Norske-postlister.no


Viser [100] av [1 434 187].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Friplass Kristiansand kulturskole - Avskjermet
Dokument: Søknad om friplass Kristiansand kulturskole - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Friplass Kristiansand kulturskole - Avskjermet
Dokument: Søknad om friplass Kristiansand kulturskole - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borøya 54 - 425/187 425/187/0/0, oppføring av fritidsbolig og forstøtningsmur
Dokument: Eiendommen 425/187/0/0 har ikke adresse. - 425/187/0/0, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Moneheia 122 - 63/1325 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Moneheia 122 - 63/1325 - mottatt ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg vannmåler 63/1325 Moneheia 122
Dokument: Moneheia 122 - 63/1325 - mottatt ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borøya 54 - 425/187 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Borøya 54 - 425/187 - godkjent ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borøya 32 - 425/53 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Borøya 32 - 425/53 - godkjent ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Marvika - tekniske planer og utbygging VVA
Dokument: Marvika Torv - tekniske planer vei - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Andøen gård - utleie 2021
Dokument: Forespørsel om leie av Andøen gård 08.10. - 09.10.2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkering for forflytningshemmet - Avskjermet
Dokument: Tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1044E Detaljregulering, Tangen felt B1-4 - endring
Dokument: 1594 Detaljregulering, Tangen felt B1-4 - merknad fra Norges handikapforbund Agder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Christiansholm festning - utleie 2021
Dokument: Signert leieavtale på leie av Christiansholm festning 20.11. - 21.11.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Myren gård - utleie 2021
Dokument: Bekreftelse på leie av Myren gård 01.10.2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristian IVs gate - boligleie
Dokument: Kristian IVs gate - boligleie - angående luftkvalitet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1599 Detaljregulering, Heftenes småbåthavn
Dokument: Notat veg og trafikk - Detaljregulering Heftenes småbåthavn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Festningsgata 48 150/278/0/0, riving og nybygg av boliger/forretning/kontor
Dokument: Festningsgata 48 150/278/0/0, riving og nybygg av boliger/forretning/kontor - Korrigert BRA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Festningsgata 48 150/278/0/0, riving og nybygg av boliger/forretning/kontor
Dokument: Festningsgata 48, vedtak nybygg av boliger/forretning- Nytt vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bredbånd i Kristiansand
Dokument: Om sluttrapport på innvilget tilskudd til utbygging av bredbånd i gamle Songdalen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stiftelsen Hestmanden - Vest - Agder Museet
Dokument: Innkalling til representantskapsmøte i Stiftelsen Hestmanden onsdag 22. eller torsdag 23. september (begge dager kl. 13:00)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Friplass Kristiansand kulturskole - Avskjermet
Dokument: Søknad om friplass - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkering - kontrakter om leie av gategrunn i Kristiansand for plassering av conteiner, stillas, brakker, kran mv - samlesak 2020 - 2021
Dokument: Svar på søknad om leie av gategrunn Kronprinsens gate 49 Planbygg net as
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kilstangen 71 - 442/68 442/68/0/0, basseng - terrengarbeid
Dokument: 442/68 - Kilstangen 71 - Ber om redegjørelse og bilder av utførte arbeider
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 471/718//, Lundeveien - tomt 4 - 471/718 - Bolig
Dokument: Svar: Søknad om ferdigattest - GB 419/365 - Hølleheiveien 20B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 471/718//, Lundeveien - tomt 4 - 471/718 - Bolig
Dokument: Kjursveien 18 og 20 - GB 471/718 - Midlertidig brukstillatelse - tomannsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1128 E1 Detaljregulering, Dyreparken - endring
Dokument: 1128 E1 Detaljregulering, Dyreparken - endring av reguleringsplan - svar på spørsmål om sulfid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering, Stifjellet
Dokument: Detaljregulering Stifjellet, kommentarer på mottatte merknader etter offentlig ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - enkeltanledning - Bragdøya Kystlag
Dokument: Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Bragdøya Kystlag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjenkebevilling - enkeltanledning - Haubitz Hall Salongen As
Dokument: Vedr. innhenting av opplysninger - skjenkebevilling enkeltanledning - Haubitz Hall Salongen AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1581 Detaljregulering, Torridalsveien - Bernt Holms vei
