Norske-postlister.no


Viser [100] av [21 292].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Faste treningstider Hemnehallen, Hemne samfunnshus, svømmehallen og Halsahallen 2021
Dokument: Søknad om treningstid - Valsøyfjord IL
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 40/14/0/0 Bjørknesveien, dispensasjon
Dokument: 40/14, Bjørknesveien - Svar på henvendelse angående dispenasjonssøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Begrunnet spørsmål og innsynsbegjæring fra folkevalgte 2021
Dokument: Innsyn 10/21 Fond
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal vielse 30.04.2021
Dokument: Vielse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 135/10 - Vinjefjordsveien 262, Søknad om bygging av ny driftsbygning for landbruk - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (LNF)
Dokument: 135/10 - Vinjefjordsveien 262, anmodning om uttalelse - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (LNF)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 127/11 - Søvassdalsveien 1643 , søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og byggeforbud langs vassdrag
Dokument: Søvassdalsveien 1643, Anmodning om uttalelse - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og byggegrense mot vassdrag - gnr 127 bnr 11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utredning ny drikkevannkilde Eide kommunale vannverk
Dokument: Sammenstilling av utredningsarbeid angående miljø- og friluftsliv, ny drikkevannskilde for Kyrksæterøra
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Faste treningstider Hemnehallen, Hemne samfunnshus, svømmehallen og Halsahallen 2021
Dokument: Søknad om treningstid svømmehall
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vernerunde Grøtnes barnehage - 2021
Dokument: Vernerunde Grøtnes barnehage - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mulig åpning av idrettsanlegg /aktiviteter - Korona
Dokument: Orientering om dobbeltkamp damer toppfotball til helga
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 125/12/0/0 Søvassdalsveien 1272, bygging av garasje/ uthus
Dokument: Søvassdalsveien 1272, vedtak bygging av garasje/ uthus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Begjæring om innsyn i dokumenter 2021
Dokument: Begjæring om innsyn i tilsettingsavtalen mellom Heim kommune og kommunedirektør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Begjæring om innsyn i dokumenter 2021
Dokument: Svar postlister - tidligere sendte innsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Faste treningstider Hemnehallen, Hemne samfunnshus, svømmehallen og Halsahallen 2021
Dokument: Treningstid Kyrksæterøra IL Håndball
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsek - Kontrollutvalgets årsmelding for 2020
Dokument: Melding om politisk vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter gnr 236 bnr 2, 3, 4 og 5
Dokument: Vedr. krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til sommerskoletilbud - tilskuddsbrev 2021
Dokument: Tilskudd til sommerskole - presisering av «eksisterende tilbud»
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Faste treningstider Hemnehallen, Hemne samfunnshus, svømmehallen og Halsahallen 2021
Dokument: Søknad om treningstid - Hemnehallen - Kjivinganj
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Faste treningstider Hemnehallen, Hemne samfunnshus, svømmehallen og Halsahallen 2021
Dokument: Søknad om treningstid - Hemnehallen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: KIL turn
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Gnr 35 bnr 69
Dokument: Oversendelse av matrikkelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - Gnr 35 bnr 69
Dokument: Oppmålingsgebyr i forb med oppmåling av gnr 35 bnr 69
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mulig åpning av idrettsanlegg /aktiviteter - Korona
Dokument: Svar - Sommervaslutning for Hemne Soul Kids
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mulig åpning av idrettsanlegg /aktiviteter - Korona
Dokument: Forespørsel treningssamling Buvik Jenter 13 - 14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veterinærtjenesten 2020 - 2021
Dokument: Stimuleringstilskudd 2020 - bilag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Endring av eier, tomt gnr 122 bnr 2
Dokument: Vedr. spørsmål angåenede hyttetomt gnr 122 bnr 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - dispensasjon fra kommuneplanen gnr 212 bnr 2 og 8
Dokument: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Småviltforvaltning 2021- 2022
Dokument: Rapport skuddpremier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stabsmøter 2021 - enhet for kultur
Dokument: Referat fra enhetsmøte 26.4.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Restanseoversikter - kommunale tjenester 2021
Dokument: Restanseoversikter - Svanem skole - oppdatert pr. 22.04.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Restanseoversikter - kommunale tjenester 2021
Dokument: Restanseoversikter - kantine - Vinjeøra skole - oppdatert pr. 22.04.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Restanseoversikter - kommunale tjenester 2021
Dokument: Restanseoversikter - Kulturskole - oppdatert pr. 22.04.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Restanseoversikter - kommunale tjenester 2021
Dokument: Restanseoversikter - HABUS SFO - oppdatert pr. 22.04.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Restanseoversikter - kommunale tjenester 2021
