Norske-postlister.no


Viser [100] av [1 288 110].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1500 Detaljregulering, Del av Teglverksveien og Teglstien
Dokument: Oversendelse av by og stedsutvilkingsutvalgets vedtak i sak vedrørende regulering av Del av Teglsverksveien og Teglstien.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnesåsen 73- 96/1074 - leilighetsbygg med 25 leiligheter
Dokument: Dvergsnesåsen 73 96/1074/0/0, leilighetsbygg- Ferdigattest-
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Registreringsnummer på båt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vatnelitoppen 11 515/46/0/0, riving av garasje og oppføring av ny
Dokument: Vatnelitoppen 11, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Louises vei 10 - 36/234/0/0, reseksjonering
Dokument: Louises vei 10 tegninger.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Louises vei 10 - 36/234/0/0, reseksjonering
Dokument: Louises vei 10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Louises vei 10 - 36/234/0/0, reseksjonering
Dokument: SV: Louises vei 10 tegninger.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Louises vei 10 - 36/234/0/0, reseksjonering
Dokument: VS: Louises vei 10 tegninger.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vinterfortøyning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trosseveien 31 - 96/472 - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Dokument: Trosseveien 31 - 96/472 - feilregistrering av egenerklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale veier - skilting 2020
Dokument: Andreas Kjærs vei - ber om flytting av skilt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Aktivitetsfremmende tiltakspakke i Kristiansand kommune.
Dokument: Søknad aktivitetsfremmende tiltak - Sindland og Jacobsen AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Aktivitetsfremmende tiltakspakke i Kristiansand kommune.
Dokument: Svar på søknad aktivitets fremmede tiltak - Thon kjøpesenter Sør AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltplaner 2020
Dokument: Skiltplan for Holbergsgate mellom Østre Strandgate og Strandpromenaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale veier - veidekke 2020
Dokument: Rugdeveien - synkehull i asfalt - skade på bil - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale veier - fartsdempende tiltak 2020
Dokument: Ny fartsdump på Andøyveien - for høye - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 434/48/0/0, Liane 2 - 434/48 - Garasje
Dokument: Liane 2 - GB 434/48 - tillatelse til oppføring av garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjeggåsen 19 - 420/660 - bolig
Dokument: Skjeggåsen 19 , godkjent endring av tillatelse - bolig - 420/660
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale - Kurs og konferanse innenfor Kristiansands kommunegrense
Dokument: Endringsbilag på avtale - Avtale - Kurs og konferanse innenfor Kristiansands kommunegrense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale - Kurs og konferanse innenfor Kristiansands kommunegrense
Dokument: Endringsbilag på avtale - Avtale - Kurs og konferanse innenfor Kristiansands kommunegrense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale - Kurs og konferanse innenfor Kristiansands kommunegrense
Dokument: Endringsbilag på avtale - Avtale - Kurs og konferanse innenfor Kristiansands kommunegrense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale - Kurs og konferanse innenfor Kristiansands kommunegrense
Dokument: Endringsbilag på avtale - Avtale - Kurs og konferanse innenfor Kristiansands kommunegrense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Blåmeisveien 11 14/782/0/0, ulovlige tiltak - Bruksendring, ombygging, utleie mv.