Dokument: 1581 Detaljregulering, Torridalsveien - Bernt Holms vei - reviderte plandokumenter 23.08.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Moneheia 43 - 98/264 , ulovlige boder
Dokument: Moneheia 43 - 98/264 98/264/0/0, ulovlige boder - anmodning om frafallelse av tvangsmulkt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Moneheia 43 - 98/264 , ulovlige boder
Dokument: Moneheia 43 - 98/264 98/264/0/0, ulovlige boder - bekreftelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Øvre Søm - Torsvikkleiva/Vardåsveien - 58/120 og 58/130
Dokument: Statsforvalteren ber kommunen oversende saksdokumenter, deres ref.: PLAN-20/04503-35
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søvigheia 25A 416/296/0/0, ny bolig
Dokument: 416/367 - Om behandling av nabovarsel i byggetillatelsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Adresseendringer 2021
Dokument: Borgeveien 1 - 114/6 - Klage på kommunalt vedtak om adressering - foreløpig svar, orientering om saksbehandlingstid - fra Statsforvalteren i Agder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skiltplaner 2021
Dokument: Skilt til Kjos Haveby - Svar på henvendelse - kopi av brev til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: 152/335 - nabovarsel - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: Jegersbergveien 6 - 38/58 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hølleheiveien 43 423/340/0/0, bolig
Dokument: Hølleheiveien 43 423/340 - Rammetillatelse til rivning av bolig, samt oppføring av tomannsbolig med garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ravnedalsveien 15 - 151/1653/0/0, søppelbod
Dokument: Ravnedalsveien 15 - 151/1653/0/0, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Sørlandshallen - Nytt kunstgress
Dokument: Melding til leverandør - Konkurranse - Sørlandshallen - Nytt kunstgress
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Okse 57 - 426/14/0/0, basseng
Dokument: Okse 57 - GB 426/14 - Dispensasjonsbehandling - basseng
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om parkering i bosone 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på søknad om parkering i bosone 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 428/684 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: INGEN ADRESSE - 428/684 - godkjent ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Myren gård - utleie 2022
Dokument: Forespørsel om leie av Myren gård 24.06. - 26.06.2022 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dynestølvegen 11 519/47/0/0, ventilasjonsanlegg idrettshall
Dokument: Dynestølvegen 11, ventilasjonsanlegg idrettshall - ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Langenesveien 375 og 379 - 412/5 og 412/180/0/0, dispensasjon og delingstillatelse
Dokument: Oversendelse av matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Holmen 41 451/11/0/0, veranda
Dokument: Holmen 41 - 451/11/0/0, utvidelse av veranda - uttalelse fra byantikvaren oversendes, varsel om avslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Andøyveien 101 9/310/0/0, påbygg barnehage
Dokument: Andøyveien 101 - 9/310 - Igangsettingstillatelse for påbygg Andungen barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om koronavaksinasjon - Covid-19 - korona - Innbyggertorg
Dokument: 2021018825-264 - korona vaksine
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om koronavaksinasjon - Covid-19 - korona - Innbyggertorg
Dokument: ang. type vaksine
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om koronavaksinasjon - Covid-19 - korona - Innbyggertorg
Dokument: Koronavaksine 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om koronavaksinasjon - Covid-19 - korona - Innbyggertorg
Dokument: Avlyse vaksinetime
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Rammeavtale - Leker og formingsmateriell
Dokument: Melding fra leverandør - Konkurranse - Rammeavtale - Leker og formingsmateriell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergstøveien 42 - 1/95/0/0, riving av eksisterende bygg og oppføring av ny enebolig
Dokument: Bergstøveien 42 - 1/95/0/0, grunnlag for møte i morgen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtaler - Lyskilden Holding AS
Dokument: Søknad om parkering i Elvegata parkeringshus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtaler - Lyskilden Holding AS
Dokument: Svar på søknad om parkering i Elvegata parkeringshus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Meny Vennesla/hjemlevering - salgsbevilling for alkohol
Dokument: Alkoholsalg - ny stedfortreder Meny Vennesla
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Meny Vennesla/hjemlevering - salgsbevilling for alkohol
Dokument: Innhenting av opplysninger - Meny Vennesla
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østre Randøy 32 - 88/77/0/0, oppføring av tilbygg og terrengarbeid
