Norske-postlister.no


Viser [100] av [60 158].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 43/183/0/0 Tilbygg, Døkklie 6, Sudndalen - Dispensasjon
Dokument: 43/183/0/0 Tilbygg, Døkklie 6, Sudndalen - oversendelse av uttale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åpne møter - kunngjøringer
Dokument: Åpne møter - september 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om motorferdsel i utmark - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Motorisert ferdsel i utmark- ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]- Dispensasjon etter § 6- helikopter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 42/495/0/0 Fritidsbolig, Varahovdvegen 10, Sudndalen
Dokument: Bekreftelse på mottatt henvendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 43/211/0/0 Rehabilitering av pipe, Raggsteindalsvegen 14, Hovet
Dokument: 43/211/0/0 Etterlyser svar i saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale mellom Hol kulturskole og Buskerud teater
Dokument: Underskrevet avtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturpris 2021
Dokument: Forslag til kulturpris
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 73/1/107/0 Lavvo, Samegamme, Hardangervidda 80, Haugastøl
Dokument: 73/1/107/0 Uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 42/502/0/0 Anneks, Nonsstøllbakken 47, Sudndalen
Dokument: 42/502/0/0 Anneks, Nonstølbakken 47, Sudndalen - Avslag på anmodning om oppsettende virkning, jf. § 42
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/379 Oppmålingsforretning og grensejustering, Rennedalshøgde 27, Ustaoset
Dokument: 64/379 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/379 Oppmålingsforretning og grensejustering, Rennedalshøgde 27, Ustaoset
Dokument: 64/379 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 30/102/0/0 Riving og oppføring av ny fritidsbolig, Trondskarvegen 32, Hovet
Dokument: 30/102/0/0 Riving og oppføring av ny fritidsbolig, Trondskarvegen 32, Hovet - Igangsettingstillatelse 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 49/68/0/0 Rekvisisjon av oppmålingsforretning, Vesleåne 78, Havsdalen, Geilo
Dokument: 49/68 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 62/14/0/0 Rekvisisjon av oppmålingsforretning, Havsdalsvegen 266, Geilo
Dokument: 62/14 Protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fast arbeidsavtale - Helsefagarbeider - Reiza D. Tupaz
Dokument: Fast arbeidsavtale - Helsefagarbeider - Reiza D. Tupaz
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 73/1/0/0 Fasadeendring, Halen fjellstue, Hardangervidda
Dokument: 73/1/0/0 Bygging av nytt inngangsparti
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkekontroll ved Dr. Holms hotel 21.08.21
Dokument: Skjenkekontroll ved Dr. Holms hotel 21.08.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol kulturskole - Avtale om kjøp og salg av tjenester
Dokument: Avtale mellom ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Hol kulturskole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overtakelse av varmesental for skole- og idrettsområdet Geilo
Dokument: Henvendelse ang. overtakelse av varmesentral for skole- og idrettsområdet Geilo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forebyggende hjemmebesøk for eldre
Dokument: Forebyggende hjemmebesøk for eldre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 101/39/0/0 Etablering av ildsted, Berglie 92, Dagali
Dokument: 101/39/0/0 Dispensasjon mot etablering av ildsted
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringsbrev - Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker
Dokument: Høringsbrev - Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salgs- og skjenkekontroller 10.05.21-31.12.21
Dokument: Vedrørende skjenkekontroll ved Hakkesetstølen Fjellstugu og Hytter AS 21.08.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salgs- og skjenkekontroller 10.05.21-31.12.21
Dokument: Vedrørende skjenkekontroll ved Vestlia Resort 21.08.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salgs- og skjenkekontroller 10.05.21-31.12.21
Dokument: Vedrørende skjenkebevilling ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] turistsenter 21.08.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/837/0/0 Fritidsbolig, Solhovda 113, Geilo
Dokument: 66/837/0/0 Klage på vedtak om igangsettelse.Solhovda 113
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 42/495/0/0 Fritidsbolig, Varahovdvegen 10, Sudndalen
