Norske-postlister.no


Viser [100] av [10 699].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Barne- og ungdomsarbeider/ assistent Innhavet oppvekstsenter - st. ref. 4307004619
Dokument: Arbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barne- og ungdomsarbeider/ assistent Innhavet oppvekstsenter - st. ref. 4307004619
Dokument: Arbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innhavet, gnr. 85 bnr. 186 - Engan Bygg - tilbygg
Dokument: Finnøyveien 70 Søknad om tillatelse i ett trinn 85/186
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innhavet, gnr. 85 bnr. 200 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - rekvisisjon av oppmålingsforretning
Dokument: innhavet, gnr. 85 bnr. 200 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - punktfeste - deling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt skjønnsmidler 2021
Dokument: Tildelingsbrev - ordinære skjønnsmidler 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad skjenkebevilling enkeltanledning - Kunstpark Tranøy
Dokument: Delegert vedtak - Søknad om skjenkebevilling til Skulpturfest 30.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skifting av vannkummer Buvåg
Dokument: Anbudsåpning - åpningsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skifting av vannkummer Buvåg
Dokument: Anbudsprotokoll fra anbudsåpning 13.10.21 kl 1200. Skifting vannkummer Buvåg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skifting av vannkummer Buvåg
Dokument: Innstilling av arbeid med skifting av vannkummer Buvåg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korrigering eiendomsskatt - administrativ behandling
Dokument: Henv. om naust ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Loskaia Tranøy Havn
Dokument: Avklaring vedrørende kommunens engasjement Tranøy havn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brennvik, gnr. 30 bnr. 48 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig
Dokument: Brennvika - gnr.30 bnr.48 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Deling - melding om delegert vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om innsyn i journal
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tranøy, gnr. 26 bnr. 4 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], rekvisisjon av oppmålingsforretning/deling av grunneiendom
Dokument: Tranøy - gnr.26 bnr.4 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Deling av grunneiendom - melding om delegert vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Nordland
Dokument: Vedr. 21-01310-2 - Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Nordland - informasjon om arbeidet og invitasjon til møte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ness, gnr. 59 bnr. 2 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - søknad om oppmålingsforretning - arealoverføring tilleggsareal til 59/39
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning / deling av grunneiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt Ressurskartlegging og næringsutvikling - Hamarøy og tilliggende områder - 2018 - 2020
Dokument: Innvilgelse av prosjektendringer og andre delutbetaling - prosjekt Ressurskartlegging og næringsutvikling - Hamarøy og tilliggende områder - 2018- 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pålegg om fjerning av naust påstående gnr. 259 bnr. 173
Dokument: Pålegg om fjerning av naust
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forespørsel om næringstomt - Byggmester ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Næringstomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korrigering eiendomsskatt - administrativ behandling
Dokument: Viktig beskjed angående eiendomsskatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsekvensutredning og ROS analyse for interkommunal kystsoneplan
Dokument: Innspill fra Steigen og Hamarøy Fiskarlag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad støtteordning næringstilskudd - oppstart bakerivirksomhet - Monicas Tradisjonsbakeri
Dokument: Anmodning om delutbetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forespørsel om utlevering av dokumenter vedr. ***** ***** ***** *****
Dokument: Forespørsel om utlevering av dokumenter vedr. ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppsigelse kommunal bolig - ***** *****
Dokument: Vedrørende Oppsigelse av ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosessveileder for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel, innretning av organisasjonen, samt ny internkontor
Dokument: Åpningsprotokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad på kjøp av tomt på Presteid
Dokument: Presteid boligfelt Hamarøy - framfeste av boligtomter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om leie av kommunal bolig - ***** *****
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Navn på fylkeskommunale anlegg - Steigentunnelen/Stájgotunælla.- Fv. 835 - Steigen kommune / Hábmera suohkan/Hamarøy kommune
Dokument: Vedr. 21-172474-2 - Skiltvedtak - Steigentunnelen/Stájgotunælla
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arealoverføring fra Bjørkvik Helland, gnr. 259 bnr. 53 til gnr. 259 bnr. 105 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Arealoverføring fra 259-53 til 259-105 - DRAG
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjon til øvelse Nordland 2022
Dokument: Invitasjon til Øvelse Nordland 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korrigering eiendomsskatt - administrativ behandling
Dokument: Eiendomsskatt ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Loskaia Tranøy Havn
Dokument: Avklaring vedrørende kommunens engasjement Tranøy havn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter
Dokument: 21/1215-76 Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i særlig utsatte bransjer og kommuner.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TILLATELSE OPPLYSNING - *****
Dokument: UTTREKK FRA FOLKEREGISTERET
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vassbotn, gnr. 32 bnr. 4 fnr. 5 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om rekvisisjon/oppmåling av tomt til fritidsformål
Dokument: Rekvisisjon av oppmålingsforretning / deling av grunneiendom (KF-234)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samarbeidsutvalg Barnehage
Dokument: Ad rekruttering av fagpersonell til barnehagene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad skjenkebevilling enkeltanledning - Kunstpark Tranøy
Dokument: Søknad om skjenkebevilling til Skulpturfest 30.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bibliotekar Hamarøy kommune - st. ref. 4426645737
Dokument: Tilbakemelding på Tilbud om stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lulesamisk i videregående opplæring
Dokument: Lulesamisk i videregående opplæring - brev fra foreldre og lærere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] vgs
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om skjenkebevilling - enkeltambulerende - Sagfjord Lokalutvalg
Dokument: Søknad om skjenkebevilling - Dansefest 6.11.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kjøp av tomt på Presteid - Boligfelt B8, tomt nr. 6 - Urmas Mikker
