Norske-postlister.no


Viser [100] av [13 752].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Høringer
Dokument: Høringsbrev - Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon sykkelsti 4 - Gulsvikfjellet
Dokument: NVEs uttalelse - Høring - Ny behandling av dispensasjon for sykkelsti 4 i Gulsvikfjellet - Flå kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Belysning Høgevarde - gbnr 29/300
Dokument: Belysning Høgevarde - gbnr 29/300
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Ytterligere opplysninger i sak om ansvarserkjennelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra Høgevarde AS - etablering av sykkelsti 1-2-3, Høgevarde
Dokument: Endringsmelding Sykkelsti 1, 2 og 3 Høgevarde - saksnr 21/00304-2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: (20/00575) Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr. 10/12, tomt H9, Turufjell
Dokument: Melding om matrikkelføring vedrørende oppmåling av eiendom gbnr 10/511, tomt H9 - Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: (20/00330) Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr. 10/12, tomt H104, turufjell
Dokument: Melding om matrikkelføring vedrørende oppmåling av eiendom gbnr 10/474, tomt H104 - Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: (20/00332) Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr. 10/12, tomt H 98, Turufjell
Dokument: Melding om matrikkelføring vedrørende oppmåling av eiendom gbnr 10/473, tomt H98 - Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: (19/00663) Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr. 10/12, tomt H 2, Turufjell
Dokument: Melding om matrikkelføring vedrørende oppmåling av eiendom gbnr 10/437, tomt H2 - Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: (20/00741) Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr. 10/12, tomt H11, Turufjell
Dokument: Melding om matrikkelføring vedrørende oppmåling av eiendom gbnr 10/520, tomt H11 - Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunal vielse ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Underskrevet prøvingsattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra Marie og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - oppføring av hytte på eiend. gbnr. 10/545, tomt H213, Turufjell
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak fra Marie og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - oppføring av hytte på eiend. gbnr. 10/545, tomt H213, Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr. 3/49, Flå
Dokument: Flå kommune - Reguleringsplan - Gbnr 3/49 - Sørbygda - Fradeling av boligtomt i LNF - Til uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om oppføring av utebod på eiend. gbnr. 18/128, Stavnsvegen
Dokument: Melding om oppføring av utebod på eiend. gbnr. 18/128, Stavnsvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - oppføring av hytte på eiend. gbnr. 29/493, tomt 712, HV15, Høgevarde
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - oppføring av hytte på eiend. gbnr. 29/493, tomt 712, HV15, Høgevarde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Uloba
Dokument: Kvartalsrapport Uloba Q2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknader om økonomisk støtte 2021
Dokument: søknad om driftstilskudd Stiftelsen Amathea
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2021
Dokument: VS: Tilbakebetaling av ubrukte flommidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om innsyn - postliste
Dokument: Ber om innsyn i 2021/1029-10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om innsyn - postliste
Dokument: Ber om innsyn i 2021/1481-2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr. 3/49, Flå
Dokument: Flå - Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av boligtomt i Sørbygda - 3/49
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om ledsagerbevis ***** ***** ***** *****
Dokument: Svar på søknad om ledsagerbevis- Innvilget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om utslippstillatelse på Jacuzzi - gbnr 9/487, Turufjell
Dokument: Søknad om utslippstillatelse på Jacuzzi - gbnr 9/487, Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - oppføring av hytte på eiend. gbnr. 29/491, tomt 725, Høgevarde
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - oppføring av hytte på eiend. gbnr. 29/491, tomt 725, Høgevarde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Flå kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Flå kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om ferdigattest for hytte på eiend. gbnr. 10/398, tomt H46, Turufjell
Dokument: Søknad om ferdigattest for hytte på eiend. gbnr. 10/398, tomt H46, Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om sanitærabonnement for hytte på eiend. gbnr. 10/398, tomt H46, Turufjell
Dokument: Søknad om sanitærabonnement for hytte på eiend. gbnr. 10/398, tomt H46, Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon sykkelsti 4 - Gulsvikfjellet
Dokument: Kommentarer til høringssak - ny behandling av dispensasjon for sykkelsti 4 i Gulsvikfjellet, Flå kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendom gbnr 5/4 - Slenta
Dokument: Delingstillatelse for oppretting av ny matrikkelenhet fra eiendom gbnr 5/4 - Slenta
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur 2021
Dokument: Søknad skogfond og tilskudd, GNR 10/50 i Flå (3039)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - oppføring av hytte på eiend. gbnr. 10/563, tomt H186, Turufjell
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - oppføring av hytte på eiend. gbnr. 10/563, tomt H186, Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vannanalyser Gulsvik vannverk 2021
Dokument: Vannanalyser Gulsvik vannverk - analyseperiode 11.08.2021 - 13.08.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vannanalyser Flå vannverk 2021
Dokument: Vannanalyser Flå vannverk - analyseperiode 11.08.2021 13.08.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppstart av navnesak - Grokløv/Grovkløv m.fl. - Sør-Aurdal kommune
Dokument: Vedrørende høring navnesak - Grokløv/grovkløv m.fl.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om tiltak uten ansvarsrett fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - oppføring av uthus på eiend. gbnr. 18/198, Flå
Dokument: Melding om tiltak uten ansvarsrett fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - oppføring av uthus på eiend. gbnr. 18/198, Flå
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - oppføring av hytte på eiend. gbnr. 10/562, tomt H168, Turufjell
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - oppføring av hytte på eiend. gbnr. 10/562, tomt H168, Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om ferdigattest for hytte på eiend. gbnr. 29/447, tomt 688, HV15, Høgevarde
