Norske-postlister.no


Viser [100] av [97 864].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Valgforskriften
Dokument: Endringer i valgforskriften
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] gate/sted i Kragerø kalles opp etter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilbakemelding - Vedrørende forslag til nytt veinavn i Torvgata 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekymringsmelding - Seniorsenteret
Dokument: Vedr bekymringsmelding fra Sameiet Edv.Munchsvei 2 Bekymringsmelding - Seniorsenteret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om startlån - Avskjermet
Dokument: Nytt vedlegg - startlån - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 68/38 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Dokument: Klage - Vedrørende Gbnr 68/38 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring fra NRK - liste over ansatte innenfor byggesak, planarbeid og arealplanlegging
Dokument: Purring - Innsynsbegjæring fra NRK - liste over ansatte innenfor byggesak, planarbeid og arealplanlegging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 40/159 Snr 9, Gbnr 40/150 Snr 182, Gbnr 40/150 Snr 34 - Egenerklæring konsesjon
Dokument: Ubekrefta - Gbnr 40/159 Snr 9, Gbnr 40/150 Snr 182, Gbnr 40/150 Snr 34 - Egenerklæring konsesjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utarbeiding av budsjett for bruk av rentemidler av skogfond 2021
Dokument: Retningslinjer - budsjett - bruk av rentemidler - skogfond 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på parkeringsgebyr - Saksnr 3024310
Dokument: Klage på parkeringsgebyr - Saksnr 3024310
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 30/806 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Dokument: Klage på vedtak - Gbnr 30/806 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på og spørsmål rundt faktura kommunale avgifter og eiendomsskatt 3. termin 2020
Dokument: Venter på svar Gbnr 26/21 - (se dok 63) - Klage på og spørsmål rundt faktura kommunale avgifter og eiendomsskatt 3. termin 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 35/185 - Tilbygg, fasade og ombygging bolig
Dokument: Svar på brev - Gbnr 35/185 - Tilbygg, fasade og ombygging bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 11/255, Snr 61 Egenerklæring konsesjon
Dokument: Ubekrefta - Gbnr 11/255, Snr 61 Egenerklæring konsesjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bygging av gjerde langs stranden på veien til Krikken
Dokument: Bygging av gjerde langs stranden på veien til Krikken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 12/204 - Rette av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] veranda og parkering.
Dokument: Søknad - Gbnr 12/204 - Rette av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] veranda og parkering.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 7/41 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Dokument: Venter fortsatt på svar - Gbnr 7/41 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 31/67 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Dokument: Klage - Gbnr 31/67 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 13/566 og 13/567 - Eneboligtomt henvendelse
Dokument: Tomte søknad - Gbnr 13/566 og 13/567 - Eneboligtomt henvendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 10/4 Søknad konsesjon
Dokument: Melding om vedtak - Klage på delegert vedtak-Gbnr 10/4- Ole Halvorsens vei 93-søknad om konsesjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljømidler 2019
Dokument: Endelig regnskap -anleggsnr. 74291 for idrett og fysisk aktivitet Krokheia turløype - skilting ved Krokheia turløype i Kragerø kommune.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskattegrunnlag for skatteåret 2019 - Kraftanlegg.
Dokument: Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneundersøkelse VA
Dokument: Kommuneundersøkelse om VA, klima og miljø 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Legatstyret for Berg Kragerø museum - Valg av medlemmer og varamedlemmer
Dokument: Legatstyret for Berg Kragerø museum - Valg av medlemmer og varamedlemmer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arkivsak Grenlandsrådet 2020
Dokument: Innkalling til Grenlandsrådet 27.11.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] gate/sted i Kragerø kalles opp etter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedrørende forslag til nytt veinavn i Torvgata 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FREMTIDIG ORGANISERING AV MUSEENE I VESTFOLD OG TELEMARK.
Dokument: Høring-Utredning av fylkeskommunens rolle i museumssektoren
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 77/17 Tilbygg
Dokument: Referat fra forhåndskonferanse Gbnr 77/17 Tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 12/243 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Dokument: Klage på vedtak om takst - Gbnr 12/243 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Svar- spørsmål i forbindelse med korona.
