Norske-postlister.no


Viser [100] av [53 422].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr. 68/53 Søknad om tillatelse i ett trinn.
Dokument: Gbnr. 68/53 - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av kommunal eiendom - Intensjonsavtale mellom Drangedal kommune og COOP
Dokument: Påminnelse - Oversendelse av skjøte til grunneier - ber om at det returneres signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: OVF
Sak: Formannskapet 2019 - 2023
Dokument: Møteinnkalling Formannskapet 04.03.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mangfold og inkluderingsutvalget 2019-2023
Dokument: Møteinnkalling Mangfold og inkluderingsutvalget 10.03.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleferieordningen 2020/2021
Dokument: Søknad om plass i skoleferieordningen - våren 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stortings- og Sametingsvalget 2021
Dokument: Bekreftelse på mottatt tilbud
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Sikri
Sak: Lønnsmelding 2021
Dokument: Lønnsmelding Sektor for kunnskap, mangfold og kultur.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Heimehjelp Heimehjelper, Drangedal kommune - st. ref. 4341841471
Dokument: Fast tilsetting Hjemmehjelp - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om endring av vald - Vøllestad/Jysereid
Dokument: Svar på søknad om endring av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]/Jysereid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 61/8 - Søknad om fritidsbolig/utleiehytte - overstiger gitt dispensasjon
Dokument: Bekrefte mottak og behov for tilleggsinformasjon - Gbnr. 61/8 - Søknad om fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - klage - 2021
Dokument: Eiendomsskatt - spørsmål om korrigering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsregnskap 2020 Drangedal kommune
Dokument: 21/00839-2 - Advokatbrev årsregnskapet for 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsregnskap 2020 Drangedal kommune
Dokument: 21/00839-3 - Advokatbrev 2020 Drangedal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utplassering av elev fra Skogmo videregående ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Drangedal 10-årige skole
Dokument: Bekreftelse om elevutplassering - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utplassering av elev fra Kragerø videregående skole - Heimesjukepleien - 2021
Dokument: Bekreftelse om elevutplassering - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - skole - hjemsamarbeid - Avskjermet
Dokument: Samtykke - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - skole - hjemsamarbeid - Avskjermet
Dokument: Samtykke - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grenlandsrådet 2019 -2023
Dokument: Møteinnkalling Grenlandsrådet 05.03.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Arbeidsavtale - Mukda Kammungkun
Dokument: Arbeidsavtale - Tilkallingsvikar som renholder ved Renholdsavdelingen - 31.05.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forvaltningskontroller i 2020 for kommunene i Vestfold og Telemark
Dokument: Forvaltningskontroll i 2020 Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Oppdatert saksbehandlingsrutine Drangedal og Kragerø. Deres ref. 2020/4113
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Arbeidsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arbeidsavtale - Tilkallingsvikar som renholder ved Renholdsavdelingen - 31.05.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stortings- og Sametingsvalget 2021
Dokument: Tilbud vedr. tjenester og utstyr til maskinell opptelling av stemmesedler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Sikri
Sak: Aktivitetstilskudd 1. tildeling 2021
Dokument: Søknad om aktivitetstilskudd - Solvang Ungdomshus og Grendelag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykepleier/vernepleier FH-boliger, Drangedal kommune - st. ref. 4341856087
Dokument: Avslag - stilling besatt - Sykepleier/vernepleier FH-boliger, Drangedal kommune - st. ref. 4341856087 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikarer Sektor for helse og velferd, Drangedal kommune - st. ref. 4350196118
Dokument: Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4350196118) - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikarer Sektor for helse og velferd, Drangedal kommune - st. ref. 4350196118
Dokument: Svar på søknad - Ferievikarer Sektor for helse og velferd, Drangedal kommune - st. ref. 4350196118 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikarer Sektor for helse og velferd, Drangedal kommune - st. ref. 4350196118