Dokument: Tilbakemelding på Tomt på Innhavet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse i Hábmera suohkan - Hamarøy kommune
Dokument: Et inkluderende arbeidsliv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Miljøterapeut Hamarøy kommune - st. ref. 4439112523
Dokument: Utlysning - WebCruiter annonse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leder frivilligsentralen Hábmera suohkan Hamarøy kommune - st. ref. 4404893631
Dokument: Tilbudsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leirvåg, Hamlotveien, gnr. 22, bnr. 4, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Rekvisisjon av oppmålingsforretning / deling av grunneiendom
Dokument: Saken gjelder gnr. 22 bnr. 31 - melding til tinglysing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kaldvåg, gnr. 76 bnr. 15 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - klage på levegg
Dokument: Klage på vedtak 81/2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsefagarbeider/ hjelpepleier Hábmera suohkan Hamarøy kommune - st. ref. 4420524127
Dokument: Tilbakemelding på Tilbudsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsefagarbeider/ hjelpepleier Hábmera suohkan Hamarøy kommune - st. ref. 4420524127
Dokument: Tilbakemelding på Tilbudsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bibliotekar Hamarøy kommune - st. ref. 4426645737
Dokument: Administrativ tilsetting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Representantskapsmøter IRIS Salten IKS
Dokument: Innkalling til representantskapsmøte i Iris Salten IKS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer fra Direktorater/Departementer 2020 - 2023
Dokument: Høring – Nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppsigelse kommunal bolig - ***** *****
Dokument: Vedrørende Oppsigelse av ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jørgenvik, gnr. 10 bnr. 13 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - søknad om dispensasjon vedrørende oppføring av hytte
Dokument: Fraråding - søknad om dispensasjon - oppføring av hytte - 10/13 - Hamarøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ambulanseberedskap
Dokument: Ambulanseplan for Nordlandssykehuset i Hamarøy kommune - ønske om dialog- og informasjonsmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valg av lagrettemedlemmer/meddommere til Hålogaland lagmannsrett 01.01.2021-31.12.24
Dokument: Vedr. kvalitetssikring av meddommerutvalg i perioden 2021 - 2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritak politiske verv og valg av nye representanter
Dokument: Vedtak Søknad om fritak av politiske verv i klagenemnda for eiendomsskatt, valg av nytt medlem og leder.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsefagarbeider/ hjelpepleier Hábmera suohkan Hamarøy kommune - st. ref. 4420524127
Dokument: Tilbakemelding på Tilbudsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Omsorgstjenesten i Hamarøy kommune
Dokument: Omsorgstjenesten i Hamarøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bibliotekar Hamarøy kommune - st. ref. 4426645737
Dokument: Tilbud om stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vikariat kokk/ kjøkkenmedarbeider Hamarøy bygdeheim - st. ref. 4431261275
Dokument: Offentlig søkerliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - ***** ***** ***** *****
Dokument: Klage - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forespørsel om redegjørelse i saken Havfarm i Hamarøy
Dokument: Havfarm 2, Hamarøy og videre møtevirksomhet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsefagarbeider/ hjelpepleier Hábmera suohkan Hamarøy kommune - st. ref. 4420524127
Dokument: Tilbakemelding på Tilbudsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer fra Direktorater/Departementer 2020 - 2023
Dokument: Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet (Transmission of letter)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statstilskudd for 2021 – tilskuddsbrev - frivilligsentraler
Dokument: 21/4309 Om fordeling av tilskudd til frivilligsentraler i 2021 og rapportering til Kulturdepartementet om etablerte eller nedlagte frivilligsentraler i den enkelte kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer fra Direktorater/Departementer 2020 - 2023
Dokument: Høring av strategisk plan for jordvern i Nordland 2022-2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer fra Direktorater/Departementer 2020 - 2023
Dokument: 19/2898-56 Høring - endringer i budsjett- og regnskapsforskriften - Årsavslutningen, noteopplysninger om garantier mv.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Uavhengig revisors beretning vedrørende momskompensasjon
Dokument: Uavhengig revisors beretning momskompensasjon 4. termin 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saksbehandler Tildelingskontoret - st. ref. 4438434676
Dokument: Utlysning - WebCruiter annonse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppstart forvaltningsrevisjon - vertskommunesamarbeidet Barnevern
Dokument: Forvaltningsrevisjon – anmodning om kommunedirektørens uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stortingsvalget og sametingsvalget 2021
Dokument: 21/4484-3 Gjennomføringen av stortings- og sametingsvalget i 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om å sende opp fyrverkeri
Dokument: Søknad om å sende opp fyrverkeri
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunngjøring - tilskudd til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak 2021
Dokument: Utbetaling av tilskudd - holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak - Trafikksikkerhetsdag Hamarøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsefagarbeider/ hjelpepleier Hábmera suohkan Hamarøy kommune - st. ref. 4420524127
Dokument: Tilbudsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturmedarbeider ungdom Hamarøy kommune - st. ref. 4431255570
Dokument: Offentlig søkerliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Allmennlærer/ Grunnskolelærer Hábmera suohkan Hamarøy kommune - st. ref. 4432782860
Dokument: Offentlig søkerliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtteordning kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter Covid-19 - Storjord Servicehandel as
Dokument: Anmodning om sluttutbetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Hamarøy kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Rammeavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brukthandelbevilling
Dokument: Brukthandelbevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan om tillatelse til å anlegge vei i hyttefelt på Håkonhals
Dokument: Kulturminnefaglig uttalelse - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Stormyra hyttefelt for å anlegge vei - gnr 91 bnr 25 - Hamarøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ang. bestilling av legetime på Drag legekontor
Dokument: Ang.bestilling av legetime på Drag legekontor
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjønnsmidler til samisk opplæring i forvaltningsområdet for samisk språk 2021
Dokument: Skjønnsmidler til samisk opplæring i forvaltningsområdet for samisk språk 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...