Norske-postlister.no


Viser [100] av [66 122].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Tilsettingssak - Tilkallingsvikarar - Helland barneskule/SFO
Dokument: Søknad - Tilsettingssak - Tilkallingsvikarar - Helland barneskule/SFO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingssak - Bu- og habilitering - avdelingsleiar
Dokument: Avslag på motteken søknad - Tilsettingssak - Bu- og habilitering - avdelingsleiar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingssak - Bu- og habilitering - avdelingsleiar
Dokument: Avslag på motteken søknad - Tilsettingssak - Bu- og habilitering - avdelingsleiar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingssak - Bu- og habilitering - avdelingsleiar
Dokument: Avslag på motteken søknad - Tilsettingssak - Bu- og habilitering - avdelingsleiar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingssak - Bu- og habilitering - avdelingsleiar
Dokument: Avslag på motteken søknad - Tilsettingssak - Bu- og habilitering - avdelingsleiar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingssak - Bu- og habilitering - avdelingsleiar
Dokument: Avslag på motteken søknad - Tilsettingssak - Bu- og habilitering - avdelingsleiar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingssak - Bu- og habilitering - avdelingsleiar
Dokument: Avslag på motteken søknad - Tilsettingssak - Bu- og habilitering - avdelingsleiar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingssak - Bu- og habilitering - avdelingsleiar
Dokument: Avslag på motteken søknad - Tilsettingssak - Bu- og habilitering - avdelingsleiar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingssak - Bu- og habilitering - avdelingsleiar
Dokument: Avslag på motteken søknad - Tilsettingssak - Bu- og habilitering - avdelingsleiar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale om lønnstrekk for privat bruk av mobiltelefon
Dokument: Avtale om lønnstrekk for privat bruk av mobiltelefon - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale om lønnstrekk for privat bruk av mobiltelefon
Dokument: Avtale om lønnstrekk for privat bruk av mobiltelefon - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sjøgata 17, dispensasjon frå reguleringsplan -
Dokument: Sjøgata 17, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: kvalifisering og integrering - foreldrestøttende tiltak
Dokument: Utbetaling av tilskudd til foreldrestøttende tiltak 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om bålbrenning
Dokument: Søknad om bålbrenning - Nedre kant av garden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 73 brn 3 - Nakkedalsvegen 171, oppretting av ny grunneigedom
Dokument: Gnr 73 bnr 3 - Frådeling til ny bustadtomt - Fråsegn til søknad om dispensasjon frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 57 bnr 10 - Neråsvegen 286, oppretting/endring av matrikkeleining
Dokument: Gnr 57 bnr 10 - etablering av to nye nausttomter - fråsegn til søknad om dispensasjon frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån - Avskjermet
Dokument: Startlån ettersendt vedlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale om lønnstrekk for privat bruk av mobiltelefon
Dokument: Avtale om lønnstrekk for privat bruk av mobiltelefon - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 60 bnr 152 - , støttemur og betongplate
Dokument: Gnr 60 bnr 152 - , vedtak støttemur og betongplate
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 63 bnr 201 fnr 0 snr 1 , midlertidig bruksløye seksjon 1
Dokument: Gnr 63 bnr 201 fnr 0 snr 1 , vedtak midlertidig bruksløye seksjon 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtale om lønnstrekk for privat bruk av mobiltelefon
Dokument: Avtale om lønnstrekk for privat bruk av mobiltelefon - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingssak - Tilkallingsvikarar - Helland barneskule/SFO
Dokument: Søknad - Tilsettingssak - Tilkallingsvikarar - Helland barneskule/SFO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 67 bnr 90 og 114 - Fjordvegen 445, samanslåing
Dokument: Gnr 67 bnr 90 - Justering av grense/sammenslåing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 73 brn 3 - Nakkedalsvegen 171, oppretting av ny grunneigedom
Dokument: Oppretting bustadtomt - gbnr 73/3 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan - fråsegn frå Møre og Romsdal fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 35 bnr 36 - Gjermundnesvegen 51, bygging av støttemur og utvding av avkøyrsle
Dokument: Gnr 35 bnr 36 - Gjermundnesvegen 51, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekreftinger og attester til brannmannskap
