Norske-postlister.no


Viser [100] av [322 701].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tjenestebevis - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 63/90 og 63/649 - Håvundvegen - arealoverføring
Dokument: Gbnr 63/89, 63/90, 63/649 - matrikkelrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for gbnr. 54/32 - Bjørkelund, Tufte
Dokument: Vedtak GJLU, 27042021, Sak 7/21, Rådene og lokalutvalg - høring detaljregulering Bjørklund - Tufte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lokalutvalgsmidler 2021
Dokument: Vedtak LULU, 08042021, Sak 4/21, Lunde lokalutvalg - behandling av lokalutvalgsmidler 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Omsetningsoppgave 2020/2021 - Salg
Dokument: Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling) - Meny myren
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trefelling/beskjæring av trær samlemappe 2021
Dokument: Østlikollen - ønske om å få fjernet trær fra kommunal grunn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Oppsigelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjerpen lokalutvalg - referatsak godkjenning av møteprotokoll 2021
Dokument: Vedtak GJLU, 27042021, Sak 3/21, Gjerpen lokalutvalg - godkjenning av møteprotokoll fra 23.03.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjerpen lokalutvalg - eventuelt 2021
Dokument: Vedtak GJLU, 27042021, Sak 3/21, Gjerpen lokalutvalg - eventuelt til behandling 27.04.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Partssammensatt utvalg - forespørsler 2021
Dokument: Vedtak Partssammensatt , 20042021, Sak 1/21, Forespørsel fra Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Bakke (SV) vedr. sykefraværsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Partssammensatt utvalg - referatsak godkjenning av møteprotokoll 2021
Dokument: Vedtak Partssammensatt , 20042021, Sak 2/21, Partssammensatt utvalg - godkjenning av møteprotokoll fra 16.02.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplanens arealdel 2020-2030. Rullering.
Dokument: Vedtak LULU, 08042021, Sak 3/21, Høring i lokalutvalgene - Kommuneplanens arealdel. Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplanens arealdel 2020-2030. Rullering.
Dokument: Uttalelse til Skien kommune - Kommuneplanens arealdel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplanens arealdel 2020-2030. Rullering.
Dokument: Innspill til kommende arealdel for Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplanens arealdel 2020-2030. Rullering.
Dokument: Innspill til kommuneplan - Skien Jff
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbud til ansatte i Skien kommune
Dokument: Vedtak Partssammensatt , 20042021, Sak 7/21, Tilbud til ansatte i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med oljeutskillere - samlesak 2021
Dokument: Tømming om kontroll med oljeutskilleranlegg - Araz Bilopphugging DA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med oljeutskillere - samlesak 2021
Dokument: Tømming om kontroll med oljeutskilleranlegg - Nettbuss AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med oljeutskillere - samlesak 2021
Dokument: Tømming om kontroll med oljeutskilleranlegg - Bane NOR AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalg for oppvekst - Orienteringssaker 2021
Dokument: Leve hele livet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådgiver - utbyggingsansvarlig - 100 % fast stilling ref. 2910
Dokument: Innstilling utbyggingsansvarlig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg og oppbevaring av fyrverkeri 2021
Dokument: Søknad om salg og oppbevaring av fyrverkeri 2021 - Europris
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalg for Kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet - møteinnkallinger og protokoller 2021
Dokument: Møteinnkalling Utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet 07.05.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Signert arbeidsavtale - Sommerskolen 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsmelding HR-området 2020
Dokument: Vedtak Partssammensatt , 20042021, Sak 8/21, Årsmelding HR-området 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Orientering om organisasjonsutviklingsprosjektet i Skien kommune 2020/2021: Prosess og konklusjoner
Dokument: Vedtak Partssammensatt , 20042021, Sak 6/21, Orientering om organisasjonsutviklingsprosjektet i Skien kommune 2020/2021: Prosess og konklusjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging av årsverk og årsverksutvikling i Skien kommune i perioden 2016-2020
Dokument: Vedtak Partssammensatt , 20042021, Sak 9/21, Kartlegging av årsverk og årsverksutvikling i Skien kommune i perioden 2016-2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablering av hundepark i sentrum
Dokument: Lunde lokalutvalg - saksprotokoll eventuelt 2/21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablering av hundepark i sentrum
