Norske-postlister.no


Viser [100] av [24 507].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Attester - tidlegare tilsette/vikarar
Dokument: Attest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon frå kommuneplanens arealdel for anlegg for akvakultur i Øre
Dokument: Angåande klage på vedtak om dispensasjon Øre, Åseral
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 12/37/0/0 Bortelidvegen 288, rehabilitering av pipe
Dokument: Ferdigattest jf.pbl.§ 21-10 for rehabilitering av pipe gnr:12/37 Bortelidvegen 288,
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 7/237/26/0 Nye Gruvevegen 31, etterbruk av riggområde til lagerområde til landbruksdrift
Dokument: Høyring jf. PBL. § 19-1, søknad om dispensasjon frå Disposisjonsplan Bydalsfeltet, Gbnr. 7/237, Ljosland, Åseral Kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 25/5/0/0 Eikjemonen 69, deling/dipsensasjon for tomt (NY 25/33)
Dokument: Søknad om fradeling på gnr 25 bnr 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 25/5/0/0 Eikjemonen 69, deling/dipsensasjon for tomt (NY 25/33)
Dokument: Søknad om fradeling på gnr 25 bnr 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt utdanningsstipend 2020/2021
Dokument: Innvilga søknad om utdanningsstipend, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt utdanningsstipend 2020/2021
Dokument: Innvilga søknad om utdanningsstipend, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt utdanningsstipend 2020/2021
Dokument: Innvilga søknad om utdanningsstipend, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt utdanningsstipend 2020/2021
Dokument: Innvilga søknad om utdanningsstipend, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt utdanningsstipend 2020/2021
Dokument: Innvilga søknad om utdanningsstipend, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt utdanningsstipend 2020/2021
Dokument: Innvilga søknad om utdanningsstipend, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veterinærstillinga - Stimuleringstilskot og administrasjonstilskot (2020-
Dokument: Søknad om stilmuleingstilskudd til veterinærstillinga
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/575/0/0 Løyningsknodden 24, fritidsbustad
Dokument: Montering av vassmålar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona (Virussjukdom)
Dokument: Oversatte pressekonferanser og pressemeldinger - korona
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjons- og avløysartilskot i jordbruket - søknadar pr. 15.10.2020
Dokument: Vedtaksbrev: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjons- og avløysartilskot i jordbruket - søknadar pr. 15.10.2020
Dokument: Vedtaksbrev 2/8: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjons- og avløysartilskot i jordbruket - søknadar pr. 15.10.2020
Dokument: Vedtaksbrev: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjons- og avløysartilskot i jordbruket - søknadar pr. 15.10.2020
Dokument: Vedtaksbrev 2/1: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjons- og avløysartilskot i jordbruket - søknadar pr. 15.10.2020
Dokument: Vedtaksbrev 19/4: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjons- og avløysartilskot i jordbruket - søknadar pr. 15.10.2020
Dokument: Vedtaksbrev: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjons- og avløysartilskot i jordbruket - søknadar pr. 15.10.2020
Dokument: Vedtaksbrev: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjons- og avløysartilskot i jordbruket - søknadar pr. 15.10.2020
Dokument: Vedtaksbrev 11/7: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjons- og avløysartilskot i jordbruket - søknadar pr. 15.10.2020
Dokument: Vedtaksbrev 40/2: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjons- og avløysartilskot i jordbruket - søknadar pr. 15.10.2020
Dokument: Vedtaksbrev 12/1: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt utdanningsstipend 2020/2021
Dokument: Søknad om utdanningsstipend, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt utdanningsstipend 2020/2021
Dokument: Søknad om utdanningsstipend, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt utdanningsstipend 2020/2021
Dokument: Søknad om utdanningsstipend, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt utdanningsstipend 2020/2021
Dokument: Søknad om utdanningsstipend, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/541/0/0 Eiendommen 9/541/0/0 har ikke adresse., fritidsbustad
Dokument: Panoramavegen 6, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona (Virussjukdom)
Dokument: Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om matrikulering medrekna rekvisisjon av oppmålingsforretning, 9/3, Løyningsknodden 82, 84A, 84B, 86A, 86B, 43, 49, 57 og 59 (NY 9/608, 9/609, 9/610 , 9/611, 9/612, 9/613, 9/614, 9/615 og 9/616)
Dokument: Krav om matrikulering, medrekna rekvisisjon av oppmålingsforretning, 9/3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona (Virussjukdom)
Dokument: Informasjonsbrev nr. 14 i koronavaksinasjonsprogrammet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona (Virussjukdom)