Dokument: Bekrefting på kjøyretøy i beredskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 17 bnr 1 - Konsesjon på erverv av eigedom
Dokument: Gnr 17 bnr 1 - Status konsesjonssøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 25 bnr 1 - Bygging av landbruksveg - Kåre Eik
Dokument: Søknad om bygging av landbruksveg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salsbevilling for alkohol - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Møre AS
Dokument: Uttalelse vedrørende endring av salgsbevilling.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon frå interkommunal plan for Romsdalsfjord - Hauge Aqua AS
Dokument: Oversender revidert søknad fra Hauge Aqua Farming AS - lokaliteten Korsvika i Vestnes kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 63 bnr 201 fnr 0 snr 1 , midlertidig bruksløye seksjon 1
Dokument: Gnr 63 bnr 201 fnr 0 snr 1 - Søknad om midlertidig bruksløyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sjøgata 17, dispensasjon frå reguleringsplan -
Dokument: Gnr 46 bnr 56 - Referat Førehandskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 35 bnr 111 - Gjermundnesvegen 77, Tilbygg Vike Montesorriskule - vidareføring av ePhorte sak 2019/462
Dokument: Gnr 35 bnr 111 - Ferdigattest tilbygg Vike Montesorriskule
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingssak - Miljøterapeut - vikariat i 100 % stilling - Steinrøysa - Intern utlysing
Dokument: Søknad - Tilsettingssak - Miljøterapeut - vikariat i 100 % stilling - Steinrøysa - Intern utlysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 51 bnr 1 - Vestnes hovedgard, oppretting / endring av grunneigedom - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Gnr 51 bnr 1 - Vestnes hovedgard, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konfliktrådet Møre og Romsdal - val av representant 2019-2023 - vidareføring av ePhorte sak 2019/1712
Dokument: Oppnevningsutvalget - Protokoll for oppnevning av mekler Vestnes kommune - signert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon - Interkommunal plan for Romsdalsfjorden - Testanlegg sjø for taredyrking - Lokalitet Tomrefjord
Dokument: Vestnes kommune - akvakulturverksemd - lokaliteten Juvika i Tomrefjord - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - dyrking av makroalger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søbolmsten - stenging av gata mellom Sjøbua og parkeringa til Bunnpris/Europris i samband med mottaksarrangement
Dokument: Svar- Søknad om stenging av gate 12.09.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 65 bnr 61 , bygging av molo
Dokument: Gnr 65 bnr 61 - oppføring av molo framom fellesnaust/naustrekke - dispensasjon frå kommuneplan og pbl §1-8 - ettersending av marinarkeologisk uttale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 51 bnr 15 - Fagerbakken 3 , bygging av garasje
Dokument: Gnr 51 bnr 15 - Fagerbakken 3 , vedtak bygging av garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 37 bnr 52 , bygging av naust
Dokument: Gnr 67 bnr 52 - Særutskrift - søknad om naust i to etasjar med BRA over 40 m²
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 8 bnr 24 - Daugstadvegen 436, endring av arealformål og bruksendring av bygning
Dokument: Gnr 8 bnr 24 - Melding om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 48 bnr 4 - Flatevegen 61, oppretting / endring av grunneigedom - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Gnr 48 bnr 4 - Svar på søknad om deling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 51 bnr 568 - Øygarden 17, bygging av garasje - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Gnr 51 bnr 568 - Særutskrift - dispensasjon utnyttingsgrad ang. bygging av garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hogst i vernskog gnr 44 bnr 1
Dokument: Klagebehandling av avslag på søknad om tilskot til hogst av glissen skog med treslagsskifte - gnr 44 bnr 1 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekreftinger og attester til brannmannskap
Dokument: Stadfesting - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samarbeidsprosjekt for utvikling av rehabiliteringstjenestene i Møre og Romsdal
Dokument: Høyringsvar - Utvikling av rehabiliteringstenesta i Møre og Romsdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffing av inventar til Helsehuset Stella Maris - sjukeheimssenger, madrassar og nattbord
Dokument: Avvisningsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 23 bnr 41 - Konsesjon ved overtaking av fast eigedom - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Gnr 23 bnr 41 -melding om vedtak på konsesjonssøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsløyve for forflytningshemma - Avskjermet