Dokument: Fellesareal fremmover - Svar- spørsmål i forbindelse med korona.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 25/217 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Dokument: Purring på svar - Gbnr 25/217 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 23/137 - Tilbygg hytte
Dokument: Korr. tegninger - Gbnr 23/137 - Tilbygg hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 30/169 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Dokument: Spørsmål vedr. ny eiendomsskatt - Gbnr 30/169 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 30/175 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Dokument: Klage på eiendomsskatt - Gbnr 30/175 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon - Utbrudd av nytt Coronavirus i Kina
Dokument: Oppfølging og ivaretakelse av barn og unge under pandemien - Utbrudd av nytt Coronavirus i Kina
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse om eneboligtomt - Gbnr 63/263
Dokument: Vedrørende tilleggtomt - Holt - Henvendelse om eneboligtomt - Gbnr 63/263
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse om eneboligtomt - Gbnr 63/263
Dokument: Se hva vi får til - Henvendelse om eneboligtomt - Gbnr 63/263
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 42/284 - Søknad om fradeling av tilleggstomt til gbnr. 42/212 - Nytt gbnr. 42/331
Dokument: Oversendelse av bekreftet grunnboksutskrift og matrikkelbrev for gbnr. 42/331 etter fradeling fra gbnr. 42/284
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 42/284 - Søknad om fradeling av tilleggstomt til gbnr. 42/212 - Nytt gbnr. 42/331
Dokument: Oversendelse av del av matrikkelbrev for gbnr. 42/331 etter fradeling fra gbnr. 42/284
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 31/421 snr 22 - Utvidelse av bod
Dokument: Ettersending av søknad Gbnr 31/421 snr 22 - Utvidelse av bod
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 51/15 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Dokument: Venter på svar - Gbnr 51/15 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannsyn 2020 § 13 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - gbnr. 32/12
Dokument: Svar på brannteknisk vurdering - Brannsyn 2020 § 13 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - gbnr. 32/12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 70/42 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Dokument: Purring på klage - Gbnr 70/42 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2020
Dokument: Melding om vedtak - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leie av kommunal parkering Øya
Dokument: Melding om vedtak - Leie av kommunal parkering Øya
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 5/10 - Omlegging av veitrasé
Dokument: Anmodning om forhåndsuttalelse. Gbnr 5/10 - Omlegging av veitrasé
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 30/662 Tilleggstomt
Dokument: Gbnr 30/662 Vedrørende kjøp eller evt leie av tilleggstomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskattegrunnlag for skatteåret 2020 - Kraftanlegg
Dokument: Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 35/185 - Tilbygg, fasade og ombygging bolig
Dokument: Brev til søker Gbnr 35/185 - Tilbygg, fasade og ombygging bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 30/110 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Dokument: Venter på svar - Gbnr 30/110 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse om boligtomt
Dokument: Svar 3 - Kommunal boligtomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 70/456 Garasje
Dokument: Søknad - Gbnr 70/456 Garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltplan Steingoggeren
Dokument: Skiltplan Steinhoggeren i Kragerø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltplan Langjordet
Dokument: Skiltplan Langjordet i Kragerø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 12/313 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Dokument: VEDTAK - Gbnr 12/313 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 27/73, 27/76, 27/86, 27/91 og 27/115 - Egenerklæring konsesjon
Dokument: Ubekrefta - Gbnr 27/73, 27/76, 27/86, 27/91 og 27/115 - Egenerklæring konsesjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veileder til selvkostforskriften
Dokument: Veileder til selvkostforskriften
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskattegrunnlag for skatteåret 2021 - Kraftanlegg
Dokument: Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 41/36 Riving , oppføring av erstatningsanneks, bruksendring
Dokument: Søknad Gbnr 41/36 Riving , oppføring av erstatningsanneks, bruksendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 63/176 - Tilbygg bolig
Dokument: Søknad om ferdigattest - Gbnr 63/176 - Tilbygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endra praksis for uttale til nyere tids kulturminner og kulturmiljø i byggesaker
Dokument: Nyere tids kulturminner i plan- og byggesaker - Behov for uttalelse fra kulturminnemyndigheten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 68/6 m/fl. - Detaljregulering for Åtangen
Dokument: Varsel om oppstart - Gbnr 68/6 m/fl. - Detaljregulering for Åtangen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 41/52 Eiendomsforhold festetomt
Dokument: Signert skjøte - Gbnr 41/52 Eiendomsforhold festetomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltplan Fjellmannsveien
Dokument: Skiltplan Fjellmannsveien Kragerø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltplan Carl Hansens brygge
Dokument: Skiltplan Carl Hansens brygge i Kragerø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål til kommunale avgifter for hytte
Dokument: Spørsmål til kommunale avgifter for hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 32/409 Nabovarsel til kommunen - Oppsetting av 8 stk flaggstenger for vimpler i småbåthavn
Dokument: Gbnr 32/409 Nabovarsel til kommunen - Oppsetting av 8 stk flaggstenger for vimpler i småbåthavn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elektronisk avlevering til depot - 2009-2011
Dokument: ESA og p360 deponeringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 32/351 Eiendomsforhold
Dokument: Svar - Faktura til beboerne ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] fortsatt bestrider - Gbnr 32/351 Eiendomsforhold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 13/424 Tomannsbolig
Dokument: Vedrørende rammetillatelse Gbnr 13/424 Tomannsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannsyn 2020 § 13 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - gbnr. 32/12
Dokument: Brannteknisk vurdering - Brannsyn 2020 § 13 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - gbnr. 32/12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 7/134 - Trasé for vann og avløp.