Dokument: Blåmeisveien 11 14/782/0/0, ulovlige tiltak - Bruksendring, ombygging, utleie - Bekymringsmelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eid 141 442/29//, fritidsbolig
Dokument: Eid 141 - GB 442/29 - ferdigattest fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 4/1 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: INGEN ADRESSE - 4/1 - mottatt revidert ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 4/1 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: INGEN ADRESSE - 4/1 - mottatt revidert ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 4/1 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: INGEN ADRESSE - 4/1 - mottatt revidert ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 4/1 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: INGEN ADRESSE - 4/1 - mottatt revidert ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fiskeforvaltning 2020
Dokument: Tillatelse til jakt på havert og grønlandssel 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatt - Avskjermet
Dokument: Underretning om gjennomført utleggsforretning - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse av hurtigladere
Dokument: Melding til leverandør - Anskaffelse av hurtigladere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse av hurtigladere
Dokument: Melding til leverandør - Anskaffelse av hurtigladere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse av hurtigladere
Dokument: Melding fra leverandør - Anskaffelse av hurtigladere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Flytting av Mjåvannsknuten bru - E39
Dokument: E39 Kristiansand vest - Søgne øst, Mjåvannsknuten bru - mindre endring av reguleringsplan - vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hammerveien 7 11/468/0/0, vesentlig terrenginngrep
Dokument: Hammerveien 7 - 11/468 - ber om uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tobienborgveien 3 152/1462/0/0, ulovlig bruksendring
Dokument: Tobienborgveien 3 152/1462/0/0, ett-trinns søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lillemyrveien 6 - 152/829 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Lillemyrveien 6 - 152/829 - mottatt revidert søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bjørnebakken 1 - 38/28 - Varsel om pålegg
Dokument: BJØRNEBAKKEN 1 - 38/28 - godkjent søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hammerveien 2b - 11/907 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Hammerveien 2b - 11/907 - mangelskriv søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering, Øygardsheia syd
Dokument: Øygardsheia syd - detaljregulering - melding om befaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålefjærveien 30 - 37/98 og 32 - 37/88 - avkjørsel
Dokument: Ålefjærveien 30 - 37/98 og 32 - 37/88 - avkjørsel - merknader/tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tjuvholmen 2/636/0/0, mulig ulovlig fritidseiendom
Dokument: Tjuvholmen 2/636/0/0, Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tjuvholmen 2/635/0/0, mulig ulovlig fritidseiendom
Dokument: Tjuvholmen 2/635/0/0, Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tjuvholmen 2/586/0/0, mulig ulovlig fritidseiendom
Dokument: Tjuvholmen 2/586/0/0, Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kirkegata 32 150/652/0/0, tilbygg, bruksendring fra næringsdel til boligdel
Dokument: Kirkegata 32 - 150/652 - Fasadeendring mot gate og bakgård og bruksendring - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Slettheia 2 - Svalekollen 8 - 14/371 - mindre endring av reguleringsplan
Dokument: Slettheia 2 - Svalekollen 8 - 14/371 - Mindre reguleringsendring - Klage på By- og stedsutviklingsutvalgets vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Slettheia 2 - Svalekollen 8 - 14/371 - mindre endring av reguleringsplan
Dokument: Mindre reguleringsendring, Slettheia 2 - Svalekollen 8 - 14/371 - Klage på By- og stedsutviklingsutvalgets vedtak (kopi av brev uten vedlegg)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Slettheia 2 - Svalekollen 8 - 14/371 - mindre endring av reguleringsplan
Dokument: Mindre reguleringsendring, Slettheia 2 - Svalekollen 8 - 14/371 - (kopi av brev uten vedlegg)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - ny avfallsplan
Dokument: Høring av ny avfallsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering, Marviksveien 43 - detaljregulering
Dokument: Marviksveien 43 - detaljregulering. Melding til regulant om befaring.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknader om endret åpningstid - kommunale barnehager
Dokument: Tunballen barnehage - søknad om endring av barnehagens åpningstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rema 1000 Tordenskjold - salgsbevilling for alkohol
Dokument: Rema 1000 Tordenskjoldgate - innhente opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rema 1000 Voiebyen - salgsbevilling for alkohol
Dokument: Rema 1000 Voiebyen - innhente opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Konkurranse - Ventilasjon - Ventilasjonstekniske arbeider ifm. radonbrønner som skal monteres i 2020
Dokument: Melding fra leverandør - Konkurranse - Konkurranse - Ventilasjon - Ventilasjonstekniske arbeider ifm. radonbrønner som skal monteres i 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Konkurranse - Ventilasjon - Ventilasjonstekniske arbeider ifm. radonbrønner som skal monteres i 2020
Dokument: Melding fra leverandør - Konkurranse - Konkurranse - Ventilasjon - Ventilasjonstekniske arbeider ifm. radonbrønner som skal monteres i 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunnskapsbevis kontrollører 2020