Dokument: Tilskudd til aktivitetstilbud og besøksverter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronaepidemien - kommunen ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til verknadene for næringslivet
Dokument: For distribusjon til representantene: NHO Reiselivs innspill til fordeling av kompensjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 7/237/0/0 Ljosland, permanent avkjørsel til dagens parkeringsplass for Bydalsfeltet hyttegrend
Dokument: Ljosland, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avløysing ved sjukdom i landbruket - Avskjermet
Dokument: Oversendelse av søknad om dispensasjon, avløysing ved sjukdom i landbruket - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/541/0/0 Eiendommen 9/541/0/0 har ikke adresse., fritidsbustad
Dokument: Søknad om tillatelse til tiltak, fritidsbustad, 9/541, Bortelid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frosen vassledning i Bakkevegen 29, 31 og 33, Eikerapen, 30/
Dokument: Frosen vannledning Bakkeveien 33 31 og 29
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt utdanningsstipend 2020/2021
Dokument: Innvilga søknad om utdanningsstipend, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt utdanningsstipend 2020/2021
Dokument: Innvilga søknad om utdanningsstipend, Gerd Alicia Tanpannam Schlezinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt utdanningsstipend 2020/2021
Dokument: Innvilga søknad om utdanningsstipend, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt utdanningsstipend 2020/2021
Dokument: Innvilga søknad om utdanningsstipend, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt utdanningsstipend 2020/2021
Dokument: Innvilga søknad om kommunalt utdanningstipend, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt utdanningsstipend 2020/2021
Dokument: Innvilga søknad om utdanningsstipend, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt utdanningsstipend 2020/2021
Dokument: Søknad om utdanningsstipend, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt utdanningsstipend 2020/2021
Dokument: Innvilga søknad om utdanningsstipend, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/8/909/0 Fossbrotet 16, tilkopling av VA til fritidsbustad
Dokument: Løyve til tilkopling av vatn og avløp i hytte, Fossbrotet 16
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midt-Agder Friluftsråd
Dokument: Midt-Agder Friluftsråd - Åseral kommune kontingent 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronaepidemien - kommunen ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til verknadene for næringslivet
Dokument: Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 7/237/26/0 Nye Gruvevegen 31, etterbruk av riggområde til lagerområde til landbruksdrift
Dokument: Søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppseiing av kulturskulesamarbeid med Bygland og Evje og Hornnes kommune
Dokument: Svar på oppsigelse av kulturskolesamarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt utdanningsstipend 2020/2021
Dokument: Søknad om utdanningsstipend, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt utdanningsstipend 2020/2021
Dokument: Søknad om utdanningsstipend, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 7/226/0/0 Tomt 111, Farevassknutan, oppføring av fritidsbustad
Dokument: Ferdigattest fritidsbustad - 7/299, Farevassknutan 39C, Ljosland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigedomsskatt
Dokument: Eigedomsskatt 2021 - Kylland Kraft AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigedomsskatt
Dokument: Eigedomsskatt 2021 - Agder Energi Vannkraft AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigedomsskatt
Dokument: Eigedomsskatt 2021 - Statnett SF
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigedomsskatt
Dokument: Eigedomsskatt 2021 - Agder Energi Nett AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigedomsskatt
Dokument: Eigedomsskatt 2021 - Telenor Norge AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigedomsskatt
Dokument: Eigedomsskatt 2021 - Telia Norge AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigedomsskatt
Dokument: Eigedomsskatt 2021 - 3Element AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigedomsskatt
Dokument: Eigedomsskatt 2021 - Åseral Mekaniske verksted AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigedomsskatt
Dokument: Eigedomsskatt 2021 - Åseral Tradisjonssag AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigedomsskatt
Dokument: Eigedomsskatt 2021 - Ribe Betong AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/8/144/0 Krolia 36, tilbygg til fritidsustad
Dokument: Ferdigattest jf.pbl.§ 21-10 tilbygg til fritidsbustad gnr:9/8/144 Krolia 36, Bortelid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 7/237/0/0 Ljosland, permanent avkjørsel til dagens parkeringsplass for Bydalsfeltet hyttegrend
Dokument: Anmodning om uttalelse - søknad om utvida bruk av avkøyring, Ljosland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 7/166/0/0 Bergehomman 66, fritidsbustad
Dokument: Angåande søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan for Velia, Bortelid, 9/5
Dokument: Varsling om igangsetting av detaljregulering for Velia Sør i Åseral
