Norske-postlister.no


Viser [100] av [35 442].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Rukkedalen/Rukkedalsvegen - etablering av fordrøyningsbasseng og oppdimensjonering av spillvannsledning
Dokument: Nesbyen Kommune - FB118 Rukkedalen - spørsmål fra RIA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rukkedalen/Rukkedalsvegen - etablering av fordrøyningsbasseng og oppdimensjonering av spillvannsledning
Dokument: Nesbyen Kommune - FB118 Rukkedalen - svar i fra kommunen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rukkedalen/Rukkedalsvegen - etablering av fordrøyningsbasseng og oppdimensjonering av spillvannsledning
Dokument: Rukkedalen/Rukkedalsvegen - etablering av fordrøyningsbasseng og oppdimensjonering av spillvannsledning, rapport fra kulturminneregistrering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Høringsbrev - Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1652, Feltspatvegen 21 - oppføring av hytte
Dokument: 56/1652, Feltspatvegen 21 - Svar på søknad om sanitærabonnement
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 99/6, Plassedalen - etablering av veg
Dokument: 99/6, Plassedalen - Ferdigattest for etablering av veg fram til tomt 99/41
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap i forbindelse med koronavirus
Dokument: Kartlegging av status i tjenestene til koordineringsgruppens rapport 14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 01201502, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - detaljreguleringsplan
Dokument: 01201502, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - klage igangsettingstillatelse, anmodning om oversendelse av saksdokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 01202107, Synstevassåsen 2 - detaljreguleringsplan
Dokument: 0 1202107, Synstevassåsen 2 - detaljreguleringsplan - svar på bestilling av kulturminneregistrering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1687, Nørdre Tverrlie 36 - søknad om oppføring av hytte
Dokument: 56/1687, Nørdre Tverrlie 36 - søknad om oppføring av hytte, oversendelse av revidert situasjonsplan og avkjørselsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1436, Natten - oppføring av hytte og anneks
Dokument: 56/1436, Natten - Mangelbrev for oppføring av hytte og anneks
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fetjan hytteområde - framføring av strømkabel
Dokument: Fetjan hytteområde - framføring av strømkabel - oversendelse av rapport fra kulturminneregistrering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Husleieforhold andre kommunale boliger
Dokument: Søknad om kommunal bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 77/14, Sandevja - oppføring av bolig
Dokument: 77/14, Sandevja - spørsmål om arealberegning for tilknytningsavgift vann og avløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1652, Feltspatvegen 21 - oppføring av hytte
Dokument: 56/1652, Feltspatvegen 21 - oversendelse av oppdatert dokumentasjon til søknad om oppføring av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 98/2, Rustadstølen - søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, rydding av setervoll
Dokument: 98/2, Rustadstølen - søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, rydding av setervoll, anmodning om sluttutbetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Innsyn innvilget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap i forbindelse med koronavirus
Dokument: Smitte under Arendalsuka
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 01200510, Børtnes Ødegårdene grunneierlag - dispensasjon for skjæring /fylling
Dokument: 01200510, Børtnes Ødegårdene grunneierlag - dispensasjon for skjæring /fylling, purring på svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 37/269, Liemarka - søknad om utslippstillatelse
Dokument: 37/269, Liemarka - manglende dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: To ledige 80 % vikariat som helsefagarbeider på Elverhøy helsetun, korttidsavdelingen
Dokument: Søknad og CV - stilling 2760821 ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: To ledige 80 % vikariat som helsefagarbeider på Elverhøy helsetun, korttidsavdelingen
Dokument: Svarbrev søknad mottatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 58/573, Grårova 51 - oppføring av hytte
Dokument: 58/573, Grårova 51 - søknad om ferdigattest for hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/595, Trondrudvegen 463 - oppføring av hytte
Dokument: 56/595, Trondrudvegen 463 - søknad om ferdigattest for hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 88/51, Langstølvegen 56 - klage på plassering av uthus
Dokument: 88/51, Langstølvegen 56 - purring på svar på klage på plassering av uthus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1652, Feltspatvegen 21 - oppføring av hytte
Dokument: 56/1652, Feltspatvegen 21 - søknad om sanitærabonnement
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtaler / kontrakter
Dokument: Avtale om håndtering av fallvilt og ettersøk av skadet hjortevilt i Nesbyen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nordhagen Vannverk
Dokument: Nordhagen vannverk - svar fra Mattilsynet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - 3. runde
Dokument: Søknad - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - 3. runde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - 3. runde
Dokument: Søknad - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - 3. runde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - 3. runde
