Norske-postlister.no


Viser [100] av [18 638].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Økonomi - Korona
Dokument: Rapportering om bruk av midler til vedlikehold og rehabilitering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mulig åpning av idrettsanlegg /aktiviteter - Korona
Dokument: SV: Årsmøte i ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenandel opphold ved Hemne helsesenter 2019/2020
Dokument: Etterberegning opphold Heim Helsesenter avd. Liabø - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Møtereglement Heim kommune - revisjon
Dokument: Vedtatt møtereglement Heim kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse lønnsnotater Sodin skole
Dokument: Lønnsnotat - utbetaling av overtid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Nydyrking Gnr 46 Bnr 1
Dokument: Varsel om mulig oppheving av kommunens godkjenning av søknad om nydyrking på 46/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Rekvisisjon av oppmålsforretning Gnr 497Bnr 1 og 12
Dokument: Melding om delegert vedtak, grensejustering mellom 497/1 og 497/12.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt eiendomsskatt - taksering av bolig og fritidseiendommer i Heim kommune
Dokument: Utsendt varsel om besiktigelse for eiendommer med forventet boligverdigrunnlag fra Skatteetaten 317.16.0.0
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fosen Vind DA - Rekvisisjon av oppmålsforretning Gnr 488 Bnr 2
Dokument: Fradeling av festetomt til del av vindkraftanlegg.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rutetilbud for buss og fleksibel transport - 2021
Dokument: Uttale om rutetilbudet fra 08.2021, buss og fleksibel transport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trafikksikkerhet Heim kommune
Dokument: Trafikksikkerhetsutvalg - politisk og administrativt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fiskeforvaltning 2020
Dokument: Oversendelse av rapport etter gytefisktelling i Hollaelva høsten 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse skriv - oppvekst
Dokument: Nytt innhold i kompetansepakker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak - klubbarbeidere enhet Kultur, 14,75 % fast stilling fra 01.03.21/snarest
Dokument: Vedrørende tilbud på stilling som klubbmedarbeider.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak - klubbarbeidere enhet Kultur, 11 % prosjektstilling
Dokument: Takker ja til stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innfordring legalpant 2021 - Avskjermet
Dokument: Pålegg om trekk av kommunale offentligrettslige krav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Retting i matrikkel 2021
Dokument: Vedr. eiendommene vises ikke i kart GNR212,BNR41,53
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaksine korona Covid-19 2021
Dokument: FHI. Kommuner som ikke ønsker Comirnaty i påsken (uke 13)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskattetaksering - Næringstakst kraftnett - Tensio
Dokument: Melding om politisk vedtak - eiendomsskattegrunnlag Tensio AS - linjenett andel Heim kommune i tidligere Snillfjord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak - ferievikarer Helse og mestring 2021
Dokument: Avslag på søknad på ferievikariat i Heim kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak - ferievikarer Helse og mestring 2021
Dokument: Avslag på søknad på ferievikariat i Heim kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak - sykepleier, 100 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Helse og mestring Liabø
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad på ledig stilling som sykepleier i Heim kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak - sykepleier, 100 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Helse og mestring Liabø
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad på ledig stilling som sykepleier i Heim kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak - helsefagarbeider, 60,21 % vikariat med virkning til 31.08.21 i enhet Helse og mestring Liabø
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad på ledig stilling som helsefagarbeider i Heim kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innfordring legalpant 2021 - Avskjermet
Dokument: Pålegg om trekk av kommunale offentligrettslige krav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innfordring legalpant 2021 - Avskjermet
Dokument: Pålegg om trekk av kommunale offentligrettslige krav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse Regnskap/økonomi 2021
Dokument: Brev av 01.02.2021 - Innberettet beløp til Skatteetaten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midler til svømmeopplæring 2020 - 2021
Dokument: Tilskudd til svømming i barnehagen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mulig åpning av idrettsanlegg /aktiviteter - Korona
Dokument: Årsmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innfordring husleie Heim (tidligere Halsa) - Avskjermet
Dokument: Status T2020-410356
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Rekvisisjon av oppmålsforretning Gnr 102 Bnr 16
Dokument: Tilleggsopplysning til klage på vedtak - Sak 155/20 i Heim formannskap 15.12.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fakturering - utskrivningsklare pasienter
