Norske-postlister.no


Viser [100] av [289 050].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Anskaffelse bilar
Dokument: Signert kjøpekontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse bilar
Dokument: Anskaffelsesprotokoll 2 stk varebiler kl.2 , 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Orient Bar Restaurant - Restaurant Scandinavie AS - skjenkebevilling
Dokument: Skjenkekontroll 240421 - Orient Bar Restaurant
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til lag og organisasjoner 2021
Dokument: Søknad om tilskot til lag og foreiningar innan helse- og sosialformål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samhandlingsavtale - Samarbeidsavtale - Helse Møre og Romsdal- 2020 - 2021
Dokument: Signert samarbeidsavtale mellom Ålesund kommune og Helse Møre og Romsdal HF
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brøyteskader 2020-2021
Dokument: Skadet kant etter brøyting - Skåthaugen 10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gravemeldinger/Graveløyve/Gravetillatelser 2021
Dokument: Gravemelding 12233, Lauramarka 11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gravemeldinger/Graveløyve/Gravetillatelser 2021
Dokument: Gravemelding 12234, Nedregårdsvegen 34
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til lag og organisasjoner 2021
Dokument: Søknad om tilskot til lag og foreiningar innan helse- og sosialformål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VA Aspegata
Dokument: Aspegata - retting av utførelse av PE-sveising
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 22/395 - Rindebakken 12
Dokument: Gbnr. 22/395 - Anmodning om forhåndsuttalelse fra VA - Rindebakken 12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 50/1451 - Vannmåler - -50/1451
Dokument: Gbnr. 50/1451 - Godkjenning av søknad om vannmåler - -50/1451
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 201/672 - Utført arbeid på vannmåler - Storgata 24
Dokument: Gbnr. 201/672 - Godkjenning av melding om utført arbeid på vannmåler - Storgata 24
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veger generelt - VGA
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] inn til Vestre Aspehaugen, Nedregårdsvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arkivsak 21/3847 - Ferievikarar og medarbeidarar til helgestillinger. Åse helsehus - st. ref. 4369887130
Dokument: Søknad og CV m/vedlegg - Ferievikarar og medarbeidarar til helgestillinger. - st. ref. (4369887130) -
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arkivsak 21/3847 - Ferievikarar og medarbeidarar til helgestillinger. Åse helsehus - st. ref. 4369887130
Dokument: Søknad og CV m/vedlegg - Ferievikarar og medarbeidarar til helgestillinger. - st. ref. (4369887130) -
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvikk Bar AS 991493662 - Serveringsbevilling
Dokument: KVIKK BAR AS - Søknad om serveringsbevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Orient Bar Restaurant - Restaurant Scandinavie AS - skjenkebevilling
Dokument: Smittevernkontroll 240421 - Orient Bar Restaurant
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til lag og organisasjoner 2021
Dokument: Søknad om tilskot til lag og foreiningar innan helse- og sosialformål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2021
Dokument: gbnr. 153/14 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arkivsak 21/975 - Tilkallingsvikar i de kommunale barnehagene i Ålesund, Bemannings- og vikartenester - st. ref. 4333586644, 100 % fast stilling
Dokument: Søknad og CV m/vedlegg - Tilkallingsvikar i de kommunale barnehagene i Ålesund - st. ref. (4333586644) -
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Møre AS 987615311 - Kiwi 908 Klokkersund - salgsbevilling
Dokument: Kiwi 908 Klokkersund - Søknad om godkjenning av ny styrer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 17/126 - ny tilknytning til kommunalt vann- /avløpsanlegg - SKARPETEGVEGEN 9B
Dokument: Gbnr. 17/126 - Godkjenning av søknad om ny tilknytning til kommunalt vann- /avløpsanlegg - SKARPETEGVEGEN 9B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknader hoppid 2021
Dokument: Tildelingsbrev hoppid.no midler Konnexus AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arkivsak 21/785 - Sjukepleiar / medisinstudent / ambulansefagarbeidar / sjukepleiarstudent (sommarvikarar) Legetenester og akutt helseberedskap - st. ref. 4330642709
Dokument: Søknad og CV m/vedlegg - Sjukepleiar / medisinstudent / ambulansefagarbeidar / sjukepleiarstudent (sommarvikarar) - st. ref. (4330642709) -
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 45/161 - reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg - Bognesvegen 11
Dokument: Gbnr. 45/161 - Godkjenning av søknad om reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg - Bognesvegen 11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 45/161 - reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg - Bognesvegen 11
Dokument: Gbnr. 45/161 - Ferdigmelding for reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg - Bognesvegen 11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 531/154 - ny tilknytning til kommunalt vann- /avløpsanlegg - INGEN ADRESSE
Dokument: Gbnr. 531/154 - Godkjenning av søknad om ny tilknytning til kommunalt vann- /avløpsanlegg - INGEN ADRESSE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HR Restaurant drift AS 924958553 - Serverings- og skjenkebevilling
Dokument: Smittevernkontroll 140321 - HR Restaurantdrift AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 45/161 - reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg - Bognesvegen 11
Dokument: Gbnr. 45/161 - Godkjenning av ferdigmelding for reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg - Bognesvegen 11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til lag og organisasjoner 2021
Dokument: Søknad om tilskot til lag og foreiningar innan helse- og sosialformål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om smittevern i forbindelse med koronoutbruddet Covid-19
Dokument: Att: Kommunelegen. vedr. Den Norske Matfestivalen i Ålesund 21- Spørsmål vedr. Covid-19 vedr. risiko og smittevern.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generelle henvendelser om Covid 19
