Norske-postlister.no


Viser [100] av [158 376].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - Etne kommune - 254101
Dokument: Kommunal forankring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - Ørsta kommune - 254161
Dokument: Kommunal forankring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - Moskenes kommune - 254317
Dokument: Kommunal forankring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag96 - Palestina - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Orientering om ny saksbehandler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2021 - Tønsberg kommune - 252672
Dokument: Kommunens vurdering av søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2021 - Trondheim kommune - 253128
Dokument: Kommunens vurdering av søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag80 - Polen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Opplysninger ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag96 - Sverige ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Forespørsel om kontaktinformasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag96 - Sverige ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Statusoppdatering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag96 - Sverige ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Kontaktinformasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag96 - Sverige ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Videreformidling av kontaktinformasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag96 - USA ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Forespørsel om mottaksbekreftelse og status
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag96 - USA ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Statsoppdatering - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag96 - USA ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Statsoppdatering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse om landinformasjon på ekteskapsfeltet
Dokument: Tilbakemelding- Ekteskap med utenlandsk statsborger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag96 - Sverige ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Mottaksbekreftelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag96 - Sverige ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Videreformidling - anmodning om bistand ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til universell utforming i kommunesektoren 2021 - OSLO KOMMUNE VELFERDSETATEN - 284908
Dokument: Søknad om støtte - Universell utforming kommunenettverk - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Begrepsbruk ved oversettelse av barneloven
Dokument: Kopi - Begrepsbruk ved oversettelse av barneloven til engelsk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse - barnevernloven - Barneverntjenestens meldeplikt
Dokument: Spørsmål om forarbeidene til Barnvernloven - Barneverntjenestens meldeplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelser 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 251594
Dokument: Avvisning av søknad - Fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelser - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet 2021 - Organisasjonen Voksne for barn - 264494
Dokument: Tilskudd - Drift av organisasjoner i barnevernet - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet 2021 - Organisasjonen Voksne for barn - 269524
Dokument: Tilskudd - Drift av organisasjoner i barnevernet - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvalitetssikring av institusjoner - Etterfølgende kontroll 2021- Oversendelser fra Region øst
Dokument: Kopi - Avslutning av årlig oppfølging av Sarpsborg ungdoms- og familiesenter 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse om landinformasjon på ekteskapsfeltet
Dokument: Tilbakemelding - Ekteskapsattest for inngåelse av ekteskap i Norge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - BUA - 278308
Dokument: Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - FRILAGER - 278182
Dokument: Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse - Nordisk samarbeid om internasjonal adopsjonsformidling - Ankestyrelsen Danmark
Dokument: Ber Bufdir besvare henvendelse fra Ankestyrelsen i Danmark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021 - STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO - 278201
Dokument: Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse - Spørsmål om Forsterket fosterhjem - Beredskapshjem
Dokument: Henvendelse om Forsterket fosterhjem - Beredskapshjem - Videresendelse av henvendelse fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tertial- og årsrapport - 2021 - BSA
Dokument: Innkjøpsplan planlagte anskaffelser BSA - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bufdirs vurdering av praksis hos Statsforvalteren - Henvendelse om etterkommeres innsynsrett i adopsjonsak
Dokument: Ber om Bufdirs vurdering av praksis hos Statsforvalteren - Henvendelse om etterkommeres innsynsrett i adopsjonsak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2017 - BODØ KOMMUNE - AVDELING FOR OPPVEKST OG KULTUR
Dokument: Søknad om forlengelse av rapporteringsfristen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag96 - Sverige - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Anmodning om bistand til å innhente informasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Direktoratsgruppe - Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme
Dokument: Referat - Møte i direktoratsgruppe mot radikalisering og voldelig ekstremisme - 210121
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2019 - OSLO KOMMUNE BYDEL GRORUD
Dokument: Fremdriftsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag96 - USA / Litauen - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Opplysninger - note fra Litauens ambassade i Oslo
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag96 - USA / Litauen - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Bekreftelse på mottatt henvendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Kontrakt og oppfølging - Familievernet - Likeverdig tjenestetilbud til en mangfoldig befolkning
Dokument: Informasjon om forskning på familievernet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelser 2020 - Norges Handikapforbunds Ungdom - 182391
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til rapporten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koordinering av arbeid med barnevernsreformen 2019 - 2022
Dokument: Kopi - Invitasjon til dialogmøte - barnevernreformen - kommuner i Vestfold og Telemark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - HARSTAD IDRETTSLAG - 188787
Dokument: Søknad om omdisponering av midler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2020-1-NO02-KA105-001660 - Gruppeutveksling - Bremanger kommune
Dokument: 2020-1-NO02-KA105-001660 - Epost korrespondanse - kontoinformasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt 2020 - Oslo kommune - 215920
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag96 - Polen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Videreformidle tilbakemelding fra polske myndigheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etablering av tjenestekatalog for statlige og kommunale tjenester
Dokument: Tilbakemelding - Høring av tjenestekatalogene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 2021 - HODEPINE NORGE - 245302
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 2021 - Psoriasis- og eksemforbundet Ung - 243775
Dokument: Tilleggsdokumentasjon til søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opplysninger om biologisk bakgrunn - ***** *****
Dokument: Opplysninger om biologisk bakgrunn - Oversendelse av sak for videre behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opplysninger om biologisk bakgrunn - ***** *****