Dokument: Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4350196118) - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikarer Sektor for helse og velferd, Drangedal kommune - st. ref. 4350196118
Dokument: Svar på søknad - Ferievikarer Sektor for helse og velferd, Drangedal kommune - st. ref. 4350196118 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikarer Sektor for helse og velferd, Drangedal kommune - st. ref. 4350196118
Dokument: Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4350196118) - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikarer Sektor for helse og velferd, Drangedal kommune - st. ref. 4350196118
Dokument: Svar på søknad - Ferievikarer Sektor for helse og velferd, Drangedal kommune - st. ref. 4350196118 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikarer Sektor for helse og velferd, Drangedal kommune - st. ref. 4350196118
Dokument: Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4350196118) - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikarer Sektor for helse og velferd, Drangedal kommune - st. ref. 4350196118
Dokument: Svar på søknad - Ferievikarer Sektor for helse og velferd, Drangedal kommune - st. ref. 4350196118 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikarer Sektor for helse og velferd, Drangedal kommune - st. ref. 4350196118
Dokument: Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4350196118) - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikarer Sektor for helse og velferd, Drangedal kommune - st. ref. 4350196118
Dokument: Svar på søknad - Ferievikarer Sektor for helse og velferd, Drangedal kommune - st. ref. 4350196118 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - klage - 2021
Dokument: Gbnr. 12/10 - Klage på eiendomsskatt på fritidseiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse angående mobbesak ved skolene i Drangedal.
Dokument: Leserbrev angående ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] mobbesaken i Drangedal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hovedplan VA Gautefallheia - 1001401
Dokument: Utslippstillatelse for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] / Aksept fra Gautefall Panorama AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hovedplan VA Gautefallheia - 1001401
Dokument: Utslippstillatelse for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] / Aksept fra Gautefall Panorama AS - Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ungdomsrådet 2019 - 2021
Dokument: Møteinnkalling Ungdomsrådet 08.03.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stortings- og Sametingsvalget 2021
Dokument: Stortingsvalget 2021: Endret bestillingsfrist for materiell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Info om nytt Corona-virus (Covid-19)
Dokument: Oversatte pressekonferanser og pressemeldinger - korona
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elev - Permisjon - Avskjermet
Dokument: Svar vedrørende søknad om permisjon - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 44/467 - Klage på brudd av reguleringsplan - Lia Hyttegrend/Gautefall
Dokument: Innvilges ikke - Ønske om utsatt frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 44/467 - Klage på brudd av reguleringsplan - Lia Hyttegrend/Gautefall
Dokument: Gbnr. 44/467 - Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt - Lia Hyttegrend/Gautefall
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Samlede journalposter (Ref=9kkwwk, SakId=371289) - korrespondanse om behandlingstid.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Aktivitetstilskudd 1. tildeling 2021
Dokument: Søknad om aktivitetstilskudd - Barnekoret KoS Drangedal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogfond 2021 - Drangedal
Dokument: Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur - gbnr. 47/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring i presentasjon fra Webinar arrangert av Kogstad & Lunde 9-10 februar 2021
Dokument: Svar på henvendelse av 26.2.2021 - sak om innsyn i presentasjon - Drangedal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 44/266 - Søknad om arealoverføring til gbnr.44/151, samt rekvisisjon av oppmålingsforretning
Dokument: Tillatelse - Gbnr. 44/266 - Søknad om arealoverføring til gbnr.44/151, samt rekvisisjon av oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 44/267 - Søknad om arealoverføring til gbnr.44/266, samt rekvisisjon av oppmålingsforretning
Dokument: Tillatelse - Gbnr. 44/267 - Søknad om arealoverføring til gbnr.44/266, samt rekvisisjon av oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - klage - 2021
Dokument: 21/00802-3 - Drangedal kommune - Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gnr/bnr 24/42
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - klage - 2021
