Norske-postlister.no


Viser [100] av [265 937].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: First psychic therapy as a real science
Dokument: Art/Science and Life Truth
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesialutvalget for offentlig støtte
Dokument: Revisjon av regional retningslinjer - Offentlig høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Medisinfrie tilbud
Dokument: Oppfølging av møte 2. mars med spørsmål om fritt behandlingsvalg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Europarådets konvensjon om tiltak mot menneskehandel
Dokument: Menneskehandel - Evaluering av Norges gjennomføring av konvensjonsforpliktelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norges presentasjon til FN - Høynivåforumet for bærekraftig utvikling (HLPF)
Dokument: Sluttrapport fra High Level Political Forum 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbakelån av arkivsaker fra Riksarkivet
Dokument: Bestilling av sak 98/3572
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: B1810 - Prison health - Helsesamarbeid med Russland
Dokument: B1810 Prison health - Oversendelse av rapporter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Notifiseringer til ESA
Dokument: Kvittering for notifisering av forenklet prosedyrerettsakt 32020R1158
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områdesatsing
Dokument: Områdesatsing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nytt og bedre Blakstad sykehus nå
Dokument: Henvendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjoner 2020 - Helseministeren
Dokument: Folkehelsekonferansen 2020 - Klima og bærekraftig folkehelsearbeid utsettes til høsten 2021 -
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjoner 2020 - Helseministeren
Dokument: Invitasjon til å delta i live-sendingen Fyll dagene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: RUS-19/0006 Helsesamarbeidet med Russland
Dokument: Utlysning av prosjektmidler for norsk-russisk helsesamarbeid, søknadsfrist 1. oktober 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Liste
Sak: Forskrift om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen
Dokument: Endringsforskrift innreiserestriksjoner 28.08.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skole og barnehager - Korona
Dokument: Hjelp for kunnskapsløft
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Besøk av eldre på sykehjem under koronakrisen
Dokument: Oversendelse av henvendelse - Strenge regler for besøk og samvær
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Endring i trygderefusjonsforskriften
Dokument: Endring i trygderefusjonsforskriften - Høringsuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Endring i trygderefusjonsforskriften
Dokument: Endring i trygderefusjonsforskriften - Høringsuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbud om smittevernsutstyr - Covid-19
Dokument: Inquiry about providing our disposable hypodermic injection needles for the vaccine of Coronavirus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbud om smittevernsutstyr - Covid-19
Dokument: Personal Protective Equipment Supply/Tender
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smittevern - Coronavirus - Covid-19
Dokument: Delt informasjon: Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 112 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smittevern - Coronavirus - Covid-19
Dokument: WHO. Informasjonsmøte om COVID-19 for medlemsland 27. august 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smittevern - Coronavirus - Covid-19
Dokument: Situasjonsrapport nr. 112- Utbrudd av nytt koronavirus covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Liste
Sak: Smittevern - Coronaviruset - Covid-19
Dokument: Supplerende informasjon til henvendelse fra Virke - Innspill til endringer i covid-19-forskriften - Unntak fra karanteneplikt for arbeidsreiser til Sverige i gravferdsbransjen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smittevern - Coronaviruset - Covid-19
Dokument: Varemesser og anbefalinger fra Helsedirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smittevern - Coronaviruset - Covid-19
Dokument: Varemesser og anbefalinger fra Helsedirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sjefskurs ved Forsvarets høgskole 2021
Dokument: Invitasjon til Informasjonskurs nr. 60/2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage over avslag på begjæring om innsyn - Helse Nord RHF
Dokument: klage over begrenset innsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskapsstatus Ambulansefly
Dokument: Beredskapsstatus Ambulansefly 28.08.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av munnbind
Dokument: Tilbakemelding på krav om tøymunnbind
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på manglende innsyn – Kontrakt mellom Helse Sør-Øst RHF og Smittevernproduksjon AS
Dokument: Vedrørende klage på manglende innsyn – Kontrakt mellom Helse Sør-Øst RHF og Smittevernproduksjon AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om fortolling av Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter § 9 annet ledd
Dokument: Vedrørende anmodning om fortolkning av forskrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om korona
Dokument: Oversendelse av henvendelse - Reaksjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om korona
Dokument: Oversendelse av henvendelse - Åpne deler av Spania med lav smitte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål om karantene - Korona
Dokument: Spørsmål om proporsjonalitet av smitteverntiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål om karantene - Korona
