Norske-postlister.no


Viser [100] av [39 781].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Offentlighet i forvaltning - innsynsforespørsler 2021
Dokument: Bestilling av innsyn 21/3855-1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Offentlighet i forvaltning - innsynsforespørsler 2021
Dokument: Oversendelse - sak 21/3855-1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilkobling - Vann og avløp 12/97
Dokument: Søknad om nytt abonnement til offentlig vann- /avløpsanlegg 12/97
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilkobling - Vann og avløp 12/98
Dokument: Søknad om nytt abonnement til offentlig vann- /avløpsanlegg 12/98
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskattegrunnlag - Kraftanlegg 2021
Dokument: ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskattegrunnlag - Kraftanlegg 2021
Dokument: ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskattegrunnlag - Kraftanlegg 2021
Dokument: ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskattegrunnlag - Kraftanlegg 2021
Dokument: ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lærer ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] leirskole - vikariat Kommuneområde oppvekst og kultur, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4450162476
Dokument: Avslagsbrev 1 - ikke videre - Lærer ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] leirskole - vikariat Kommuneområde oppvekst og kultur, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4450162476 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Navneendring fra Fjelltjernlia hyttefelt til Fjellsetlie hyttefelt
Dokument: Søknad om endring av gitt tillatelse - Navneendring fra Fjelltjernlia hyttefelt til Fjellsetlie hyttefelt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flomsikringstiltak - Utbedring av elveløp - Uvdalsvegen 2811 - gnr: 6/1 - Tiltakshaver Fjellsnaret AS
Dokument: Ett-trinns søknad - Flomsikringstiltak - Utbedring av elveløp - Uvdalsvegen 2811 - 6/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trygde-/omsorgsbolig - ***** ***** *****
Dokument: Trygde-/omsorgsbolig - Søknad - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppsigelse av stilling - Kommuneområde næring, miljø og kommunalteknikk - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oppsigelse av stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte og uthus - Deilesliranten 2 - gnr: 191/10 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2016/705
Dokument: Feilplassering av bygninger på gnr. 191, bnr. 10 - Deilesliranten 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan Imingfjell ID2006706 – mindre endring
Dokument: Innspill til mindre endring av reguleringsplan ID 2006706 Imingfjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal – Regionalt miljøprogram for jordbruket 2021
Dokument: Tilbakemelding på Kontroll av søknad om regionalt miljøtilskudd i 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flesberg - Fiskefond 2021 - Innkjøp av settefisk - Blefjell Fiskeforening
Dokument: Søknad om fiskefondsmidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trygde-/omsorgsbolig - ***** *****
Dokument: Trygde-/omsorgsbolig - Søknad - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fyringsanlegg - registrering - 14/26
Dokument: Fyringsanlegg - registrering - 14/26
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rollag - Skogfond 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kopi av søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad skogfond og tilskudd, GNR 50/1 i Rollag (3051)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneveterinær Nore og Uvdal og Rollag vaktdistrikt - st. ref. 4456968764
Dokument: Utlysning - WebCruiter annonse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valg av meddommere Borgarting Lagmannsrett 2021 - 2025
Dokument: Valgbarhet til meddommerutvalg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslipp hytte - Tunhovdvegen 1456 - gnr: 134/1/9 - Tiltakshaver Langedrag Naturpark AS
Dokument: Mangelbrev - Søknad om ferdigattest - Avløpsanlegg - 134/1/9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Omsorgsboliger - Skogenberget Vikangrendvegen 1 - gnr: 110/47 - Tiltakshaver Nore og Uvdal kommune ref 2019/386
Dokument: Søknad om ferdigattest - Omsorgsboliger Skogenberget - 110/47
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rollag - Motorferdsel 2020 - 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Særutskrift - Søknad om motorferdsel i utmark - Eggerud
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rollag - Motorferdsel 2020 - 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om motorferdsel i utmark - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forvaltning av kommuneskogen - 2021
Dokument: Bekreftelse på mottatt skademelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Gaupefaret 24 - gnr: 14/1/102 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: SOSI-fil 14/1/102
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Styringsrapport til skattekreditor 2021
Dokument: Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2021, sendt 02.12.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Adkomstveger - Tunhovdfjorden Feriepark - gnr: 124/6 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Mangelbrev - Anmodning om tilleggsinformasjon i forbindelse med søknad om ferdigattest - Adkomstveger - 124/6 - Tunhovdfjorden Feriepark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hardangerviddatunnelene AS - Styremøte 2021
Dokument: Protokoll fra styremøte 23.11.2021 i Hardangerviddatunnelene AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal - Motorferdsel 2022 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kart kjøretrasé
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endrede bomavgifter for Smådølvegen
Dokument: Om endring av bomavgifter for Smådølvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbygg hytte - Flåtajuvhalle 26 - gnr: 5/3/79 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad uten ansvarsrett - Tilbygg hytte - Flåtajuvhalle 26 - 5/3/79
