vang kulturskule
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vang kulturskule
Dokument: Vitnemål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturmidlar til idrett 2021
Dokument: Søknad om kulturmidlar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturmidlar til idrett 2021
Dokument: Søknad om kulturmidlar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 7 bnr 381 og gnr 7 bnr 382 - Søknad om gjensidig grensejustering
Dokument: Gnr 7 bnr 381 og gnr 7 bnr 382 - Avklaring av dato for oppmålingsforreting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 6 bnr 216 - Oppmålingsforretning, eldre tomt
Dokument: Gnr 6 bnr 122 - Deleline mot gnr 6 bnr 216 er matrikkelført som omtvista
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om utleggjing av innsjøkabel i Vangsmjøse
Dokument: Søknad om utlegg av innsjøkabel Vangsmjøse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vannområde / vassregion
Dokument: Høyring - Regional plan for vassforvaltning 2022-2027
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Psykisk helseteneste - sjukepleiar eller sosionom 2. gongs kunngjering Vang Kommune
Dokument: Avslagsbrev 2- stilling besatt - Psykisk helseteneste - sjukepleiar eller sosionom 2. gongs kunngjering Vang Kommune - st. ref. 4343881899
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Psykisk helseteneste - sjukepleiar eller sosionom 2. gongs kunngjering Vang Kommune
Dokument: Avslagsbrev 2- stilling besatt - Psykisk helseteneste - sjukepleiar eller sosionom 2. gongs kunngjering Vang Kommune - st. ref. 4343881899
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal stønad til andre trussamfunn
Dokument: Vedr. manglende kvittering for mottatt prosessvarsel,
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 7 bnr 216 - Seksjonering
Dokument: Gnr 7 bnr 216 - Melding om tinglyst seksjonering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjektleiar - Etablering av leirskule Vang Kommune
Dokument: Utlysning - WebCruiter annonse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sommarklubbleiar på Vang folkebibliotek Vang Kommune
Dokument: Offentlig søkerliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 39 bnr 16 - Haugastølen 3 - Søknad om tiltak hytte og garasje
Dokument: Byggesøknad hytte/garasje Haugstølen 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskot aktivitetstilbod og besøksvert
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] på middag - utlysning av tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Journalsysten for fysioterapi
Dokument: Nytt journalsystem for fysioterapi for kommunene Øystre- Slidre, Vang og Sør Aurdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 71 bnr 1 - Liagardsvegen 552 - Fasadeendring
Dokument: Delegert vedtak. Gnr. 71 bnr. 1. Fasadeendring.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avdelingsingeniør byggesak Vang Kommune
Dokument: Søknad og CV - Avdelingsingeniør byggesak - st. ref. (4358349167) -
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avdelingsingeniør byggesak Vang Kommune
Dokument: Svar på søknad - Avdelingsingeniør byggesak Vang Kommune - st. ref. 4358349167
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigedomsskatt -verk og bruk / taksering - frå 01.07.2016
Dokument: Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-04-01T08:00:22.642846
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigedomsskatt -verk og bruk / taksering - frå 01.07.2016
Dokument: Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-04-01T08:00:55.549006
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigedomsskatt -verk og bruk / taksering - frå 01.07.2016
Dokument: Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2021-04-01T08:01:24.845223
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykehuset Innlandet - div. samarbeidsutval - referat GSU, OSU, IKT-SU
Dokument: Referat fra ekstraordinært OSU-møte Koronavirus 31.3.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 7 bnr 381 og gnr 7 bnr 382 - Søknad om gjensidig grensejustering
Dokument: Gnr 7 bnr 381 og gnr 7 bnr 382 - Søknad om grensejustering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 7 bnr 381 og gnr 7 bnr 382 - Søknad om gjensidig grensejustering
Dokument: Gnr 7 bnr 381 og gnr 7 bnr 382 - Bekrefter søknad om gjensidig grensejustering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...