Norske-postlister.no


Viser [100] av [305 536].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Godkjenning av rammer- og takseringsretningslinjer for eiendomsskatt 2018
Dokument: Vedtak , 14012021, Sak 3/21, Godkjenning av takseringsregler for eiendomsskatt 2018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 65/71 - Ilenvegen 1 - Eiendomsskatt
Dokument: Vedtak , 14012021, Sak 2/21, Gbnr 65/71 - Ilenlia 1 - Klage på eiendomsskatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 221/2528 - Trommedalsjordet 24 - Eiendomsskatt
Dokument: Vedtak , 14012021, Sak 1/21, Gbnr 221/2528 - Trommedalsjordet 24 - Taksering for eiendomsskatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salgsbevilling - Coop Extra Klyve
Dokument: Stedfortreder Extra Klyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områderegulering for Raset
Dokument: NVE ber om utsatt frist - Offentlig ettersyn - Områderegulering Raset - planID 2017017 - Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon av kommuneplanens arealdel. Perioden fra 2015
Dokument: Innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Digitalisering i Skien kommune
Dokument: Digitalisering i offentlig sektor
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Telemark fylkeskommune - Flerbrukshall, Skien VGS Klosterøya - anleggsnr 60595/0806 0270
Dokument: Spillemiddelsøknad fra Skien gjeldende 60595 Skien VGS Klosterøya - idrettshall
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salgsbevilling - Kiwi 567 Kjørbekkdalen
Dokument: Vedr. stedfortreder på salgsbevillingen hos Kiwi 567 Kjørbekkdalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/784 - Røsslyngvegen 12, 14 og 16 - Rekkehus med tre boenheter
Dokument: Gbnr 220/784 - Røsslyngvegen 12, 14 og 16 - Rekkehus med tre boenheter - søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]- og dagsenter
Dokument: Vedrørende konkurranse om elektrotekniske arbeider på ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]- og dagsenter. - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Skien kommune - Lundedalen aktivtetsplass - anleggsnummer 21819
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 21819 Lundedalen sør - aktivitetsplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Skien kommune - Lunde barneskole - idrettshall/aktivitetssal - anleggsnr 74012/74014
Dokument: Spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 74014 Lunde barneskole - Lundehallen, aktivitetssal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Skien kommune - Lunde barneskole - idrettshall/aktivitetssal - anleggsnr 74012/74014
Dokument: Spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 27336 Gulset idrettspark - Gulset lysløype
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Skien kommune - Lunde barneskole - idrettshall/aktivitetssal - anleggsnr 74012/74014
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 74012 Lunde barneskole - Lundehallen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Skien kommune - Gimsøy skole - sandvolleyballbane - anleggsnr 74416
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 74416 Gimsøy skole - sandvolleyballbane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Skien kommune - Åfoss skole - Ballbinge, rehabilitering - anleggsnr 67680
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 67680 Åfoss skole - ballbinge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ansiennitetsberegning - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsattest - City-■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Skien kommune - Gjerpen barneskole - Aktivitetspark, Tarzanløype - Anleggsnr 75113
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 75113 Gjerpen Barneskole - Tarzanløype
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - Farstad & Co AS
Dokument: Skjenkebevilling - melding om endring - Farstad & Co AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Skien kommune - Menstad skole - Aktivitetspark, sandvolleyballbane - anleggsnr 75122
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 75122 Menstad skole - Aktivitetspark, sandvolleyballbane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Skien kommune - Åfoss skole - klatreanlegg - anleggsnr 75130
Dokument: Spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 75130 Åfoss skole - klatreanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Skien kommune - Åfoss skole - klatreanlegg - anleggsnr 75130
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 75130 Åfoss skole - klatreanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Skien kommune - Turveg Gjerpen sykehjem, utvidelse - anleggsnr 63681
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 63681 Gjerpen Bygdepark - Turveg Gjerpen sykehjem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Skien kommune - Menstad skole - Aktivitetspark, Treningsanlegg- anleggsnr 75123
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 75123 Menstad skole - Aktivitetspark, treningsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Skien kommune - Menstad skole - Aktivitetspark, Streetbasketbane - anleggsnr 75124
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 75124 Menstad skole - Aktivitetspark, streetbasketbaner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Skien kommune - Menstad skole - Aktivitetspark, Balanseliner - anleggsnr 75125
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 75125 Menstad skole - Aktivitetspark, balanseliner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Skien kommune - Lunde barneskole - Aktivitetsområde 1, klatring - anleggsnr 75826
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 75826 Lunde barneskole - aktivitetsområde 1 - klatring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Skien kommune - Lunde barneskole - Aktivitetsområde 2, hinderløype - anleggsnr 75827
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 75827 Lunde barneskole - aktivitetsområde 2, hinderløype
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Skien kommune - Lunde barneskole - Aktivitetsområde 3, trampoliner - anleggsnr 75828
