Norske-postlister.no


Viser [100] av [26 620].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Helsefagarbeidar Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4449479771
Dokument: Svar på søknad - Helsefagarbeidar Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4449479771 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: 24/6 Søknad om løyve til tiltak, riving og oppattføring av hytte på Edan
Dokument: Søknad om løyve til tiltak, riving og oppattføring av hytte på Edan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/2 Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, riving av del, rehabilitering av del og oppføring av påbygg til einebustad
Dokument: Ferdigattest for rehabilitering og påbygg til bustad på gnr. 64, bnr. 2, Nomeland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Løyve til snøskuter - løype nr. 4 2020-2024
Dokument: Snøskuterløyve - 42/8 bruksrett Optestøyl
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med barnehagane
Dokument: Opning av dokumenttilsyn etter barnehagelova / Varsel om tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale avgifter på Rysstadmo, gnr. 68, bnr. 142
Dokument: Søknad om differensiering om renovasjonsavgift 68/142 og 68/144
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 3 under gnr. 68, bnr. 390 i Kvisletoppen
Dokument: Utsending av matrikkelbrev, gnr. 68, bnr. 521
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: *****
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: 63/205 Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad
Dokument: Søknad om ferdigattest gnr. 63, bnr. 205, Sitåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt C4 under gnr. 62, bnr. 330 Brokke hyttepark
Dokument: Utsending av matrikkelbrev etter fullført oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lauvåsen Store Bjørnevatn
Dokument: Valle - Lauvåsen - Store Bjørnevatn - løyve til disponering av forurensa sedimenter på land
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 2 under gnr. 68, bnr. 390 i Kvisletoppen
Dokument: Utsending av matrikkelbrev, gnr. 68, bnr. 520
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 68/490 Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad på Kvisletoppen Aust
Dokument: Søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbustad og bod på gnr. 68, bnr. 490, Kvisletoppen Aust
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn Setesdal barnevern - barneverntenesta sitt arbeid med undersøkingar
Dokument: Oversending av dokument i høve statsforvaltaren sitt tilsyn med Setesdal barnevern
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ymse søknader om støtte 2020
Dokument: Søknad om støtte til turguiden "Til topps på Agder"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett for bruk av rentemidlar av skogfond 2022
Dokument: Utarbeiding av budsjett for bruk av rentemidlar av skogfond for 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pandemiplanar
Dokument: Tilbakemelding frå kommunane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lønsforhandlingar 2021
Dokument: Orientering om protokoll frå lokale lønsforhandlingar 2021 med Fagforbundet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: Lønsforhandlingar 2021
Dokument: Orientering om protokoll frå lokale lønsforhandlingar 2021 med Fagforbundet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: Lønsforhandlingar 2021
Dokument: Orientering om protokoll frå lokale lønsforhandlingar 2021 med Fagforbundet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: Referatsaker til utval
Dokument: Protokoll frå styremøte til Aust-Agder museum og arkiv IKS - 11.11.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Referatsaker til utval
Dokument: Møteprotokoll Verneområdestyret for SVR 08.11.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppseiing av stilling  - Pleie og omsorg
Dokument: Svar på oppseiing av stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppseiing av stilling  - Pleie og omsorg
Dokument: Svar på oppseiing av stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppseiing av stilling  - Pleie og omsorg
Dokument: Svar på oppseiing av stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midlertidige tilsettingar pleie- og omsorg
Dokument: Midlertidig stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Adressetildeling - Furåsen
Dokument: Vedtak - Adressetildeling i Furåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Løyve til snøskuter løype 2  2020-2024
Dokument: Snøskuterløyve - 28/6 bruksrett Laugardalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Løyve til snøskuter løype 2  2020-2024
Dokument: Snøskuterløyve - 28/6 bruksrett Stavvatn - forlenging av løyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Styringsrapportar frå Skatteetaten
Dokument: Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2021, sendt 18.11.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn / bestilling av dokument frå postlista 2021
Dokument: Svar på innsyn - Byggjeløyve for oppføring av hytte på gnr. 21, bnr. 140 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bjørnevatn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn / bestilling av dokument frå postlista 2021
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2018/966 Løpenr: 9574/2021 Dokument tittel: Turløyper på grunn som tilhøyrer gnr. 68 Rysstad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn / bestilling av dokument frå postlista 2021
Dokument: Svar på innsyn i sak 18/966-8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn / bestilling av dokument frå postlista 2021
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2021/520 Løpenr: 9208/2021 Dokument tittel: Oversending av klagesak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn / bestilling av dokument frå postlista 2021
Dokument: Svar på innsyn i sak 2021/520-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning over bustadtomt under gnr. 66, bnr. 2 på Hovet
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vertskommunesamarbeid om ergoterapeut
