Norske-postlister.no


Viser [100] av [287 280].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Signert arbeidsavtale fast ansettelse 83,96% stilling - Gulset sykehjem og bokollektiv - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Signert arbeidsavtale sommerturnus 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Maribakkane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/4018 - Torggata 9 - ombygging/bruksendring
Dokument: Gbnr 300/4018 - Torggata 9 - ombygging/bruksendring - 2,3,4 etasje - søknad om IG1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Reguleringsbestemmelser i tråd med bystyrets vedtak 01.10.2020, sak 135/20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for gbnr. 62/428 m.fl., Nordre Frogner
Dokument: Vedtak GJLU, 29092020, Sak 13/20, Gjerpen lokalutvalg - høring detaljregulering Nordre Frogner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 120/13 - Siljanvegen 103 - arealoverføring
Dokument: Gbnr 120/6 og 120/13 - matrikkelrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 225/42 - Alvestadtunet 23 - tomt 7 - bolig
Dokument: Gbnr 225/42 - Alvestadtunet 23 - tomt 7 - bolig Endring av gitt tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 129/7 - Fjelldalsvegen 70 - Tilbygg - bolig
Dokument: Gbnr 129/7 - Fjelldalsvegen 70 - Tilbygg - bolig -søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på parkeringsgebyr/tilleggsavgift - samlemappe 2020
Dokument: Klage på parkeringsgebyr/tilleggsavgift - Sak 344090
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på parkeringsgebyr/tilleggsavgift - samlemappe 2020
Dokument: Kontrollsanksjon saksnr 344032
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsvurdering - Helse/velferd 2020
Dokument: Stillingsvurdering- Helsefagarbeider fast 3. helg 15,38 % Haugesgate Bofellesskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/8 - Porsgrunnsvegen 129 - søknad om fradeling
Dokument: Gbnr 220/8 - Porsgrunnsvegen 129 - søknad om fradeling-oversendes til uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Ettersendt vedlegg - Startlån - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Ettersendt vedlegg - Startlån - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Ettersendt vedlegg - Startlån - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - Afy Habesha Food Restaurant AS
Dokument: Skjenkebevilling - kopi av kunnskapsprøven - Afy Habesha Food Restaurant AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redusert betaling - Avskjermet
Dokument: Dokumentasjon redusert betaling barnehage - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Info til foresatte Åfoss og Melum skoler skoleåret 2020-21
Dokument: Referat Foreldremøte 3A Åfoss 29.09.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjerpen lokalutvalg - befaring av lokalutvalget område
Dokument: Vedtak GJLU, 29092020, Sak 11/20, Gjerpen lokalutvalg - evaluering av befaring 25.08.20 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] bør ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i?
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalsjef Byutvikling, drift og kultur - 100% fast ref. 2597
Dokument: Stillingsannonse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - helse- og velferdsformål - 2021
Dokument: Søknad om tilskudd til helse og velferdsformål - LEVE Telemark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - helse- og velferdsformål - 2021
Dokument: Søknad om tilskudd til helse og velferdsformål - vedlegg LoPe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - helse- og velferdsformål - 2021
Dokument: Søknad om tilskudd til helse og velferdsformål - Mental Helse Skien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 57/209 - Luksefjellvegen 111 - arealoverføring
Dokument: Gbnr 57/209 - Luksefjellvegen 111 - arealoverføring-oversendes til uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/940 - Leirvollen 11 - fradeling
Dokument: Gbnr 221/940 - Leirvollen 11 - fradeling-oversendes til uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykepleier 80% fast Skien helsehus - Korttidsenheten ref. 2615
Dokument: Innstilling spl.stilling fast 80% korttidsenheten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykepleier/ vernepleier 3x 75% vikariat Klyve hjemmetjeneste enhet 2 ref. 2604
Dokument: Signert arbeidsavtale - 100% vikariat sykepleier - Klyve hjemmetjeneste 2 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykepleier natt 62,4% fast Skien helsehus - Korttidsenheten ref. 2614
Dokument: Innstilling til fast sykepleier 62,4 % natt stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klagenemnda - møteinnkallinger og protokoller 2020
Dokument: Ekstra møteinnkalling Klagenemnda 12.10.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjerpen lokalutvalg - sikring av skoleveg i lokalutvalgsområdet
Dokument: Vedtak GJLU, 29092020, Sak 12/20, Gjerpen lokalutvalg - sikring av skoleveg ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Terrasse 28
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - Silje Siatol Rise
Dokument: Lønnsansiennitetskort - Silje Siatol Rise
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbrudd av nytt coronavirus i Kina (Covid-19)
Dokument: Ukentlig oversikt, FHI data 2020-10-07