Dokument: Restanseoversikter - SFO Sodin skole - oppdatert pr. 22.04.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Restanseoversikter - kommunale tjenester 2021
Dokument: Restanseoversikter - SFO Svanem - oppdatert pr. 22.04.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Restanseoversikter - kommunale tjenester 2021
Dokument: Restanseoversikter - SFO Vinjeøra - oppdatert pr. 22.04.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Restanseoversikter - kommunale tjenester 2021
Dokument: Restanseoversikter - Svanem barnehage - oppdatert pr. 22.04.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Restanseoversikter - kommunale tjenester 2021
Dokument: Restanseoversikter - Utleie Fritidsklubben - oppdatert pr. 22.04.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Restanseoversikter - kommunale tjenester 2021
Dokument: Restanseoversikter - Utleie TLM - oppdatert pr. 22.04.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Begjæring om innsyn i dokumenter 2021
Dokument: Postlister - tidligere sendte innsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2021
Dokument: Korriger innsendt søknad om konsesjonsfrihet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting midlertidig - Vinje barnehage - 2021
Dokument: Tilsetting midlertidig i 30% assistent ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting midlertidig - Sodin skole 2021
Dokument: Melding om delegert vedtak - Midlertidig tilsetting som assistent i 19% stilling i perioden 06.04.21-18.06.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknader kommunale boliger 2021
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad om kommunal bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haldor og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - kjøp av tomt gnr 305 bnr 60
Dokument: Oversendelse av skjøte til tinglysing - gnr 305 bnr 60
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generelle jobbsøknader 2021
Dokument: Svar - Søknad om sykepleier i Heim kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generelle jobbsøknader 2021
Dokument: Svar - søknad på stilling som barne- og ungdomsarbeider ved Vinjeøra skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Faste treningstider Hemnehallen, Hemne samfunnshus, svømmehallen og Halsahallen 2021
Dokument: Søknad om treningstid - Halsahallen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse skriv - Sentraladministrasjonen 2021
Dokument: Brev til kommunedirektør og ordfører - økonomien til hjelpetrengende
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Begjæring om innsyn i dokumenter 2021
Dokument: AltInn - sending av svar på innsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Faste treningstider Hemnehallen, Hemne samfunnshus, svømmehallen og Halsahallen 2021
Dokument: Søknad om treningstid i Hemne Samfunnshus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskyss 2020/ 2021
Dokument: Vedlegg til databehandleravtale ITS Instruks personopplysninger skoleskyss
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Ny hytte Gnr 309 Bnr 36
Dokument: Melding om delegert vedtak - tiltak - avløpsanlegg for gnr 309 bnr 36
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Ny hytte Gnr 309 Bnr 36
Dokument: Behandlingsgebyr for fakturering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fosen Vind DA - Rekvisisjon av oppmålsforretning Gnr 488 Bnr 2
Dokument: Egenerklæring om konsesjonsfrihet 488/2/1 - Geitfjellet vindpark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dalane Byggsøk AS - Omdisponering av dyrka mark Gnr 309 Bnr 3
Dokument: Utføring av Norsk Institiutt for Bioøkonomi sin arbeidsbeskrivelse for brakkerigg på Valsøya.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Five Inventors - Produksjon-/Miljøtilskudd og avløsertilskudd 2021
Dokument: Kontroll av søknad om produksjonstilskudd, del 1 2021. Five Inventors
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trøndersk matfestival - et sted nær deg
Dokument: Overføring av mottatt søknad - Trønders matfestival - et sted nær deg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Ny hytte Gnr 309 Bnr 36
Dokument: Godkjent søknad om tilkobling til kommunalt vann.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådgivning/ svar på henvendelser korona
Dokument: 20/07252-25 - Henvendelse til Kommunelege - Booking av egentrening ved treningssenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rådgivning/ svar på henvendelser korona
Dokument: Svar - Åpning av klatrepark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtaler på ekstraarbeid/vikararbeid etter tilkalling - Vinje barnehage - 2021
Dokument: RAMMEAVTALE PÅ EKSTRAARBEID/VIKARARBEID ETTER TILKALLING
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: INNFORDRING LEGALPANT 2021 - Avskjermet
Dokument: Pålegg om trekk av kommunale offentligrettslige krav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innfordring legalpant 2021 - Avskjermet
Dokument: Pålegg om trekk av kommunale offentligrettslige krav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midlertidig bruksendring 2021
Dokument: Melding om overnatting ved Kyrksæterøra v.g.s. 28. - 29.04.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innfordring Legalpant 2021 - Avskjermet
Dokument: Pålegg om trekk av kommunale offentligrettslige krav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fagforbundet - valg av hovedtillitsvalgt
Dokument: Fagforbundet - valg av hovedtillitsvalgt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaksine korona Covid-19 2021
