Norske-postlister.no


Viser [100] av [250 911].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Rammeavtale - Havforskningsinstituttet (HI) - Forvaltning og bestillinger 2019 - Centre for Development Cooperation in Fisheries (CDCF) representere HI i kontakten med Norad
Dokument: Årsrapport for 2020 fra Havforskningsinstituttet, jfr Rammeavtalen mellom HI og Norad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SP2020 - STIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND - Sustainable Management and Development of the Octopus Fishery in Kenya - Kenya - 65082
Dokument: Withdraw application
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SP2020 - STIFTELSE WWF VERDENS NATURFOND - Sustainable Management and Development of the Octopus Fishery in Kenya - Kenya - 65082
Dokument: Receipt of withdrawn application
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjonsstøtte 2020 -Caritas Norge - Zero Hunger - Mobilizing sustainable food systems
Dokument: Forespørsel om innsyn i offentlig dokument i forbindelse med avslag på informasjonsstøtte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: End slavery - LANDSORGANISASJONEN I NORGE - Trade union efforts to combat modern slavery - Regional - Afrika - 80608
Dokument: Letter of intent to support - Landsorganisasjonen i Norge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: - Avskjermet
Dokument: - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2020 - UD
Dokument: Utenriksdepartementet - Bekreftelse av endelig bevilgnings- og kapitalregnskap 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2020 - UD
Dokument: Utenriksdepartementet - Rapportering av anvendt regnskapsprinsipp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: - Avskjermet
Dokument: - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norad varslingssak 20100 - Avskjermet
Dokument: Norad varslingssak 20100 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varslingssak Norad nr 20006 - Avskjermet
Dokument: Varslingssak Norad nr. 20006 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varslingssak Norad nr 20006 - Avskjermet
Dokument: Varslingssak Norad nr. 20006 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestilling PAL-3018 PAL-20/0006 - CEC - Support to the Palestinian Elections 2021 - Request for legal quality assurance of draft agreement
Dokument: PAL-3018, PAL-20/0006 - CEC - Support to the Palestinian Elections 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varslingssak Norad nr. 21013 - Avskjermet
Dokument: Varslingssak Norad nr. 21013 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varslingssaker Norad nr. 20092 - Avskjermet
Dokument: Forhåndsvarsel Norad nr. 20092 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GLO-4237 QZA-16/0195 Forest Trends - NICFI 2016-2020 - Ending illegal deforestation and associated trade - Legality
Dokument: GLO-4237 QZA-16/0195 Information ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] regarding projects in Myanmar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: RAS-2797 RAS-16/0005 NICFI 2016-2020 AIPP - Indigenous and other forest-dependent populations
Dokument: RAS-2797 RAS-16/0005 Regarding change of audit firm
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GLO-0759 RAF-18/0044 - Norsk Sykepleierforbund NSF Cooperation Agreement 2019-2023 - Closing the Gap: Sufficient Nurses
Dokument: GLO-0759 RAF-18/0044 NSF - Bekrefter første delutbetaling 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: QZA-0836 UGA-19/0001 Laboremus Uganda Ltd. - Emata Future of Farmer Financing - Uganda - Enterprise Development for Jobs (2018) - 30484
Dokument: QZA-0836 UGA-19/0001 Updated and signed financial report
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: QZA-0836 UGA-19/0001 Laboremus Uganda Ltd. - Emata Future of Farmer Financing - Uganda - Enterprise Development for Jobs (2018) - 30484
Dokument: QZA-0836 UGA-19/0001 Updated and signed financial report
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: QZA-0836 UGA-19/0001 Laboremus Uganda Ltd. - Emata Future of Farmer Financing - Uganda - Enterprise Development for Jobs (2018) - 30484
Dokument: Update on employee turnover 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GPE Finance and Risk Comittee
Dokument: Meeting of the Finance and Risk Committee and Governance and Etihics 03.03.2021 - Documents
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norad konferansen 2019
Dokument: Norad Conference 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: QZA-0881 QZA-19/0271 Samarbeidsavtale 2020-2023 - Det Kongelige Selskap for Norges Vel - Poverty reduction through business development and formal cooperation
Dokument: QZA-0881 QZA-19/0271 Det Kongelige Selskap for Norges Vel - Bekreftelse på mottatt tilbakebetaling av renter 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjonsstøtte 2020 - RORG-samarbeidet - Enhancing Civil Society Efforts for Agenda 2030 and the SDGs
Dokument: Anmodning om innsyn i sakens dokumenter - gjelder avslag på søknad om støtte til informasjonsformål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjonsstøtte 2020 - Hope for Justice AS - Labour exploitation, groups at risk and the Norwegian market.
