Norske-postlister.no


Viser [100] av [17 392].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Beredskap - Krisestab - Tiltak
Dokument: E-post: Nytt fra Nasjonalt kontrollsenter for innreisende april 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Krisestab - Tiltak
Dokument: 3. Statsforvalteren i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 53 - Covid-19-håndtering (20.04.2021 - 08:13)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Omdanning av interkommunalt arkiv Nordland fra interkommunalt samarbeid til kommunalt oppgavefellesskap - anmodning om kommunestyrets vedtak og signering av ny samarbeidsavtale
Dokument: Omdanning av interkommunalt arkiv Nordland fra interkommunalt samarbeid til kommunalt oppgavefellesskap - anmodning om kommunestyrets vedtak og signering av ny samarbeidsavtale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skattetall 2021
Dokument: Skatteutjevning mars 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal konferanse om selvmordsforskning og - forebygging 19.-20.mai med temaet: Ny handlingsplan - hva nå?
Dokument: Program for nasjonal konferanse om selvmordsforskning og -forebygging 19. og 20. mai 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Juridisk webinar - sikt og vegetasjon
Dokument: Invitasjon til juridisk webinar - sikt og vegetasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Undersøkelse om digitale læringsplattformer
Dokument: Påminnelse: undersøkelse om digitale læringsplattformer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kurs i BPA
Dokument: BPA kurs for saksbehandlere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dialogmøte Statens Vegvesen
Dokument: Oppfølging dialogmøte med Statens Vegvesen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestilling av meglerinformasjon
Dokument: Purring på dokumenter vedrørende ordre 5857823 fra Infoland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Viltforvaltning
Dokument: Veileder til felling av vilt som gjør skade
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsmøte i Energirådet
Dokument: Innkalling til årsmøte i Energirådet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Webinar - Hva bør kommuneledelsen vite om kompetanseplanlegging og nye kompetansekrav i barnevernet
Dokument: Webinar - Hva bør kommuneledelsen vite om kompetanseplanlegging og nye kompetansekrav i barnevernet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Bufetat
Sak: Søknad om byggetillatelse nybygg
Dokument: Søknad om tillatelse i ett trinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sommerjobb for ungdom 2021
Dokument: Sommerjobb for ungdom - YX Bogen i Ofoten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sommerjobb for ungdom 2021
Dokument: Sommerjobb for ungdom - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sommerjobb for ungdom 2021
Dokument: Sommerjobb for ungdom - Nordmo gård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forespørsel om orientering på kommunestyremøte 6.mai
Dokument: Forespørsel om orientering på kommunestyremøte 6.mai
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging og oppfølging av personer i alderen 0-17 og 18-49 år i institusjon - 2021
Dokument: Kartlegging og oppfølging av personer i alderen 0-17 og 18-49 år i institusjon - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging og oppfølging av personer i alderen 0-17 og 18-49 år i institusjon - 2021
Dokument: Kartlegging og oppfølging av personer i alderen 0-17 og 18-49 år i institusjon - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritak for feieravgift -
Dokument: fritak feieavgift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forespørsel om arkivdokumenter
Dokument: Epost fra Arkivverket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forespørsel om arkivdokumenter
Dokument: Rettsbok
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån
Dokument: Startlån søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Krisestab - Tiltak
Dokument: Ukentlig rapportering til statsforvalter fra Evenes kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestilling av sesonginfluensavaksine 2021/2022
Dokument: Bestilling av sesonginfluensavaksine 2021/2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknaden til det kommunale næringsfondet
Dokument: RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2021-0008
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknaden til det kommunale næringsfondet
Dokument: RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2021-0008
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Finhaugveien - behov for vedlikehold
Dokument: Finhaugveien - behov for vedlikehold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Krisestab - Tiltak
Dokument: Regjeringens pressekonferanse torsdag 15. april oversatt til flere språk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjon til Kontaktkonferansen 21.-22. april 2021
Dokument: Program for kontaktkonferansen 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Krisestab - Tiltak
Dokument: Lansering av felles hjelpenummer ved registrering i innreiseregistreringsskjemaet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra byggegrense i forbindelse med oppføring av carport - E10 i Evenes kommune
Dokument: Innvilget dispensasjon fra byggegrense - E10 ved eiendommen i EVENES kommune - oppføring av carport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ungdomsrådet - vedtekter og valg
Dokument: SV: Oppsigelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån
Dokument: SV: Retningslinjer startlån
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
