Norske-postlister.no


Viser [100] av [1 335 735].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Ansettelsessak- Miljøterapeut 100% vikariat- Habilitering voksne vest- St. ref. 4292953546
Dokument: Tilbudsbrev - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Europakonferansen 2021
Dokument: Tilbakemelding fra Christophe Deloire på invitasjon til Europakonferansen mai 2021.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg vannmåler 12/1208 Bråvann Platå 124
Dokument: Bråvann Platå 124 - 12/1208 - mottatt ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midtheilia 14A 610/776/0/0, seksjonering
Dokument: Tinglysing fra Kristiansand kommune, Plan og bygg.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak- Helgestillinger- Habilitering voksne vest- st. ref. 42929665604
Dokument: Høringsbrev - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Balchens vei 4C, 4D, 4E og 4F - 98/150/0/0, seksjonering
Dokument: Tinglysing fra Kristiansandkommune, Plan og bygg.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kroodden 101 - Møvik Fort - 7/88/0/0, utvidelse av parkeringsplass
Dokument: Kroodden 101 - Møvik Fort - 7/88 - Foreløpig tilbakemelding på søknad om utvidelse av parkeringsplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kongens gate - boligleie
Dokument: Tildeling av bolig i Kongens gate 41B - leilighet 23
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Holdalsnuten 27 40/539/0/0, riving av bod - kombinert bod/skrivestue
Dokument: Holdalsnuten 27 40/539/0/0, kvittering for nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Jungelen, Utomhus ferdigstillelse - Totalentreprise
Dokument: Tilleggsinformasjon - Konkurranse - Jungelen, Utomhus ferdigstillelse - Totalentreprise
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vragesløyfen 19 og 87 - 1/485, 1/944 og 1/194/0/0, delingstillatelse
Dokument: Vragesløyfen, 1/944, 1/485 og 1/194 - Tinglysing fra plan og bygg, Kristiansand kommune.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om pålegg - utkobling av slamavskiller 152/1317 SKOLEBAKKEN 2
Dokument: Pålegg - utkobling av slamavskiller 152/1317 SKOLEBAKKEN 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dalsveien 40 116/411/0/0, enebolig
Dokument: Dalsveien 40 116/411/0/0, tiltakshaver har fått en kjøper, ber om at saken settes på vent
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergstølvegen 63 607/1/0/0, bruksendring av skogkoie, tilbygg og ny driftsbygning
Dokument: Bergstølvegen 63, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartheia 31 - 14/645 - utestue, svømmebasseng, forstøtningsmur og terrengarbeider
Dokument: Kartheia 31 14/645/0/0, godkjent VA-søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartheia 31 - 14/645 - utestue, svømmebasseng, forstøtningsmur og terrengarbeider
Dokument: Kartheia 31 14/645/0/0, utestue, svømmebasseng, forstøtningsmur og terrengarbeider - uttalelse fra byantikvaren
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Justneshalvøya B2 - Soleieveien - Trollbærveien - Bekkeblomstveien 37/1069/0/0, fradeling av tomtene 60 til og med 75
Dokument: Justneshalvøya, Trollbærveien , 37/438 - Tinglysinger fra plan og bygg, Kristiansand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Brannvarslingsanlegg adm.bygget på Birkelid
Dokument: Melding fra leverandør - Konkurranse - Brannvarslingsanlegg adm.bygget på Birkelid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Brannvarslingsanlegg adm.bygget på Birkelid
Dokument: Melding til leverandør - Konkurranse - Brannvarslingsanlegg adm.bygget på Birkelid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Brannvarslingsanlegg adm.bygget på Birkelid
Dokument: Tilleggsinformasjon - Konkurranse - Brannvarslingsanlegg adm.bygget på Birkelid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkering for forflytningshemmede - Avskjermet
Dokument: Svar på brev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Livsmestring helse sentrum/øst - Oppfølger 2X100% stilling - St.ref. 4297167805
Dokument: Høringsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - Livsmestring helse sentrum/øst - Oppfølger 2X100% stilling - St.ref. 4297167805
Dokument: Innstilling til høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - 1536 Detaljregulering, Stemtjønn skytebane
Dokument: Tilbud - Konkurranse - 1536 Detaljregulering, Stemtjønn skytebane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forespørsel om innsyn for tidligere elev ved grunnskoler Kristiansand kommune - Avskjermet
Dokument: Oversendelse av dokumentasjon med vedlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om pålegg - utbedring av avløpsledning 150/1784 ODDERØYVEIEN 80
Dokument: Pålegg - utbedring av avløpsledning 150/1784 ODDERØYVEIEN 80
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Lasaretthøyden - nytt sprinkleranlegg
Dokument: Melding fra leverandør - Konkurranse - Lasaretthøyden - nytt sprinkleranlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søvigheia 16 - 416/315 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Søvigheia 16 - 416/315 - Presisering pumpekum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søvigheia 16 - 416/315 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Søvigheia 16 - 416/315 - godkjent søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dalsveien 32A - 116/407/0/0, garasje og hagestue
