Norske-postlister.no


Viser [100] av [61 049].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Digital Finans / SmartResponse - Krav om innsyn i personopplysninger
Dokument: A61VMA - Rapportering av henvendelse til det danske datatilsyn om å kontakte SmartResponse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nimber Ltd ( tidligere Easybring AS ) - Klage på manglende innsyn i personopplysninger
Dokument: Endelig avgjørelse av ledende tilsynsmyndighet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nimber Ltd ( tidligere Easybring AS ) - Klage på manglende innsyn i personopplysninger
Dokument: Avslutning av sak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fredrikstad kirkelige fellesråd - Klage på behandling av personopplysninger
Dokument: Svar på varsel om brudd på taushetsplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: www.trustpilot.com - Sletting av personopplysninger på nettside
Dokument: VMA med spørsmål om status for saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Troms fylkeskommune / Senja videregående skole - Brevkontroll - Kameraovervåking på skoler
Dokument: Vedtak om pålegg - kameraovervåking på skolens internat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NDS ( tidligere Hellanor AS ) - Klage på innsyn i e-post og manglende sletting av e-postkasse etter avsluttet arbeidsforhold
Dokument: Krav om redegjørelse - Klage på innsyn i e-post og manglende sletting av e-postkasse etter avsluttet arbeidsforhold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sameiet Sandviken Brygge - Klage på publisering av personopplysninger på hjemmeside
Dokument: Varsel om vedtak om irettesettelse - Klage på publisering av personopplysninger på hjemmeside - Sameiet Sandviken Brygge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE, SKOLE OG IDRETT
Dokument: Varsel om overtredelsesgebyr - Melding om avvik - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE, SKOLE OG IDRETT
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - Danica Pensjon Norway
Dokument: Svar til DPO angående hovedetablering og LSA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - Danica Pensjon Norway
Dokument: Svar til DPO angående hovedetablering og LSA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Folkehelseinstituttet - Kontroll av Smittestopp - app for smittesporing mm
Dokument: Krav om redegjørelse - appen Smittestopp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nansenhjelpen / Briss - Klage på manglende svar på innsynskrav
Dokument: Krav om redegjørelse - Klage på ubesvart innsynsbegjæring - Briss AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ME DATA AS - Behandling av personopplysninger i World Citizen Report
Dokument: Krav om redegjørelse - Behandling av personopplysninger i World Citizen Report - ME DATA AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - MEDIQ NORGE AS
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - MEDIQ NORGE AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - AUKSJONEN.NO AS
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - AUKSJONEN.NO AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - DNB EIENDOM AS
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - DNB EIENDOM AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - SPAREBANK 1 SR-BANK ASA
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - SPAREBANK 1 SR-BANK ASA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - KREDINOR SA
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - KREDINOR SA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - UTLEIEMEGLEREN BERGEN AS
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - UTLEIEMEGLEREN BERGEN AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - UTLEIEMEGLEREN BERGEN AS
Dokument: Tillegg til tidligere innsendt melding - UTLEIEMEGLEREN BERGEN AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - SPAREBANKEN MØRE
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - SPAREBANKEN MØRE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - GJØVIK KIRKELIGE FELLESRÅD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - DESMI NORGE AS
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - DESMI NORGE AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - STADLER SERVICE NORWAY AS
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - STADLER SERVICE NORWAY AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - SKATTEETATEN
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - SKATTEETATEN
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - STRAND KOMMUNE FELLESTJENESTER
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - STRAND KOMMUNE FELLESTJENESTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - STJØRDAL KOMMUNE
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - STJØRDAL KOMMUNE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - SKATTEETATEN
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - SKATTEETATEN
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - SPAREBANKEN VEST
Dokument: Melding om avvik - SPAREBANKEN VEST
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - SPAREBANKEN VEST
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - SPAREBANKEN VEST
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - KONGSBERG KOMMUNE
Dokument: Melding om avvik - KONGSBERG KOMMUNE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - DNB BANK ASA
Dokument: Melding om avvik - DNB BANK ASA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - HOLMESTRAND KOMMUNE OPPVEKST
Dokument: Melding om avvik - HOLMESTRAND KOMMUNE OPPVEKST
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - SKATTEETATEN
Dokument: Melding om avvik - SKATTEETATEN
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - DNB BANK ASA
Dokument: Melding om avvik - DNB BANK ASA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - BERGEN KOMMUNE
Dokument: Melding om avvik - BERGEN KOMMUNE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - VIPPS AS
Dokument: Melding om avvik - VIPPS AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - VEGÅRSHEI KOMMUNE
Dokument: Krav om redegjørelse - Melding om avvik - VEGÅRSHEI KOMMUNE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - BÆRUM KOMMUNE
Dokument: Tillegg til tidligere innsendt melding - BÆRUM KOMMUNE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Danske Bank - Melding om avvik
Dokument: Korrespondanse med Danske Banks DPO - hovedetablering og LSA - parallelle saker (Danica Pension og Danske Bank)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunnskapsdepartementet - Høring - NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler
Dokument: Høringsuttalelse - Ny lov om universiteter- og høyskoler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om retting / sletting av personopplysninger i SIS
Dokument: Svar på purring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: A56ID 113954 - Grenseoverskridende sak - Krav om sletting - Avskjermet
Dokument: Brandsdals svar på krav om redegjørelse om grenseoverskridende behandling - fra det finske datatilsynet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - VIKING RIVER CRUISES AG
Dokument: Krav om redegjørelse - Melding om avvik - VIKING RIVER CRUISES AG
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - DNB ASSET MANAGEMENT AS
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - DNB ASSET MANAGEMENT AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - SPAREBANKEN VEST
