Norske-postlister.no


Viser [100] av [16 014].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Støttekontakt 2021
Dokument: Registering som støttekontakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ledig fastlegeheimel ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] legesenter Herøy kommune, Barn-familie og helse
Dokument: Vedk.ledig fastlegeheimel ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] legesenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fosnavåg hamn
Dokument: Innspel angåande Fosnavåg hamn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2021
Dokument: Nabovarsel - gnr 37 bnr 298
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gravemeldingar og arbeidsvarslingsplanar 2021 (kommunale vegar)
Dokument: Søknad om graveløyve/gravemelding - Røyrasundvegen 133
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Omlegging lysløype på Leikong
Dokument: Omlegging lysløype på Leikong
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt næringsfond
Dokument: Søknad om kommunalt næringsfond
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale vegar 2021
Dokument: Brøyting av fortau
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn - Sars-Cov-2
Dokument: Tilbakemelding på førespurnad om innsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: c19fakta
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsfritak 2021 - 1516 Ulstein
Dokument: Melding om registrert konsesjonsforhold - gnr 70 bnr 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om retting av kart 34/14
Dokument: Krav om retting av matrikkelen - underretting av partar - 34/14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsfritak 2021 - 1516 Ulstein
Dokument: Melding om registrert konsesjonsforhold - gnr 70 bnr 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigedomsoverdraging
Dokument: Eigenfråsegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal bustad
Dokument: Signert husleigeavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vikar i bu- og habiliteringavdelinga
Dokument: Søknad vikar bu- og habiliteringsavdelinga
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskot til frivillige organisasjonar 2021 (kulturmidlar)
Dokument: Søknad om driftstilskot til frivillige organisasjonar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsesjon - Miljøtun AS - 1516 Ulstein - gnr 5 bnr 15
Dokument: Melding om føring av konsesjonsforhold på gnr 5 bnr 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingssøknader utan tilknytning til utlyst stilling 2021
Dokument: Søknad om jobb
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bustadtomt - gnr 45 bnr 164 - forkjøpsrett
Dokument: Dragsundflata 84 A, gnr 45, bnr 164, sletting forkjøpsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støttekontakt 2021
Dokument: Registering som støttekontakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn eigedomsavdelinga
Dokument: Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skade på hekk under brøyting
Dokument: Skader på hekk etter brøyting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skader på hekk etter brøyting
Dokument: Vedr. brøyting på kommunal veg Bergshaugen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak bustad - Koparstadvegen 63 - gnr 4 bnr 346
Dokument: Søknad om tillatelse i ett trinn 4/346
Filer:
Sak: Ledig 40 % vikarstilling som heimehjelp Myrvåg omsorgssenter seksjon A
Dokument: Tilbakemelding på Tilbod om stilling som heimehjelp i Herøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vågsbrua - overtaking
Dokument: Retur av tinglyst dokument gnr 34 bnr 493
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sjukefråvær 2020
Dokument: Sjukefråvær 3. tertial og heile 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ledig 60-80% vikarstilling som helsesekretær ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] legesenter
Dokument: Tilbod om stilling som helsesekretær i Herøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Herøy vasslag - Vassforsyning
Dokument: Vassforsyning frå Herøy Vasslag. Informasjon til kommuneoverlegen.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Glamping i naust på gnr. 18 bnr. 22
Dokument: Glamping i naustet vårt 18/22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding til fastlegeregisteret - faste heimlar
Dokument: Endring i heimel med Flr-id 100000105
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Glamping i naust på gnr. 18 bnr. 22
Dokument: Glamping i naustet vårt 18/22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsesjon - Miljøtun AS - 1516 Ulstein - gnr 5 bnr 15
Dokument: Vedtak om konsesjon - Miljøtun AS - gnr 5 bnr 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ledig 40 % vikarstilling som heimehjelp Myrvåg omsorgssenter seksjon A
Dokument: Tilbod om stilling som heimehjelp i Herøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Medlemskap i Sunnmøre friluftsråd
Dokument: Melding om vedtak: Val av representantar til Sunnmøre friluftsråd frå Herøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Medlemskap i Sunnmøre friluftsråd
Dokument: Melding om vedtak: Val av representantskapsmedlemmer i Sunnmøre Friluftsråd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Val av styret i Tussa Kraft As - 2021-2023
Dokument: Melding om vedtak: Val av styret i Tussa Kraft 2021-2023
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedlikehald Herøy kystmuseum
Dokument: Prisførespurnad - Herøy kystmuseum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trafikksikkerheit skuleskyss Nerlandsøy
Dokument: Innspel frå FAU Nerlandsøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trafikksikkerheit skuleskyss Nerlandsøy
Dokument: Tiltak Nerlandsøy skule frå mandag 8 mars
