Norske-postlister.no


Viser [100] av [208 210].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Ledsagerbevis 2021
Dokument: Svar på søknad om ledsager
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser Boligkontoret 2021
Dokument: Vedtak kommunal bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser Boligkontoret 2021
Dokument: Avslag på søknad om kommunal bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om godkjenning av plan for nydyrking gnr. 4, bnr. 2 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Godkjent - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking gnr. 4, bnr. 2 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Skogsvingen 2 - planid 202103
Dokument: Skogsvingen 2 - kopi av informasjonsmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling 2021/22
Dokument: SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling 2021/22
Dokument: SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Dokument: Svar på søknad - Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Dokument: Forespørsel om tilleggsinfo til CV - Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Dokument: Svar på søknad - Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Dokument: Svar på søknad - Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av dagsturhytte, gnr. 19, bnr. 16, Indre Fisketjørn, Madland
Dokument: HØRING - søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av dagsturhytte, gnr. 19, bnr. 16, Indre Fisketjørn, Madland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av dagsturhytte, gnr. 19, bnr. 16, Indre Fisketjørn, Madland
Dokument: Intern høring - søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av dagsturhytte på gnr. 19, bnr. 16, Indre Fisketjørn, Madlandsheia
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nettverkskonsuent IKT - st. ref. 4415324994
Dokument: Svar på søknad - Nettverkskonsulent IKT - st. ref. 4415324994
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilkallingsvikar barnehageåret 2021/22 Barnehage, Gjesdal kommune - st. ref. 4421679251
Dokument: Svar på søknad - Tilkallingsvikar barnehageåret 2021/22 Barnehage, Gjesdal kommune - st. ref. 4421679251
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilkallingsvikar barnehageåret 2021/22 Barnehage, Gjesdal kommune - st. ref. 4421679251
Dokument: Svar på søknad - Tilkallingsvikar barnehageåret 2021/22 Barnehage, Gjesdal kommune - st. ref. 4421679251
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om vielse - Avskjermet
Dokument: Svar på søknad om vielse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om erstatning - Avskjermet
Dokument: Forliksklage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om utslipp fra mindre avløpsanlegg knyttet til fritidsbolig på gnr. 55, bnr. 68, Frafjorddalen 235, Dirdal
Dokument: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om utslipp fra mindre avløpsanlegg knyttet til fritidsbolig på gnr. 55, bnr. 68, Frafjorddalen 235, Dirdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om oppføring av garasje på gnr. 26, bnr. 17, Gjesdalvegen 672, Bjelland
Dokument: Ettersendt dokument til oppføring av garasje på gnr. 26, bnr. 17, Gjesdalvegen 672, Bjelland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av gapahuk, gnr. 9, bnr. 6, Flassavatnet, Ålgård
Dokument: Kvittering for rekommandert sending - søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av gapahuk, gnr. 8, bnr. 6, Flassavatnet, Ålgård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Gjesdal kommune om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av gapahuk, gnr. 9, bnr. 6, Flassavatnet, Ålgård
Dokument: Informasjon om avstand til Flassavatnet - søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av gapahuk, gnr. 9, bnr. 6, Flassavatnet, Ålgård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om redusert foreldrebetaling 2021/2022
Dokument: Søknad om redusert foreldrebetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om redusert foreldrebetaling 2021/2022
Dokument: Søknad om redusert foreldrebetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nordea Bank ASA - transaksjoner
Dokument: Transaksjon: INF_1790727/2820480
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Låneopptak 2020-2021
Dokument: Terminvarsel NO0011017717
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om tillatelse til tiltak/rammetillatelse for garasje og trimrom til bolig på gnr. 6, bnr. 1099, Berlandstien 2A, Ålgård
Dokument: GODKJENT - Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om igangsettingstillatelse for oppføring av tilbygg til bolig på gnr. 6, bnr. 1099, Berlandstien 2 A, Ålgård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om dispensasjon om økt arealutnyttelse for oppføring av terrasse og balkong på gnr. 6, bnr. 1122, Berlandshagen 2, Ålgård
Dokument: GODKJENT - Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om dispensasjon fra reguleringsplan - søknad om fasadeendring, oppføring av balkong, terrasser og trapper til bolig på gnr. 6, bnr. 1122, Berlandshagen 2, Ålgård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skriftlige advarsler 2021
Dokument: Vedtak om kommunal bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samarbeid med nabokommuner om hjorteforvaltning
Dokument: Oversendelse av signert samarbeidsavtale - hjorteviltforvaltning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samarbeid med nabokommuner om hjorteforvaltning
Dokument: Oversendelse av signert samarbeidsavtale om forvaltning av hjortevilt mellom Time kommune og Gjesdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om vielse - Avskjermet