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - SPAREBANKEN VEST
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - HELSEDIREKTORATET
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - HELSEDIREKTORATET
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - KREDINOR SA
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - KREDINOR SA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - DNB BANK ASA
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - DNB BANK ASA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - DELTAGER AS
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - DELTAGER AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - TRYG FORSIKRING
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - TRYG FORSIKRING
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - SVEA FINANS AS
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - SVEA FINANS AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IKT Agder - Tilsyn
Dokument: Bekreftelse på utsatt frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sbanken - Klage på feil skrivemåte av personnavn - Krav om retting
Dokument: Vedtak om pålegg - Klage på feil skrivemåte av personnavn - Sbanken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: A56ID 64543 - Grenseoverskridende sak - Complaint - Right of Access - Avskjermet
Dokument: Avslutning av grenseoverskridende sak - Protector Forsikring ASA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: A56ID 64543 - Grenseoverskridende sak - Complaint - Right of Access - Avskjermet
Dokument: Final Decision - 126074 - Protector Forsikring ASA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: MyCall - Klage på behandling av personopplysninger - Offentliggjøring av adresse og nummeropplysninger
Dokument: Purring - Krav om redegjørelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Datatilsynet for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Datatilsynet for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE METALS NORWAY AS
Dokument: Avslutning av sak og påpekning av plikt - Melding om avvik - VOESTALPINE HIGH PERFORMANCE METALS NORWAY AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DNB - Gjentatte feilsendinger av informasjon på e-post
Dokument: Svar på henvendelse om gjentatte feilsendinger av informasjon på e-post til virksomhet - DNB
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utlendingsdirektoratet og Sør-Øst politidistrikt - Melding om avvik
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - Sør-Øst Politidistrikt og Utlendingsdirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pixojet - Klage på innhenting av e-postadresse til bruk for utsendelse av nyhetsbrev
Dokument: Bekreftelse fra Danmark på mottatte dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag til personopplysningsbestemmelse i i forbindelse med revisjon av lov om militær disiplinærmyndighet - disiplinærloven
Dokument: Forhåndskonsultering av personopplysningsbestemmelse i forbindelse med revisjon av lov om militær disiplinærmyndighet - disiplinærloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - SPIRE DIGITAL AS
Dokument: Melding om avvik - SPIRE DIGITAL AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - ARBEIDSTILSYNET
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - ARBEIDSTILSYNET
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - TRONDHEIM KOMMUNE
Dokument: Avslutning av sak - Melding om avvik - TRONDHEIM KOMMUNE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - HØGSKULEN PÅ VESTLANDET
Dokument: Krav om redegjørelse - Melding om avvik - HØGSKULEN PÅ VESTLANDET
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: A56ID 113954 - Grenseoverskridende sak - Krav om sletting - Avskjermet
Dokument: Krav om redegjørelse - Sletting av personopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BMW Norge AS og BMW AG - Klage på manglende dataportabilitet
Dokument: Tilleggsinformasjon fra klager
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - LINDORFF AS
Dokument: Tillegg til tidligere innsendt melding - LINDORFF AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - DIGITALCAMPUS AS
Dokument: Melding om avvik - DIGITALCAMPUS AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Justis- og beredskapsdepartementet - Høring - Midlertidige innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen
Dokument: Høring med kort svarfrist - Midlertidige innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen - Justis- og beredskapsdepartementet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
Dokument: Melding om avvik - OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - DNB BANK ASA
Dokument: Melding om avvik - DNB BANK ASA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - DELTAGER AS
Dokument: Melding om avvik - DELTAGER AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - TRYG FORSIKRING
Dokument: Melding om avvik - TRYG FORSIKRING
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - JORDAL SKOLE
Dokument: Melding om avvik - JORDAL SKOLE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - SVEA FINANS AS
Dokument: Melding om avvik - SVEA FINANS AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sletting av feil navn på internett
Dokument: E-postkorrespondanse med klager
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IKT Agder - Tilsyn
Dokument: Anmodning om utsettelse av frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse om personvern
Dokument: Oversendelse av dokumentasjon i mai
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - ARBEIDSTILSYNET
Dokument: Melding om avvik - ARBEIDSTILSYNET
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS
Dokument: Melding om avvik - ADVOKATFIRMAET HAAVIND AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elkjøp - Klage på innhenting av personopplysninger ved deltakelse i julekalender
Dokument: Purring - krav om redegjørelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Color Line AS - Klage på behandling av personopplysninger
Dokument: Krav om redegjørelse - Color Line AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Telenor Norge AS - Informasjonssikkerhet knyttet til talepostkasse
Dokument: Varsel om vedtak om irettesettelse - Informasjonssikkerhet knyttet til talepostkasse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - NORFUND
Dokument: Avslutning av sak - melding om avvik - NORFUND
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Komplett Bank ASA - Klage på utsendelse av reklame på e-post uten samtykke
Dokument: Krav om redegjørelse - Komplett Bank ASA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
Dokument: Kopi av e-post til Oslo universitetssykehus HF - Varsel om publisering av sensitive personopplysninger på postliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - HAUGESUND KOMMUNE
Dokument: Melding om avvik - HAUGESUND KOMMUNE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - SBANKEN ASA
Dokument: Melding om avvik - SBANKEN ASA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - DNB ASSET MANAGEMENT AS
Dokument: Melding om avvik - DNB ASSET MANAGEMENT AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - DELTA
Dokument: Melding om avvik - DELTA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om avvik - OBOS EIENDOMSFORVALTNING AS
Dokument: Melding om avvik - OBOS EIENDOMSFORVALTNING AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...