Dokument: 21/00802-2 - Drangedal kommune - Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gnr/bnr 32/45
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - klage - 2021
Dokument: 21/00802-1 - Drangedal kommune - Eiendomsskatt 2021 - Skatteseddel for eiendom gnr/bnr 24/63
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - klage - 2021
Dokument: Gbnr. 32/211 - Klage på eiendomsskatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - klage - 2021
Dokument: 21/00802-7 - Gbnr. 32/211 - Klage på eiendomsskatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Administrativt vedtak om ansettelse
Dokument: Administrativt vedtak om ansettelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Administrativt vedtak om ansettelse
Dokument: Administrativt vedtak om midlertidig ansettelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 32/211 - Søknad om fritak fra abonnement for vann og avløp
Dokument: Gbnr. 32/211 - Søknad om fritak fra abonnement for vann og avløp på to enheter ut 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Undersøkelse om ledige stillinger - sektor for Bygg, eiendom og kommunalteknikk - 2021
Dokument: Vedtak om opplysningsplikt for undersøkelsen Ledige stillinger (RA-0678), kvartalsvis rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal spørreundersøkelse om ungdomsklubber og møteplasser til barne-og ungdomsrådene fra ungdom og fritid og Redd Barna
Dokument: Nasjonal spørreundersøkelse om ungdomsklubber og møteplasser til barne- og ungdomsrådene fra Ungdom og Fritid og Redd Barna
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal spørreundersøkelse om ungdomsklubber og møteplasser til barne-og ungdomsrådene fra ungdom og fritid og Redd Barna
Dokument: Nasjonal spørreundersøkelse til barne- og ungdomsråd: Et bra sted å være - slik barn og unge ser det
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til infrastruktur, kompetanse og utstyr ved undervisning hjemme 2021
Dokument: Tilskot til digitale læremiddel, infrastruktur, utstyr og kompetanse knytt til heimeundervisning - søknadsfrist mandag 22. mars 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til planprogram for saken Kommuneplanens arealdel 2020-2030 - Skien kommune
Dokument: Dokument 21/01614-2 Kommuneplanens arealdel. Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram sendt fra Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskuddsmidler til foreldrestøttende tiltak i kommunene for 2021
Dokument: Bufdir utlyser tilskuddsordningen til foreldrestøttende tiltak i kommunene for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Aktivitetstilskudd 1. tildeling 2021
Dokument: Søknad om aktivitetstilskudd - fisketurer og ungdomsleir - Kroken Jeger- og Fiskerforening
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Aktivitetstilskudd 1. tildeling 2021
Dokument: Søknad om aktivitetstilskudd - fisketurer og familiedag - Kroken Jeger- og Fiskerforening
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til løypekjøring - 2021
Dokument: Søknad om tilskudd til løypekjøring - Straume idrettslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan for Varpet
Dokument: Innspill til planarbeid - Varpet PLANID: 2020 0001
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lønnsmelding 2021
Dokument: Lønnsmelding - kulturskolen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Aktivitetstilskudd 1. tildeling 2021
Dokument: Søknad om aktivitetstilskudd - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Norway
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til løypekjøring 2021
Dokument: Søknad om tilskudd til løypekjøring - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 25/8 - Søknad om 2 stk.fritidsboliger/hus og garasje - Dispensasjon fra kommunedelplanen for Toke
Dokument: Innsendelse av mangler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikarer Sektor for helse og velferd, Drangedal kommune - st. ref. 4350196118
Dokument: Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4350196118) - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikarer Sektor for helse og velferd, Drangedal kommune - st. ref. 4350196118
Dokument: Svar på søknad - Ferievikarer Sektor for helse og velferd, Drangedal kommune - st. ref. 4350196118 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikarer Sektor for helse og velferd, Drangedal kommune - st. ref. 4350196118
Dokument: Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4350196118) - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikarer Sektor for helse og velferd, Drangedal kommune - st. ref. 4350196118
Dokument: Svar på søknad - Ferievikarer Sektor for helse og velferd, Drangedal kommune - st. ref. 4350196118 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikarer Sektor for helse og velferd, Drangedal kommune - st. ref. 4350196118