Dokument: Vedtak GJLU, 27042021, Sak 8/21, Lokalutvalgene - plass til etablering av hundepark i sentrum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avklaring boenheter - Avskjermet
Dokument: avklaring boenheter - svar - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redusert betaling - Avskjermet
Dokument: Skattemelding 2020 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avklaring underetasje - Avskjermet
Dokument: Bekreftelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avklaring boenhet - Avskjermet
Dokument: Avklaring boenhet - svar - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - permisjon - 09.06.2021-10.08.2021 - Sumaya Mustafa Ibrahim
Dokument: Søknad om permisjon fra undervisning - Sumaya Mustafa Ibrahim
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - permisjon - 09.06.2021-10.08.2021 - Avskjermet
Dokument: Søknad om permisjon fra undervisning - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Asfaltering - Menstad bydelshus
Dokument: Asfaltering - dårlig asfalt ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] bydelshus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: NN NN
Sak: Gbnr 1/129, 8/5 og 8/82 - avtale/vedtak om erverv/tiltredelse av grunn til offentlig veg
Dokument: Melding til matrikkelfører om avtale/vedtak om erverv/tiltredelse av grunn til offentlig veg (Vest)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redusert betaling - Avskjermet
Dokument: Søknad om redusert betaling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redusert betaling - Avskjermet
Dokument: Søknad om redusert betaling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om fritidskortet - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lunde lokalutvalg - referatsak godkjenning av møteprotokoll 2021
Dokument: Vedtak LULU, 08042021, Sak 2/21, Lunde lokalutvalg - godkjenning av møteprotokoll fra 11.02.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lunde lokalutvalg - eventuelt 2021
Dokument: Vedtak LULU, 08042021, Sak 2/21, Lunde lokalutvalg - eventuelt til behandling 08.04.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GBNR 300/4212 - VINKELGATA 28 - garasje
Dokument: Svar - GBNR 300/4212 - VINKELGATA 28 - garasje - tegning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelseforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Signert rammeavtale - sporadisk tilkalling Tamburlund 2 og respiratorteam - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/683 - Klokkelyngvegen 1 - garasje
Dokument: Gbnr 220/683 - Klokkelyngvegen 1 - garasje - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1878 - Henrik Ibsens gate 8 - bruksendring
Dokument: Gbnr. 300/1878 - Henrik Ibsens gate 8 - lokaler - svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bilskade - NF91809
Dokument: Melding om meldt skade - NF91809
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøretøy - Eierskifte
Dokument: Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke NZ 1215
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøretøy - Eierskifte
Dokument: Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke EL 99441
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forskrift om endring av fartsgrenser i sjøen
Dokument: Samferdselsdepartementet har fastsatt ny forskrift om fartsgrenser på sjøen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - 01.01. - 31.12 - BDK 2021
Dokument: Forvaltning, Drift og Vedlikehold Bygg og Bolig - eiendom 100%
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/1728 - Kjørbekkdalen 19 - Innredning av forretningslokale for «Sport Outlet»
Dokument: Gbnr 221/1728 - Kjørbekkdalen 19 - Innredning av forretningslokale for «Sport Outlet» - ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidskontakt/støttekontakt - 2021 (samlesak)
Dokument: Registrering - fritidskontakt/støttekontakt - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (iMDI-midler) - 2021
Dokument: Søknad om tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (iMDI-midler) - SKIEN-PORSGRUNN SOROPTIMISTKLUBB
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 57/1 i Skien - SMIL - Rydding for å få frem gamle beiteområder - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL, 971205628
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - Dilan Mukattes Hakbilen
Dokument: Signert arbeidsavtale - Sommerskolen 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Tilbud til elever med foreldre som jobber i en kritisk samfunnsfunksjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppvekst - korona (covid 19)
Dokument: Tilbud til barn med foreldre som jobber i en kritisk samfunnsfunksjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/4620 - Kongens gate 21-27 - Kverndalen - nytt sykehjem
Dokument: Gbnr. 300/4620 - Kverndalen bo- og dagsenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel til kommunen 2021
Dokument: Gbnr 300/3510 - Skistredet 7 - nabovarsel til Skien kommune som eier av 300/1880
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplanens arealdel 2020-2030. Rullering.