Dokument: Dalsveien 32A - 116/407/0/0, korrigeringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dronningens gate 50 150/56/0/0, bruksendring
Dokument: Dronningens gate 50 150/56/0/0, bruksendring - uttalelse fra byantikvaren
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til løyperydding 2020
Dokument: Søknad om støtte til løyperydding - Tveit ILs turløypegruppe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ve skole - elevrådsmøte
Dokument: Referat elevrådsmøte 25.11.20 ungdomstrinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bråvannsløkka 2 - 12/1043/0/0, seksjonering
Dokument: Bråvannsløkka 2 - 12/1043/0/0, seksjoneringsvedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om pålegg - separering spill-/overvann 150/1784 ODDERØYVEIEN 70
Dokument: Pålegg - separering spill-/overvann 150/1784 ODDERØYVEIEN 70
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midtheilia 18 - 610/777 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Midtheilia 18 - 610/777 - Presisering pumpekum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fuglevikkleiva 10 58/102/0/0, kvalifikasjoner
Dokument: Fuglevikkleiva 10 58/102/0/0, kvalifikasjoner - tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søvigheia 16 - 416/315 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Søvigheia 16 - 416/315 - godkjent søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ledsagerbevis - Avskjermet
Dokument: Fornyelse av ledsagerbevis - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompetanse Norge - Strukturen på lytte- og leseprøver
Dokument: Svar på innspill til endringer i lese- og lyttedelen av den skriftlige norskprøven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TT-kort - søknad til Transporttjenesten for funksjonshemmede - Avskjermet
Dokument: Innvilget søknad til Transporttjenesten for funksjonshemmede - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnehagetilsyn.no - Kommunale barnehager 2021
Dokument: Ravnedalen barnehage, webtilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehager og skolefritidsordning - Avskjermet
Dokument: Skattemelding - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klynga 36 152/300/0/0, forhåndskonferanse - tomtefordeling
Dokument: Klynga 36 152/300/0/0, søknad om forhåndskonferanse - tomtefordeling - purrer på svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lumberveien 299/17/0/0, adkomstvei til Amalienborg
Dokument: Lumberveien, oppgradering av adkomstvei - tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kilenesheia 8 412/163/0/0, delingstillatelse
Dokument: Varsel om oppmålingsforretning - 412/163, Kilenesheia 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 538/1 - søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), Slottet skogen
Dokument: Tilbakemelding på spørsmål til SMIL-søknaden - 538/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendommen 14/44/0/0 har ikke adresse. 14/44/0/0, dispensasjon og delingstillatelse
Dokument: 14/44/0/0, Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], KRISTIANSAND KOMMUNE (1), ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], EIKELIA AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Eiendommen 14/44/0/0 har ikke adresse. 14/44/0/0, dispensasjon og delingstillatelse
Dokument: 14/44/0/0, Varsel om oppmålingsforretning - ny utsendelse med riktige vedlegg!
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], KRISTIANSAND KOMMUNE (1), ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], EIKELIA AS, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Holmen 11 451/33/0/0, deling
Dokument: Holmen 11 451/33, svar på forespørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - sykepleier/vernepleier 100% svangerskapsvikariat ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 29 - st. ref. 4284750409
Dokument: Innstilling til høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - sykepleier/vernepleier 100% svangerskapsvikariat ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 29 - st. ref. 4284750409
Dokument: Begrunnelse for innstilling - unntatt offentligheten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - sykepleier/vernepleier 100% svangerskapsvikariat ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 29 - st. ref. 4284750409
Dokument: Offentlig innstilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelsessak - sykepleier/vernepleier 100% svangerskapsvikariat ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 29 - st. ref. 4284750409
Dokument: Høringsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IoT Pilot
Dokument: Smartby IoT-pilot prosjekt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vindmøllegangen 22A - 152/1692 og 152/1686/0/0, dispensasjon og delingstillatelse
Dokument: Lahelle 26/Vindmøllegangen 22A - 152/1686 og 1152/1692 - Varsel om oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Kristiansand kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Ravnedalen - Rivning av mur dam, drenere og gjenoppbygge mur.