Dokument: 42/495/0/0 Oversendelse av klagesak, Fritidsbolig, Varahovdvegen 10, Sudndalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revidering av detaljregulering Bardøla Høyfjellshotell
Dokument: Oversendelse av merknader - Revidering av detaljregulering Bardøla Høyfjellshotell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 60/200/0/0 Fradeling av areal som tillegg til 60/199
Dokument: 60/199 Matrikkelbrev etter sammenslåing med 60/261
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 50/92/0/0 Tilbygg bolig, Vedalsvegen 69, Geilo
Dokument: 50/92/0/0 Tilbygg bolig, Vedalsvegen 69, Geilo - Uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/836/0/0 Fritidsbolig, Solhovda 111, Geilo - Dispensasjon
Dokument: 66/836/0/0 Klage på vedtak om igangsettelse.Solhovda 111
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol kommune - Miljøterapitjenesten
Dokument: Søknad og CV - stilling 2758165 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol kommune - Miljøterapitjenesten
Dokument: Svarbrev søknad mottatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 73/1/26/0 Avløpsanlegg, Haugastølvegen 259, Haugastøl
Dokument: 73/1/26/0 Merkander
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kokk / kjøkkenassistent 50% fast - Geilotun
Dokument: Svarbrev søknad mottatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kokk / kjøkkenassistent 50% fast - Geilotun
Dokument: Svarbrev søknad mottatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kokk / kjøkkenassistent 50% fast - Geilotun
Dokument: Søknad og CV - stilling 2766153 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kokk / kjøkkenassistent 50% fast - Geilotun
Dokument: Søknad og CV - stilling 2766153 ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 97/69/0/0 Renseanlegg, Smettesetervegen 75, Dagali
Dokument: 97/69/0/0 Tilbakemeldinger nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 52/369/0/0 - Mjølhaugvegen 27 H0101
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 83/44/0/0 Opparbeiding av infrastruktur i boligfelt, Fjell-ljom, Skurdalen
Dokument: 83844/0/0 Søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 32/59/0/0 Rehabilitering av pipe, Hagalivegen 1, Hovet
Dokument: 32/59/0/0 Etterlyser svar i saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruksforbud for kjøretøy med registreringsnummer KB 26736
Dokument: Vedtak om bruksforbud for kjøretøy med registreringsnummer KB 26736
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre endring detaljregulering felt 11, Geilo fjellandsby, 66/644 Kikut F11, Geilo
Dokument: Merknader til endringer av detaljregulering felt 11, Geilo fjellandsby
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 62/29/0/0 Tilbygg, hovedinngang og svømmebasseng, Bardøla Hotell
Dokument: 62/ 29/0/0 Klage på vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 57/166/0/0 Fritidsbolig, Gamle Budalsvegen 89, Geilo
Dokument: 57/166/0/0 Ber om svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om skjenkebevilling- Visit Geilo
Dokument: Skjenkesøknad til Stetten - spesifisering utvidelse søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturpris 2021
Dokument: Kulturpris og kultur- og idrettsstipend 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/939/0/0 Fritidsbolig, Solhovda 135, Geilo
Dokument: 66/939/0/0 Tilbakemelding vedr. mangler i søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/938/0/0 Fritidsbolig, Solhvda 133, Geilo
Dokument: 66/938/0/0 Tilbakemelding vedr. mangler i søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/366/0/0 Avløpsanlegg, Rennedalsvegen 7, Ustaoset
Dokument: 64/366/0/0 Spørsmål vedr. vannprøver
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Ber om innsyn i 2021/2258-2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Ber om innsyn i 2021/2258-1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Ber om innsyn i 2021/2258-3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Innsyn innvilget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Innsyn innvilget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Ber om innsyn i 2021/4758-1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Ber om innsyn i 2021/2713-9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Ber om innsyn i 2021/2713-10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Ber om innsyn i 2021/2713-7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Innsyn innvilget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Innsyn innvilget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Innsyn innvilget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Innsynskrav 2021