Dokument: Legeerklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskott til andre trusamfunn livssynssamfunn
Dokument: Forkynning av prosesskriv vedr. De norske frikirkers krav på tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingssak - Miljøterapeut - 100 % vikariat - Steinrøysa
Dokument: Avslag på motteken søknad - Tilsettingssak - Miljøterapeut - 100 % vikariat - Steinrøysa
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingssak - Miljøterapeut - 100 % vikariat - Steinrøysa
Dokument: Avslag på motteken søknad - Tilsettingssak - Miljøterapeut - 100 % vikariat - Steinrøysa
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingssak - Miljøterapeut - 100 % vikariat - Steinrøysa
Dokument: Avslag på motteken søknad - Tilsettingssak - Miljøterapeut - 100 % vikariat - Steinrøysa
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingssak - Miljøterapeut - 100 % vikariat - Steinrøysa
Dokument: Avslag på motteken søknad - Tilsettingssak - Miljøterapeut - 100 % vikariat - Steinrøysa
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 17 bnr 1 - Konsesjon på erverv av eigedom
Dokument: Gnr 71 bnr 1 - Ber om tilbakemelding på søknad om konsesjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nedste Rekdalsvegen - vanskar med overvatn
Dokument: Drenering av overvatn på Nedste Rekdalsvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salsbevilling for alkohol - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Møre AS
Dokument: Uttale - endring av salsløyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestnes Kulturskule - Kontrakter - kjøp og salg av tenester
Dokument: 20/01191-6 - Vedr. 20-13868-18 - Kontrakt for kjøp av lærertjeneste dans, Vestnes kommune, att ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 35 bnr 1 - Bygging av landbruksveg - Gjermundnes VGS
Dokument: Resultatkontroll Åsanevegen gnr 35 bnr 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 35 bnr 1 - Bygging av landbruksveg - Gjermundnes VGS
Dokument: Resultatkontroll Åsanevegen gnr 35 bnr 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leige av kommunal bustad - 2020
Dokument: Stadfester opphør av leigeavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffing av inventar til Helsehuset Stella Maris - sjukeheimssenger, madrassar og nattbord
Dokument: Tildelingsbrev sjukeheimssenger mm
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingssak - Miljøterapeut - 100 % vikariat - Steinrøysa
Dokument: Innstilling/tilsetjing i vikariat i 100 % stilling som miljøterapeut ved Steinrøysa
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 18 bnr 1 - Skogfond og skogkultur
Dokument: Utbetaling frå skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur gnr 18 bnr 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn i skolebytter i mobbesaker
Dokument: Purring innsyn i skolebytter i mobbesaker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon frå interkommunal plan for Romsdalsfjord - Hauge Aqua AS
Dokument: Tilleggsinformasjon til etableringssøknad akvakultur ved Korsvika, Vestnes kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon frå interkommunal plan for Romsdalsfjord - Hauge Aqua AS
Dokument: Oppdrettsanlegg Korsvika - den merkelege ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helse og omsorg - diverse skriv og høyringar 2020
Dokument: Høring - Forslag om godkjenningsmodell for fritt brukervalg i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helse og omsorg - diverse skriv og høyringar 2020
Dokument: Høring - Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingssak - Tilkallingsvikarar - Helland barneskule/SFO
Dokument: Søknad - Tilsettingssak - Tilkallingsvikarar - Helland barneskule/SFO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon - Interkommunal plan for Romsdalsfjorden - Testanlegg sjø for taredyrking - Lokalitet Tomrefjord
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - testanlegg for dyrking av mikroalger - Juvika i Tomrefjord - Vestnes kommune - fråsegn ved søknad om dispensasjon frå kommuneplan - Møre og Romsdal fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingssak - Einingsleiar/rektor - Eining for kvalifisering og integrering
Dokument: Søknad - Tilsettingssak - Einingsleiar/rektor - Eining for kvalifisering og integrering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 35 bnr 36 - Gjermundnesvegen 51, medlig om ferdistilling tilbygg bustadhus - sjå ePhorte sak 2019/353