Dokument: Svar - Innspill til kommuneplanens arealdel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplanens arealdel 2020-2030. Rullering.
Dokument: Tilbakeregulering av eiendom 5/61, Christen Lundsveg 38
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplanens arealdel 2020-2030. Rullering.
Dokument: Omregulering eiendom Gnr.5 og Bnr. 61 - foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilbud om midlertidig stilling 70% 01.05.21 - 31.05.21 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurderingsskjema Oppvekst - 2021
Dokument: Helsesykepleier 4x100% fast, Forebyggende helsetjeneste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurderingsskjema Oppvekst - 2021
Dokument: Tospråklig lærer 10-50%, Spesialpedagogiske tjenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurderingsskjema Oppvekst - 2021
Dokument: PSykolog 100% engasjement, Forebyggende helsetjeneste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurderingsskjema Oppvekst - 2021
Dokument: Barne- og ungdomsarbeider 2x40% fast, Kollmyr SFO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redusert foreldrebetaling - Avskjermet
Dokument: Innvilget - redusert foreldrebetaling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Møtereferater beredskapsledelsen - Korona (Covid-19)
Dokument: Referat fra møte i beredskapsledelsen 28.04.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forsøpling - Avskjermet
Dokument: Forsøpling - tilbakemelding om rydding - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avklaring uregistrert fritidsbolig - Avskjermet
Dokument: Dokumentasjon fritidsbolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/1508 - Ola Hanssons veg 5A - 5B - seksjonering
Dokument: Gbnr 300/1508 - tinglysing av eierseksjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Startlån ettersendt vedlegg - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vegetasjon 2021 - langs vei og veikryss
Dokument: Wesselvegen 28 - Varsel om at vegetasjon i vegkryss må beskjæres
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tvangssalg - Avskjermet
Dokument: Postforkynning tvangssalg - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 402/1 - Skotfossvegen - klarlegging av eksisterende grense
Dokument: Oversendelse av protokoll fra oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/2475 - Kjellemojordet 35 - garasje - søknad
Dokument: Gbnr 221/2475 - Kjellemojordet 35 - garasje - tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilbud om midlertidig ansettelse - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Orienteringer - Utvalg for Kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet 2021
Dokument: NORA- Leve hele livet- Mersmak- FlexID -Home-start
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rektormøter 2021
Dokument: Rektormøte ungdomstrinnet 270421
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Signert taushetserklæring og arbeidsavtale - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avklaring boenheter - Avskjermet
Dokument: Avklaring boenheter - svar - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/719 - Kjørbekksvingen 4 - overbygd terrasse/tak
Dokument: Svar - Gbnr 220/719 - Kjørbekksvingen 4 - forespørsel om overbygd terrasse/tak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/719 - Kjørbekksvingen 4 - overbygd terrasse/tak
Dokument: Gbnr 220/719 - Kjørbekksvingen 4 - unntatt søknadsplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redusert betaling - Avskjermet
Dokument: Innvilget - redusert betaling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redusert betaling - Avskjermet
Dokument: Innvilget redusert betaling 2021/22 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 8/436 - Venstøpbakken 32 - gjerde
Dokument: Svar - Gbnr 8/436 - Venstøpbakken 32 - Forespørsel om bygging av gjerde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redusert betaling - Avskjermet
Dokument: Manglende dokumentasjon - redusert betaling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - permisjon - 14.06.2021-22.06.2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om permisjon fra undervisning - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilbud om sporadisk tilkallingsvikar i Lundedalen barnehage 16.04.21 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...