Dokument: Utskrivningsklare pasienter januar 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse skriv - Sentraladministrasjonen 2021
Dokument: Tilskudd - Alis-avtaler for fastleger i næringsdrift, fast ansatte fastleger ansatt i kommunen og fastlegevikarer i næringsdrift utover et års varighet.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Omsetningsavgift salg/skjenking av alkoholholdige drikker 2021
Dokument: Omsetningsrapport alkohol - REMA 1000 Kyrksæterøra
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale avgifter 2021 endringer
Dokument: Tilbakebetaling - feil fakturert avløp 2020 og 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generelle jobbsøknader 2021
Dokument: Ang vikariat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftstilskudd Legene 2021
Dokument: Utbetalingsvedtak av 26.02.2021 for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] (vedtaksref:100007330329036)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forurensing 2021
Dokument: Svar vedrørende oljeutslipp, forsøpling og støy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsberetning /Årsregnskap 2020
Dokument: Årsregnskap 2020 - Heim kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til foreldrestøttende tiltak i kommunene
Dokument: Bufdir utlyser tilskuddsordningen til foreldrestøttende tiltak i kommunene for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsendring E39
Dokument: E 39 Vinjeøra Staurset merknader for eiendom 136/5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trafikksikker Kommune
Dokument: HMS plakater mars
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2020
Dokument: Oppgave til sikkerhetsstiller - Kulturbygget AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak - helsefagarbeider/assistent, 72,06 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Helse og mestring Kyrksæterøra
Dokument: Trekker søknad om stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak - helsefagarbeider/assistent, 71,35 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Helse og mestring Kyrksæterøra
Dokument: Oversendelse av bekreftelse på formål med politiattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak - helsefagarbeider/assistent, 71,35 % ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Helse og mestring Kyrksæterøra
Dokument: Oversendelse av arbeidsavtale, assistent, 71,35 % fast stilling i enhet Helse og mestring Kyrksæterøra
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Introduksjonsprogram
Dokument: Forståelsen av uttrykket "innvilget oppholdstillatelse" i integreringslovens omtale av målgrupper (§§ 8 og 26)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting midlertidig - Sodin skole 2021
Dokument: Midlertidig tilsetting som lærer i 32% stilling i perioden 1.3.2021 - 31.3.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsetting midlertidig - Sodin skole 2021
Dokument: Oversendelse av midlertidig arbeidsavtale, lærer, 32 % stilling i perioden 01.03.21 - 31.03.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innfordring Sosiallån 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021 - Avskjermet
Dokument: Varsel om tvangsfullbyrdelse §4-18 varsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innfordring Sosiallån 2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021 - Avskjermet
Dokument: Spørsmål om utlegg - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redusert foreldrebetaling 2020
Dokument: Melding om delegert vedtak - redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid i barnehage - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innfordring legalpant 2021 - Avskjermet
Dokument: Arbeidsgivers ansvar for overføring av trekk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknader og oppsigelser på kommunale boliger 2021
Dokument: Oppsigelse av leilighet - Glåmsmyrvegen 18, leilighet 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Faktura - Tekniske tjenester 2021
Dokument: Faktura - Ambita februar 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Retting i matrikkel 2021
Dokument: 21/00200-7 - Oppretting av matrikkelen for gnr. 494, bnr. 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaksine korona Covid-19 2021
Dokument: FHI: Uke 10: Ny fordeling av AstraZeneca-vaksine pga. økt leveranse VS på mandag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Inn- og utflyttinger omsorgsboliger Helse og mestring avd Kyrksæterøra 2021
Dokument: Utflytting Trygdepensjonatet leil 4 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stabsmøter 2021 - enhet for kultur
Dokument: Referat fra enhetsmøte 01.03.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse skriv barnevern 2021
Dokument: Utlysningsbarnevernfaglig videreutdanning 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse skriv - Servicekontor 2021
Dokument: Endring i oppføring - Heim kommune.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak - ferievikarer Helse og mestring 2021
Dokument: Takker ja til sommerjobb
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rekrutteringssak - ferievikarer Helse og mestring 2021
Dokument: Takker ja til tilbud som ferievikar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse skriv - Sodin skole - 2021
Dokument: Informasjon om kartleggingsprøver 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontantstøtte 2021