Dokument: Gnr 35 brn 36 - Vedr. løyve til å bygge tilbygg til bustadhus - melding om ferdigstilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalet i Vestnes 2020-2023
Dokument: Kontrollarbeidet i Vestnes - Oversending av kontrollutvalet sitt forslag til budsjett for kontrollarbeidet i Vestnes 2021 til kommunestyret
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalet i Vestnes 2020-2023
Dokument: Kontrollutvalet i Vestnes - Oversending av sak til kommunestyret - Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalet i Vestnes 2020-2023
Dokument: Kontrollutvalet i Vestnes - Oversending av sak til kommunestyret - Plan for kontrollutvalet si verksemd 2020-2023
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - Rundskriv og meldingar
Dokument: Innsendelse av ukentlig rapportering i forbindelse med koronasituasjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leige av kommunal bustad - 2020
Dokument: Tilbod om leige av kommunale bustad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Følgjebevis - Avskjermet
Dokument: Vedtak om følgebevis
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Følgjebevis - Avskjermet
Dokument: Vedtak om fornying av følgebevis
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage - Avskjermet
Dokument: Vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om skjenkebevilling for ei enkeltanledning - Sjøbua, Helland
Dokument: Innvilga søknad om skjenkebevilling for ei enkeltanledning laurdag den 12.09.2020 - Sjøbua, Helland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsløyve forflytningshemma - Avskjermet
Dokument: Vedtak om fornying av parkeringsløyve for forflytningshemma
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med helsetenester til personar ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] utviklingshemming
Dokument: Tilbakemelding på tilsyn med helsetenester til personar ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] utviklingshemming
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 0153 Salmar Genetics - Vågstranda
Dokument: Førespurnad om oppstartsmøte Salmar Genetics
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Næringsfondet - diverse korrespondanse
Dokument: Annonse - ekstraordinær støtte frå næringsfondet hausten 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 8 bnr 71 - Utslepp av sanitært avløpsvatn
Dokument: Gnr 8 bnr 71 - Søknad om utslepp av sanitært avløpsvatn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - DSB - brannvern - diverse skriv
Dokument: Oppfordring til alle eiere og brukere - sikring av tilfluktsrom og tilsvarende anlegg mot uvedkommende
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Heimetenestene - hjelpemiddel
Dokument: Forhåndsvarsel om mulig erstatningskrav for ikke returnert, overført eller demontert hjelpemiddel etter 3. purring døde brukere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt startlån - Avskjermet
Dokument: Svar på søknad om tapsdeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingssak - Tilkallingsvikarar - Helland barneskule/SFO
Dokument: Søknad - Tilsettingssak - Tilkallingsvikarar - Helland barneskule/SFO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 8 bnr 56 - Daugstadvegen 480, bygging av naust med tilhøyrande brygge og sjøtrapp
Dokument: Vestnes kommune - oppføring av naust med tilhørende brygge og sjøtrapp - Daugstadvegen 480 - gbnr 8/56 - Vikebukt - fråsegn Møre og Romsdal fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingssak - Helsefagarbeidar - vikariat i 100 % stilling - Steinrøysa - Intern utlysing
Dokument: Søknad - Tilsettingssak - Helsefagarbeidar - vikariat i 100 % stilling - Steinrøysa - Intern utlysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - Rundskriv og meldingar
Dokument: U.OFF. Situasjonsrapport frå Hdir.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingssak - Tilkallingsvikarar - Helland barneskule/SFO
Dokument: Søknad - Tilsettingssak - Tilkallingsvikarar - Helland barneskule/SFO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingssak - Einingsleiar/rektor - Eining for kvalifisering og integrering
Dokument: Søknad - Tilsettingssak - Einingsleiar/rektor - Eining for kvalifisering og integrering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leige av kommunal bustad - 2020
Dokument: Søknad om kommunal bustad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tresfjordvegen 368, sikring av bygg
Dokument: Tresfjordvegen 368, melding om mottatt søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Parkeringsløyve for forflytningshemma - Avskjermet
Dokument: Vedtak om fornying av parkeringsløyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...