Dokument: Østre Randøy 32 - 88/77 - avstandserklæringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om pålegg - utbedring av vannledning 40/217 BERGLJOTS VEI 2
Dokument: Pålegg avsluttet - utbedring av vannledning 40/217 BERGLJOTS VEI 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg vannmåler 63/1146/0/30 Krittveien 77
Dokument: Bytte retning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogveien 6 33/104/0/0, klarlegging
Dokument: Oversendelse av matrikkelbrev.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Greivåsen 11 - 1/454 - , oppføring av ny enebolig med garasje
Dokument: Greivåsen 11 gnr/bnr 1/454 - tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Baneheiveien 17B 151/86/0/0, garasje
Dokument: Baneheiveien 17B - 151/86 - varsel om avslag på søknad om dispensasjon og tillatelse til oppføring av garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østre Strandgate 66D - 150/1600/0/1, reseksjonering
Dokument: Til tinglysing fra 4204 Kristiansand - Reseksjonering av 150/1600.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Paltosken 18 - 12/868/0/0, riving og godkjenning av bod og fasadeendring
Dokument: Paltosken 18 - 12/868/0/0 - ber om tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kroodden /Møvig - 7/12/0/0, deling
Dokument: Kroodden - 7/4 og 7/12 - godkjennelse av grense 7/4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Topdalsveien 81 98/7/0/0, fradeling boligtomt
Dokument: Topdalsveien 81 98/7/0/0, fradeling boligtomt - spørsmål om saksbehandlingstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Topdalsveien 81 98/7/0/0, fradeling boligtomt
Dokument: Topdalsveien 81 98/7, svar på spørsmål om saksbehandlingstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grovikveien 69 - 98/113 og 98/441/0/0, sammenslåing
Dokument: Oversendelse av matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnesknatten 15 96/690/0/0, hagestue
Dokument: Dvergsnesknatten 15 96/690/0/0, hagestue - godkjent søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dronningens gate 67 150/1684/0/0, bruks og fasadeendring
Dokument: Dronningensgate 67- 150/1684, Tilbakemelding /svar fra søker på spørsmål fra byggesak.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lunde - 471/113 - , klarlegging av grense
Dokument: Oversendelse av matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kuholmsveien 86A - 152/773/0/0, klarlegging av grense
Dokument: Oversendelse av matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ronatoppen 63A og 63B 61/668/0/0, deling
Dokument: Ronatoppen 63A - 61/668, dispensasjon og delingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: St. Hans gate 8B - 150/1096/0/0, bruksendring og omgjøring av bod til boformål
Dokument: St. Hans gate 8B - søknad om bruksendring - Mangelfull søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Venneslaveien 1 27/33/0/0, fradeling
Dokument: Venneslaveien 1 27/33/0/0 - ber om status i saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oftenesheia 144 431/280/0/0, bolig
Dokument: Oftenesheia 144 431/280/0/0, gjennomføringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kjøita 22C 152/2108/0/0, sprinkleranlegg
Dokument: Kjøita 22A B C 152/2108/0/0, søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krittveien 133 63/1146/0/0, bruksendring
Dokument: Krittveien 133, 63/1146 Tillatelse til bruksendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krittveien 133 63/1146/0/0, bruksendring
Dokument: Krittveien 133 63/1146/0/0 - feil tiltakshaver
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stølen 47 - 432/130/0/0, ny fritidsbolig
Dokument: Stølen 47 - GB 432/130 - hytte - mangler ved søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mollkleivveien - 110/251 , 12 boenheter
Dokument: Mollkleivveien - 110/251 - 12 boenheter - varsel om avslag og mangler/uklarheter i mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Benestadheia 30 - 67/140 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Benestadheia 30 - 67/140 - godkjent søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Benestadheia 32 - 67/141 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Benestadheia 32 - 67/141 - godkjent søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Benestadheia 34 - 67/142 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Benestadheia 34 - 67/142 - godkjent søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Benestadheia 36 - 67/143 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Benestadheia 36 - 67/143 - godkjent søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1598 Detaljregulering, Volleberg
Dokument: 1598 Detaljregulering, Volleberg - oppgradering av gjeldende planer - Agder fylkeskommune ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] merknader til oppstartsmeldingen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sigrids vei 2 40/452/0/0, fasadeendring
Dokument: Sigrids vei 2 40/452 - ber om tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...