Dokument: Svar på spørsmål om proporsjonalitet av smitteverntiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Karantene for personer med eiendom i Sverige - Varsel om brudd på EØS-avtalen mv - Søksmål
Dokument: Nasjonale reiseråd - Pressekonferanse 28 aug - Reiser til Sverige for de med eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til to RCU-notater
Dokument: Utkast til to RCU-notater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål nr 2434 til skriftlig besvarelse - Hvordan vil regjeringen håndtere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] færre doser influensavaksine enn det risikogruppen utgjør
Dokument: Spørsmål nr 2434 til skriftlig besvarelse - Hvordan vil regjeringen håndtere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] færre doser influensavaksine enn det risikogruppen utgjør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål nr 2435 til skriftlig besvarelse - Er analysekapasiteten hos laboratoriene ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til å kunne håndtere testing av 1,5 og 5 pst. av befolkningen
Dokument: Spørsmål nr 2435 til skriftlig besvarelse - Er analysekapasiteten hos laboratoriene ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til å kunne håndtere testing av 1,5 og 5 pst. av befolkningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål nr 2436 til skriftlig besvarelse - Oppfølging av regelverket som bedre ivaretar tungt rusavhengige pasienters rett til individuell behandling og brukermedvirkning i primærhelsetjenesten
Dokument: Spørsmål nr 2436 til skriftlig besvarelse - Oppfølging av regelverket som bedre ivaretar tungt rusavhengige pasienters rett til individuell behandling og brukermedvirkning i primærhelsetjenesten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Svikt i systemet
Dokument: Svikt i systemet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast r-notat
Dokument: Utkast r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag om forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for offentlig AFP og alderspensjon fra tre lovfestede tjenestepensjonsordninger som følge av covid-19
Dokument: Høring - Forslag om forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for offentlig AFP og alderspensjon fra tre lovfestede tjenestepensjonsordninger som følge av covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til covid-19-notat
Dokument: Utkast til covid-19-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring – Avvikling av midlertidige endringer i utlånsreguleringen
Dokument: Høring – Avvikling av midlertidige endringer i utlånsreguleringen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til covid-19 r-notat
Dokument: Utkast til covid-19 r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Feilbehandling i psykiatrien
Dokument: Feilbehandling i psykiatrien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av koronavirus
Dokument: Tillegg til oppdrag nr. 116 del 3 til Helsedirektoratet - Skille mellom partall- og oddetallsuker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av koronavirus
Dokument: Svar på covid-19 oppdrag 149 Om sjøfolk i transitt over Storskog - Frist 28.8.2020 kl 10:00
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av koronavirus
Dokument: Oppdatering uke 35 - Råd om munnbind ved offentlig transport når det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand (1)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av koronavirus
Dokument: Oppdrag 151 til Helsedirektoratet - Om vurdering av gjenåpning mv.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunikasjon med EFTA-sekretariatet vedrørende EU-regelverk på matområdet - 2020
Dokument: WG FC - Celex nr: 32020D1233 - New act subject to simplified procedure
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunikasjon med EFTA-sekretariatet vedrørende EU-regelverk på matområdet - 2020
Dokument: WG FC - Document number: C(2020) 5730 - New act to be incorporated following the standard procedure
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Manuelle innsynsbegjæringer 2020
Dokument: Innsynsbegjæring angående Hurtigruten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser
Dokument: Endringer i retningslinjene for investeringstilskuddet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementenes ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap
Dokument: Innspill til revisjon av tabell over kritiske samfunnsfunksjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Taiwan og WHO
Dokument: Svar på innsynskrav, ber om utvidet begrunnelse på dokument 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regjeringens digitaliseringsutvalg
Dokument: Regjeringens digitaliseringsutvalg - Innkalling til møte 4. september - Agenda for møtet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forvaltningsrevisjon om helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer
Dokument: Forvaltningsrevisjon om helseforetakenes forebygging av angrep mot sine IKT-systemer - oversendelse av hovedanalyserapport for kommentarer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om erstatning etter konvensjonsbrudd - EMK artikkel 5
Dokument: Siktelse mot Helse Stavanger HF
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om erstatning etter konvensjonsbrudd - EMK artikkel 5
Dokument: Oppdatering erstatningskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesialutvalget for matområdet - SUMO
Dokument: Innkalling til møte i spesialutvalget for matområdet (SUMO) 10. september 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Likeverdsreformen
Dokument: Skriftlige innspill til Likeverdsreformen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kap. 740 Helsedirektoratet - Tildeling 2020