Dokument: Ber om kommunens vurdering - Gbnr 7/134 - Trasé for vann og avløp.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hva skal til for at flere unge bosetter seg i Distrikts-Norge i framtida?
Dokument: Ungdommens distriktspanel ber om tilbakemelding - Hva skal til for at flere unge bosetter seg i Distrikts-Norge i framtida?
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 30/31 Arealoverføring til 30/30/670
Dokument: Søknad Gbnr 30/31 Arealoverføring til 30/30/670
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vandelskontroll og politiattester - barnelova § 43a og barnevernloven § 6-10
Dokument: Informasjon fra politiets enhet for vandelskontroll og politiattester - barnelova § 43a og barnevernloven § 6-10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 53/3 Fradeling av tilleggstomt til gbnr 53/44
Dokument: Søknad - Gbnr 53/3 Fradeling av tilleggstomt til gbnr 53/44
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 70/405 - Terrengarbeid - biloppstillingsplass
Dokument: Søknad - Gbnr 70/405 - Terrengarbeid - biloppstillingsplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 12/539, 12/1007 Egenerklæring konsesjon
Dokument: Ubekreftet - Gbnr 12/539, 12/1007 Egenerklæring konsesjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på avslag - innsynsbegjæring 20/07009-2
Dokument: Klage på avslag - innsynsbegjæring 20/07009-2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunal bolig - Avskjermet
Dokument: Søknad om kommunal bolig - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 13/164 - Installasjon av vannmåler
Dokument: Gbnr 13/164 - Installasjon av vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Kragerø kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Kragerø kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 11/193 Tilbygg hytte
Dokument: Foreløpig svar til ferdigattest. Gbnr 11/193 Tilbygg hytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 13/559 og 13/560 - Tomt på Sjådammen
Dokument: Svar - Henvendelse - tomtene Gbnr 13/559 og 13/560
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 20/14 - 20/20 - Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen 19-132487RFA-JSKI Fredheim
Dokument: Oversendelse av matrikkelbrev for gbnr. 20/14 etter føring av Jordskiftesak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 20/14 - 20/20 - Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen 19-132487RFA-JSKI Fredheim
Dokument: Oversendelse av del av matrikkelbrev for gbnr. 20/14 etter føring av Jordskiftesak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 20/14 - 20/20 - Melding om sak for jordskifteretten - registrering i matrikkelen 19-132487RFA-JSKI Fredheim
Dokument: Svar vedrørende - Melding om rettskraftig og tinglyst sak - Gbnr 20/14 - 20/20 - 19-132487RFA-JSKI Fjeldheim
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 26/17 - Erstatnings anneks
Dokument: Ferdigattest. Gbnr 26/17 - Erstatnings anneks
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilfeldig utleie av lokaler 2020
Dokument: Ang. leie av lokaler på læringssenteret - Kragerø Barneteater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 30/433 - Fradeling av parsell til 30/460
Dokument: Svar til Gbnr. 30/433 - Tilbakemelding til kommentar til fradelingssøknad - fradeling av tilleggstomt til gbnr. 30/460 WIERSHOLM-MATTERS.FID816354
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 32/21 Reguleringsendring Victoria Hotel
Dokument: Vedrørende prinsippvurdering - Gbnr 32/21 Reguleringsendring Victoria Hotel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 41/13, Tallakshavnveien 1 - utvidelse terrasse og fasadeendring
Dokument: Godkjenning av avstand - Gbnr. 41/13, Tallakshavnveien 1 - utvidelse terrasse og fasadeendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 7/350 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Dokument: Faktura må være feil - Gbnr 7/350 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 9 /116 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Dokument: Vedrørende faktura Gbnr 9 /116 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 12/173, Furuholmen 36 - riving eksisterende anneks/nytt tilbygg bolig
Dokument: Tilbakemelding på spørsmål fra Fylkesmannen - gbnr. 12/173, Furuholmen 36 - riving eksisterende anneks/nytt tilbygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fotgjengerovergang ved Vadfossveien
Dokument: Ber om kart - Fotgjengerovergang ved Vadfossveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fotgjengerovergang ved Vadfossveien
Dokument: Nytt kart - Fotgjengerovergang ved Vadfossveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fotgjengerovergang ved Vadfossveien
Dokument: Fotgjengerfelt - fylkesvei - ved Vadfossveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 32/143 Dispensasjon fra veiloven til ombygging og påbygging leiligheter - riving og gjenoppføring av boder
Dokument: Svar- Søknad - Gbnr 32/143 Dispensasjon fra veiloven til ombygging og påbygging leiligheter - riving og gjenoppføring av boder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 9/57 og 9/58 Krav om retting
Dokument: Svar til - Tilbakemelding til gbnr. 9/57 og 9/58 - Krav om retting i matrikkelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 26/184 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Dokument: Venter på svar - Angående betaling Gbnr 26/184 Eiendomsskatt klagebehandling 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...