Dokument: Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4350196118) - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikarer Sektor for helse og velferd, Drangedal kommune - st. ref. 4350196118
Dokument: Svar på søknad - Ferievikarer Sektor for helse og velferd, Drangedal kommune - st. ref. 4350196118 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikarer Sektor for helse og velferd, Drangedal kommune - st. ref. 4350196118
Dokument: Søknad og CV - Ferievikarer - st. ref. (4350196118) - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikarer Sektor for helse og velferd, Drangedal kommune - st. ref. 4350196118
Dokument: Svar på søknad - Ferievikarer Sektor for helse og velferd, Drangedal kommune - st. ref. 4350196118 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr.44/243 - Søknad om leilighetsbygg (svar på nabovarsel, søknad kommer)
Dokument: Nabovarsel vedr leilighetsbygg på Rytterbrinken 7 44/243
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Til registrering 2021
Dokument: Gbnr. 25/258 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet - til registrering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prøvingsrapport - Vannverkene i Drangedal kommune - 2021
Dokument: Analyserapport Drangedal kommune - EUNOKR-00044939 Drikkevann Drangedal, uke 8 - 5 av 5 - AR-21-MG-002265-01 m.fl. - Stranda VBA utløp, Heirekshaug BH, Mjellkåsen HB, Neslandsvatn VV innløp, utløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om bygging av landbruksvei klasse 3, gbnr 42/7 - Surtmyrveien
Dokument: Surtmyrveien - tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt - klage - 2021
Dokument: Gbnr. 45/74 - Klage på skattetakst på fritidseiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 44/220 - Søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn - Fritidsbolig
Dokument: Gbnr. 44/220 - Søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn - Fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 32/179 - Montering av ildsted
Dokument: Meldeskjema og sjekkliste for montering av ildsted
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 7/64 Kåsmyra Friluftsområde
Dokument: V/A Kåsmyra - Pristilbud
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavaksinasjonsprogrammet (Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK)
Dokument: Informasjonsbrev nr. 14 i koronavaksinasjonsprogrammet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan for Varpet
Dokument: Uttalelse - Reguleringsvarsel - Drangedal - Tørdal 48/1 - detaljregulering Varpet industriområde - reguleringsplan - planid 2020 0001
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 29/21,31 - Søknad om midlertidig dispensasjon - Bobilparkering - Hulfjell Gård AS
Dokument: Uttalelse - Søknad om midlertidig dispensasjon - gbnr 29/21,31 - Bobilparkering - Hulfjell Gård AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 29/21,31 - Søknad om midlertidig dispensasjon - Bobilparkering - Hulfjell Gård AS
Dokument: Uttalelse - Søknad om midlertidig dispensasjon - gbnr 29/21,31 - Bobilparkering - Hulfjell Gård AS - Drangedal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Heimehjelp Heimehjelper, Drangedal kommune - st. ref. 4341841471
Dokument: Ansettelse heimehjelp 35 % fast
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 44/266 - Søknad om arealoverføring til gbnr.44/151, samt rekvisisjon av oppmålingsforretning
Dokument: Etterspurt dokumentasjon - gbnr. 44/266 og 151
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 44/267 - Søknad om arealoverføring til gbnr.44/266, samt rekvisisjon av oppmålingsforretning
Dokument: Etterspurt dokumentasjon - gbnr. 44/267 og 266
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd fra skogfondets rentemidler - Drangedal 2021
Dokument: Søknad om rentemidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trafikksikkerhetsprisen for 2021
Dokument: Kandidat til trafikksikkerhetsprisen 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnskoleskyss med lokalbuss til friskole/privatskole i annen kommune (kommunekryssende)
Dokument: Grunnskoleskyss med LOKALBUSS til friskole/privatskole i annen kommune (kommunekryssende)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om støtte til prøveprosjekt - Redd-dyra Telemark
Dokument: Søknad om støtte til prøveprosjekt - Redd-dyra Telemark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Personal - Elektronisk kommunikasjon/fjernarbeid - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Bekreftelse på utfylt skjema: Bestilling - Hjemmekontor
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...