Dokument: Søknad om ferdigattest for hytte på eiend. gbnr. 29/447, tomt 688, HV15, Høgevarde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - bygging av vei til eiend. gbnr. 3/49, Sørbygde
Dokument: Oversendelse av sak til uttale angående bygging av vei til eiend. gbnr. 3/49, Sørbygde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anbud Vinterdrift Flå kommune 2021-2025
Dokument: Anbud vinterdrift Flå kommune 2021 - 2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anbud Vinterdrift Flå kommune 2021-2025
Dokument: Anbud vinterdrift av veier for Flå kommune - tildeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anbud Vinterdrift Flå kommune 2021-2025
Dokument: Anbud vinterdrift av veier for Flå kommune - tildeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gatelys Flå kommune 2021
Dokument: Gravetillatelse Fv 2904
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark - Helikoptertransport Sørbølseter
Dokument: Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark - Helikoptertransport Sørbølseter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - oppføring av hytte på eiend gbnr 10/418, tomt H115, Turufjell
Dokument: Supplerende opplysninger til klage - gbnr 10/418
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034
Dokument: SV: Offentlig ettersyn av forslag til planprogram , utsatt høringsfrist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2021
Dokument: Informasjon om tilskudd - Tiltak rettet mot sårbare barn og unge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr 11/12, Hangen seter , tilleggsareal til gbnr 11/52
Dokument: Vedtak i klagesak - Flå - Gbnr 11/12 -Hangen seter / Hangen hyttefelt - Klage over avslag på søknad om oppretting av ny matrikkelenhet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppgradering av 250 m på eksisterende vei til helårsvei - Veltavegen, gbnr 13/1
Dokument: Søknad om ferdigattest for oppgradering av vei - gbnr 13/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr. 10/1, Flå
Dokument: Gebyr for behandling av dispensasjon for fradeling av tomt på gbnr. 10/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd til unge boligsøkende - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tinglysning av pantedokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Anbud vinterdrift Flå kommune 2021 - 2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Anbud vinterdrift av veier for Flå kommune - tildeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Anbud vinterdrift av veier for Flå kommune - tildeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Gravetillatelse Fv 2904
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark - Helikoptertransport Sørbølseter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr. 10/1, Flå
Dokument: Dispensasjon for fradeling av tomt på gbnr. 10/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om utslippstillatelse på eiendom gbnr. 6/146, Gulsvik
Dokument: 6/146 - Utslipps- og igangsettingstillatelse - garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om skolefri Flå skole
Dokument: Søknad om skolefri\permisjon i uke 34 - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om skolefri\permisjon i uke 34 - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvittering for ført egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Egenerklæring - konsesjonsfrihet (gnr. 7, bnr. 146 i Flå kommune)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvittering for ført egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Konsesjonskjema for Turufjell tomt H202 GNR: 9 BNR: 505
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvittering for ført egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Konsesjonskjema for Tomt H114 på Turufjell. GNR:10 BNR: 571
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvittering for ført egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Konsesjonskjema for Turufjell tomt H152 GNR: 10 BNR: 540
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvittering for ført egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Konsesjonskjema for Turufjell tomt H422 GNR 10 BNR 630
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvittering for ført egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Konsesjonsskjema for Turufjell tomt H362 GNR:10 BNR:620
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvittering for ført egenerklæring om konsesjonsfrihet
Dokument: Konsesjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Databehandleravtaler - 2021
Dokument: Databehandleravtale - Pridok AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om ferdigattest for hytte på eiend. gbnr 30/93, Høgevarde
Dokument: Ferdigattest for oppføring av hytte på eiend. gbnr 30/93, Høgevarde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om ferdigattest for hytte på eiend. gbnr 10/316, Turufjell
Dokument: Ferdigattest for oppføring av hytte på eiend. gbnr 10/316, Turufjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - oppføring av hytte på eiend. gbnr. 20/134, tomt 15, Veneli
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - oppføring av hytte på eiend. gbnr. 20/134, tomt 15, Veneli
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysning
Dokument: Anmodning om tinglysning av en nyopprettet matrikkelenhet i Flå kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om bygging av vei på eiend. gbnr 9/199, Flagligrende
Dokument: Svar vedr. mottatt nabovarsel - gbnr 9/199 - Flagligrende
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysning
Dokument: Anmodning om tinglysning av en nyopprettet matrikkelenhet i Flå kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysning
Dokument: Anmodning om tinglysning av en nyopprettet matrikkelenhet i Flå kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - oppføring av hytte på eiend gbnr 10/418, tomt H115, Turufjell
Dokument: Supplerende opplysninger til klage - gbnr 10/418
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan Trytetjern Vest/Trøstheim
Dokument: Flå kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for Trytetjern Vest - Trøstheim på Norefjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034
Dokument: Flå kommune - Høring av planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel 2011-2023, Bane NORs uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om innsyn - postliste
Dokument: Ber om innsyn i 2021/1804-2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til tiltak fra Tollefsrudseter Velforening - oppføring av gapahuk på eiend. gbnr. 20/50, Andtjern - Tollefsrudseter
Dokument: Flå – Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av gapahuk i LNF - 20/50 - Andtjern
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...