Norske-postlister.no


Viser [100] av [72 412].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Skattesak - eigedomsskatt
Dokument: Varsel om retting av eigedomsskatten for åra 2019 -2016
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Alti Ørsta
Dokument: Sjekkliste planinitiativ
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skattesak - eigedomsskatt
Dokument: Varsel om retting av eigedomsskatten for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lagring av saltholdig snø
Dokument: Svar på sak om lagring av saltholdig snøv.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikar ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Dalevegen 32 Seksjon Helse- og velferdstenester
Dokument: Tilbod om ferievikariat - Signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikar ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Dalevegen 32 Seksjon Helse- og velferdstenester
Dokument: Tilbod om ferievikariat - Signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikar ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Dalevegen 32 Seksjon Helse- og velferdstenester
Dokument: Tilbod om ferievikariat - Signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikar ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Dalevegen 32 Seksjon Helse- og velferdstenester
Dokument: Tilbod om ferievikariat - Signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikarar heimebasert omsorg Seksjon Helse- og velferdstenester
Dokument: Tilbod om ferievikariat - Signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikar sjukeheim Seksjon Omsorg og sjukeheim
Dokument: Tilbod om ferievikariat - Signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikar sjukeheim Seksjon Omsorg og sjukeheim
Dokument: Tilbod om ferievikariat - Avslått
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nyhendebrev - råd for likestilling av funksjonshemma - 2021
Dokument: Aktuelt om universell utforming 02.03.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid 2020 - 2021
Dokument: Utrekning av foreldrebetaling barnehage mars 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av driveplikta - landbrukseigedomar i Volda kommune - 1577
Dokument: Avtale om leige av jord - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - gnr 188 bnr 3 - Volda kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronasmitte, informasjon og tiltak
Dokument: Ukentlig oversikt, FHI data 2021-03-03
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eldrerådet - 10.03.2021
Dokument: Orienteringar
Filer:
Sak: Eldrerådet - 10.03.2021
Dokument: Referatsaker
Filer:
Sak: Skattesak - eigedomsskatt
Dokument: Varsel om eigedomsskatt for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flyktningmappe - familie
Dokument: Vedtak om introduksjonsprogram
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flyktningmappe - familie
Dokument: Vedtak om introduksjonsprogram
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 169 bnr 188 - sal av tomt - Meisterbygg Møre AS
Dokument: Gnr. 169 bnr. 188 og 192 - Ørsta kommune - skøyter til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flyktningmappe
Dokument: Søknad om forlenga introduksjonsprogram
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flyktningmappe
Dokument: Vedtak om utvida deltaking i introduksjonsprogram
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Formannskapet 2019 - 2023
Dokument: Invitasjon til Arena Sunnmøre 15. april 2021 kl. 10:00 - 13:00
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Følgjekort
Dokument: Søknad om følgjekort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av fakturainterval - samlesak 2021
Dokument: Endring faktura kommunale gebyr - gnr 36 bnr 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skattesak - eigedomsskatt
Dokument: Varsel om retting av eigedomsskattetaksten for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompetanseheving og organisasjonsutvikling
Dokument: Avslutning av sak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskot til regionale festivalar og kultur arrangement frå Møre og Romsdal fylkeskommune
Dokument: 2021 – Tildeling til Konsertforeininga Sommarljom – Regionale festivalar og kulturarrangement
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskot til regionale festivalar og kultur arrangement frå Møre og Romsdal fylkeskommune
Dokument: 2021 – Avslag på søknad – Regionale festivalar og kulturarrangement - TRANDALROCK
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vesentleg reparasjon og tilbygg til bustadhus - Melsvegen 110 - Gnr 46 bnr 50
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikar sjukeheim Seksjon Omsorg og sjukeheim
Dokument: Tilbod om ferievikariat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Enkel statusrapport drift - 2021 - samlesak
Dokument: Enkel statusrapport drift - Januar 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikar sjukeheim Seksjon Omsorg og sjukeheim
Dokument: Tilbod om ferievikariat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikar sjukeheim Seksjon Omsorg og sjukeheim
Dokument: Tilbod om ferievikariat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikar sjukeheim Seksjon Omsorg og sjukeheim
Dokument: Tilbod om ferievikariat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikar sjukeheim Seksjon Omsorg og sjukeheim
Dokument: Tilbod om ferievikariat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikar sjukeheim Seksjon Omsorg og sjukeheim
Dokument: Tilbod om ferievikariat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikar sjukeheim Seksjon Omsorg og sjukeheim
Dokument: Tilbod om ferievikariat - Signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikar sjukeheim Seksjon Omsorg og sjukeheim
Dokument: Tilbod om ferievikariat Felleskjøkkenet - Signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikar sjukeheim Seksjon Omsorg og sjukeheim
Dokument: Tilbod om ferievikariat - Signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikar sjukeheim Seksjon Omsorg og sjukeheim
Dokument: Tilbod om ferievikariat - Signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikar sjukeheim Seksjon Omsorg og sjukeheim