Dokument: Kontantstøtterapportering til NAV
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale avgifter 2021 endringer
Dokument: Svar på henvendelse om faktura
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2021
Dokument: Svar - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv - gnr 35 bnr 359
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap Korona Covid 2021
Dokument: Referat fra møte 29.01.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap Korona Covid 2021
Dokument: Referat møte 01.03.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap Korona Covid 2021
Dokument: Referat fra møte 11.01.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Redusert foreldrebetaling 2021
Dokument: Melding om delegert vedtak - redusert foreldrebetaling - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innfordring legalpant Heim (tidligere Snillfjord) kommune - Avskjermet
Dokument: Svar på e-post angående krav fra tidligere Snillfjord kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Heim kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevmappe'. Ta kontakt med Heim kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pilskaret Samojed - Serverings- og skjenkebevilling
Dokument: Anmodning om uttalelse - søknad om serverings- og skjenkebevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Gnr 45 bnr 5 og 110
Dokument: Vedr. krav om sammenslåing av tinglyst matrikkeenheter gnr 45 bnr 5 og 110
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om sammenslåing av matrikkelenheter gnr 136 bnr 1 og 3
Dokument: Kravskjema sammenslåing gnr 136 bnr 1 og 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - fradeling og oppmåling av tilleggsareal fra gnr 136 bnr 1.
Dokument: Søknad om tiltak oppretting eller endring av matrikkelenhet, Rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr 136 bnr 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt 2021 - gamle Halsa, generelle henvendelser
Dokument: Feil fakturamottaker på eiendomsskatt - skatteseddel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innfordring legalpant 2021 - Avskjermet
Dokument: Pålegg om trekk av kommunale offentligrettslige krav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innfordring legalpant 2021 - Avskjermet
Dokument: Pålegg om trekk av kommunale offentligrettslige krav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innfordring legalpant 2021 - Avskjermet
Dokument: Pålegg om trekk av kommunale offentligrettslige krav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter Gnr 102 bnr 279 og 442
Dokument: Oversendelse av skjema for sammenslåing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innfordring legalpant 2021 - Avskjermet
Dokument: Påleggstrekk er overført Skatteetaten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Adresseendringer - kunder/ leverandører 2021
Dokument: Adresseendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pilskaret Samojed - Serverings- og skjenkebevilling
Dokument: Søknad om serverings- og skjenkebevilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fiks ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]- Hull på Gammelveien
Dokument: Problemrapport: 20 cm dypt hull like før Paulabakken på Gammelveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tillitsvalgte/verneombud Helse og mestring Kyrksæterøra 2021
Dokument: Ny tillitsvalgt Fagforbundet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse skriv - Tekniske tjenester 2021
Dokument: Felling av trær på eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Næringshistorie Halsanaustan - endring av mottaker for næringsfond
Dokument: Arbeidsgruppe næringshistorie Halsanaustan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skade leilighet helsetunveien 14B
Dokument: Dokument 20/01217-3 Kjøkken Helsetunveien 14B, KLP REF 321112-ST436 Heim kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Nydyrking Gnr 46 Bnr 1
Dokument: Varsel om mulig oppheving av kommunens godkjenning av søknad om nydyrking på 46/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Motorferdsel i utmark 2021
Dokument: Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontroll av elektriske anlegg i kommunale bygg 2021
Dokument: Varsel om vedtak - Tilsynsrapport 9686 Sodin skole - anleggsnr. 004060060001
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Retting i matrikkel 2021
Dokument: Oppretting av matrikkelen for gnr. 494, bnr. 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaksine korona Covid-19 2021
Dokument: Nyhetsbrev fra vaksinasjonskoordinatorene nr. 6, 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaksine korona Covid-19 2021
Dokument: Informasjonsbrev nr. 14 i koronavaksinasjonsprogrammet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale avgifter 2021 endringer
Dokument: Merkelig regning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Inn og utflytting av kommunale boliger 2021
Dokument: Frigivelse av depositum - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsskatt 2021 - gamle Halsa, generelle henvendelser
Dokument: Solgt eiendom Gnr. 222. Bnr. 26
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Rekvisisjon av oppmålsforretning Gnr 300 Bnr 1
Dokument: Melding om opprettelse av ny eiendom gnr 300 bnr 107.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...