Dokument: Tillegg til tildelingsbrev nr. 47 - Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029 - konkretisering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjoner 2020 - Helseministeren
Dokument: Invitasjon til Språkdagen 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samvær med barn - Covid-19
Dokument: Fysisk samvær med egne barn over landegrenser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hytteforbud - Spørsmål om forskrift
Dokument: Bruk av eiendommer i Sverige
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestilling av nasjonale tall til Prop.1S (2020-2021) fagproposisjon for Helse- og omsorgsdepartementet
Dokument: Bestilling av nasjonale tall til Prop.1S
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hendelser 2020
Dokument: Oversendelse NBN - Status KIKS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hendelser 2020
Dokument: Administrativt møte avlyst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronakommisjon
Dokument: Forespørsel om oversendelse av dokumenter - Evalueringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskaps- og årsavslutning 2020 - Underliggende etater
Dokument: Oversendelse av møtereferat fra oppstartsmøte for revisjon 2020 - Kopi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbud om smittevernsutstyr - Covid-19
Dokument: Noish N95, FFP2, FFP3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Pasha
Sak: Smittevern - Coronaviruset - Covid-19
Dokument: Letter regarding collection of passenger health data
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål om karantene - Korona
Dokument: Koronavirus - Travel to Norway Information Request
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål om karantene - Korona
Dokument: Innreisekarantene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om korona
Dokument: Koronatesting i Nordland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på avslag på tilskuddsordningen Bruker og pårørendearbeid innen rus, psykisk helse og voldsfeltet - Statsbudsjettet 2020 kapittel 0765.71
Dokument: Stadfestelse av Helsedirektoratets vedtak om tilskudd til Selvhjelpsstiftelsen over tilskuddsordningen til bruker- og pårørendearbeid over statsbudsjettet kapittel 765, post 71
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: COVID-19-vaksiner
Dokument: Ber om utvidet begrunnelse i dokument 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Independent panel for Pandemic Preparedness and Response (IPPR)
Dokument: WHO Meeting on Schooling ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] COVID-19 pandemic, 31 August 9:30-12:30 CEST
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søksmål
Dokument: Merknader til tilsvar fra Regjeringsadvokaten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søksmål
Dokument: Informasjon om rapporter og faglitteratur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål nr 2273 til skriftlig besvarelse - Mener helseministeren at Folkehelseinstituttet som øverste fagorgan ved en pandemi, har blitt tilstrekkelig involvert i forbindelse med åpningen av cruiseturisme under covid-19 pandemien
Dokument: Vedrørende spørsmål nr. 2273 til skriftlig besvarelse om involvering av Folkehelseinstituttet i forbindelse med åpning for kystcruiseturisme under covid-19-pandemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av munnbind
Dokument: Bruk av munnbind
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av munnbind
Dokument: Oversendelse av sak - Utdeling av munnbind
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av munnbind
Dokument: Oversendelse av sak - Spørsmål om tøymunnbind
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Metastudier
Dokument: Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål nr 2294 til skriftlig besvarelse - Faglig forankring i prosessen om å åpne for kystcruise langs Norgeskysten med Hurtigruta
Dokument: Vedrørende spørsmål nr 2294 til skriftlig besvarelse om involvering av Folkehelseinstituttet i forbindelse med åpning for kystcruiseturisme under covid-19-pandemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utredningsarbeid
Dokument: Invitasjon til deltakelse i utredningsarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål nr 2341 til skriftlig besvarelse - Pasienter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] fått sin helsejournal publisert på hjemmesidene til offentlig sykehus
Dokument: Spørsmål nr 2341 til skriftlig besvarelse - Pasienter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] fått sin helsejournal publisert på hjemmesidene til offentlig sykehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Medisinsk cannabis
Dokument: Medisinsk cannabis
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål nr 2355 til skriftlig besvarelse - Mener helseministeren at kommunene skal ha en stående beredskap for å kunne teste 5 % av sine innbyggere i uken, og i så fall fra hvilken dato
Dokument: Spørsmål nr 2355 til skriftlig besvarelse - Mener helseministeren at kommunene skal ha en stående beredskap for å kunne teste 5 % av sine innbyggere i uken, og i så fall fra hvilken dato
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om korona
Dokument: Smitteverntiltak - Spørsmål om 1-meters regelen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål om karantene - Korona
Dokument: Langvarig karantene - 147 dager
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål om karantene - Korona
Dokument: Oversendelse av sak - Karantene og Spania
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til RCU-notat
Dokument: RCU-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...