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Løyver for motorferdsel i utmark og vassdrag (snøscooter, ATV, helikopter etc.) 2021
Dokument: Positivt svar på søknad om løyve for motorferdsel, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Løyver for motorferdsel i utmark og vassdrag (snøscooter, ATV, helikopter etc.) 2021
Dokument: Vedkomande søknad om løyve for motorferdsel, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt utdanningsstipend 2020/2021
Dokument: Innvilga søknad om utdanningsstipend, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/3/33/0 Skardheia 50, tilbygg til fritidsbustad
Dokument: Løyve tilbygg til fritidsbustad - 9/3/33, Skardheia 50, Bortelid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sommarskule for elevar i grunnskulen
Dokument: Invitasjon til å søkje om tilskot til å arrangere sommarskole - Åseral kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronaepidemien - kommunen ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til verknadene for næringslivet
Dokument: Hovedorganisasjonen Virkes innspill til kriterier for fordeling av midler til lokale virksomheter, jf. Prop 79S og Stortingets innstilling 233S
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stedjerotten - Bortelidseter teig 10, utbygging av teig 10
Dokument: Referat etter møte angåande Teig 10 på Bortelid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Løyver for motorferdsel i utmark og vassdrag (snøscooter, ATV, helikopter etc.) 2021
Dokument: Vedkomande løyve til motorferdsle i samband med ekstraordinært vedlikehald
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Alkoholomsetjing i Åseral kommune
Dokument: Alkoholomsetning 2020 Coop Sørvest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deling av grunneigedom, Ljosland, 7/93 (NY 7/297, 7/301, 7/302, 7/303, 7/315)
Dokument: Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/3/33/0 Skardheia 50, tilbygg til fritidsbustad
Dokument: Svar angåande søknad om tilbygg til fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/3/1383/0 Stedjejuvet 37, fritidsbustad
Dokument: Skjema for registrering av vassmålar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 7/166/0/0 Bergehomman 66, fritidsbustad
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt utdanningsstipend 2020/2021
Dokument: Søknad om utdanningsstipend, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona (Virussjukdom)
Dokument: Revidert rundskriv om karantenehotell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtte til etablering av villmarksfestival - Høgt og Vilt AS
Dokument: Villmarksdagene Høyt og Vilt 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sal av eigedom, Austrud (Grokleiv 4a og 4b), 4/69
Dokument: - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Investeringstilskot til utviding av vaskeri
Dokument: Anmoding om utbetaling av tilskot
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/3/1383/0 Stedjejuvet 37, fritidsbustad
Dokument: Ferdigattest jf. pbl.§21-10 for fritidsbustad, gnr:9/3/1383 Stedjejuvet 37, Bortelid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 7/237/26/0 Nye Gruvevegen 31, etterbruk av riggområde til lagerområde til landbruksdrift
Dokument: Angåande søknad om bruk av riggområdet og midlertidige parkeringsplassar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 43/2/20/0 Sandvassvegen 98, ferdigattest
Dokument: Ferdigattest jf. pbl.§ 21-10 for tilbygg til fritidsbustad gnr:43/2/20 Sandvassvegen 98
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/6/0/0 Forgard heimhei 45, deling av grunneigedom, samt endra plassering
Dokument: Forgard heimhei 45, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturlandskapsprisen 2021
Dokument: Kulturlandskapsprisen 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskotsordning for nyskapande aktivitetsarenaer 2021
Dokument: Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbyggingsavtale for Solsiden
Dokument: Avtale om grunn - VA Solsiden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona (Virussjukdom)
Dokument: Rundskriv kommunale smitteverntiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjema for registrering av vassmålar i bustad/fritidsbustad/driftsbygning UTAN tilknytting til eksisterande byggesak
Dokument: Skjema for registrering av vassmålar, 7/226
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale vassprøvar (basseng) - analyseresultat 2021
Dokument: Analyserapport Åseral Kommune - EUNOKR-00044837 Åseral Basseng uke 7 - 1 av 1 - AR-21-MG-002086-01
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging av nedlagde deponi og andre område med forsøpling
Dokument: KARTLEGGING AV NEDLAGTE SIVILE SKYTEBANER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1/26/0/0 Gardsvegen 137, rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring
Dokument: Varsel om oppmålingsforretning den 08.03.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/584/0/0 Velia 37, fritidsbustad
Dokument: Løyve til oppføring av fritidsbustad - 9/584, Velia 37, Bortelid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...