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trygde-/omsorgsbolig - ***** *****
Dokument: Trygde-/omsorgsbolig - søknad - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal - Ny landbruksveg - 159/1 - Løkjesetvegen
Dokument: Søknad om bygging av landbruksveg 159/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon konsesjon reguleringer og overføringer i Uvdalsvassdraget ref 2009/143
Dokument: Orientering om innstilling til Olje- og energidepartementet om revisjon av konsesjonsvilkår for Uvdalsreguleringen - Nore og Uvdal kommune i Viken fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 372 - gnr: 10/118 - Tiltakshaver Sibas Eiendom AS
Dokument: Ferdigattest - Hytte - 10/118 - Viddevegen 372
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Adkomstveger - Tunhovdfjorden Feriepark - gnr: 124/6 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om ferdigattest for to veger - SKV1 og SKV7 - 124/6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilkobling - Vann og avløp 12/97
Dokument: Søknad om nytt abonnement til offentlig vann- /avløpsanlegg 12/97
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilkobling - Vann og avløp 12/98
Dokument: Søknad om nytt abonnement til offentlig vann- /avløpsanlegg 12/98
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trygde-/omsorgsbolig - ***** *****
Dokument: Trygde-/omsorgsbolig - Søknad - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd / støtte til bedrifter - Vidda Bygg AS
Dokument: Anmodning om utbetaling av lærlingtilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån og tilskudd til etablering - ***** ***** *****
Dokument: Samlede journalposter ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valg av meddommere Borgarting Lagmannsrett 2021 - 2025
Dokument: Ny orientering om ikke valgbare meddommere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre endring av reguleringsplan ID2013003 Tallåsen-Hagaset
Dokument: Plan ID 2013003 - Forslag til mindre endring av reguleringsplan for - Tallåsen/Hagaset setersameie – del av eiendommene 13/1, 17/2 og 18/5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån og tilskudd til etablering - ***** ***** *****
Dokument: Samlede journalposter ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån og tilskudd til etablering - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Samlede journalposter ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån og tilskudd til etablering - ***** *****
Dokument: Samlede journalposter ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lærer ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] leirskole - vikariat Kommuneområde oppvekst og kultur, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4450162476
Dokument: Offentlig søkerliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lærer ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] leirskole - vikariat Kommuneområde oppvekst og kultur, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4450162476
Dokument: Utvidet søkerliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vann og avløp til hytte i Jønndalen
Dokument: Om vann og avløp til hytte i Jønndalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anneks til hytte - Berget 243 - gnr: 1/2 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Ref 2014/945
Dokument: Mangelbrev - Søknad om ferdigattest - 1/2 - Berget 243
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan ID2014001 Hagalia - mindre endring
Dokument: Uttalelse - Mindre endring av reguleringsplan ID 2014001 Hagalia
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal - Konsesjon på erverv av fast eiendom 111/16
Dokument: Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 111/16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilkobling - Vann og avløp 14/1/105 ref 2021/2936
Dokument: Søknad om tilkobling - Vann og avløp 14/1/105
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Møteinnkallinger / Protokoller / Informasjon Øvre Numedal Fjellstyre 2021
Dokument: Møtebok fra fjellstyremøte 23.11.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan Imingfjell ID2006706 – mindre endring
Dokument: Innspill til mindre endring av reguleringsplan ID 2006706 Imingfjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Sundbolien hytteområde - gnr: 127/40 - Tiltakshaver Tett AS
Dokument: Tillatelse til tiltak - Ny hytte - 127/40 - Sundbolien Hyttefelt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Sundbolien hytteområde - gnr: 127/27 - Tiltakshaver Tett AS
Dokument: Tillatelse til tiltak - Ny hytte - 127/27 - Sundbolien Hyttefelt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 372 - gnr: 10/118 - Tiltakshaver Sibas Eiendom AS
Dokument: Om vegrett for 10/118
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny reguleringsplan ID 2021004 Tunhovdfjorden
Dokument: Kopi av brev til Numedal Hus AS - Innspill til varsel om oppstart av planarbeid med detaljreguleringsplan - Tunhovdfjorden Fjordgrend
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skolebytte - ***** ***** *****
Dokument: Rødberg skole - melding om skolebytte ved flytting - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslipp hytte - Tunhovdåsen 23 - gnr: 124/82 - Tiltakshavere Elisabeth og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilleggsopplysninger om avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån og tilskudd til etablering - ***** ***** *****
Dokument: Nytt opplastet vedlegg ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån og tilskudd til etablering - ***** ***** *****
Dokument: Nytt opplastet vedlegg ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Offentlighet i forvaltning - innsynsforespørsler 2021
Dokument: Oversendelse sak 2021/4115-3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avvik ved septiktømming 203/31
Dokument: Om avvik septiktømming - Rågrendvegen 663
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Viddevegen 392 - gnr: 10/106 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilsyn med kvalifikasjoner – innsending av dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flesberg - Ny landbruksveg - 146/7 - Vasskupa-Bekkedalen
