Norske-postlister.no


Viser [100] av [15 462].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Innhenting av opplysninger - Evenes ROP Tjeneste
Dokument: Innh oppl Evenes ROP Tjeneste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Krisestab - Tiltak
Dokument: Purring: forberedelse til utsending av corona
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Krisestab - Tiltak
Dokument: U.Off. Referat fra Fylkesberedskapsrådet 19. november 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ønske om deltakelse i fremtidige bygg- og anleggsprosjekter - Hinnstein AS
Dokument: Ønske om deltakelse i fremtidige bygg- og anleggsprosjekter - Hinnstein AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Evenes flystasjon
Dokument: Oversendelse av kopi av brev fra Miljødirektoratet (Transmission of copy of letter)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om støtte til kjøp av byggegjerder for sikring av grovfor ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Anmodning om utbetaling av tilskudd til kjøp av gjerder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel
Dokument: Nabovarsel for Stuslåtta 3 D
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nysaldering av statsbudsjettet 2020 - endringer i bevilgninger i 2020 for kommunesektoren
Dokument: VS: Nysaldering av statsbudsjettet 2020 - endringer i bevilgninger i 2020 for kommunesektoren
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Antall ladepunkter for elbil
Dokument: Antall ladepunkter for elbil
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endringer i valgforskriften
Dokument: 20/5271-2 Endringer i valgforskriften
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsutlysninger og ansettelser - HR-ansvarlig
Dokument: Stillingsutlysninger og ansettelser - HR-ansvarlig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Krisestab - Tiltak
Dokument: Oversikt over smitte - smittedashbord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosess baser luftambulanse i Helse Nord
Dokument: Prosess baser luftambulanse i Helse Nord - svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kick-off for Kompetanseløftet - 26. januar 2021
Dokument: Kick-off for Kompetanseløftet - 26. januar 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestilling av Meglerpakke
Dokument: Sjekk av kommunale avgifter Lenvik 355
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd i tiltak i beiteområder
Dokument: Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - beit, 912903656
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd i tiltak i beiteområder
Dokument: Varsel om frist for å gjennomføre og rapportere - beit, 999316328
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skattetall 2020
Dokument: Skattetall for oktober
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avsending av dokumenter til digitalisering
Dokument: Oversendelse av dokumenter til geomatikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avsending av dokumenter til digitalisering
Dokument: Forsendelse til skanning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avsending av dokumenter til digitalisering
Dokument: Forsendelse til skanning - svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avsending av dokumenter til digitalisering
Dokument: Bestillingsbekreftelse - forsendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trygg Trafikk 2020
Dokument: Forslag på medlemmer til styret i Trygg Trafikk 2021-2023
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosess baser luftambulanse i Helse Nord
Dokument: Prosess baser luftambulanse i Helse Nord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Krisestab - Tiltak
Dokument: Oppfølging og ivaretakelse av barn og unge under pandemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veileder til selvkostforskriften
Dokument: 20/5056-1 Veileder til selvkostforskriften
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-01T08:00:23.127761
Dokument: Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-20T14:00:21.734179
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-01T08:00:23.127761
Dokument: Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-20T14:00:49.642179
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - generelt
Dokument: Invitasjon til deltakelse på Øvelse Nordland 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-01T08:00:23.127761
Dokument: Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap 2020-11-20T14:01:13.896046
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bistand til innbyggere i Evenes og Tjeldsund
Dokument: Til Forsvarsbygg fra ordførerne i Evenes og Tjeldsund:
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sjekkliste for avlevering av personregistermateriale
Dokument: Sjekkliste for avlevering av personregistermateriale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ungdommens distriktspanel ber om tilbakemelding
Dokument: Ungdommens distriktspanel ber om tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Krisestab - Tiltak
Dokument: Oppdatert mal for kommunerapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon for drift og vedlikehold av kraftlinje - Sommervatnet naturreservat - Statnett
Dokument: Dispensasjon for drift og vedlikehold av kraftlinje - Sommervatnet naturreservat - Statnett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Foreslå vinner av pris for veldrevet gårdsbruk i Nordland
Dokument: Foreslå vinner av pris for veldrevet gårdsbruk i Nordland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Møte Eldreråd
Dokument: Samlesak for referatsaker
Filer:
Sak: Utlysning av Helsedirektoratets tilskuddsordning - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten 2021 - 2023
Dokument: Utlysning av Helsedirektoratets tilskuddsordning - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten 2021 - 2023
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om kompetansemidler helse og omsorg 2020
Dokument: Kompetansemidler 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utlysning av Helsedirektoratets tilskuddsordning - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten 2021 - 2023
Dokument: Utlysing av tilskotsordning – Styrking og utvikling av helsestasjons- og skulehelsetenesta 2021-23
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Alvorlig talt:Lek!
Dokument: Alvorlig talt:Lek!
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Alvorlig talt:Lek!
