Norske-postlister.no


Viser [100] av [31 739].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Reguleringsplan for Nipeto planID 2016073 - Gampeflå på Blefjell gnr 142/2 Ble Fjellskog
Dokument: Purring på innsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 12/96 Tillatelse til tiltak - anneks
Dokument: Gnr 12/96 Erklæring om ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vann og avløp Blefjell
Dokument: Referat etter møte om avløp mellom Flesberg kommune og Statsforvalteren 19. oktober 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 67/2/2/0
Dokument: Tilfredsstillende tilbakemelding etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 67/2/2/0
Dokument: Tilfredsstillende tilbakemelding etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 67/2/2/0
Dokument: Tilfredsstillende tilbakemelding etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 67/2/2/0
Dokument: Tilfredsstillende tilbakemelding etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 140/23 Oppføring av garasje
Dokument: Gnr 140/23 E-postkorrespondanse om garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppsigelse ***** *****
Dokument: Oppsigelse av stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 29/1 Endret bruk av avkjørsel
Dokument: KOPI - Vedtak - Endret bruk av avkjørsel - Velteplass for tømmer - Gbnr 29/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 17/6 T 304 Deling av grunneiendom
Dokument: Gnr/bnr 17/212 - Matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 12/1 f61 Deling av eiendom
Dokument: Gnr/bnr 12/144 - Matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 12/1 T B35 Deling av eiendom
Dokument: Gnr/bnr 12/145 - Matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 9/55 tomt 33 Deling av eiendom
Dokument: Tilbakemelding på Gnr/Bnr 9/55 - Tillatelse til deling av eiendom - tomt 33
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 9/55 tomt 33 Deling av eiendom
Dokument: Tilbakemelding på Gnr/Bnr 9/55 - Tillatelse til deling av eiendom - tomt 33
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 95/1/28/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 95/1/61/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 95/1/10/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 67/1/9/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 67/2/12/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 95/1/16/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 95/1/41/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 17/7 Tillatelse til tiltak - ny bolig
Dokument: Gnr 17/7 SOSI-fil til søknad om igangsetting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 67/1/7/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 67/1/0/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 1/5/1/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 9/55 tomt 36 Deling av eiendom
Dokument: Gnr 9/55 tomt 36 Bekreftelse Fagerfjell vann og avløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 9/55 tomt 38 Deling av eiendom
Dokument: Gnr 9/55 tomt 38 Bekreftelse Fagerfjell vann og avløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 9/55 tomt 35 Deling av eiendom
Dokument: Gnr 9/55 tomt 35 Bekreftelse Fagerfjell vann og avløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 9/55 tomt 39 Deling av eiendom
Dokument: Gnr 9/55 tomt 39 Bekreftelse Fagerfjell vann og avløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 9/55 tomt 33 Deling av eiendom
Dokument: Gnr 9/55 tomt 33 Bekreftelse Fagerfjell vann og avløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 9/55 tomt 43 Deling av eiendom
Dokument: Gnr 9/55 tomt 43 Bekreftelse Fagerfjell vann og avløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 18/47 Egenerklæring konsesjonsfrihet
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 18/47
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 17/232 Egenerklæring konsesjonsfrihet
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 17/232
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 17/7 Tillatelse til tiltak - ny bolig
Dokument: Gnr 17/7 Søknad om tillatelse til tiltak - ny bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 6/11 Tillatelse til tiltak - ny fritidsbolig og vei
Dokument: Gnr 6/11 Søknad om tillatelse til tiltak - ny fritidsbolig og vei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 67/1/14/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 67/1/10/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 67/2/13/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 67/2/21/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: OK - barnehagelærer 80 % vikariat og tilkallingsvikarer st. nr. 188
Dokument: Søknad - ID 188 - Barnehagelærer/tilkallingsvikar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HO - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sykepleierstillinger st. nr. 187
Dokument: Søknad - ID 187 - Sykepleier, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] stillinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: OK - barnehagelærer 80 % vikariat og tilkallingsvikarer st. nr. 188
Dokument: Søknad - ID 188 - Barnehagelærer/tilkallingsvikar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 11/4 f54, f56 og f36 Tillatelse til tiltak - veg
Dokument: Gnr 11/4 F54, F31 og F36 Søknad om tillatelse til tiltak - veg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 66/3 Deling av eiendom
Dokument: Gnr/Bnr 66/3 - Tillatelse til deling av eiendom - F13 til selveier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 95/1/18/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 95/1/39/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 17/1/8/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 95/1/22/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 95/1/23/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 95/6/0/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 67/2/22/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 67/7/0/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 67/2/18/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 67/2/11/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 67/2/9/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sør-øst 110 IKS