Dokument: Opplysninger om biologisk bakgrunn - Saken oversendes statsforvalteren for videre behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag96 - Palestina - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Videreformidling av opplysninger - *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag96 - Palestina - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Mottaksbekreftelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Familie- og likestillingspolitiske tiltak - driftstilskudd 2021 - PAKISTANSK KULTURFORENING SKEDSMO - 272700
Dokument: Tilleggsdokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvalitetssikring av institusjoner - Etterfølgende kontroll 2021- Oversendelser fra Region øst
Dokument: Kopi - Vedtak om bortfall av godkjenning for Ung Recovery - Recoveryakademiet AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag96 - Sveits - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Korrespondanse - tilbakemelding på oversettelse og fremgangsmåte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn i utenlandske adopsjonsdokumenter - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og overgrep - driftstilskudd 2021 - INCESTSENTERET I VESTFOLD - 284024
Dokument: Tilleggsdokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opplysninger om biologisk bakgrunn - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Opplysninger om biologisk bakgrunn - Oversendelse av sak for videre behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opplysninger om biologisk bakgrunn - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Opplysninger om biologisk bakgrunn - Saken oversendes til statsforvalteren for videre behandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag93 - Colombia - Nytt vedtak for kolombiansk adopsjonsprogram
Dokument: Orientering om nytt vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak 2021 - Lier kommune - 285458
Dokument: Søknad om støtte - Foreldrestøttende tiltak - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer 2021 - UTAD CRITICAL- UTENLANDSADOPSJON MED KRITISK BLIKK - 276607
Dokument: Søknad om støtte - Tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring 2021 - Nye læreplaner med fordypningsområder i Vg3 opplæring i bedrift
Dokument: Ber om høringsuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avstemming - IKT tjenestekatalog med systemeiere
Dokument: Bestilling til systemeiere i Bufetat og Bufdir.pdf
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestilling Barne- og likestillingsdepartementet - Unge kriminelle i Oslo
Dokument: Søknad om å benytte udisponerte midler til tiltak mot ungdomskriminalitet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt 2020 - Ås kommune - 218750
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn i utenlandske adopsjonsdokumenter - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Innsyn i utenlandske adopsjonsdokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Interessebeskrivelser fra kommuner utvidelse - Familie for første gang - Nurse Family Partnership
Dokument: Søknad - Tilskudd til utprøving av Familie for første gang - NFP - Rogalandsregionen - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Øremerket tilskudd - Kompetanseheving krisesentertilbud - Regionalt ressurssenter om vold , traumatisk stress og selvmordsforebygging og SMISO - 2021
Dokument: Årsrapport - 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag96 - Sveits - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Tilbakemelding - spørsmål om oversetting og fremgangsmåte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse - Kilde for oppslag om diskriminering av ulike grupper
Dokument: Ber om tilbakemelding - Etterlyser svar fra dere om kilder for oppslaget - Komparativ studie av utsatthet for diskriminering på ulikediskrimineringsgrunnlag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse om rettigheter til økonomisk støtte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] tapt omsorgsrett for barn
Dokument: Henvendelse om rettigheter til økonomisk støtte - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] tapt omsorgsrett for barn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koordineringsgruppe - Partnerskap mot mobbing
Dokument: Foreløpig invitasjon til ledermøte i Partnerskap mot mobbing - 250321
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtte til oppfølging- og losfunksjoner for ungdom 2017 - Eigersund kommune
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet 2018 - STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 2019 - Holmestrand kommune - tidligere Sande kommune
Dokument: Søknad om forlengelse av rapporteringsfristen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet 2019 - Organisasjonen Voksne for barn - 127136
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet 2019 - NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU - 127351
Dokument: Fremdriftsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet 2019 - For Fangers Pårørende - FFP - 125446
Dokument: Fremdriftsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet 2019 - Organisasjonen Voksne for barn - 127152
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Haag96 - Tyskland - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Mottaksbekreftelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn 2019 - Kristiansand kommune - 181171
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelser 2020 - CENTER FOR AFRICAN MENTAL HEALTH PROMOTION AND CULTURAL COMPETENCE - 182080
Dokument: Forlengelse av rapporteringsfristen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelser 2020 - MULIGHETENES HUS - 181161
Dokument: Forlengelse av rapporteringsfristen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelser 2020 - MULIGHETENES HUS - 181736
Dokument: Forlengelse av rapporteringsfristen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Siljan kommune - 186806
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - KIWANIS CLUB SVELVIK - 188211
Dokument: Søknad om forlengelse av rapporteringsfristen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Lørenskog kommune - 188936
Dokument: Søknad om forlengelse av rapporteringsfristen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - Indre Østfold kommune - 188279
Dokument: Søknad om forlengelse av rapporteringsfristen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - OSLO KOMMUNE BYDEL 15 SØNDRE NORDSTRAND - 187559
Dokument: Søknad om forlengelse av rapporteringsfristen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020 - OSLO KOMMUNE BYDEL 15 SØNDRE NORDSTRAND - 187559
Dokument: Forlengelse av rapporteringsfristen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet 2020 - STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD - 194525
Dokument: Avslag - Forlengelse av rapporteringsfristen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet 2020 - AFRICAN CULTURAL AWRENESS IN NORWAY - 200075
Dokument: Fremdriftsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet 2020 - CARITAS NORGE - 200115
Dokument: Fremdriftsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og overgrep - Øremerkede tilskudd 2020 - Ringerike kommune - 204745
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekttilskudd til utviklings- og opplysningsarbeid 2020 - SAMFUNNSSTIFTELSEN UNGDOM ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 207889
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og overgrep - Øremerkede tilskudd 2020 - INCESTSENTERET I VESTFOLD - 212308
Dokument: Tilleggsdokumentason
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt 2020 - Sandnes kommune - 214111
Dokument: Godkjent rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt 2020 - Sør-Varanger kommune - 214132
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt 2020 - Oslo kommune - 215920
Dokument: Rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...