Norske-postlister.no


Viser [100] av [156 313].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Kommunal klagenemnd - 23.11.2021
Dokument: Møteprotokoll - Kommunal klagenemnd - 23.11.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utglidning av tomt
Dokument: Oppfølging etter befaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Dokument: Varsel om kontroll av opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Dokument: Varsel om kontroll av opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Dokument: Varsel om kontroll av opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] eksisterende terrasse og bruksendring
Dokument: Fortsatt mangler ved søknaden -■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] eksisterende terrasse og bruksendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Piperehabilitering
Dokument: Ferdigattest - Gnr/bnr 298/9 - Vestre Ådal 641 - Piperehabilitering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatt
Dokument: Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2021, sendt 18.11.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Piperehabilitering
Dokument: Ferdigattest - Gnr/bnr 86/622 - Hengsleveien 29 - Piperehabilitering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av adresser - Hansemyrveien - 43060
Dokument: Tildeling av adressen Hansemyrveien 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fagarbeider Helgerud Ringerike kommune - st. ref. 4445227010
Dokument: Mislykket sending av vedlegg til søknad - Fagarbeider Helgerud Ringerike kommune - st. ref. 4445227010
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon
Dokument: Tilleggsdokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ledsagerbevis - 2021
Dokument: Søknad om ledsagerbevis - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fullføring av merking etter fradeling og arealoverføring
Dokument: Utsending av relevant utdrag av matrikkelen for gnr/bnr 8/77 etter grensemerking
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving, fasadeendring, bruksendring og terrengtilpasning/utgraving av terreng
Dokument: Tilbakemelding om mangler - Gnr/bnr 87/72 - Sagaveien 36 - Riving, fasadeendring, bruksendring og terrengtilpasnig/utgaving av terreng
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klager på parkeringsgebyr - kontrollsanksjon 2021
Dokument: Svar - Klage på parkeringsgebyr - saksnummer 604026
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ombygging av 8 etasje
Dokument: Midlertidig brukstillatelse - Ombygging av 8 etg.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Dokument: Varsel om kontroll av opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Dokument: Varsel om kontroll av opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Dokument: Varsel om kontroll av opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Dokument: Varsel om kontroll av opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tjenestebevis - felles
Dokument: Tjenestebevis
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støyvoll med skjerm
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Dokument: Varsel om kontroll av opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Dokument: Varsel om kontroll av opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Dokument: Varsel om kontroll av opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Dokument: Varsel om kontroll av opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redusert betaling barnehage - 2021
Dokument: Svar - Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Dokument: Varsel om kontroll av opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Dokument: Varsel om kontroll av opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Dokument: Varsel om kontroll av opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Formannskapets Strategi og plan - 17.11.2021
Dokument: Møteprotokoll - FS 2 - godkjennes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: To lavblokker i 3 etasjer
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturarrangement - tilskudd 2021 - Ringerike Janitsjar
Dokument: Søknad om tilskutt til kulturarrangement - Ringerike Janitsjar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Informasjon om ny rutine for deponering av andre fysiske lagringsmedier enn papir og foto
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vanninntrenging Slettåkerveien 17
Dokument: Vann i kjeller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vanninntrenging Slettåkerveien 17
Dokument: Vann i kjeller - svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn - offentlig journal og timelister
Dokument: Purrer på svar - Utvidet begrunnelse - avslag på innsyn i timelister
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vei/gate utforming - VA-anlegg
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - etterutdanning for spesialister i allmennmedisin - endringer i helsepersonelloven
Dokument: Høring – etterutdanning for spesialister i allmennmedisin - endringer i helsepersonelloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny GS-veg og kulvert
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Enebolig
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Dokument: Varsel om kontroll av opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 482 - Detaljregulering for Kvernbergbakken
Dokument: Varsel om oppstart av planarbeid for 482 - Detaljregulering for Kvernbergbakken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redusert betaling barnehage - 2021
Dokument: Svar - Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksendring
Dokument: Oppdaterte tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsesjon på erverv av fast eiendom
Dokument: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn - offentlig journal og timelister
Dokument: Purrer på svar - Utvidet begrunnelse - avslag på innsyn i timelister
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Dokument: Varsel om kontroll av opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Dokument: Varsel om kontroll av opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Dokument: Varsel om kontroll av opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilkobling kommunalt VA