Dokument: Forestående besøk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapportering av årsmelding for barnehager og kommuner per 15.12.2020
Dokument: Rapportering av årsmelding for barnehager og kommuner per 15.12.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Krisestab - Tiltak
Dokument: Evaluering av beredskapsarbeidet covid-19 i Helse Nord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dato for stenging av Agros ved årsskiftet
Dokument: Stenging av Landbruksdirektoratets fagsystemer i 2020 - oppdatering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Styringsrapport til skattekreditor for 2020
Dokument: Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2020, sendt 18.11.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Viltforvaltning
Dokument: Konstituerende møte i Midtre Hålogaland viltforvaltningsråd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Krisestab - Tiltak
Dokument: Ny Fiks-tjeneste for å hente prøvesvar til smittesporingsløsning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dato for stenging av Agros ved årsskiftet
Dokument: Dato for stenging av Agros ved årsskiftet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Krisestab - Tiltak
Dokument: Referat kommunemøtet 12.11.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Evenes flystasjon
Dokument: Vedtak av statlig reguleringsplan for Evenes flystasjon, Harstad/Narvik lufthavn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Krisestab - Tiltak
Dokument: Fylkesmannen i Nordland - Situasjonsrapport Nr. 31 - Covid-19-håndtering (16.11.2020 - 15:21)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontrollutvalget 2020
Dokument: Innkalling til møte i Kontrollutvalget i Evenes kommune 24.11.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Krisestab - Tiltak
Dokument: Informasjon fra Folkehelseinstituttet og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK vdr - september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging av bostedsløse 2020 (unntas offentlighet)
Dokument: VITKIG: Feil i vedlegg "informasjonsskriv" rettet - "Kartlegging av bostedsløse 2020"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Krisestab - Tiltak
Dokument: Høring - Forslag om endringer i SYSVAK-registerforskriften
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Renovasjon fritidsbolig
Dokument: Renovasjon fritidsbolig 23/5/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samarbeidsavtale 110 Nordland og Evenes kommune
Dokument: Salten Brann IKS inviterer deg til å signere dokumentet Samarbeidsavtale 110 Nordland og Evenes kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samarbeidsavtale 110 Nordland og Evenes kommune
Dokument: Salten Brann IKS inviterer deg til å signere dokumentet Samarbeidsavtale 110 Nordland og Evenes kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for bygging av tilbygg i to etasjer
Dokument: Evenes kommune - tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for bygging av tilbygg i to etasjer på gnr. 17, bnr. 5, Lilandsveien 241
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - generelt
Dokument: Informasjonspost om varsling av skred og flom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krisesentrenes adgang til å ha bestemmelser om oppholdets lengde, krisesenterloven § 2 andre ledd
Dokument: Tolkningsuttalelse – Krisesentrenes adgang til å ha bestemmelser om oppholdets lengde, krisesenterloven § 2 andre ledd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Bufetat
Sak: Tvangssalg av eiendom
Dokument: Ad Ofoten tingretts sak - nedjustering av pris
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: K-Sekretariatet IKS 2021
Dokument: K-sekretariat IKS - endring av selskapsavtale per 1.1.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjon til nasjonal brukerundersøkelse for deltakere i introduksjonsprogram
Dokument: Invitasjon til nasjonal brukerundersøkelse for deltakere i introduksjonsprogram
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Krisestab - Tiltak
Dokument: E-post: G-26-2020- REVIDERT RUNDSKRIV OM KARANTENEHOTELL
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om dispensasjon i tilknytning til fradeling av grunneiendom gnr. 23 bnr. 4 - Niingsveien 105
Dokument: Grunnbok 23/4/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utsending av influensavaksine utsatt
Dokument: Utsending av influensavaksine utsatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NB! kort frist - Høring - oppnevning av en særskilt klagenemnd for klager over Koronakommisjonens avgjørelser i innsynssaker
Dokument: NB! kort frist - Høring - oppnevning av en særskilt klagenemnd for klager over Koronakommisjonens avgjørelser i innsynssaker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging av bostedsløse 2020 (unntas offentlighet)
Dokument: Kartlegging av bostedsløse 2020 (unntas offentlighet)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KS og Norsk kulturskoleråd inviterer til temamøte om Fremtidens kulturskole
Dokument: KS og Norsk kulturskoleråd inviterer til temamøte om Fremtidens kulturskole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Krisestab - Tiltak
Dokument: Referat fra Fylkesberedskapsrådet 05.11.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsrapport og årsregnskap 2019
Dokument: PURRING: Manglende innsending av Årsregnskap 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestilling av meglerinformasjon
Dokument: 14200198/ Sundveien 95/ Bestilling av kommunalinformasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Krisestab - Tiltak
Dokument: Ny rapport fra Helsetilsynet - kunnskaps- og informasjonskilder om hvordan koronapandemien og håndteringen av den påvirker tjenestene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vi ønsker å bestille meglerinformasjon for denne eiendommen
Dokument: Bestilling fra Infoland 5679319 -A-
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869226092, 1853-21/ 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 925165565, 1853-5/ 37
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969339536, 1853-22/ 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 971396180, 1853-22/ 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 990718288, 1853-5/ 34
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 869303232, 1853-17/ 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969713144, 1853-5/ 20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969124238, 1853-20/ 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 912903656, 1853-8/ 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 992976519, 1853-11/ 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969119293, 1853-6/ 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 998418283, 1853-17/ 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020
Dokument: Søknad om produksjons- og avløsertilskudd 2020, 969226413, 1853-20/ 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...