Dokument: Informasjonsbrev nr. 19 i koronavaksinasjonsprogrammet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - eiendomsskattetaksering - Næringstakst kraftnett - Stanett SF
Dokument: Statnett - klagebehandling/uttale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - eiendomsskattetaksering - Næringstakst kraftnett - Stanett SF
Dokument: Kopi av e-post - klagebehandling/uttale Statnett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innfordring kommunale avgifter - Avskjermet
Dokument: Pålegg om trekk av kommunale offentligrettslige krav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lokaler tidligere Helsestasjon
Dokument: Svar på forespørsel fra Hemne legesenter AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innfordring legalpant 2021 - Avskjermet
Dokument: Pålegg om trekk av kommunale offentligrettslige krav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Minnegaver til Helse og mestring - Kyrksæterøra 2020
Dokument: Takk for minnegave
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse henvendelser, veg, vann og avløp
Dokument: 20/01256-37 - Kommunalt vann - kvalitet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Faste treningstider Hemnehallen, Hemne samfunnshus, svømmehallen og Halsahallen 2021
Dokument: Søknad om øvingstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Faste treningstider Hemnehallen, Hemne samfunnshus, svømmehallen og Halsahallen 2021
Dokument: Leie av Hemnehallen 2021/2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak - lærer, 100 % fast stilling, Sodin skole
Dokument: Avslag på søknad på ledig stilling som lærer i Heim kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg og oppbevaringstillatelse for fyrverkeri 2021
Dokument: Søknad om salg av fyrverkeri
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mulig åpning av idrettsanlegg /aktiviteter - Korona
Dokument: Svar på Forespørsel treningssamling Buvik Jenter 13 - 14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Nydyrking Gnr 46 Bnr 6
Dokument: Heim kommune - Søknad om nydyrking - GBNR 46/6- kulturminnefaglig vurdering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trafikksikkerhet Heim kommune
Dokument: Trafikksituasjonen på Valsøya
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utleggstrekk - Avskjermet
Dokument: Pålegg om trekk av kommunale offentligrettslige ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 2103
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helseplattformen 2021
Dokument: Oppdatering etter styremøtet Helseplattformen 21 april 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midt-Norge 110-sentral IKS 2021
Dokument: Dokumenter til møte i Representantskapet Midt-Norge 110-sentral IKS 28.04.2021.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midt-Norge 110-sentral IKS 2021
Dokument: Nytt dokument til møte i Representantskapet Midt-Norge 110-sentral IKS 28.04.2021.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsbeskrivelser - delegeringer
Dokument: Forespørsel om stillingsbeskrivelse/delegringsmyndighet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stillingsbeskrivelser - delegeringer
Dokument: Mal delegering av myndighet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon Geodataplan Trøndelag 2021
Dokument: Innspill til revisjon av geodataplan for Trøndelag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smittevern 2021
Dokument: Handlingsplan for et bedre smittevern - indikatorundersøkelse om smittevern i sykehjem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale avgifter 2021 endringer
Dokument: Feil ved fakturering kommunale avgifter gnr. 35/38
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaksine korona Covid-19 2021
Dokument: Fordeling av Comirnaty Uke 18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak - lærer, 100 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Vinjeøra skole
Dokument: Gjelder ledig stilling som lærer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak - lærer, 100 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Vinjeøra skole
Dokument: Gjelder ledig stilling som lærer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Begjæring om innsyn Barnevern 2021
Dokument: Innsynsbegjæring - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2021
Dokument: Svar - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gnr. 43/6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Bygging av landbruksvei - gnr 208 bnr 2
Dokument: Melding om delegert vedtak - Volemsvegen - svar på søknad om tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtte fra kommunalt næringsfond - Avskjermet
Dokument: Melding om vedtak - søknad om støtte til prototype betongheller og leirprøve til Sintef
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak - klubbarbeider enhet Kultur, 11 % prosjektstilling i perioden 01.01.21 - 31.12.21
Dokument: Oversendelse av arbeidsavtale, klubbarbeider, 11 % prosjektstilling i perioden 08.03.21 - 31.12.21 ved enhet Kultur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: G-bygg -Seksjonering gnr 118 bnr 21 Strandveien 5
Dokument: Melding om delegert vedtak - Seksjonering av gnr 118 bnr 21 i Heim kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Fradeling av teig fra gnr 102 bnr 400
Dokument: Melding om delegert vedtak - søknad om fradeling av teig fra gnr 102 bnr 400 som tilleggsareal til gnr 102 bnr 464.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...