Dokument: Høring - Flesberg kommune - Gbnr 146/7 - Vasskupa-Bekkedalen - ny landbruksveg - uttalelse om kulturminnehensyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny skiløype - Fjellsnaret 3 - gnr: 12/1 - Tiltakshaver Uvdal Utmarkslag
Dokument: TILSYNSRAPPORT ETTER TILSYN MED NY SKILØYPE – 12/1 - FJELLSNARET 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny skiløype - Fjellsnaret 3 - gnr: 12/1 - Tiltakshaver Uvdal Utmarkslag
Dokument: Søknad bygging av skiløyper Fjellsnaret 3 med grunnlag i vedtatt områdeplan på vegne av Uvdal Utmarkslag SA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte og uthus - Deilesliranten 2 - gnr: 191/10 - Tiltakshaver ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ref 2016/705
Dokument: Tilbakemelding på Hytte på gnr. 191, bnr. 10 er plassert over byggegrense mot vann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan Imingfjell ID2006706 – mindre endring
Dokument: Innspill til mindre endring av reguleringsplan ID 2006706 Imingfjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan Imingfjell ID2006706 – mindre endring
Dokument: Innspill til mindre endring av reguleringsplan ID 2006706 Imingfjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rollag - Foryngelseskontroll 2021
Dokument: Påminnelse om svar - foryngelsesplikt etter hogst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 100 % stilling som fastlege, kommunalt ansatt - tiltredelse snarest Kommuneområde helse og omsorg, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4449855508
Dokument: Søknad og CV - 100 % stilling som fastlege, kommunalt ansatt - tiltredelse snarest - st. ref. (4449855508) - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 100 % stilling som fastlege, kommunalt ansatt - tiltredelse snarest Kommuneområde helse og omsorg, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4449855508
Dokument: Svar på søknad - 100 % stilling som fastlege, kommunalt ansatt - tiltredelse snarest Kommuneområde helse og omsorg, Nore og Uvdal kommune - st. ref. 4449855508 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Branntilsyn - Rødberg hotell
Dokument: Tilbakemelding på Branntilsyn Rødberg hotell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra byggrense - FV 40 Dagalivegen - gnr: 11/11 - Tiltakshaver Nore og Uvdal kommune
Dokument: Kopi av brev til Viken fylkeskommune - FV 40 ved eiendommen gnr. 11 bnr. 11 i NORE OG UVDAL kommune - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - annet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra byggrense - FV 2814 Tinnsvegen - gnr: 27/4 - Tiltakshaver Nore og Uvdal kommune
Dokument: Kopi av brev til Viken fylkeskommune - FV 2814 ved eiendommen gnr. 27 bnr. 4 i NORE OG UVDAL kommune - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - annet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om fare for nedsatt karakter - ***** *****
Dokument: Varsel om fare for nedsatt karakter i orden - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om fare for nedsatt karakter - ***** *****
Dokument: Varsel om fare for nedsatt karakter i orden - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om fare for nedsatt karakter - ***** ***** ***** *****
Dokument: Varsel om fare for nedsatt karakter i orden - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om fare for nedsatt karakter - ***** ***** ***** *****
Dokument: Varsel om fare for nedsatt karakter i orden og atferd - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om fare for nedsatt karakter - ***** *****
Dokument: Varsel om fare for nedsatt karakter i orden - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nore og Uvdal - Motorferdsel 2021 - 2022 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Klage på vedtak om kjøreløyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny hytte - Tunhovdvegen 1223 - gnr: 127/32 - Tiltakshavere Gro Marie og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tillatelse til tiltak - Ny hytte - 127/32 - Sundbolien Hyttefelt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om fare for nedsatt karakter ***** ***** *****
Dokument: Varsel om fare for nedsatt karakter i orden ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om fare for nedsatt karakter - ***** *****
Dokument: Varsel om fare for nedsatt karakter i orden - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om fare for nedsatt karakter - ***** *****
Dokument: Varsel om fare for nedsatt karakter i orden - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jordskifte Grevsgaard sak 2020-076081RFA-JGOL
Dokument: 127/393, 127/394 - Melding om at jordskiftesak 20-076081RFA-JGOL Grefsgaard er ført i matrikkelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Offentlighet i forvaltning - innsynsforespørsler 2021
Dokument: Bestilling av innsyn - sak 21/4115-3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Motorferdsel Hardangervidda 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilbakemelding om motorferdsel innenfor Hardangervidda nasjonalpark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mottak og bosetting av flyktninger 2022
Dokument: Feil tilgangskode i brev om anmodning om bosetting av flyktninger 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan ID2014001 Hagalia - mindre endring
Dokument: Tilbakemelding på Mindre endring av reguleringsplan ID 2014001 Hagalia forelegges berørte parter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal boligtomt - Hvaale - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på henvendelse om boligtomt Hvaale 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rollag - IBU-søknad ammekufjøs - Hov - 57/5
Dokument: Kopi av søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om tilskudd for landbruk til vurdering for Innovasjon Norge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilkobling - Vann og avløp 5/3/10
Dokument: Søknad om nytt abonnement til offentlig vann- /avløpsanlegg 5/3/10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilkobling - Vann og avløp 5/3/10
Dokument: Situasjonskart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...