Dokument: Eiertilskudd Sør-Øst 110 IKS 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 121/73 Deling av eiendom
Dokument: KOPI - Gnr/Bnr 121/43 - Tillatelse til deling av eiendom - til gnr/bnr 121/46
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebygging - 67/2/0/0
Dokument: Tilbakemelding etter brannforebyggende tiltak 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 117/4 Egenerklæring konsesjonsfrihet
Dokument: Gnr 117/4 Egenerklæring konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 140/23 Oppføring av garasje
Dokument: Gnr 140/23 Svar på spørsmål om garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 95/1/24/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 95/1/20/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 67/2/10/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 67/2/16/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 67/2/4/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 67/2/2/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 67/2/6/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 7/113 Tillatelse til tiltak - ny fritidsbolig
Dokument: Gnr 7/113 Søknad om brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Styringsrapport til skattekreditor
Dokument: Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2021, sendt 18.11.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 121/43 Deling av eiendom
Dokument: Gnr/Bnr 121/43 - Tillatelse til deling av eiendom - til gnr/bnr 121/46
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** *****
Dokument: ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: Brannforebyggende tiltal 2021 - 95/1/15/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 95/1/14/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om permisjon ***** *****
Dokument: Søknad om permisjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 95/1/21/0
Dokument: Resultat etter brannforebyggende tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevillingsgebyr etter alkoholloven 2021
Dokument: Omsetningsoppgave for alkohol 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr/Bnr 142/2 F14 - Rive eksisterende hytte, oppføre ny hytte og stikkveg
Dokument: Gnr/Bnr 142/82 Nipetovegen 168, Ferdigattest - Fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 140/1 F8 Oppføring av bod under 15 kvm fritidsbolig
Dokument: Gnr/Bnr 140/1 F8 Nipetovegen 259, Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - utebod
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 17/7 tomt E77 Deling av eiendom
Dokument: Gnr/bnr 17/252 - Eiendom opprettet i Matrikkel og Grunnbok
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 14/2 F40 Melding om tiltak - vedbod
Dokument: Gnr/Bnr 14/2 F40 Blestuevegen 44, Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt - vedbod
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 7/2 f72 Melding om endringer - innvendige endringer
Dokument: Svar - Innvendige endringer hytte gbnr 7/2 F72
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt bygg - boligformål - Blåbergsetervegen 25 - gnr: 7/123
Dokument: Gnr/Bnr 7/123, Oppdatert gjennomføringsplan, versjon 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 8/11 Tillatelse til tiltak - rehabilitering peis og pipe
Dokument: Gnr 8/11 Dokumentasjon på utført tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 121/73 Deling av eiendom
Dokument: Gnr/Bnr 121/73 - Tillatelse til deling av eiendom - til gnr/bnr 121/46
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** Innmelding farlig stoff
Dokument: Kvittering for innmelding av farlig stoff
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HO - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] sykepleierstillinger st. nr. 187
Dokument: Søknad - ID 187 - Sykepleier, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] stillinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 7/54 Utslippstillatelse
Dokument: Gnr 7/54 Søknad om utslippstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 13/28 Tillatelse til tiltak - ny fritidsbolig
Dokument: Gnr 13/28 Revidert stikningsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 13/28 Tillatelse til tiltak - ny fritidsbolig
Dokument: Gnr 13/28 Merknad til nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 18/1 f28 Tillatelse til tiltak - reparasjon av ildsted
Dokument: Gnr/Bnr 18/1 F28 Tjuvelia 20, Tillatelse til tiltak - Oppføring av ny stålpipe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 142/8 Tillatelse til tiltak - tilbygg hytte
Dokument: Gnr/Bnr 142/8 Nipetovegen 135, Ferdigattest - tilbygg hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt bygg - boligformål - Ådalsbrottet 113 - gnr: 17/241
Dokument: Gnr/Bnr 17/241 Ådalsbrottet 113, Ferdigattest - fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 84/4 Tillatelse til tiltak - skogshusvær
Dokument: Gnr/Bnr 84/4 - Ferdigattest - Riving og gjenreising av skogshusvære
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt bygg - boligformål - Vesleådalsvegen 113 - gnr: 146/133
Dokument: Gnr/Bnr 146/133 Vesleådalsvegen 113, Ferdigattest - Fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - Neset Skydsstasjon
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2021/2634 Løpenr: 10585/2021 Dokument tittel: Svar på serveringsbevilling - Gonzo Exploration
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 146/64 Tillatelse til tiltak - ny hytte - eph 18/77
Dokument: Gnr/Bnr 146/64 Blestølstubben 12, Ferdigattest - Fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 82/14/0/0
Dokument: Lukk avvik: Mangler sikker adkomst til fyringsanlegg.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 1/13/0/0
Dokument: Lukk avvik: Mangler sikker adkomst til fyringsanlegg.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannforebyggende tiltak 2021 - 1/1/36/0
Dokument: Lukk avvik: Feil røykrørsinnføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...