Dokument: Søknad - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - 3. runde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - 3. runde
Dokument: Søknad - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - 3. runde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 62/1, Gudbrandsrudvegen - søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, restaurering av stabbur
Dokument: 62/1, Gudbrandsrudvegen - søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, restaurering av stabbur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 62/1, Gudbrandsrudvegen - søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, rydding av beite
Dokument: 62/1, Gudbrandsrudvegen - søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, rydding av beite
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 71/333, Brannsethaugan 19 - oppføring av hytte
Dokument: 71/333, Brannsethaugan 19 - revidert situasjonsplan til søknad om oppføring av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 79/344, Lyseren - oppføring av hytte
Dokument: 79/344, Lyseren - reviderte tegninger til søknad om oppføring av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 86/183, Lyserhaugen 31 - oppføring av hytte
Dokument: 86/183, Lyserhaugen 31 - Igangsettingstillatelse for oppføring av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 55/45, Mykingvegen 479 - oppføring av tilbygg til hytte
Dokument: 55/45, Mykingvegen 479 - oppføring av tilbygg til hytte, trekk av søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1524, Innersvingen 16 - oppføring av hytte
Dokument: 56/1524, Innersvingen 16 - Midlertidig brukstillatelse for oppføring av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tverråne kraftverk - rensk av elv
Dokument: Tverråne kraftverk - forespørsel om rensk av elv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap i forbindelse med koronavirus
Dokument: Rapportering om smittevurdering for skoler og barnehager
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ungdomslosene i Hallingdal
Dokument: Tilskudd - Oppfølging- og losfunksjoner for ungdom - 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/550, Granatvegen 17 - eiendomsoppgave
Dokument: 56/550, Granatvegen 17 - eiendomsoppgave
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1371, Kreklingvegen 26 - oppføring av hytte
Dokument: 56/403, Nattenvegen 260 - svar mangler til søknad om oppføring av tilbygg til hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Serverings- og sjenkebevilling - søknad - RÅ Smak
Dokument: Uttalelse - serverings- og skjenkebevilling ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Ber om innsyn i 2021/2349-1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1686, Engen - etablering av fordrøyningsanlegg for avløp
Dokument: 56/1686, Engen - Endringstillatelse for etablering av fordrøyningsanlegg for avløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 01201801, Sorenskrivergården - detaljreguleringsplan
Dokument: 01201801, Sorenskrivergården - detaljreguleringsplan, innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 92/5, Nor Senteret Bromma - etablering av 4 ladestasjoner med takoverbygg
Dokument: 92/5, Nor Senteret Bromma - Endringstillatelse - etablering av 4 ladestasjoner med takoverbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 01202101, Buvassbrenna 6 - detaljreguleringsplan
Dokument: 01202101, Buvassbrenna 6 - oppstartsvarsel detaljregulering, kulturminneregistrering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 01201801, Sorenskrivergården - detaljreguleringsplan
Dokument: 01201801, Sorenskrivergården - detaljreguleringsplan, høringsuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn utenom postliste.
Dokument: Innsynsforespørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon og tilskudd inn - grunnskole
Dokument: Informasjon om tilskudd - Tiltak rettet mot sårbare barn og unge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1743, Bøgaset 2 - oppføring av hytte
Dokument: 56/1743, Bøgaset 2 - Mangelbrev for oppføring av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1743, Bøgaset 2 - oppføring av hytte
Dokument: 56/1743, Bøgaset 2 - Igangsettingstillatelse for oppføring av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Husleieforhold andre kommunale boliger
Dokument: Sosial bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stortingsvalget og sametingsvalget 2021 - diverse
Dokument: Informasjon til stemmestyrets medlemmer/varamedlemmer og valgfunksjonærer Stortingsvalget 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 79/271, Søre Lyservegen 7 - oppføring av hytte
Dokument: 79/271, Søre Lyservegen 7 - søknad om ferdigattest for hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 79/272, Søre Lyservegen 9 - oppføring av hytte
Dokument: 79/272, Søre Lyservegen 9 - søknad om ferdigattest for hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salgs- og skjenkebevillinger / Serveringsbevilling
Dokument: Uttalelse - serveringsbevilling ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 00201101, Kommuneplanens arealdel - dispensasjon for etablering av ny adkomstveg til 76/114, Skålsrudstølvegen 464
Dokument: 00201101, Kommuneplanens arealdel - dispensasjon for etablering av ny adkomstveg til 76/114, Skålsrudstølvegen 464 - Melding om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 79/328, Lyseren - oppføring av hytte