Dokument: LDIR-360 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
Dokument: Konsesjonfrihetsskjema ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg
Dokument: Kontroll av elektrisk anlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg
Dokument: Kontroll av elektrisk anlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritak for septikavgift for fritidsbolig
Dokument: Brev om septikavgift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg
Dokument: Kontroll av elektrisk anlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjonsberetning Evenes kommune 2020
Dokument: Revisjonsberetning Evenes kommune 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg
Dokument: Kontroll av elektrisk anlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg
Dokument: Kontroll av elektrisk anlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån
Dokument: Startlån ettersendt vedlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Krisestab - Tiltak
Dokument: Forskriftsendringer i covid-19-forskriften kapittel 5A - oppfølging av oppdrag 427 del 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsrapport og årsregnskap 2020
Dokument: Revisjonsberetning Evenes kommune 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg
Dokument: Kontroll av elektrisk anlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ungdomsrådet - vedtekter og valg
Dokument: Svar på oppsigelse leder ungdomsråd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg
Dokument: Kontroll av elektrisk anlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ventilordning - Innspill om kriterier for fordeling av midler til lokale virksomheter
Dokument: 21/1215-31 Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om støtte fra næringsfondet ERM Drift AS
Dokument: Søknad om støtte fra næringsfondet ERM Drift AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norsk Friluftsliv inviterer til webinarer om allemannsretten
Dokument: Norsk Friluftsliv inviterer til webinarer om allemannsretten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: AutoPASS-avtalebetingelser
Dokument: AutoPASS-avtalebetingelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester 2020 - frist for søknad og rapportering er 22. februar
Dokument: Tilskudd til kommunale veterinærtjenester 2020 - rapporter om bruk innen 21. april
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilsynskalender - for samordning av planlagte statlige tilsyn med kommunene
Dokument: Nasjonal tilsynskalender - Samordning av statlige tilsyn våren 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritak for septikavgift for fritidsbolig
Dokument: Brev om avgift for renovasjon og septik
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapport etter kontroll av elektrisk anlegg
Dokument: Kontroll av elektrisk anlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vann, Birkelundv.7, 8534 Liland
Dokument: Skade på bygning - Innbetaling av egenandel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Husbankkonferansen 2021
Dokument: Husbankkonferansen 2021 - Regionkontoret Bodø.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Minne markering av Prost Jac J. Anderssens 100år dag
Dokument: Eventuell minnemarkering av Prost Jac J. Anderssen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjon til webinar: Barnevern over landegrenser og mindreårige ofre for menneskehandel
Dokument: Invitasjon til webinar: Barnevern over landegrenser og mindreårige ofre for menneskehandel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Bufetat
Sak: Høring - endringer i arveloven mv. (begrensninger i ansvaret for arvelaterens forpliktelser mv.)
Dokument: Høring - endringer i arveloven mv. (begrensninger i ansvaret for arvelaterens forpliktelser mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om opphevelse av boplikt
Dokument: Søknad om opphevelse av boplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Att. øverste leder og økonomiansvarlig – Tilføring av overskudd og frigjorte primereserver
Dokument: Att. øverste leder og økonomiansvarlig – Tilføring av overskudd og frigjorte primereserver
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Velkommen til Riksantikvartimen 28. januar kl. 09:00-10:00
Dokument: Velkommen til Riksantikvartimen 22. april: Verdensarv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Krisestab - Tiltak
Dokument: Til landets kommuner: nye oppdateringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjon til gratis webinar Etablering og drift av pårøendeskoler for pårørende til personer med utviklingshemning og demens 9. juni 2021
Dokument: Invitasjon til gratis webinar Etablering og drift av pårøendeskoler for pårørende til personer med utviklingshemning og demens 9. juni 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Startlån
Dokument: Startlån søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Refusjon av tapte inntekter i forbindelse med kommunestyremøter
Dokument: Bekreftelse på tapt inntekt i forbindelse med kommunestyremøter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stortingsvalget 2021
Dokument: Stemmestyrer Evenes kommune
Filer:
Sak: Stortingsvalget 2021
Dokument: Utlegging av manntall
Filer:
Sak: Søknad til det kommunale næringsfondet
Dokument: RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2021-0005
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad til det kommunale næringsfondet
Dokument: RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2021-0005
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Krisestab - Tiltak
Dokument: Til landets kommuner: helgens pressemelding oversatt til ulike språk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...