Dokument: Revidert søknad med riktig organisasjonsnummer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Dokument: Varsel om kontroll av opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Dokument: Varsel om kontroll av opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Dokument: Varsel om kontroll av opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Dokument: Varsel om kontroll av opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Dokument: Varsel om kontroll av opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av bygningstype
Dokument: Endring av bygningstype i matrikkelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Dokument: Varsel om kontroll av opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Dokument: Varsel om kontroll av opplysninger gitt i søknad om produksjonstilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Formannskapets Strategi og plan - 17.11.2021
Dokument: Møteprotokoll - FS 2 - godkjennes - Signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avklaring av endret leietaker - næringsbygg
Dokument: Avklaring av endret leietaker - næringsbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammetillatelse - riving og oppføring av ny bolig
Dokument: Forespørsel vedrørende status på ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogfond
Dokument: Søknad skogfond og tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogfond
Dokument: Søknad skogfond og tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Boliglån
Dokument: Startlån - ettersendt vedlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesielle miljøtiltak i jordbruket - Smil
Dokument: Sluttutbetaling av tilskudd - Smil
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av lagerhall
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hagestue som er unntatt søknadsplikt
Dokument: Dispensasjonsvedtak fra maks tillatt utnyttingrad for å kunne bygge hagestue som før øvrig vurderes å kunne unntas søknadsplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Miljørettet helsevern - EVO treningssenter Hønefoss
Dokument: Rapport fra miljørettet helsevern, smitteverntilsyn 12.11.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Miljørettet helsevern - HQ Helse treningssenter Hønefoss
Dokument: Pålegg om retting - meldepliktig virksomhet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammetillatelse
Dokument: Oversender søknad til uttalelse - Rammetillatelse firemannsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunestyret - 11.11.2021
Dokument: Møteprotokoll - KS - 11.11.2021 - Godkjennes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilknytning til offentlig avløp
Dokument: Angående spørsmål til KMD og ønske om utsettelse av klagefrist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilknytning til offentlig avløp
Dokument: Svar på spørsmål og ønske om utsettelse av klagefrist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilknytning til kommunalt avløp
Dokument: Vedtak om tvangsmulkt - tilknytning til kommunalt avløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vann- og avløpsarbeid - Gnr/bnr 102/233 - Nedre Klekken Vei 4
Dokument: Søknad om ny tilknytning til offentlig vann- /avløpsanlegg - Gnr/bnr 102/233 - Nedre Klekken Vei 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endelig ferdigstillelse av prosjektene på Austjord
Dokument: Byggetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endelig ferdigstillelse av prosjektene på Austjord
Dokument: Godkjenning oppføring av garasje/ carport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endelig ferdigstillelse av prosjektene på Austjord
Dokument: Tilbud Oppføring av carporter og rivning, etc
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Serviceavtale - vann og avløp
Dokument: Signert serviceavtale - anleggsnummer 11440
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Piperehabilitering
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utskifting av heis
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogfond
Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogfond
Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ordførermappe 2021
Dokument: Invitasjon til møte og befaring med Ringerike kommune - Knutepunktutvikling av Hønefoss stasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gang- og sykkelvei langs fylkesvei 241 Hønenkrysset - Putten
Dokument: Innsyn i sak 20/10332-15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gang- og sykkelvei langs fylkesvei 241 Hønenkrysset - Putten
Dokument: Innsyn i sak 20/10332-16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn - opparbeidelse av hyttevei - gnr/bnr 295/1 - Vikerfjell
Dokument: Innsyn i sak 16/1202-14 - Opparbeidelse av hyttevei Gnr/ bnr 295/1- Vikerfjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett 2022 og Handlingsprogram 2022-2025 til offentlig høring
Dokument: Høringsuttalelse til budsjett 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 485 - Detaljregulering for Veienkollen boligfelt
Dokument: Innspill - 485 - Detaljregulering for Veienkollen boligfelt - kopi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling av eiendom
Dokument: Privatrettslige erklæringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling av eiendom
Dokument: Privatrettslige erklæringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling av eiendom
Dokument: Tilleggsdokumentasjon - fradeling av eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling av eiendom
Dokument: Tilleggsdokumentasjon - fradeling av eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vann- og avløpsarbeid - Gnr/bnr 10/7 - Nye Framdalsveien 12
Dokument: Vedrørende etablering av stikkledning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nydyrking
Dokument: Oversender søknad til uttalelse - Gnr/bnr 37/1 - Åsaveien 832 - Nydyrking
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brutorget - Boligkompleks - Innredning av deler av 1. etasje
Dokument: Igangsettingstillatelse - Innredning av deler av 1. etasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...