Dokument: Tilbod om ferievikariat - Signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikar sjukeheim Seksjon Omsorg og sjukeheim
Dokument: Tilbod om fereivikariat - Signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikar ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Dalevegen 32 Seksjon Helse- og velferdstenester
Dokument: Tilbod om ferievikariat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikar ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Dalevegen 32 Seksjon Helse- og velferdstenester
Dokument: Tilbod om ferievikariat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikarar Seksjon tekniske tenester
Dokument: Utvida søkjarliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikar ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Dalevegen 32 Seksjon Helse- og velferdstenester
Dokument: Tilbod om ferievikariat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikar ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Dalevegen 32 Seksjon Helse- og velferdstenester
Dokument: Tilbod om ferievikariat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikar ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Dalevegen 32 Seksjon Helse- og velferdstenester
Dokument: Tilbod om ferievikariat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikar ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Dalevegen 32 Seksjon Helse- og velferdstenester
Dokument: Tilbod om ferievikariat - Signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikar ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Dalevegen 32 Seksjon Helse- og velferdstenester
Dokument: Tilbod om ferievikariat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikarar heimebasert omsorg Seksjon Helse- og velferdstenester
Dokument: Tilbod om fereivikariat - Signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikar ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Dalevegen 32 Seksjon Helse- og velferdstenester
Dokument: Tilbod om ferievikariat - Reservert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Styringsrapport til skattekreditor 2021
Dokument: Styringsrapport til skattekreditor for periode 02/2021, sendt 02.03.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompetanse og innovasjonstilskot - helse- og omsorgsfeltet - Statsbudsjett kap 761, post 68
Dokument: Rapportering tilskot kompetanse og innovasjon 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av driveplikta - landbrukseigedomar i Volda kommune - 1577
Dokument: Avtale om leige av jord - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - gnr 177 bnr 4 - Volda kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestilling ressursoversikt - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 1577 Volda - 71 bnr 1
Dokument: Planbestilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utval, råd og nemnder perioden 2019 - 2023
Dokument: Til orientering - vedtekter for Mellestiftelsen Svendsengarden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskot - 2020 - 1577 Volda
Dokument: Søknad om produksjons- og avløysartilskot 2020 - 820217802, 1577-148/4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av driveplikta - landbrukseigedomar i Volda kommune - 1577
Dokument: Melding om oppfylling av driveplikt - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 179/1 - Volda kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av fakturainterval - samlesak 2021
Dokument: Endring faktura kommunale gebyr - gnr 53 bnr 221
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskot - 2020 - 1520 Ørsta
Dokument: Klage på utbetalt produksjonstilskot 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av fakturainterval - samlesak 2021
Dokument: Endring faktura kommunale gebyr - gnr 18 bnr 422
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av driveplikta - landbrukseigedomar i Volda kommune - 1577
Dokument: Avtale om leige av jord - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 178/21 - Volda kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikar sjukeheim Seksjon Omsorg og sjukeheim
Dokument: Tilbod om ferievikariat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikar sjukeheim Seksjon Omsorg og sjukeheim
Dokument: Tilbod om ferievikariat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikar sjukeheim Seksjon Omsorg og sjukeheim
Dokument: Tilbod om ferievikariat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av fakturainterval - samlesak 2021
Dokument: Endring faktura kommunale gebyr - gnr 2 bnr 49
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Einingsleiar Omsorg og sjukeheim, Vartdal helsetun
Dokument: Referanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ulovleg tiltak i Ørstaelva
Dokument: Sak: Graving i storelva ved Moafossen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Produksjonstilskot - 2020 - 1520 Ørsta
Dokument: Tilskot på Hjortehegn, teig 36/7, leigetakar Hovdenakk Hjort A/S
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikar sjukeheim Seksjon Omsorg og sjukeheim
Dokument: Tilbod om ferievikariat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav - felles
Dokument: Innsynsbegjæring – Logo på kommunens biler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skattesak - eigedomsskatt
Dokument: Varsel om retting av eigedomsskatten for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Finansiering Innovasjon Norge - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 1577 Volda - gnr 183 bnr 7
Dokument: Utbetalingsanmoding sluttutbetaling - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Volda - gnr 183 bnr 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reiserett med transporttenesta for funksjonshemma
Dokument: Svar på søknad om reiserett med transporttenesta for funksjonshemma
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferievikar ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Dalevegen 32 Seksjon Helse- og velferdstenester
Dokument: Tilbod om ferievikariat - Signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...