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn - for kontrakter som faller inn under forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter
Dokument: Tilsynsrapport med varsel om pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingssøknader utan tilknytning til utlyst stilling 2021
Dokument: Legevikar sommerjobb 2021 - medisinstudent m/lisens
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsfritak 2021 - 1516 Ulstein
Dokument: Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - gnr 7 bnr 825
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jallis AS - Kjøp av tomt til sjøbud/naus
Dokument: Eigenfråsegn om konsesjonsfridom - for signering - Signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trusselsak mot tilsette i helse og omsorg
Dokument: Politianmeldelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vikar i bu- og habiliteringavdelinga
Dokument: Søknad vikar bu- og habiliteringsavdelinga
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale vegar 2021
Dokument: Problemrapport: Gatelys,på gamlevegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale vegar 2021
Dokument: Problemrapport: Dårlig kontakt i gatelys,virker av og til,no virker den ikkje.gate ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] trafo virker heller ikkje.og bør repareres
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsfritak 2021 - 1516 Ulstein
Dokument: Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - gnr 70 bnr 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsfritak 2021 - 1516 Ulstein
Dokument: Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - gnr 70 bnr 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsfritak 2021 - 1516 Ulstein
Dokument: Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - gnr 70 bnr 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritak frå politiske verv
Dokument: Flytting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: AH! Sport lounge AS - Skjenkeløyve
Dokument: Omsetningsoppgåve for alkohol (skjenkeløyve)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn - Sars-Cov-2
Dokument: VS: Henvendelse fra Aftenposten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stimuleringstilskot til veterinærdekning for 2021
Dokument: Stimuleringstilskudd til veterinærdekning 2021 - Rundskriv 2020/43
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsfritak 2021 - 1515 Herøy
Dokument: Melding om registrert konsesjonsforhold - gnr 16 bnr 81
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaksinering Covid-19.
Dokument: Vaksine ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaksinering Covid-19.
Dokument: Vaksinasjon ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaksinering Covid-19.
Dokument: Vaksinasjon ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ledig 60-80% vikarstilling som helsesekretær ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] legesenter
Dokument: Tilsetjingsvedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaksinering Covid-19.
Dokument: Vaksinasjon ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsfritak 2021 - 1515 Herøy
Dokument: Melding om registrert konsesjonsforhold - gnr 16 bnr 81
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaksinering Covid-19.
Dokument: Vaksinasjon ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaksinering Covid-19.
Dokument: Vaskinasjon ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaksinering Covid-19.
Dokument: Vaksinasjon ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaksinering Covid-19.
Dokument: Vaksinasjon ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Medlemskap i Sunnmøre friluftsråd
Dokument: Val av representantar til Sunnmøre friluftsråd frå Herøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stadnamn i Herøy
Dokument: Oppstart av klagesak 2021/74 – opprinneleg namnesak 2002/19 og 2003/1 Vålneset, Nærøy mfl. i Herøy kommune sendt fra STATENS KARTVERK
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn - Kommunens vedtak om drifts- og kapitaltilskudd til alle ordinære barnehager i kommunen for 2021
Dokument: Innsynsbegjæring jfr offentleglova §§ 3og 9 - Kommunens vedtak om drifts- og kapitaltilskudd til alle ordinære barnehager i kommunen for 2021 - Att: barnehagefaglig ansvarlig i kommunen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henting av avfall
Dokument: Boss tømming
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevaring av privatarkiv i Herøy kommune
Dokument: 21/148-2 Kvittering for mottatt privatarkiv 09.02.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Felling av tre - Smålegane 2
Dokument: Trer som tar utsikt ,skugger for sola,og fare, for å få trer ned på ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] når stormen herjer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalet 2019-2023
Dokument: Årsmelding for kontrollutvalet 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalet 2019-2023
Dokument: Årsplan for kontrollutvalet 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Retting av kart - 29/304 - Bendal
Dokument: Feil i kart frå 1996
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigenfråsegn om konsesjonsfritak 2021 - 1515 Herøy
Dokument: Eigenfråsegn om konsesjonsfritak - gnr 36 bnr 97
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Datasikring og beredskapstiltak i kommunal sektor
Dokument: Ny utsendelse fra KS av brev om «Datasikkerhets- og beredskapstiltak i kommunal sektor – vurderinger og tiltak for IT-ansvarlig/IT sikkerhetsansvarlig»
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalet 2019-2023
Dokument: Protokoll frå kontrollutvalsmøtet 08.02.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...