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/1806 - Hvitsteinvegen 99 - fradeling
Dokument: Gbnr 220/1806 - Hvitsteinvegen 99 - fradeling-oversendes til uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/5323 - Bjørn Farmanns gate 19 - tilbygg og utvidelse av balkong
Dokument: Gbnr 300/5323 - Bjørn Farmanns gate 19 - Tilbygg utvidelse balkong - supplering av søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bystyret - møteinnkallinger og protokoller 2020
Dokument: Møteinnkalling Bystyret 12.10.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Ettersendt vedlegg - Startlån - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Ettersendt vedlegg - Startlån - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Ettersendt vedlegg - Startlån - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - innmelding og samtykke - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innmelding og samtykke - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett- og økonomiplan 2021-2024
Dokument: Kommunedirektørens budsjettanbefalinger - budsjett og økonomiplan 2021-2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oversendelse miljødirektoratet
Dokument: Kunngjøring - Melding med forslag til utredningsprogram
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - innmelding og samtykke - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innmelding og samtykke - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev- fortsette på samme skole - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Forespørsel til rektorene - Søknad om å fortsette på samme skole - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 74/92 - Nordhagenvegen 35 - regressvarsel
Dokument: Gbnr 74/92 - Nordhagenvegen 35 - Regressvarsel, tilbakeslag -
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - bytte av skole - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om bytte av skole - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deponering ESA - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kvittering for deponering av ESA - Skien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnehagedekning i Skien kommune - kulturbarnehage
Dokument: Ønske om å starte en musikk, drama og teater barnehage.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjerpen lokalutvalg - trafikksituasjonen Nylende
Dokument: Gjerpen lokalutvalg - sak 5/20 til oppfølging Gjerpen lokalutvalg - trafikksituasjonen på grunn av veiarbeid under jernbanebrua Nylende
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vielse - Avskjermet
Dokument: Vielse registrering - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjerpen lokalutvalg - møteinnkallinger og protokoller 2020 - 2023
Dokument: Møteprotokoll Gjerpen lokalutvalg 29.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjerpen lokalutvalg - eventuelt 2020
Dokument: Vedtak GJLU, 29092020, Sak 5/20, Gjerpen lokalutvalg - eventuelt til behandling 29.09.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjerpen lokalutvalg - referatsak godkjenning av møteprotokoll 2020
Dokument: Vedtak GJLU, 29092020, Sak 4/20, Gjerpen lokalutvalg - referatsak godkjenning av møteprotokoll/referat av 25.08.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalg for landbruk - møteinnkallinger og protokoller 2020 - 2023
Dokument: Godkjent protokoll av møte 30.09.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Referatsaker Oppvekst skoler 2020 - Referat fra samarbeidsutvalgene ved skolene
Dokument: Stigeråsen skole - referat SU 25.02.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Referatsaker Oppvekst skoler 2020 - Referat fra samarbeidsutvalgene ved skolene
Dokument: Stigeråsen skole - referat ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalg for oppvekst - Orienteringssaker 2020
Dokument: Fritidskortet/ opplevelseskortet - orientering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 236/1/7 - Rennesundvegen 209 - fradeling/innløsning av festetomt
Dokument: Gbnr 236/64 - bekreftelse på tinglysing/bekreftet grunnboksutskrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 415/1 m.fl - Grinivegen, Siljanvegen og Gamle Siljanveg - VA - anlegg
Dokument: Gbnr 415/1 m.fl - Grinivegen, Siljanvegen og Gamle Siljanveg - VA - anlegg - søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - Frøydis Helen Jønnvald Dale Skinnarland
Dokument: Autorisasjon Helsefagarbeider - Frøydis Helen Jønnvald Dale Skinnarland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Signert arbeidsavtale 100% ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-og behandlingsenter enhet 1 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 5/1 - søknad om SMIL midler til utvendig restaurering av hovedbygningen på Århus Gård, Telemark Landbruksselskap
Dokument: Vedtak til søknad om tilskudd - SMIL - Telemark Landbruksselskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold -■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Attester, vitnemål, og karakterutskrivt - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompensasjonsoppgave for merverdiavgift
Dokument: Revisors beretning momskompensasjon 4. termin