Dokument: Melding om foretatt vielse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Dokument: Svar på søknad - Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om dispensasjon fra kommuneplanen og rammetillatelse for oppføring av enebolig med garasje på gnr. 17, bnr. 22, Nevlandsheia 183, Nevland
Dokument: GODKJENT - søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om igangsettingstillatelse for enebolig med garasje, gnr. 17, bnr. 22, Nevlandsheia 183, Nevland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fagkoordinator Mestringsenheten, Gjesdal kommune - st. ref. 4415750932
Dokument: Svar på søknad - Fagkoordinator Mestringsenheten, Gjesdal kommune - st. ref. 4415750932
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om ettergodkjenning av tilbygg til fritidsbolig på gnr. 73 bnr. 1 fnr. 2, Giljastølen
Dokument: GODKJENT - Søknad fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om ettergodkjenning av oppført tilbygg til fritidsbolig på gnr. 73 bnr. 1 fnr. 2, Giljastølen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringsstilling i Hjemmesykepleien Ambulerende hjemmetjenester - st. ref. 4421296593
Dokument: Svar på søknad - Rekrutteringsstilling i Hjemmesykepleien Ambulerende hjemmetjenester - st. ref. 4421296593
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Miljøterapeut Mestringsenheten, Gjesdal kommune - st. ref. 4415754242
Dokument: Svar på søknad - Miljøterapeut Mestringsenheten, Gjesdal kommune - st. ref. 4415754242
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Miljøterapeut Mestringsenheten, Gjesdal kommune - st. ref. 4415754242
Dokument: Svar på søknad - Miljøterapeut Mestringsenheten, Gjesdal kommune - st. ref. 4415754242
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om vielse - Avskjermet
Dokument: Søknad om vielse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse søknader om tilskudd 2021
Dokument: Søknad fra Norske Kvinners Sanitetsforening om driftstilskudd for 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Badevakter Kulturavdelingen, Gjesdal kommune - st. ref. 4418425797
Dokument: Søknad og CV - Badevakter - st. ref. (4418425797)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling 2021/22
Dokument: SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Dokument: Svar på søknad - Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Dokument: Svar på søknad - Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fagkoordinator Mestringsenheten, Gjesdal kommune - st. ref. 4415750932
Dokument: Svar på søknad - Fagkoordinator Mestringsenheten, Gjesdal kommune - st. ref. 4415750932
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Badevakter Kulturavdelingen, Gjesdal kommune - st. ref. 4418425797
Dokument: Svar på søknad - Badevakter Kulturavdelingen, Gjesdal kommune - st. ref. 4418425797
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Miljøterapeut Mestringsenheten, Gjesdal kommune - st. ref. 4415754242
Dokument: Svar på søknad - Miljøterapeut Mestringsenheten, Gjesdal kommune - st. ref. 4415754242
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om startlån - Avskjermet
Dokument: Søknad om startlån - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om startlån - Avskjermet
Dokument: Søknad om startlån - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Miljøterapeut Mestringsenheten, Gjesdal kommune - st. ref. 4415754242
Dokument: Svar på søknad - Miljøterapeut Mestringsenheten, Gjesdal kommune - st. ref. 4415754242
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt næringsfond (covid-19)
Dokument: Krav til revisorerklæring - Avklaring RFK
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt næringsfond (covid-19)
Dokument: Krav til revisorerklæring - avklaring lund gruppen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra utdanningskravet i Lov om barnehager barnehageåret 2021 - 2022
Dokument: Svar på søknad om midlertidig dispensasjon for utdanningskravet - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskyss og reiseutgifter for elever i private skoler
Dokument: Svar Reiseutgifter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om tilsyn - kommunens vurdering av egen praksis på området tvungen somatisk helsehjelp - tilsynsstyrt egenvurdering
Dokument: Tilbakemelding etter tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skisseprosjekt svømmehall
Dokument: Oppfølgingsspørsmål tilbud om tomt til svømmeanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om endring av reguleringsplan for Midtfjell 201301 - på deler av gnr. 6, bnr. 517, (tilleggsareal til gnr. 6, bnr. 840, Raudvikveien 25)
Dokument: Bekreftelse på justering av søknad om mindre planendring, Raudvigveien 25
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling 2021/22
Dokument: Vedtak redusert foreldrebetaling - SFO 2021/2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling 2021/22
Dokument: Korrigert vedtak redusert foreldrebetaling - SFO 2021/2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling 2021/22
Dokument: Korrigert vedtak redusert foreldrebetaling - SFO 2021/2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling 2021/22
Dokument: Korrigert vedtak redusert foreldrebetaling - SFO 2021/2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling 2021/22
Dokument: Korrigert vedtak redusert foreldrebetaling - SFO 2021/2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling 2021/22
Dokument: Korrigert vedtak redusert foreldrebetaling - SFO 2021/2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling 2021/22
Dokument: Korrigert vedtak redusert foreldrebetaling - SFO 2021/2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling 2021/22
Dokument: Korrigert vedtak redusert foreldrebetaling - SFO 2021/2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling 2021/22
