Norske-postlister.no


Viser [100] av [36 920].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Klage eigedomsskatt 2021 ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Klage eigedomsskatt 2021 ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør
Dokument: Svarbrev søknad mottatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør
Dokument: Søknad og CV - stilling 2750405 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bygningsingeniør/Byggsaksbehandlar
Dokument: Svarbrev søknad mottatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bygningsingeniør/Byggsaksbehandlar
Dokument: Søknad og CV - stilling 2766059 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Innvilga innsyn sak 2021/3991 - 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 2021
Dokument: 72/1/1 Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 2021
Dokument: Svar 72/1/1 Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 2021
Dokument: Svar 80/91/0/3 Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 2021
Dokument: Svar 58/9 Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 73/1 Informasjonsbrev Vann- og avløpsledning mellom Tuv og Holdebakken - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Innvilget tilskudd fra NAV ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Avtale som tilkallingshjelp ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Avtale som tilkallingshjelp ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Signert : Avtale som tilkallingshjelp ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Nyørk II - oppdatert plankart etter vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Innspel plan 2019014 Gravset - Vanneviken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Konkursbo NEE - krav Hemsedal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Søknad om driftstilskot - Stiftelsen Amathea
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Avtale som tilkallingshjelp ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommersielle ladepunkt og gebyrordning kommunale P-plassar
Dokument: Svar: Bistand til anskaffelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommersielle ladepunkt og gebyrordning kommunale P-plassar
Dokument: Bistand til anskaffelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utdanningsdirektoratet - diverse info (P360 12/00403)
Dokument: Nasjonale prøver 2021 – påmeldingen er åpen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 92/18 Dispensasjon søknad garasje, Røggevegen 47 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 92/18 Søknad om dispensasjon for garasje 70m2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 82/202 Søknad bygge fritidsbustad, Pleym Ulvness (P360 20/01528)
Dokument: 82/202 Søknad om dispensasjon utnyttingsgrad Hydalsvegen ,Solsiden, Hemsedal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/29 Søknad om utebod og tilbygg hytte - Langodden 3 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 66/29 Igangsettingsløyve tilbygg, Langodden 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 57/121 Søknad bygge fritidsbustad - Janette Söderblom og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 51/121 Dispensasjonssøknad fritidsbustad Skarberget/Helsinglia/Hemsedal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/177 Søknad om bygging av fritidsbustad, Gamle Løkjestølen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 59/177 Tilleggsdokumentasjon til søknad om oppføring av fritidsbolig - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/177 Søknad om bygging av fritidsbustad, Gamle Løkjestølen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 59/177 Prosjektert kart avløp for 59/176 og 59/177
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 52/109 Søknad om rammeløyve aneks til fritidsbustad, Sølevikvegen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 52/109 Rammetillatelse til oppføring av anneks til fritidsbolig, Sølevikvegen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/21 Søknad om tilbygg til stølsbu + nytt uthus/aneks Sireslettvegen 26 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] (P360 20/00629)
Dokument: 61/21 Mellombels bruksløyve tilbygg stølsbu Sireslettvegen 26
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 92/4 Søknad tilbygg bustadhus - Arne og Kristina Ødegård
Dokument: 92/4 Midlertidig svar 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Garanti Norsk Enøk og Energi AS dets konkursbo - Danske Bank (P360 14/01602)
Dokument: Konkursbo NEE - krav Hemsedal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale som tilkallingshjelp ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Avtale som tilkallingshjelp ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale som tilkallingshjelp ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Avtale som tilkallingshjelp ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale som tilkallingshjelp ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Signert : Avtale som tilkallingshjelp ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om driftstilskot - Stiftelsen Amathea (P360 20/01774)
Dokument: Søknad om driftstilskot - Stiftelsen Amathea
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale som tilkallingshjelp ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Avtale som tilkallingshjelp ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør
Dokument: Søknad og CV - stilling 2750405 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør
Dokument: Svarbrev søknad mottatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 56/4 Søknad om bygging av uthus til hytte, Jonsstølsvegen 111 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 60/65 Byggesak Hødnsetvegen 145
Dokument: 60/65 Erklæring om ansvarsrett KG bygg og betong
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 60/65 Byggesak Hødnsetvegen 145
Dokument: 66/65 Erklæring om ansvarsrett Hemsedal VVS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/4 Søknad om bygging av uthus til hytte, Jonsstølsvegen 111 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 56/4 Søknad om bygging av uthus til hytte, Jonsstølsvegen 111 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Analyseresultat vannforsyning 2021 (P360 21/00064)
Dokument: Analyserapport - EUNOMO-00304550, Krikken vv 2021, uke 33 - 7 av 7 - AR-21-MM-074531-01 m.fl.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Analyseresultat vannforsyning 2021 (P360 21/00064)
Dokument: Analyserapport - EUNOMO-00304542, TUV vv 2021, uke 33 - 2 av 2 - AR-21-MM-074534-01 m.fl.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergastølen II (F19) - 2019007 - Detaljreguleringsplan [Sak i P360 2019/885]
Dokument: Kommentar om Detaljreguleringsplan Bergastøl II (F19)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/29 Søknad om utebod og tilbygg hytte - Langodden 3 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 66/29 Nabogodkjenning frå 66/16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 2021
Dokument: Svar 80/91/0/3 Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 2021