Dokument: Referat evaluering ergoterapeutsamarbeid, 18.11.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arealplanleggar Teknisk, Valle kommune - st. ref. 4451631432
Dokument: Svar på søknad - Arealplanleggar Teknisk, Valle kommune - st. ref. 4451631432 ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: Ledige stillingar ved Pleie og omsorg Valle kommune - st. ref. 4347882478
Dokument: Fast helgestilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 35, under gnr. 68, bnr. 365 i Kvisletoppen sør
Dokument: Utsending av nytt matrikkelbrev etter korrigering av grense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 36, under gnr. 68, bnr. 365 i Kvisletoppen sør
Dokument: Utsending av nytt matrikkelbrev etter korrigering av grense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valle internat
Dokument: Årskontroll rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 62/368 - Løefjødd vest: Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad og garasje på tomt 8 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ferdigattest for garasje å gnr. 62, bnr. 368, tomt 8, Løefjødd vest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvikling Valle sentrum
Dokument: Referat møte med valle sentrumsforeninga og kommunen - 26.08.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn / bestilling av dokument frå postlista 2021
Dokument: Byggjeløyve for oppføring av hytte på gnr. 21, bnr. 140 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Bjørnevatn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/238 - Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad på tomt nr. 38, Kvisletoppen Hyttelandsby - Tiltakshavar Kvisletoppen hyttelandsby
Dokument: Ferdigattest for fritidsbustad på gnr. 64, bnr. 238, tomt nr. 38, Kvisletoppen hyttelandsby
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om parkeringsløyve for forflyttingshemma
Dokument: Melding om vedtak: Parkeringsløyve for forflyttingshemma
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: Søknad om regionalt miljøtilskot 2021 Vest-Oveinang sankelag
Dokument: Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 911868830
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om regionalt miljøtilskot 2021 Austhei Gjetelag BA
Dokument: Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 975637794
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om regionalt miljøtilskot 2021 Vesthei sauebeitelag
Dokument: Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 984436718
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om regionalt miljøtilskot 2021 Hovet Bjørgum sankelag
Dokument: Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 983037305
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om regionalt miljøtilskot 2021 Uppstad, Garane og Nomeland sankelag
Dokument: Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 979271603
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om regionalt miljøtilskot 2021 - Homme og Tveitebø Sankelag
Dokument: Søknad for RMP og OBB for 2021 fra 975637719
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Landbruksrådgjevar Valle kommune - st. ref. 4451630582
Dokument: Svar på søknad - Landbruksrådgjevar Valle kommune - st. ref. 4451630582 ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: 63/171 - Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad, Evardalen
Dokument: 21/21690-1 Uttale til tiltak nær kulturminne, hyttetomt gnr. 63, bnr. 171 i Evardalen, Valle kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ymse - stadfestingar velkomst
Dokument: Stadfesting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 36, under gnr. 68, bnr. 365 i Kvisletoppen sør
Dokument: Tilbakemelding på utsendt matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Kvisle
Sak: 64/237 - Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad på tomt nr. 37, Kvisletoppen Hyttelandsby
Dokument: Søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbustad på tomt nr. 37, på gnr. 64, bnr. 237, Kvisletoppen Hyttelandsby
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/238 - Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad på tomt nr. 38, Kvisletoppen Hyttelandsby - Tiltakshavar Kvisletoppen hyttelandsby
Dokument: Søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbustad på tomt nr. 38, gnr. 64, bnr. 238, Kvisletoppen Hyttelandsby
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 62/368 - Løefjødd vest: Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad og garasje på tomt 8 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Endringsmelding og ny erklæring om ansvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ymse søknader om støtte 2020
Dokument: Søknad om driftsstøtte 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån 2021 -
Dokument: Søknad om startlån og tilskot til etablering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sommarvikarar 2021 - Valle Bygdeheim, open omsorg og habilitering Pleie og omsorg, Valle kommune - st. ref. 4340531966
Dokument: Underteikna sommarvikar - Valle kommune, pleie- og omsorg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Landbruksrådgjevar Valle kommune - st. ref. 4431300594
Dokument: Avslagsbrev 4 - stilling trekt tilbake - Landbruksrådgjevar Valle kommune - st. ref. 4431300594 ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: Prosjekt turløyper
Dokument: Turløyper på grunn som tilhøyrer gnr. 68 Rysstad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 63/278 Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad på tomt nr. 78, Sitåsen hyttegrend - Sopary og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Byggjeløyve for oppføring av fritidsbustad på gnr. 63, bnr. 278, tomt 78 i Sitåsen hyttegrend
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 42, bnr. 1
Dokument: Valle pg - Regulering av festeavgift 2022 - avgnr 0210 - 0005
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/2 Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, riving av del, rehabilitering av del og oppføring av påbygg til einebustad