Dokument: Kunngjøring - Konkurranse - Ravnedalen - Rivning av mur dam, drenere og gjenoppbygge mur.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sunnivas vei 14 37/198/0/0, piperenovering
Dokument: Sunnivas vei 14, godkjent piperenovering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innhenting av opplysninger fra PPT - tidligere elev - Avskjermet
Dokument: Innhenting av kopi av journal - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: IKAVA
Sak: Kristian Ivs Gate 13 - 150/657 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Kristian Ivs Gate 13 - 150/657 - Godkjent midlertidig brukstillatelse for innvendige rørarbeider byggetrinn1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: INGEN ADRESSE - 2/632 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: INGEN ADRESSE - 2/632 - mottatt revidert søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre reguleringsendring, Mindre reguleringsendring av tomt 49 i felt B2 - Justneshalvøy
Dokument: Justneshalvøya, felt B2 - mindre reguleringsendring av tomt 49 - gebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bråvannstien 5 A 12/816/0/0, plating
Dokument: Bråvannstien 5A 12/816/0/0, platting - mulig ulovlighet - spørsmål om saksbehandlingstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehager og skolefritidsordning - Avskjermet
Dokument: Manglende dokumentasjon om redusert foreldrebetaling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oftenesheia 35 - 431/127 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Oftenesheia 35 - 431/127 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: INGEN ADRESSE - 428/683 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: INGEN ADRESSE - 428/683 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rødstrupeveien 2a - 14/1996 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Rødstrupeveien 2a - 14/1996 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkering for forflytningshemmede - Avskjermet
Dokument: Søknad om parkeringstillatelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkering for forflytningshemmede - Avskjermet
Dokument: Søknad om parkeringstillatelse - Innhenting av opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stellinga 2 - 428/344 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Stellinga 2 - 428/344 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Slettheiveien 70D 14/1248/0/0, riving av rekkehus etter brann
Dokument: Slettheiveien 70 D 14/1248/0/0, slettheiveien 70 D 14/1248 - riving av rekkehus etter brann - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Slettheiveien 70D 14/1248/0/0, riving av rekkehus etter brann
Dokument: Slettheiveien 70 D, 14/1248 - riving av rekkehus etter brann - Ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkering for forflytninshemmede - Avskjermet
Dokument: Søknad om parkeringstillatelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ledsagerbevis fritidstilbud - Avskjermet
Dokument: Søknad om ledsagerbevis - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsileggelser - Avskjermet
Dokument: Medhold i sak 3235769
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsavtaler - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oppsigelse av parkering i Kilden P hus Kanalbyen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HOLSKOGVEIEN 115 - 12/1172 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: HOLSKOGVEIEN 115 - 12/1172 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsileggelser - Avskjermet
Dokument: Avslag i sak 3232297
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vardåsveien 18 D 61/60/0/0, søknadsplikt garasje
Dokument: Vardåsen 18 D - svar på henvendelse om søknadsplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkering for forflytningshemmet - Avskjermet
Dokument: Søknad om parkeringstillatelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høietun 235 - 28/389/0/0, garasje
Dokument: Høietun 235 - 28/389/0/0, ett-trinns søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd til refleks og sykkellykt - Høvåg skole
Dokument: Forespørsel om penger til refleks og sykkellykt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd til refleks og sykkellykt - Høvåg skole
Dokument: Forespørsel om penger til refleks og sykkellykt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehager og skolefritidsordning - Avskjermet
Dokument: Søknad om redusert foreldrebetaling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsileggelser - Avskjermet
Dokument: Avslag i sak 3236451
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kokleheia 3 - 40/195 - tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Dokument: Kokleheia 3 - 40/195 - søknad om arbeid på vann- og avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tangvall skolesenter styrkerom - anleggsnr 77520 - spillemiddelsøknad
Dokument: Innsendt søknad om spillemidler til Tangvall Skolesenter Styrkerom ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Skolesenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tangvall skolesenter styrkerom - anleggsnr 77520 - spillemiddelsøknad
Dokument: Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til Tangvall Skolesenter Styrkerom ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Skolesenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Båtplass - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oppsigelse av båtplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tangvall Skolesenter Aktivitetssal og danserom - anleggsnr 77516 - spillemiddelsøknad
Dokument: Innsendt søknad om spillemidler til Tangvall Skolesenter Aktivitetssal og danserom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tangvall Skolesenter Aktivitetssal og danserom - anleggsnr 77516 - spillemiddelsøknad
Dokument: Kvittering på innsendt søknad om tilskudd til Tangvall Skolesenter Aktivitetssal og danserom ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Skolesenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tangvall skolesenter Aktivitetssal kondisjon og motorikk - anleggsnr. 77528 - spillemiddelsøknad
Dokument: Innsendt søknad om spillemidler til Tangvall Skolesenter Aktivitetssal kondisjon og motorikk ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Skolesenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mæbøveien 38 - 1/513/0/0, oppføring av dobbel garasje og basseng
Dokument: Mæbøveien 38 - 1/513/0/0, søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tangvall skolesenter Idrettshall ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] skolesenter - anleggsnr. 77439 - spillemiddelsøknad
Dokument: Innsendt søknad om spillemidler til Tangvall Skolesenter Idrettshall ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Skolesenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til festivaler 2021
Dokument: Søknad om tilskudd til festivaler - Folkefest i Haugenparken på Nodeland 13.06.2021 - Haugenparkens venner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for barnesykepleierutdanning
Dokument: Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for barnesykepleierutdanning - frist 28.02.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsileggelser - Avskjermet
Dokument: Avslag på klage i sak 3236002
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norddalsheia 40 - 431/190/0/0, oppføring av ny enebolig og garasje
Dokument: Norddalsheia 40 - 431/190/0/0, søknad om tillatelse etter pbl § 20-3 med 3 ukers saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...