Dokument: Hope for Justice - Vedtak om avslag på søknad om støtte 2001518-3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjonsstøtte 2020 - FORUT - Alkohol hindrer bærekraft
Dokument: Krav om innsyn i sakens dokumenter Vedtak om støtte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: End slavery - ActionAid International - Combatting Modern Slavery ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] and Ghana - Regional - Afrika sør for Sahara - 8261
Dokument: QZA-0937 QZA-20/0299 Original signed Grant Agreement
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norway's International Climate and Forest Initiative - Instituto del Bien Comun Institute of the Commons - SCIENCE/INDIGENOUS KNOWLEDGE UNITE TO REDUCE FOREST CARBON LOSS - AMAZON - Regional - Sør-Amerika - 59001
Dokument: Update ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] regarding your proposal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norway's International Climate and Forest Initiative - Fundacion Ecuatoriana de Estudios Ecologicos EcoCiencia - Indigenous people and civil society taking action to protect the Amazon - Ecuador - 64160
Dokument: Update ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] regarding your proposal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norway's International Climate and Forest Initiative - ClientEarth - Building legal foundations for sustainable forests and livelihoods - Global Uspesifisert - 64502
Dokument: Letter of Intent
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norway's International Climate and Forest Initiative - Stichting Fern - Using European policies to protect rights & reduce global deforestation - Global Uspesifisert - 65422
Dokument: Letter of Intent
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestilling UD WTO/TRIPS. Materiale til presentasjon om årlig rapport etter TRIPS-avtalens art. 66.2
Dokument: Svar på bestilling til WTO/TRIPS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestilling PAL-3018 PAL-20/0006 - CEC - Support to the Palestinian Elections 2021 - Request for legal quality assurance of draft agreement
Dokument: Request for legal quality assurance of draft agreement - PAL-3018, PAL-20/0006 - CEC - Support to the Palestinian Elections 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norad varslingssak 20094 - Avskjermet
Dokument: Norad varslingssak 20094 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norad varslingssak 20100 - Avskjermet
Dokument: Norad varslingssak 20100 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norad varslingssak 20101 - Avskjermet
Dokument: Forhåndsvarsel Norad nr. 20101 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: - Avskjermet
Dokument: - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varslingssak Norad nr. 21013 - Avskjermet
Dokument: Varslingssak Norad nr. 21013 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norad varslingssak 20110 - Avskjermet
Dokument: Norad varslingssak 20110 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varslingssaker Norad nr. 20092 - Avskjermet
Dokument: Varslingssaker Norad nr. 20092 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: QZA-0870 QZA-19/0174 Cooperation ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] GSMA Foundation on Digital inclusion through enhanced digital skills
Dokument: Implementation plan and budget 2021-2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Afrikabanken - Trust Fund Reform. Endring i Multi-Donor Trust Found-avtalemalen
Dokument: Oppdatering etter konsultasjonsmøte i februar 2021 RE: Thank you (Virtual Donor Consultation- AfDB 2021 Trust Fund Policy)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjonsstøtte 2020 - Forum for utvikling og miljø - Joint Action to achieve the Sustainable Development Goals
Dokument: Spørsmål om nedjustering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjonsstøtte 2020 - Forum for utvikling og miljø - Joint Action to achieve the Sustainable Development Goals
Dokument: RE: Spørsmål om nedjustering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sivilsam norsk - HEI VERDEN - Education Action for Marginalized Children Project in Zambia - Zambia - 80141
Dokument: Riktig versjon av risikomatrisen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Enterprise dev. - INFERNO METAL FESTIVAL - Cooperation Nyege Nyege (Ug) and Inferno Festival (No) - Uganda - 80142
Dokument: Klage på avslag to prosjekter Uganda og Colombia - Inferno Metal Festival
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Enterprise dev. - INFERNO METAL FESTIVAL - Cooperation Rock al Parque (Col) and Inferno Festival (No) - Colombia - 81144
Dokument: Klage på avslag to prosjekter Uganda og Colombia - Inferno Metal Festival
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hfu Oceans for Development - Cooperation ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] African Union (AU)
Dokument: Innberetning: AU. Introduksjonssamtale med Josefa Sacko om blå økonomi og Hav for utvikling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forhandling om standard avtalemal med IOM
Dokument: Revidert avtalemal fra ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] 24.02.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GLO-0731 QZA-17/0370 Styrking av sivilt samfunn - SAIH Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond 2018-2021
Dokument: GLO-0731 QZA-17/0370 SAIH - Bekreftelse på mottatt tilbakebetaling av renter 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GLO-0607 QZA-17/0350 Caritas Norge 2018-2021 - Zero Hunger - Empowering rural communities for sustainable development