Dokument: Søknad om ferdigattest for riving av del, rehabilitering av del og oppføring av påbygg til einebustad på gnr. 64, bnr. 2 på Nomeland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogfond 2021
Dokument: Vedtak skogfond og tilskudd (godkjent), GNR 22/3 i Valle (4221)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Motorferdsel - utmark etter § 6 2021
Dokument: Søknad om helikopter løyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 62/262 Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad, Løefjødd Hyttegrend
Dokument: Byggjeløyve for oppføring av fritidsbustad på gnr. 62, bnr. 262, Løefjødd Hyttegrend
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppseiing av stilling  - Pleie og omsorg
Dokument: Oppseiing av stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn Setesdal barnevern - barneverntenesta sitt arbeid med undersøkingar
Dokument: Orientering i kontrollutvalet om statsforvaltaren sitt tilsyn med Setesdal barnevern
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av eining økonomi
Dokument: Skriftleg tilbakemelding på status i arbeidet med økonomirapport frå BDO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etterlevingskontroll Valle kommune
Dokument: Etterlevingskontroll økonomiforvaltninga
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stilling som kommunedirektør
Dokument: SV: Oppdragsdokumentasjon til godkjenning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning over tilleggsareal til hyttetomt frå gnr. 62, bnr. 276 til gnr. 62, bnr. 277 i Løefjødd
Dokument: Landmålingsdokumentasjon/oppmålingsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogfond 2021
Dokument: Løyvingsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning over klarlegging av eksisterande grenser, gnr. 25, bnr. 73, Rotemo
Dokument: Melding om innmåte grenser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vikariat - leiar i Setesdal Barnevern Valle kommune - st. ref. 4448051152
Dokument: Svar på søknad - Vikariat - leiar i Setesdal Barnevern Valle kommune - st. ref. 4448051152 ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: *****
Sak: 36/12 Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, riving av eksisterande hytte og oppattføring av hytte og uthus, Valestrond ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Avklaring omkring kulturminne
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 57/1 Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av to hytter, Brattestøyl
Dokument: Revidert søknadsskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett for bruk av rentemidlar av skogfond 2022
Dokument: Kopi av brev vedr budsjettering av rentemidler for 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om parkeringsløyve for forflyttingshemma
Dokument: Søknad om parkeringsløyve for forflyttingshemma
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: *****
Sak: Utvalde kulturlandskap Rygnestad og Flateland
Dokument: Utbetalingsoppmoding - utvalde kulturlandskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 62/368 - Løefjødd vest: Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad og garasje på tomt 8 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Gjeld søknad om ferdigattest for garasje 62/368, tomt 8 Løefjødd vest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 63/205 Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av fritidsbustad
Dokument: Søknad om ferdigattest for oppføring av fritidsbustad på gnr. 63, bnr. 205 i Sitåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 62/461 Søknad om løyve til tiltak, endra eller utvida avkøyrsel FV 450
Dokument: Ber om førehandsuttale ved søknad om endra eller utvuda avkøyrsel på gnr. 62,bnr. 461 ved FV 450
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 62/461 Søknad om løyve til tiltak, endra eller utvida avkøyrsel FV 450
Dokument: Tilleggsopplysninger til søknad om utvida avkjørsel ved FV 450 - deres ref: 2021/1095
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 62/461 Søknad om løyve til tiltak, endra eller utvida avkøyrsel FV 450
Dokument: Tilleggsopplysningar til søknad om endra eller utvida avkøyrsel på gnr. 62, bnr. 461 ved FV 450
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 61/15 Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av hytte, Myklevatn
Dokument: Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av hytte på gnr. 61, bnr. 15 på Myklevatn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning over hyttetomt nr. 35, under gnr. 68, bnr. 365 i Kvisletoppen sør
Dokument: Matrikkelbrev tomt 35 gnr 68 bnr 516 Kvisletoppen sør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning over klarlegging av eksisterande grenser, gnr. 25, bnr. 73, Rotemo
Dokument: Faktura
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 48/13 Søknad om løyve til tiltak, oppføring av veranda på hytte ved Gjuvasslegå
Dokument: Kopi: Melding om vedtak. Delvis godkjenning av byggetiltak samt pålegg om retting. Gjuvasslega 48/13 Olav Jan Nomeland. Valle kommune.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om seksjonering av gnr. 62, bnr. 392, Løefjødd vest
Dokument: Utsending av matrikkelbrev etter seksjonering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Adressetildeling - Furestøylvegen
Dokument: Vedtak - Adresse i Furestøylvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Motorferdsel i utmark 2020-2024
Dokument: Søknad om dispensasjon til motorferdsel i utmark i høve villreinprosjektet i Brattefjell-Vindeggen 2022-2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn / bestilling av dokument frå postlista 2021
Dokument: Bestilling av innsyn - Sak: 2021/559 Løpenr: 8444/2021 Dokument tittel: Purring på svar vedr. søknad om kjøp av tomta i Tosong
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn / bestilling av dokument frå postlista 2021
Dokument: Svar på innsyn i sak 21/559-18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 68/376 Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av rubbhall - lager og verkstad, Rysstad industriveg
Dokument: Supplerande info til søknad om dispensasjon - Rubbhall 68/376 Rysstad industriområde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...