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 75828 Lunde barneskole - aktivitetsområde 3 - trampoliner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Skien kommune - Lunde barneskole - Aktivitetsområde 4, balansepark - anleggsnr 75829
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 75829 Lunde barneskole - aktivitetsområde 4 - balansepark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Skien kommune - Lunde barneskole - Aktivitetsområde 5, Streetbasket/diverse lek - anleggsnr 75860
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 75860 Lunde barneskole - Aktivitetsområde 5 streetbasket/diverse lek
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Skien kommune - Lunde barneskole - Aktivitetsområde 6, Klatring/armgang - anleggsnr 75830
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 75830 Lunde barneskole - aktivitetsområde 6 - klatring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Skien kommune - Lunde barneskole - Aktivitetsområde 7, balanse/styrke - anleggsnr 75831
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 75831 Lunde barneskole - aktivitetsområde 7 - balanse/styrke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Skien kommune - Gimsøy skole - parkour - anleggsnr 75944
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 75944 Gimsøy skole - parkouranlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Skien kommune - Gimsøy skole - hinderløype - anleggsnr 75946
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 75946 GImsøy skole - Hinderløype
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Skien kommune - Moflata skole - Aktivitetsområde 1 - anleggsnr 75997
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 75997 Moflata skole - Aktivitetsområde 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Skien kommune - Moflata skole - Aktivitetsområde 2 - anleggsnr 75998
Dokument: Spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 75998 Moflata skole - Aktivitetsområde 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Skien kommune - Moflata skole - Aktivitetsområde 2 - anleggsnr 75998
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 75998 Moflata skole - Aktivitetsområde 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Skien kommune - Moflata skole - Aktivitetsområde 3 - anleggsnr 75999
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 75999 Moflata skole - Aktivitetsområde 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge 2019/2020/2021
Dokument: Tilskuddsbrev 2021 - Opplæring av barn og unge som søker opphold i Norge - BOR PRIVAT
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 100/5 100/12 - Skifjellvegen 104 - endring av bolig
Dokument: Gbnr 100/5 100/12 - Skifjellvegen 104 - søknad om endring av bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Tollnes stadion - treningsbane - kunstgress, rehabilitering lysanlegg - anleggsnr 45868
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra TOLLNES BALLKLUBB i Skien gjeldende 45868 Tollnes stadion - treningsbane, kunstgress
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 59/1/17 - Rising Terrasse 3B - fradeling
Dokument: Gbnr 59/17 - matrikkelrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - I.F. Skidar - Helgesplass - sandvolleyballbane - anleggsnr 76982
Dokument: Spillemiddelsøknad fra IF SKIDAR i Skien gjeldende 76982 Skidar/Helges plass - sandvolleyballbane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2021
Dokument: Tilskuddsordningen "Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avklaring - Avskjermet
Dokument: Avklaring boenheter - svar - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Skien kommune - Bratsbergkleiva skole - Aktivitetsområde 1 - anleggsnr 77064
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 77064 Bratsbergkleiva skole - Aktivitetsområde 1, parkour
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Skien kommune - Bratsbergkleiva skole - Aktivitetsområde 2 - anleggsnr 77065
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 77065 Bratsbergkleiva skole - Aktivitetsområde 2, trampoline/balanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Skien kommune - Bratsbergkleiva skole - Aktivitetsområde 3 - anleggsnr 77066
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 77066 Bratsbergkleiva skole - Aktivitetsområde 3, klatreanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Skien kommune - Bratsbergkleiva skole - Aktivitetsområde 4 - anleggsnr 77067
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 77067 Bratsbergkleiva skole - Aktivitetsområde 4, street wokout
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Skien kommune - Bratsbergkleiva skole - Aktivitetsområde 5 - anleggsnr 77068
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 77068 Bratsbergkleiva skole - Aktivitetsområde 5, balanselek
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tjenestebevis - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lærerstillinger, Skien kommunes barne- og ungdomsskoler ref. 2740
Dokument: Signert arbeidsavtale ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vielse - Avskjermet
Dokument: Legitimasjon - Vielse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Stigeråsen skole - sykkelløype/skiløype - anleggsnr 76655
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 76655 Stigeråsen skole - sykkelløype/skiløype
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Stigeråsen skole - pumptrack - anleggsnr 76654
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 76654 Stigeråsen skole - Pumptrack
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Gjerpen ungdomsskole - Gjerpenhallen - multigolfbane - anleggsnr 77256
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 77256 Gjerpenhallen - Multigolfpark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Skien kommune - Moflata skole - Aktivitetsområde 5 - gapahuk - anleggsnr 77779
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 77779 Moflata skole - Aktivitesområde 5, gapahuk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Gulset ungdomsskole - multisportbane - anleggsnr 77775
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 77775 Gulset ungdomsskole - multisportbane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Gulset ungdomsskole - grusbane, rehabilitering - anleggsnr 27339
