Norske-postlister.no


Viser [100] av [115 776].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Rekrutteringssak Kontaktperson 60% fast stilling
Dokument: Avslag på søknad på stilling som kontaktperson ved barneverntjenesten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak Kontaktperson 60% fast stilling
Dokument: Avslag på søknad på stilling som kontaktperson ved barneverntjenesten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak Kontaktperson 60% fast stilling
Dokument: Avslag på søknad på stilling som kontaktperson ved barneverntjenesten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak Kontaktperson 60% fast stilling
Dokument: Avslag på søknad på stilling som kontaktperson ved barneverntjenesten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak Kontaktperson 60% fast stilling
Dokument: Avslag på søknad på stilling som kontaktperson ved barneverntjenesten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak Kontaktperson 60% fast stilling
Dokument: Avslag på søknad på stilling som kontaktperson ved barneverntjenesten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak Kontaktperson 60% fast stilling
Dokument: Avslag på søknad på stilling som kontaktperson ved barneverntjenesten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak Kontaktperson 60% fast stilling
Dokument: Avslag på søknad på stilling som kontaktperson ved barneverntjenesten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak Kontaktperson 60% fast stilling
Dokument: Tilsettingsvedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 16/481 Utført arbeid på vannmåler - Torgvegen 9
Dokument: 16/481 Melding om utført arbeid på vannmåler - Torgvegen 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av plass i barnehage 2021
Dokument: Søknad om endring av barnehageplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av barnehageplass 2021
Dokument: Tilbud om barnehageplass i Bekkevegen barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Betaling barnehage 2021
Dokument: Svar på søknad om redusert betaling i Rødlandsmyrå barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vannmålere 2021
Dokument: 16/457 Fakturakopi forbruk brakkerigg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak Lærer
Dokument: Bestilling av kontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Heia skole / Heia grendahus
Dokument: Heia skole - brannkonsept/tiltaksplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vannmålere 2021
Dokument: 53/400 Utlevert vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Saksid 386224
Dokument: Innvilget finansiering av boligen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av barnehageplass 2021
Dokument: Søknad om barnehageplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 16/481 Påslippstillatelse - Torgvegen 9
Dokument: 16/481 Søknad om påslippstillatelse - Torgvegen 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gangveg mellom Sjøvegen og Håbakkvegen
Dokument: Smiursbakken 11 og gangveg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gangveg mellom Sjøvegen og Håbakkvegen
Dokument: 31/156 31/160 Grunnforhandling - nå med vedlegg - Sjøvegen 38
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Betaling barnehage 2021
Dokument: Svar på søknad om redusert betaling i Jørpeland barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 43/378 Tillatelse til tiltak og dispensasjon - bolig og garasje - Nedre Barkvedvegen 137 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Melding om vedtak - 43/378 Tillatelse til tiltak og dispensasjon - bolig og garasje - Nedre Barkvedvegen 137 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Modulstrukturerte læreplaner i forberedende voksenopplæring
Dokument: Bekreftelse på tilskudd til Fleksibel opplæring 2021/2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 16/481 Sanitærabonnement - Fiskåvegen 28
Dokument: 16/481 Vedrørende montert fettutskiller og manglende vannmålerregistrering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 16/481 Sanitærabonnement - Fiskåvegen 28
Dokument: 16/481 Tilbakemelding på ferdigmelding VA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Partssamarbeid i virksomhetene 2018 - 2020
Dokument: Referat fra møte 02.06.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 13/2 Sanitærabonnement - Alsvikvegen 61
Dokument: 13/2 Alsvikvegen 61 og 67 - bekreftet tilkoblet vannforsyning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 44/7 Sanitærabonnement
Dokument: 44/7 Tilbakemelding på søknad om sanitærabonnement - Ryfylkevegen 1002
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til drift av barnehager 2021
Dokument: Refusjon for søskenmoderasjon mm 1. halvår 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til drift av barnehager 2021
Dokument: Refusjon for søskenmoderasjon mm 1. halvår 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til drift av barnehager 2021
Dokument: Refusjon for søskenmoderasjon mm 1. halvår 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til drift av barnehager 2021
Dokument: Refusjon for søskenmoderasjon mm 1. halvår 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til drift av barnehager 2021