Dokument: Barn blir ikke syke av korona viruset
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om festivalstøtte
Dokument: Søknad om festivalstøtte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 120/258 - reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg - Ole Thoresens Gate 6b
Dokument: Gbnr. 120/258 - Godkjenning av ferdigmelding for reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg - Ole Thoresens Gate 6b
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ansettelse uten utlysning - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arkivsak 20/5222 - Takker ja - Tilbud om omgjøring av tilsettingsvilkår fra 100 % vikariat til 100 % fast stilling som lærer ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] fra 01.08.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helseplattformen
Dokument: Helseplattformen - Orientering vedrørende kostnadsestimeringsmodellen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fri fra skolen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - skoleår 2020/2021
Dokument: Søknad om fri fra skolen 07-06-2021 - 18-06-2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 17/241 - Krav om separering av privat stikkledning for avløp og overvann - BLINDHEIM INDUSTRIVEG 2D
Dokument: Gbnr. 17/241 - Varsel om pålegg - Krav om separering av privat stikkledning for avløp og overvann - BLINDHEIM INDUSTRIVEG 2D
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opplæring av leger og tilrettelegging for LIS (lege i spesialisering)
Dokument: Orientering om endringer i vedlegg 2 til spesialistforskriften: Samfunnsmedisin
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 120/260 - reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg - Ole Thoresens Gate 6d
Dokument: Gbnr. 120/260 - Godkjenning av ferdigmelding for reparasjon/endring/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg - Ole Thoresens Gate 6d
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om smittevern i forbindelse med koronoutbruddet Covid-19
Dokument: Vedrørende stenging av treningssenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om smittevern i forbindelse med koronoutbruddet Covid-19
Dokument: Trening utandørs
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arkivsak 21/812 - Sommarvikar teknisk hjelpemiddelservise Førebygging og meistring - st. ref. 4334605832
Dokument: Søknad og CV m/vedlegg - Sommarvikar teknisk hjelpemiddelservise - st. ref. (4334605832) -
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal planstrategi andre kommuner
Dokument: Høring av kommunedelplan, Helhetlig plan for helse og omsorg - Kristiansund kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneoverlegen. Spørsmål knyttet til etablering av flytende badstue i bysentrum
Dokument: Badevannskvalitet - Molovegen 6 - flytende badestue
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Borgarleg vigsel
Dokument: Bestilling av borgerlig vigsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fastlegeordningen 2020
Dokument: Godkjenner rapportering på tilskudd fra Helsedirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2021
Dokument: Gbnr. 17/171 - Jordmorvegen 9 - Svar på nabovarsel om oppføring av garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2021
Dokument: Gbnr. 7/309 - Emblemsvågen - Svar på nabovarsel om arealoverføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyr 2020-2021 - Ørskog
Dokument: Gbnr. 704/3/1 - Svar vedr. tømmefrekvens og redusert gebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidstillatelser 2021
Dokument: Arbeidstillatelse 1786, Bøgata 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trykkauking Martinusplassen
Dokument: Signert avtale - Martinusplassen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 17/441 - Myrlandsbakken 1
Dokument: Gbnr. 17/441 - Forhåndsuttalelse fra VA - Myrlandsbakken 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trykkauking Martinusplassen
Dokument: Anskaffelsesprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging arbeidet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og overgrep i sykehjem
Dokument: Kartlegging gode eksempel Ålesund kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2021
Dokument: Gbnr. 384/175 - Hellandshaugane - Svar på nabovarsel om bygging av bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vatne - Oppgradering vassbehandlingsanlegg - Vatn
Dokument: Vedtak om risikovurdering - Svarbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 501/1 - Nerstølsvegen
Dokument: Gbnr. 501/1 - Anmodning om forhåndsuttalelse fra VA - Nerstølsvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klientsaker - Barnevern - 2021
Dokument: Oversendelse av dokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gravemeldinger/Graveløyve/Gravetillatelser 2021
Dokument: Gravemelding 12231, Hovdevegen 21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2021
Dokument: gbnr. 148/110 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2021
Dokument: gbnr. 697/458 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2021
Dokument: gbnr. 678/6 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 118/623 - Sævollen 29
Dokument: Gbnr. 118/623 - Forhåndsuttalelse fra VA - Sævollen 29
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 145/31 - Utslippstillatelse - Kveldssolvegen 623
Dokument: Gbnr. 145/31 - Utslippstillatelse - Kveldssolvegen 623
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2021
Dokument: Gbnr. 118/134 - Hessavegen 61 - nabovarsel til søknad om tiltak, dispensasjon på avkjørsel og etablering av p-plass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd 1. og 17. mai 2020
Dokument: Søknad om støtte til 17. mai-arrangement på Ålesund sentrum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 22/395 - Rindebakken 12
Dokument: Gbnr. 22/395 - Anmodning om forhåndsuttalelse fra VA - Rindebakken 12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 118/134 - Hessavegen 61
Dokument: Gbnr. 118/134 - Anmodning om forhåndsuttalelse fra VA - Hessavegen 61
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...