Norske-postlister.no


Viser [100] av [70 859].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Formannskapet - 01.03.2021
Dokument: Delegasjonssaker
Filer:
Sak: Formannskapet - 01.03.2021
Dokument: Referatsaker
Filer:
Sak: Helsefagarbeidar - 100% fast stilling som nattevakt
Dokument: Søknad på stilling - Helsefagarbeidar - 100% fast stilling som nattevakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsefagarbeidar - 100% fast stilling som nattevakt
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad - Helsefagarbeidar - 100% fast stilling som nattevakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsefagarbeidar - 60% fast stilling
Dokument: Søknad på stilling - Helsefagarbeidar - 60% fast stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsefagarbeidar - 60% fast stilling
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad - Helsefagarbeidar - 60% fast stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av servicebygg ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kyrkje, gbnr 54/9
Dokument: Oppføring av servicebygg ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kyrkje - Søknad om rammeløyve, gbnr 54/9
Filer:
Sak: Samarbeidsutval, skulemiljutval og arbeidsutval 2020/21
Dokument: Innkalling samarbeidsmøte 17.mars 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sjukepleiar/vernepleiar - 70% fast stilling som nattevakt
Dokument: Takkar ja til tilbod om 70% fast stilling innan helse og omsorg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Busetting av flyktningar
Dokument: Informasjon om utsettelse av avvikling av gammel integrasjonsplattform for overføring av data mellom kommunale fagsystemer og NIR
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskot til drenering av jordbruksjord på gbnr. 201/5, Helle
Dokument: Rapport og oppmoding om utbetaling av tilskot til drenering i Vårdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Styre for næringsfondsaker - 18.02.2021
Dokument: Protokoll - Styre for næringsfondsaker - 18.02.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunestyret - 18.02.2021
Dokument: Protokoll - Kommunestyret - 18.02.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskot for å oppretthalde hogstaktiviteten i skogbruket 2020 (Covid 19) - gbnr. 24/5, Ask
Dokument: Tilråding - Søknad om tilskot for å oppretthalde hogstaktiviteten i skogbruket 2020 (Covid 19) - gbnr. 24/5, Ask
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskot for å oppretthalde hogstaktiviteten i skogbruket 2020 (Covid 19) - gbnr. 27/2
Dokument: Tilråding - Søknad om tilskot for å oppretthalde hogstaktiviteten i skogbruket 2020 (Covid 19) - gbnr. 27/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskot for å oppretthalde hogstaktiviteten i skogbruket 2020 (Covid 19) - gbnr. 27/1
Dokument: Tilråding - Søknad om tilskot for å oppretthalde hogstaktiviteten i skogbruket 2020 (Covid 19) - gbnr. 27/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskot for å oppretthalde hogstaktiviteten i skogbruket 2020 (Covid 19) - gbnr. 27/4 og 7, Straumen
Dokument: Tilråding - Søknad om tilskot for å oppretthalde hogstaktiviteten i skogbruket 2020 (Covid 19) - gbnr. 27/4 og 7, Straumen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsefagarbeidar - 60% fast stilling
Dokument: Søknad på stilling - Helsefagarbeidar - 60% fast stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsefagarbeidar - 60% fast stilling
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad - Helsefagarbeidar - 60% fast stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Særskilde forhandlingar 2021
Dokument: Lønnskrav i forbindelse med omorganisering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elveundersøkingar i Askvoll
Dokument: Innspel - Rapport frå NORCE, sjøaureundersøking i 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Komité næring, miljø og teknikk - 18.02.2021
Dokument: Protokoll - Komité næring, miljø og teknikk - 18.02.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Komité helse og omsorg - 18.02.2021
Dokument: Protokoll - Komité helse og omsorg - 18.02.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Linja AS
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...