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 334/1 - søknad om SMIL midler til inngjerding av beite på eiendommen 331/2, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Sluttutbetaling av tilskudd - SMIL - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/4079 med flere - fradeling/arealoverføringer
Dokument: Gbnr 300/2758 mfl rekvisisjon av oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/4079 med flere - fradeling/arealoverføringer
Dokument: Gbnr 300/2758 mfl partsliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/4079 med flere - fradeling/arealoverføringer
Dokument: Gbnr 300/2758 mfl fullmakter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/4079 med flere - fradeling/arealoverføringer
Dokument: Gbnr 300/1885 erklæring om arealoverføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/4079 med flere - fradeling/arealoverføringer
Dokument: Gbnr 300/4073 erklæring om arealoverføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/4079 med flere - fradeling/arealoverføringer
Dokument: Gbnr 300/2758 erklæring om arealoverføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/4079 med flere - fradeling/arealoverføringer
Dokument: Samtykke til fradeling - skagerak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/4079 med flere - fradeling/arealoverføringer
Dokument: Firmaattest skagerak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/4079 med flere - fradeling/arealoverføringer
Dokument: Skagerak tinglyste høyspenningskabler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøretøy - periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) - 2018-2020
Dokument: Vedtak om bruksforbud for kjøretøy med kjennemerke NF 82874
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Signert arbeidsavtale 35% stilling fast Sentrum hjemmetjeneste enhet 2 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lærling 2019 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedak fra VTFK på ny sluttdato - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 15/15 - Høisetbakkane 132 - søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - Jan Olav Øverbø
Dokument: Saksavslutning - SMIL - Jan Olav Øvrebø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på parkeringsgebyr/tilleggsavgift - samlemappe 2020
Dokument: Klage på bot saksnr: 344011
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på parkeringsgebyr/tilleggsavgift - samlemappe 2020
Dokument: Klage på parkeringsgebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppbud - Avskjermet
Dokument: Oversendelse av tingrettens kjennelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykepleier 100% ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]- og behandlingssenter enhet 1 ref. 2570
Dokument: Signert arbeidsavtale 100% ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-og behandlingsenter enhet 1 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket - Startlån - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frivilligheten i Skien - tilbakemeldinger rundt koronasituasjonen
Dokument: Vedrørende søknad om annonse /sponsorstøtte - Buer Amatør og Barneteater sendt fra Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurs - Avskjermet
Dokument: Bekreftelse søknad om betalingsutsettelse etter sktbetl. §15-4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket - Startlån - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket - Startlån - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Signert arbeidsavtale 100% vikariat og taushetserklæring 17.08.20 - 22.03.21 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - helse- og velferdsformål - 2021
Dokument: Vedlegg til søknad om tilskudd til helse og velferdsformål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - helse- og velferdsformål - 2021
Dokument: Søknad om tilskudd til helse og velferdsformål - ADHD Norge Telemark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - helse- og velferdsformål - 2021
Dokument: Søknad om tilskudd til helse og velferdsformål - Kirkens SOS Telemark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe - Erstatning avlingssvikt 2020
Dokument: Søknad om erstatning avlingssvikt - Vekstgruppe bær - Mustvedt gård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Ettersendt vedlegg - Startlån - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til drenering av jordbruksjord - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedtak til søknad om tilskudd - drenering - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Signert taushetserklæring og rammeavtale sporadisk tilkallingsvikar ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-og behandlingsenter enhet 1 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket - Startlån - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket - Startlån - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Attest - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Signert rammeavtale sporadisk tilkallingsvikar - Sportsplassen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Signert arbeidsavtale midlertidig stilling 15,38 % vikariat - 05.10.2020 -31.07.2021- ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 75/2 - Håvundvegen 368 - spørsmål angående bruksendring
Dokument: Gbnr 75/2 - Håvundvegen 368 - Mulighet for bruksendring av Villa Ekeli
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...