Dokument: 79/328, Lyseren - Igangsettingstillatelse for oppføring av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 78/225, Skrivargutu 10 - eiendomsoppgave
Dokument: 78/225, Skrivargutu 10 - eiendomsoppgave
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap i forbindelse med koronavirus
Dokument: Informasjonsbrev nr 26 om koronavaksinasjonsprogrammet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 73/48, Jordeshagen 4 - fasadeendring og tilbygg næringsbygg
Dokument: 73/48, Jordeshagen 4 - søknad om ferdigattest for fasadeendring og tilbygg næringsbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rukkedalen/Rukkedalsvegen - etablering av fordrøyningsbasseng og oppdimensjonering av spillvannsledning
Dokument: Referat - Rukkedalen fordrøyningsbasseng og VA-anlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 52/2, Steinmogutu 37 - oppføring av bolig
Dokument: 52/2, Steinmogutu 37 - spørsmål om arealberegning for tilknytningsgebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 86/183, Lyserhaugen 31 - oppføring av hytte
Dokument: 86/183, Lyserhaugen 31 - Revidert terrengsnitt og situasjonsplan - oppføring av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1687, Nørdre Tverrlie 36 - søknad om oppføring av hytte
Dokument: 56/1687, Nørdre Tverrlie 36 - Søknad om rammetillatelse for oppføring av hytte - Mangelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 91/19, Plassedalen 85 - eiendomsoppgave
Dokument: 91/19, Plassedalen 85 - eiendomsoppgave
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: To ledige 80 % vikariat som helsefagarbeider på Elverhøy helsetun, korttidsavdelingen
Dokument: Svarbrev søknad mottatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: To ledige 80 % vikariat som helsefagarbeider på Elverhøy helsetun, korttidsavdelingen
Dokument: Søknad og CV - stilling 2760821 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ledig 20 % engasjement som koordinator for Utlånsbua Nesbyen
Dokument: Søknad og CV - stilling 2762571 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ledig 20 % engasjement som koordinator for Utlånsbua Nesbyen
Dokument: Svarbrev søknad mottatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 74/129, Buvassvegen 55 - oppføring av hytte
Dokument: 74/129, Buvassvegen 55 - søknad om ferdigattest for hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 46/15, Rud skog - søknad om bygging av traktorveg
Dokument: 46/15, Rud skog - søknad om bygging av traktorveg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 79/109, Rukkedalsvegen 1474 - forespørsel vann og avløp
Dokument: 79/109, Rukkedalsvegen 1474 - forespørsel vann og avløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 79/266, Skreivevegen 20 - oppføring av hytte
Dokument: 79/266, Skreivevegen 20 - Igangsettingstillatelse for oppføring av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 01201202, Lyseren - dispensasjon fra takvinkel for hytte på 86/183, Lyserhaugen 31
Dokument: 01201202, Lyseren - dispensasjon fra takvinkel for hytte på 86/183, Lyserhaugen 31 - Melding om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 77/14, Sandevja - oppføring av bolig
Dokument: 77/14, Sandevja - Endringstillatelse for oppføring av bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om stipend - høsten 2021
Dokument: Søknad om stipend - høsten 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 86/183, Lyserhaugen 31 - oppføring av hytte
Dokument: 86/183, Lyserhaugen 31 - Mangel ved søknad om oppføring av hytte.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1458, Torvullvegen 15 - oppføring av hytte
Dokument: 56/1458, Torvullvegen 15 - søknad om oppføring av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen renseanlegg - Grønna RA - Søknad om utslippstillatelse
Dokument: Nesbyen renseanlegg - Grønna RA - søknad om utslippstillatelse, oversendelse av 5 høringsinnspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen renseanlegg - Grønna RA - Søknad om utslippstillatelse
Dokument: Nesbyen renseanlegg - Grønna RA - søknad om utslippstillatelse, oversendelse av 1 høringsinnspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 79/328, Lyseren - oppføring av hytte
Dokument: 79/328, Lyseren - Mottatt snitt tegning - oppføring av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 92/5, Nor Senteret Bromma - etablering av 4 ladestasjoner med takoverbygg
Dokument: 92/5, Nor Senteret Bromma - melding om endring av ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bygg i ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Bygg i ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - utbetaling av tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/1412, Skogstjernevegen 52 - oppføring av hytte
Dokument: 56/1412, Skogstjernevegen 52 - søknad om oppføring av hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 58/219, Nølegmannvegen 10 - oppført anneks
Dokument: 58/219, Nølegmannvegen 10 - oppført anneks
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Ber om innsyn i 2021/1764-5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Ber om innsyn i 2021/1407-3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Innsyn innvilget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Innsyn innvilget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Innsyn innvilget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Innsyn innvilget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...