Dokument: Korrigert vedtak redusert foreldrebetaling - SFO 2021/2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling 2021/22
Dokument: Korrigert vedtak redusert foreldrebetaling - SFO 2021/2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjesdal næringspark - Oltedal - Opprettelse av eiendom for salg, gnr. 14 bnr. 300, Munkaneset
Dokument: Gnr. 14 bnr. 415 - klar til overskjøting - Gjesdal næringspark - Oltedal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse om eiendom til salg, gnr. 19, bnr. 29, Lomsvik, Madland
Dokument: Svar på henvendelse - eiendom til salgs, gnr. 19, bnr. 29, Lomsvik, Madland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. - Avskjermet
Dokument: Kvittering - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. gnr. 7, bnr. 659
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nordea Bank ASA - transaksjoner
Dokument: Transaksjon: INF_2154503/3945857
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nordea Bank ASA - transaksjoner
Dokument: Transaksjon: INF_2154502/3945856
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av reguleringsplan for Litle Bærlandshølen Vestlibakken m.fl., Vestliveien 11, gnr. 6 bnr. 71
Dokument: Kopi: Høringsuttalelse fra beboere i Vestliveien - Endring av reguleringsplan for Litle Bærlandshølen Vestlibakken m.fl., Vestliveien 11, gnr. 6 bnr. 71
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling 2021/22
Dokument: Korrigert vedtak redusert foreldrebetaling - SFO 2021/2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Dokument: Svar på søknad - Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Dokument: Svar på søknad - Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Dokument: Forespørsel om tilleggsinfo til CV - Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Dokument: Svar på søknad - Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nettverkskonsuent IKT - st. ref. 4415324994
Dokument: Svar på søknad - Nettverkskonsulent IKT - st. ref. 4415324994
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fagkoordinator Mestringsenheten, Gjesdal kommune - st. ref. 4415750932
Dokument: Svar på søknad - Fagkoordinator Mestringsenheten, Gjesdal kommune - st. ref. 4415750932
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringsstilling i Hjemmesykepleien Ambulerende hjemmetjenester - st. ref. 4421296593
Dokument: Svar på søknad - Rekrutteringsstilling i Hjemmesykepleien Ambulerende hjemmetjenester - st. ref. 4421296593
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringsstilling i Hjemmesykepleien Ambulerende hjemmetjenester - st. ref. 4421296593
Dokument: Svar på søknad - Rekrutteringsstilling i Hjemmesykepleien Ambulerende hjemmetjenester - st. ref. 4421296593
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringsstilling i Hjemmesykepleien Ambulerende hjemmetjenester - st. ref. 4421296593
Dokument: Svar på søknad - Rekrutteringsstilling i Hjemmesykepleien Ambulerende hjemmetjenester - st. ref. 4421296593
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring på gnr. 69, bnr. 11 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring på gnr. 69, bnr. 11 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunnskapsbanken
Dokument: Informasjonsbrev til kommunene og fylkeskommunen om Kunnskapsbanken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad fra Skurvebakkane 68 AS om seksjonering på gnr. 3, bnr. 93, Gjesdalvegen 429, Ålgård
Dokument: Ettersendte dokumenter til søknad fra Skurvebakkane 68 AS om seksjonering på gnr. 3, bnr. 93, Gjesdalvegen 429, Ålgård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Behandling av personopplysninger i forbindelse med multidosepakking
Dokument: Vedrørende behandling av personopplysninger i forbindelse med multidosepakking sendt fra Datatilsynet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om gravplass 2021
Dokument: Begjæring om kremasjon - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringsstilling i Hjemmesykepleien Ambulerende hjemmetjenester - st. ref. 4421296593
Dokument: Svar på søknad - Rekrutteringsstilling i Hjemmesykepleien Ambulerende hjemmetjenester - st. ref. 4421296593
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede 2021
Dokument: Svar på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om skjenkebevilling - ambulerende og enkeltanledning - fra juni 2020
Dokument: Skjenkebevilling - Samhald Oltedal 21.08.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stortings- og sametingsvalget 2021
Dokument: Signatur av databehandleravtale for EVA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus 2021- oppfølging av spørsmål, henvendelser og enkeltsaker
Dokument: Krav om utsatt ferie for ansatte ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] brukt deler av ferien på å sitte i karantene.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling 2021/22
Dokument: SFO - Søknad om redusert foreldrebetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Dokument: Svar på søknad - Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Dokument: Svar på søknad - Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Dokument: Svar på søknad - Generell søknad Gjesdal kommune - st. ref. 4400883465
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilkallingsvikar barnehageåret 2021/22 Barnehage, Gjesdal kommune - st. ref. 4421679251
Dokument: Svar på søknad - Tilkallingsvikar barnehageåret 2021/22 Barnehage, Gjesdal kommune - st. ref. 4421679251
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilkallingsvikar barnehageåret 2021/22 Barnehage, Gjesdal kommune - st. ref. 4421679251
Dokument: Svar på søknad - Tilkallingsvikar barnehageåret 2021/22 Barnehage, Gjesdal kommune - st. ref. 4421679251
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...