Dokument: Innsyn innvilget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salgs- og skjenkekontroller 10.05.21-31.12.21
Dokument: Salgskontroller 210821
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salgs- og skjenkekontroller 10.05.21-31.12.21
Dokument: Skjenkekontroller 210821
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salgs- og skjenkekontroller 10.05.21-31.12.21
Dokument: Skjenkekontroller 220821
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med tobakksalg 10.05.21-31.12.21
Dokument: Tobakkstilsyn 210821
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/197/0/0 Branntekniske utbedringer, Geilogutu 1, Geilo
Dokument: 64/197 Branntekniske utbedringer, Geilogutu 1, Geilo, ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om motorferdsel i utmark - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Helikoptertransport og tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/226/0/0 Fritidsbolig, Hakkesetvegen 50 Geilo
Dokument: 66/226 Fritidsbolig, Hakkesetvegen 50 Geilo, foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 86/1/0/0 Riving av låve Skurdalsvegen 343, Geilo
Dokument: 86/1/0/0 Riving av låve Skurdalsvegen 343, Geilo - Uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 54/70/0/0 - Liasetvegen 37 H0101
Dokument: Lukk avvik: Defekt ildsted
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 73/1/3/0 Avløpsanlegg, Haugastølvegen 245, Haugastøl
Dokument: 73/1/3/0 Søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/225/0/0 Fritidsbolig, Øyovegen 107, Geilo
Dokument: 61/225 Fritidsbolig, Øyovegen 107, Geilo, Ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 51/46/0/0 Fritidsbolig, Fossastølvegen 19, Geilo
Dokument: 51/46/0/0 Korrigering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 57/20/0/0 Riving av bod, Øyovegen 32, Geilo
Dokument: 57/20/0/0 Søknad etter § 20-4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ULOBA- Kvartalsrapport
Dokument: Kvartalsrapport Uloba Q2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om driftstilskudd - Amathea Viken avd. Drammen
Dokument: Søknad om driftstilskudd - Amathea Viken avd. Drammen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ørteren kraftverk KF og Ustekveikja DA regnskap 2021
Dokument: Godkjent og vedtatt regnskap 2. kvartal 2021 og budsjett 2022 for UKDA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 66/570/0/0 Tilbygg og anneks, Nipen 39, Geilo
Dokument: 66/570/0/0 Søknad § 20-3 R
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 56/4/25/0 Tilbygg fritidsbolig, Nedre Havsdalslie 20, Geilo
Dokument: 56/4/25/0 Søknad om endring av gitt tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 73/1/32/0 Tilbygg Fagerheim Fjellstugu
Dokument: 73/1/32/0 Søknad § 20-3 R og dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revidering av detaljregulering Bardøla Høyfjellshotell
Dokument: Revidering av detaljregulering Bardøla Høyfjellshotell- Merknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 13/92/0/0 Fritidsbolig, Sløkjimyrvegen 48, Holsåsen
Dokument: 13/92/0/0 Fritidsbolig, Sløkjimyrvegen 48, Holsåsen - Melding om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om uttrekk av data fra folkeregisteret til Hol kommune i forbindelse med Covid-19 vaksinering
Dokument: Søknad om uttrekk av data fra folkeregisteret til Hol kommune i forbindelse med Covid-19 vaksinering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 30/102/0/0 Riving og oppføring av ny fritidsbolig, Trondskarvegen 32, Hovet
Dokument: Trondskarvegen 32 Søknad om igangsettingstillatelse 30/102
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/84/0/0 Riving/bygging av fritidsbolig, Hegnavegen 65, Geilo
Dokument: 64/84/0/0 Riving/bygging av fritidsbolig, Hegnavegen 65, Geilo - Ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stortingsvalget 2021 - Valg av stemmestyrer
Dokument: Valg av nytt stemmestyremedlem - Geilo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 28/25/0/0 - Hivjudalen 3 H0101
Dokument: Lukk avvik: Ikke tilfredsstillende atkomst for feiing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 28/25/0/0 - Hivjudalen 10
Dokument: Lukk avvik: Ikke tilfredsstillende atkomst for feiing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kokk / kjøkkenassistent 50% fast - Geilotun
Dokument: Søknad og CV - stilling 2766153 ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kokk / kjøkkenassistent 50% fast - Geilotun
Dokument: Svarbrev søknad mottatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...