Dokument: Kontrollør - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunal kontantstøtte for 2-åringer 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Avslag på søknad om kommunal kontantstøtte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 6/27/0/0, riving av brygge og oppføring av ny
Dokument: 6/27/0/0 - uttalelse fra byantikvaren
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til kunst og kulturformål 2. halvår 2020 - fra 01.07.2020 - 31.12.2020
Dokument: Tilskudd til kunst- og kulturformål - scenekunst - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til kunst og kulturformål 2. halvår 2020 - fra 01.07.2020 - 31.12.2020
Dokument: Tilskudd til kunst- og kulturformål - Kanon Produksjon SA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunnskapsbevis salg 2020
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Salgsbevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablererbevis 2020
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Etablererprøven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablererbevis 2020
Dokument: Bork Nyman Eftestøl - Etablererprøven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunal kontantstøtte for 2-åringer 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innvilget søknad om kommunal kontantstøtte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hånestangen 77 - 63/895/0/0, forstøtningsmur
Dokument: Hånestangen 77 - 63/895 -Vedtak om oppføring av forstøtningsmur.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Flekkerøy gravplass - utvidelse
Dokument: Melding fra leverandør - Konkurranse - Flekkerøy gravplass - utvidelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Flekkerøy gravplass - utvidelse
Dokument: Melding fra leverandør - Konkurranse - Flekkerøy gravplass - utvidelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Flekkerøy gravplass - utvidelse
Dokument: Melding fra leverandør - Konkurranse - Flekkerøy gravplass - utvidelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Flekkerøy gravplass - utvidelse
Dokument: Melding fra leverandør - Konkurranse - Flekkerøy gravplass - utvidelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Langenesveien 650 409/1/0/0, riving og oppføring av ny sjøbod
Dokument: Langenesveien 650 - ny tilbakemelding vedrørende dispensasjonssøknad - 409/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergtoras vei 71 - 36/3 - tilbygg og bruksendring av underetasje
Dokument: Bergtoras vei 71 - tilbygg - tilleggsinformasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergtoras vei 71 - 36/3 - tilbygg og bruksendring av underetasje
Dokument: Bergtoras vei 71 - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borøya 33B 425/159/0/0, brygge
Dokument: Påminnelse om naturmangfoldloven - Brygge Borøya 33B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brøvigkollen 20 8/259/0/0, hagestue
Dokument: Brøvigkollen 20 - 8/259/0/0 - etterspurte dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunal kontantstøtte for 2-åringer 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innvilget søknad om kommunal kontantstøtte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Songdalsvegen 220 - 604/22/0/0, ulovlig utleie
Dokument: Songdalsvegen 220 604/221 - vedrørende kommentar fra nabo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Røsstadveien 383 47/27/0/0 - tilbygg med samlet areal mindre enn 50 m2
Dokument: Røsstadveien 383, GB 447/27 - mangler ved søknad - tilbygg til sjøbu og utvidelse av brygge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hånestangen 9 63/795/0/0, fasadeendring
Dokument: Hånestangen 9 63/795/0/0 - mottatt mangelfull søknad om div. fasadeendringer mv..
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ledsagerbevis fritidstilbud - Avskjermet
Dokument: Avslag på søknad om ledsagerbevis - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Setesdalsveien 256 - 18/6 - halvtak låve
Dokument: Setesdalsveien 256 - 18/6 - ettersending av nabovarsel - dispensasjon byggegrense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehager og skolefritidsordning - Avskjermet
Dokument: Nytt vedtak redusert betaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Torsvikkleiva 14 58/268/0/0, mur og terrenginngrep
Dokument: Torsvikkleiva 14 58/268/0/0, Søknad om diverse tiltak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] mangler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Langeneskilen 18 413/59/0/0, tilbygg og bruksendring
Dokument: Langeneskilen 18, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Strømsodden 16 - 62/15/0/0, bruksendring
Dokument: Strømsodden 16 - 62/15/0/0, bruksendring - retur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Topdalsveien 314 - 109/3/0/0, tilbygg og bruksendring
Dokument: Topdalsveien 314 - 109/3/0/0 - vedrørende søknad om godkjenning som selvbygger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hestnestangen 4 - 37/407 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Hestnestangen 4 - 37/407 - mottatt revidert søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hestnestangen 4 - 37/407 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Hestnestangen 4 - 37/407 - godkjent søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ledsagerbevis fritidstilbud - Avskjermet
Dokument: Mer opplysninger til søknad om ledsagerbevis - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunal kontantstøtte for 2-åringer 2020 - Kawthar Mohammed
Dokument: Innvilget søknad om kommunal kontantstøtte - Kawthar Mohammed
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kårholmsveien 36 1/591/0/0, brygge
Dokument: Kårholmsveien 36 1/591/0/0, søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kommunal kontantstøtte for 2-åringer 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Innvilget søknad om kommunal kontantstøtte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...