Dokument: Spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 77914 Gulset ungdomsskole - femmer grusbane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Skien kommune - Skienshallen, rehabilitering gulv - anleggsnr 34979
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 34979 Skien Fritidspark - Skienshallen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Skien kommune - Gulsethallen , rehabilitering garderober - anleggsnr 27344
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 27344 Gulset idrettspark - Gulsethallen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Skien kommune - Gulsethallen - Svømmehall, rehabilitering garderober - anleggsnr 27345
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 27345 Gulset idrettspark - Gulsethallen, svømmehall
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redusert betaling - Avskjermet
Dokument: Skattemelding - Redusert betaling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lokalutvalgsmidler 2021
Dokument: Gjerpen lokalutvalg, søknad om lokalutvalgsmidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalg for landbruk - orienteringssaker 2020
Dokument: Utvalg for landbruk - orientering om kommuneplanens arealdel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalg for landbruk - møteinnkallinger og protokoller 2020 - 2023
Dokument: Utvalg for landbruk - godkjenning av møteprotokoll fra 14.01.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for 2020 - Skien kommune
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990251959, 3807-213/ 10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for 2020 - Skien kommune
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969786281, 3807-53/ 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for 2020 - Skien kommune
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969203456, 3807-205/ 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for 2020 - Skien kommune
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980393402, 3807-259/ 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for 2020 - Skien kommune
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 921966229, 3807-12/ 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for 2020 - Siljan kommune
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 918670181, 3812-3/ 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for 2020 - Porsgrunn kommune
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 980733548, 3806-64/ 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler - Nærmiljøanlegg - Stigeråsen skole - aktivitetsbinge - anleggsnr 77619
Dokument: Godkjent spillemiddelsøknad fra SKIEN KOMMUNE i Skien gjeldende 77619 Stigeråsen skole - aktivitetsbinge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Startlån - ettersendt vedlegg - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalg for landbruk - referatsak godkjenning av møteprotokoll 2021
Dokument: Vedtak ULB, 13012021, Sak 1/21, Godkjenning av møteprotokoll - utvalg for landbruk 18.11.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe - egenerklæring om konsesjonsfrihet Skien 2021
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/3713 - Strandgata 15 - Lekeplass, løpebenk og kano-/kajakkbrygga på friområde
Dokument: Gbnr 300/3713 - vedrørende kano-/kajakkbrygge ved Hjellevannet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gulset lokalutvalg - orienteringssaker 2021
Dokument: Gulset lokalutvalg - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] presentasjon 14.01.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalg for Kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet - møteinnkallinger og protokoller 2021
Dokument: Møteinnkalling Utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet 22.01.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redusert betaling - Avskjermet
Dokument: Søknad om redusert betaling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redusert betaling - Avskjermet
Dokument: Dokumentasjon - Redusert betaling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Attester - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Attester - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - innmelding og samtykke - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innmelding og samtykke - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 220/244 - Bedriftsvegen 120 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - fasadeskilt
Dokument: Gbnr 220/244 - Bedriftsvegen 120 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - fasadeskilt - søknad om tillatelse til tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/521 - Bruene 1 - Arkaden - Tesla ladere
Dokument: Gbnr 300/521 - Bruene 1 - Arkaden - Tesla ladere - avklaring om søknadsplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samhandling og dialog som grunnlag for samfunnsutvikling
Dokument: Samhandling og dialog som grunnlag for samfunnsutvikling - forespørsel om møte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidskontrakt ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 300/4553 - Fridtjof Nansensgate 20 - Rive utbrent bygg og scene
Dokument: Gbnr 300/4553 - Fridtjof Nansens gate 20 - søknad om å rive utbrent bygg og scene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sakkyndig nemnd i eiendomsskattesaker - møteinnkallinger og protokoller 2021
Dokument: Møteprotokoll Sakkyndig nemnd i eiendomsskattesaker 14.01.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Signert arbeidsavtale - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Økning i stillingsprosent - stilllingsvurdering 7,28%
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Stilllingsvurdering 7,28% - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilbud og arbeidsavtale om fast stilling 14,55 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] helsehus, korttidsenheten - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Mail angående fast stilling - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsesforhold - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Personal-Arbeidsavtale -■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...