Dokument: Refusjon for søskenmoderasjon mm 1. halvår 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til drift av barnehager 2021
Dokument: Refusjon for søskenmoderasjon mm 1. halvår 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 49/292 Sanitærabonnement - Brautavegen 3
Dokument: 49/292 Tilbakemelding på ferdigmelding VA - Brautavegen 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 53/59 Tillatelse til tiltak - garasje - Tunglandsvegen 20 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 53/59 Tilbakemelding om mangler - garasje - Tunglandsvegen 20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flagg- og festdager
Dokument: Anniversary of the plane crash on Holtaheia on August 9th 1961
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 49/292 Sanitærabonnement - Brautavegen 3
Dokument: 49/292 Ny abonnent kommunal kloakk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon fra Helfo - legetjeneste 2021
Dokument: Resultat av førstegangskontroll (refid:621698)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2021
Dokument: 36/37 Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2021
Dokument: 53/1 Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2021
Dokument: 42/14 Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 31/488 Grensepunkt feil
Dokument: Grense Furubakken 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 42/58 - Tillatelse til tiltak - garasje - Brekkå 25 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 42/58 Oppdatering av situasjonskart - Brekkå 25
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 44/341 Tillatelse til tiltak - tilbygg - Nedre Barkvedvegen 54 - Ryfylke Bakeri & Konditori AS
Dokument: 44/341 Søknad om tiltak uten ansvarsrett - tilbygg - Nedre Barkvedvegen 54
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på ventetid hos fysio- og ergoterapitjenesten
Dokument: Klage på ventetid hos fysio- og ergoterapitjenesten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbytte fra Lyse Energi AS
Dokument: Renter og avdrag på ansvarlig lån
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannsaker 2021
Dokument: 16/213 Kvittering for innmelding av farlig stoff
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon fra Helfo - legetjeneste 2021
Dokument: Utbetalingsvedtak av 18.06.2021 (vedtaksref:100007522850199)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon fra Helfo - legetjeneste 2021
Dokument: Utbetalingsvedtak av 18.06.2021 (vedtaksref:100007522945100)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon fra Helfo - legetjeneste 2021
Dokument: Utbetalingsvedtak av 18.06.2021 (vedtaksref:100007522949319)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon fra Helfo - legetjeneste 2021
Dokument: Utbetalingsvedtak av 18.06.2021 (vedtaksref:100007522957605)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Betaling barnehage 2021
Dokument: Ettersendt dokumentasjon til søknad om reduksjon i betaling i barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Karakterprotokoller 2020/2021 - Jørpeland ungdomsskole
Dokument: Karakterprotokoll skoleår 2. halvår for skoleår 2020/2021 - klasse 8B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Karakterprotokoller 2020/2021 - Jørpeland ungdomsskole
Dokument: Karakterprotokoll skoleår 2. halvår for skoleår 2020/2021 - klasse 8C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Karakterprotokoller 2020/2021 - Jørpeland ungdomsskole
Dokument: Karakterprotokoll skoleår 2. halvår for skoleår 2020/2021 - klasse 8D
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Karakterprotokoller 2020/2021 - Jørpeland ungdomsskole
Dokument: Karakterprotokoll skoleår 2. halvår for skoleår 2020/2021 - klasse 9A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Karakterprotokoller 2020/2021 - Jørpeland ungdomsskole
Dokument: Karakterprotokoll skoleår 2. halvår for skoleår 2020/2021 - klasse 9B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Karakterprotokoller 2020/2021 - Jørpeland ungdomsskole
Dokument: Karakterprotokoll skoleår 2. halvår for skoleår 2020/2021 - klasse 9C
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Karakterprotokoller 2020/2021 - Jørpeland ungdomsskole
Dokument: Karakterprotokoll skoleår 2. halvår for skoleår 2020/2021 - klasse 9D
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse: Kjøp av korttidsopphold for ungdom - prosjekt A
Dokument: Midlertidig anskaffelsesprotokoll - Kjøp av korttidsopphold for ungdom - prosjekt A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse: Kjøp av korttidsopphold for ungdom - prosjekt A
Dokument: Tildelingsvedtak - Kjøp av korttidsopphold for ungdom - prosjekt A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse: Kjøp av korttidsopphold for ungdom - prosjekt A
Dokument: Anskaffelsesrapport - Kjøp av korttidsopphold for ungdom - prosjekt A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse: Kjøp av korttidsopphold for ungdom - prosjekt A
Dokument: Anskaffelsesprotokoll - Kjøp av korttidsopphold for ungdom - prosjekt A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse: Anskaffelse av to ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Strand kommune
Dokument: Anskaffelsesrapport - Anskaffelse av to ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Strand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse: Anskaffelse av to ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Strand kommune