Dokument: 58/9 Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Høsthelg i Hemsedal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 57/37 57/38 Oppmålingsforretning - Klarlegging av eksisterande grenser - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 2021
Dokument: 63/84 Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 2021
Dokument: Svar 72/80/0/40 Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 2021
Dokument: Svar 63/84 Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Databehandleravtaler - Omsorg
Dokument: Databehandleravtale Norsk Helsenett og medlemskap i helsenettet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 72/95 Søknad utsleppsløyve Holleskardsvegen 567 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 72/95 Fotos vedr ferdigattest - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 72/95 Søknad utsleppsløyve Holleskardsvegen 567 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 72/95 Søknad ferdigattest - utsleppsløyve Holleskardsvegen 567 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 72/95 Søknad utsleppsløyve Holleskardsvegen 567 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 72/95 Ferdigattest avløpsanlegg Holleskardsvegen 567 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionrådet for Hallingdal - møtebok (P360 12/02416)
Dokument: Innkalling til Regionrådsmøte 27. august 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon av konsesjonsvilkår - Heimsilvassdraget
Dokument: Hafslund E-CO Vannkraft AS. Revisjon av konsesjonsvilkår for regulering i Hemsilvassdraget mv. i Hemsedal, Ål og Gol kommuner, Viken fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Vitnemål ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/21 Søknad om utsleppsløyve på stølen - Sissel og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] (P360 2020/2246)
Dokument: 61/21 Ferdigattest avløpsanlegg Sireslettvegen 26 og 28 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Det kongelige kulturdepartement - rundskriv - høyring
Dokument: OBS - rettelse av formulering i høringsnotat. høring - forskrift for tilskudd til frivilligsentraler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/1 Ferdigattest bygge jakthytte Kvannegrø - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] (P360 20/00641)
Dokument: 66/1 Søknad om ferdigattest bygge jakthytte Kvannegrø - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] (P360 20/00641)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale som tilkallingshjelp ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Avtale som tilkallingshjelp ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging og losfunksjon for ungdom - 2020 til 2023 - Hemsedal kommune (P360 20/02685)
Dokument: Tilskudd - Oppfølging- og losfunksjoner for ungdom - 2020 (P360 20/02685)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ulsåk barnehage ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Ulsåk barnehage ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 57/37 57/38 Oppmålingsforretning - Klarlegging av eksisterande grenser - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 57/37 57/38 Oppmålingsforretning - Klarlegging av eksisterande grenser - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utlysning - Bygningsingeniør/ Byggsaksbehandlar
Dokument: Avslagsbrev søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utlysning - Bygningsingeniør/ Byggsaksbehandlar
Dokument: Avslagsbrev søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utlysning - Bygningsingeniør/ Byggsaksbehandlar
Dokument: Avslagsbrev søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barne- og ungdomsarbeidar/ Fagarbeidar/ assistent – Barnehage
Dokument: Søknad og CV - stilling 2743667 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arealplanleggar
Dokument: Søknad og CV - stilling 2765799 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bygningsingeniør/Byggsaksbehandlar
Dokument: Søknad og CV - stilling 2766059 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Ber om innsyn i 2021/3979-3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Delvis innvilga innsyn sak 2021/3301-9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Innvilga Innsyn sak 2021/3597-4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 2021
Dokument: 80/91 Eigenfråsegn om konsesjonsfridom 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Databehandleravtale - oppvekst
Dokument: Databehandler avtale Kor Arti med Norsk Kulturråd. Signert Hemsedal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TV-aksjonen NRK 2021 - Plan
Dokument: Takk for bidrag til TV-aksjonen NRK 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale om tilkallingshjelp ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Avtale om tilkallingshjelp ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 11/11 Spørsmål byggesak - samlesak
Dokument: Spørsmål 63/127
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 70/119 og 70/120 Søknad om dispensasjon for bygging av bygg D - Fridalen - Totalbygg Hallingdal as
Dokument: 70/119,70/120 Rammeløyve og delegert dispensasjon, 2-mannsbustad med garasjer Tomt T2, Fridalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 59/177 Søknad om bygging av fritidsbustad, Gamle Løkjestølen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 59/177 Tilleggsdokumentasjon til søknad om oppføring av fritidsbolig - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 70/121 - Søknad om frådeling og oppmåling av 6 tomter i Fridalen bustadfelt - tomt 18 - 23 - Fridalen Boligutvikling AS
Dokument: 70/121 - Rekvisisjon for frådeling av 6 tomter i Fridalen - Fridalen Boligutvikling AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon frå Hemsedal kommune som bortfester - eigedomsavdelingen
Dokument: 51/3/20 Innhenting opplysninger bortfester - 1532210206
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 76/64 Søknad om ferdigattest - innbygging veranda og tilbygg veranda, pipe - Hemsedal Ski Lodge bygg A (P360 19/01904)
Dokument: 76/64 Søknad om ferdigattest - Hemsedal Ski Lodge bygg A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 76/65 Søknad om ferdigattest - innbygging veranda og tilbygg veranda, pipe - Hemsedal Ski Lodge bygg B (P360 19/01907)
Dokument: 76/65 Søknad om ferdigattest - Hemsedal Ski Lodge bygg B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 76/66 Søknad om ferdigattest - innbygging veranda og tilbygg veranda, pipe - Hemsedal Ski Lodge bygg C (P360 19/01908)
Dokument: 76/66 Søknad om ferdigattest - Hemsedal Ski Lodge bygg C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 51/16 Søknad om konsesjon på erverv av fast eigedom - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 51/16 Søknad om konsesjon på erverv av fast eigedom - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Garanti Norsk Enøk og Energi AS dets konkursbo - Danske Bank (P360 14/01602)
Dokument: Garanti - Norsk Enøk og Energi AS, dets konkursbo, org.nr: 963 337 094 – vedr. fordringer i boet (P360 14/01602)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 52/87 Eigedomsoppgåve - Pålhusmørkji 31
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 59/17 Tilleggsareal fra 59/17 til 59/94 - framdrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...