Dokument: Anskaffelsesprotokoll - Anskaffelse av to ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], Strand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av plass i skolefritidsordning 2021
Dokument: Søknad om plass i SFO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av plass i skolefritidsordning 2021
Dokument: Søknad om plass i SFO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av plass i skolefritidsordning 2021
Dokument: Søknad om plass i SFO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildeling av plass i skolefritidsordning 2021
Dokument: Søknad om plass i SFO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Betaling barnehage 2021
Dokument: Søknad om redusert betaling i barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak Fastlege
Dokument: Tilbud om stilling som lege ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] legesenter - Frist utløpt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Privat avlaster
Dokument: Oppdragsavtale privat avlaster - Signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppsigelse av plass i SFO 2021
Dokument: Oppsigelse av plass i SFO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Artikler fra Strand kommunes hjemmeside 2020
Dokument: Offentlig ettersyn – Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø - revisjon: 1 - Endret: 21.06.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Artikler fra Strand kommunes hjemmeside 2020
Dokument: Offentlig ettersyn – søknad om tillatelse etter forurensningsloven - revisjon: 1 - Endret: 21.06.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ryfylke Iks - Ryfylkerådet 2016 - 2021
Dokument: Referat årsmøte i Ryfylke IKS 2021 og rådsmøte 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Saksid 386224
Dokument: Startlån ettersendt vedlegg - kjøpekontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 41/12 Tillatelse til tiltak - garasje - Nagavegen 46B - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 41/12 Søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn - garasje - Nagavegen 46B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lover, forskrifter og veiledere - Koronapandemi 2020
Dokument: Vedtatt og kunngjort forskrift - forskriftsendringer om Svalbard og kystcruise
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak Fysioterapeut - driftstilskudd
Dokument: Søknad - fysioterapeut -100% driftstilskudd med nedtrappingsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Betaling barnehage 2021
Dokument: Søknad om redusert betaling i barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - SakId 378933
Dokument: Startlån ettersendt vedlegg - lønn mars 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - SakId 378933
Dokument: Startlån ettersendt vedlegg - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - SakId 378933
Dokument: Startlån ettersendt vedlegg - bekreftelse på fast ansettelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - SakId 378933
Dokument: Startlån ettersendt vedlegg - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 25/58/13 Tillatelse til tiltak - fritidsbolig - Bjørheimsheia 15 - Hellvik Maskin AS
Dokument: 25/58/13 Tilbakemelding om mangler - fritidsbolig - Bjørheimsheia 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 16/168 - Tillatelse til tiltak - midlertidig bruksendring 2 år - Bedehusvegen 2 - Strand kommune
Dokument: 16/168 Ferdigattest - midlertidig bruksendring 2 år - Bedehusvegen 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 16/115 Tillatelse til tiltak - brannalarmanlegg - Ryfylkevegen 1927 - Strand kommune
Dokument: 16/115 Ferdigattest - brannalarmanlegg - Ryfylkevegen 1927
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 44/875 Dispensasjon og tillatelse til tiltak - enebolig med garasje, hagestue og takterrasse - Skolebakken 14B - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 44/875 Utbyggingsavtale - bolig - Skolebakken 14B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tau legesenter / Tau helsesenter
Dokument: 16/168 Ferdigattest - midlertidig bruksendring 2 år - Bedehusvegen 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Betaling SFO 2021
Dokument: Søknad om redusert betaling i SFO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak Kommuneoverlege
Dokument: Vedtak fra Forhandlingsutvalget - avlønning/krav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak Kommuneoverlege
Dokument: Tilbud om stilling som kommuneoverlege
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til drift av barnehager 2021
Dokument: Tilskudd til drift av ikke-kommunal barnehage - ordinær tildeling 2021 - august
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til drift av barnehager 2021
Dokument: Tilskudd til drift av ikke-kommunal barnehage - ordinær tildeling 2021 - august
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Feietjeneste 2021
Dokument: 44/830 Feierapport - Austhagen 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sanering av nedgravd oljetank
Dokument: 44/277 - Tilbakemelding på ferdigmelding - Konservering av oljetank
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...