Dokument: GLO-0607 QZA-17/0350 Anmodning om første overføring 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: RAF-17/0055 Strategic partnership næringsutvikling - Agribusiness SME Reverse Factoring Supply Chain Finance - Øst-Afrika
Dokument: RE: FW: EASE - KPMG report
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GLO-0770 QZA-18/0329 Norges Idrettsforbund (NIF) 2019-2021 - Sustainable, Safe and Equitable Sport
Dokument: GLO-0770 QZA-18/0329 Årlig plan og budsjett for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: RAF-3065 RAF-18/0032 FAWE. Forum for African Women Educationalists (Women's Rights 2018-2020)
Dokument: RAF-18/0032 Forum for African Women Educationalists (FAWE) - Confirmation of 2020 disbursement
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GLO-3728 RAF-19/0044 Atlas-alliansen (FUNK 2019): Together for Inclusion
Dokument: GLO 3728 RAF 19/0044 Renter 2020 The Atlas Alliance
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: QZA-19/0212 KIRKENS NØDHJELP: samarbeidsavtale 2020-2024
Dokument: QZA-19/0212 Addendum 3 DRC Covid-19 - Support period extension request
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjonsstøtte Plan Norge Girls Get Equal - Powering the Youth Movement (DAC CRS 99820)
Dokument: Plan International Norge - Vedtak om avslag på søknad om støtte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjonsstøtte Plan Norge Girls Get Equal - Powering the Youth Movement (DAC CRS 99820)
Dokument: RE: Plan International Norge - Vedtak om avslag på søknad om støtte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjonsstøtte 2020 - Røde Kors Når Krigen Raser 2021-2025
Dokument: Justert søknad Informasjonsstøtte - Røde Kors Når Krigen Raser 2021-2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjonsstøtte 2020 - Spire - Youth engagement for a sustainable and just future
Dokument: Revidert budsjett og RRV
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Enterprise dev. - PT Quantum Energy Indonesia - Solar PV Feasibility software with Machine Learning and AI - Indonesia - 83801
Dokument: Appeal against the decision to reject the grant application with your reference 83801
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klima- og skoginitiativet (KoS) - støtte til sivilt samfunn 2021-2025 - søknadsrunde
Dokument: 19/3962-16 Svar på ettersendelse av klagesak, Klima- og skoginitiativet, sivilsamfunnsutlysning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: MOPAN 2021 World Bank Norway Institutional Lead Norad Verdensbanken
Dokument: Avklaring MOPAN prosess videre med sekretariatet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestilling UD - Afghanistan ARTF Afghanistan Reconstruction Trust Fund 2021-2024
Dokument: Svar fra RES: Vurdering av ARTF resultatrammeverk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norway's International Climate and Forest Initiative - CDP Worldwide - Raising Ambition and Accelerating Action to Protect and Restore Forests - Global Uspesifisert - 57160
Dokument: Approval of no cost extension for reporting and inclusion of GESI in new project period
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norway's International Climate and Forest Initiative - Rainforest Alliance, Inc - Scaling up deforestation-free and responsible commodity supply chains - Global Uspesifisert - 60582
Dokument: Letter of intent to Rainforest Alliance
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norway's International Climate and Forest Initiative - Stiftelsen The Stockholm Environment Institute - Trase: Intelligence for sustainable trade - Global Uspesifisert - 64549
Dokument: Letter of intent to The Stockholm Environment Institute
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norway's International Climate and Forest Initiative - 1. Caritas Maumere Flores + 2. Yayasan Flores Future East Nusa Tenggara (Flores Future Foundation) - Holistic Landscape Approach to Reforestation - Regional - Asia - 66324
Dokument: NICFI 2021-2025 Civil Society Grant Scheme - Decision regarding your appeal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ren energi portefølje indikatorer
Dokument: Konkurransegrunnlag for Minikonkurranse rammeavtale ren energi - Indikatorer for å måle resultater av energibistanden.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Phase II of the "Scaling up Research and Capacity Building for Improved Development Policy in Mozambique" MOZ-18/0003 previous MOZ-16/0010
Dokument: Svar på bestilling om juridisk kvalitetssikring MOZ-18/0003 IGM phase II
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varslingssaker Norad nr. 21009 - Avskjermet
Dokument: VS Norad nr. 21009 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varslingssaker Norad nr. 21009 - Avskjermet
Dokument: Varslingssak Norad nr. 21009 IPPF - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: liste MFB - Avskjermet
Dokument: 2100129 1 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varslingssaker Norad nr. 20092 - Avskjermet
Dokument: Forhåndsvarsel Norad nr. 20092 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: - Avskjermet
Dokument: - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GLO-4226 QZA-16/0166 NICFI 2016-2020 - Rights and Resources Institute RRI - Indigenous and Other Forest-dependent Populations' Rights and Interests
Dokument: GLO-4226 QZA-16/0166 RRI Donor Support Group - Notes from 2021 Meeting and Next Steps
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: QZA-0519 QZA-17/0136 INGO 2017 - AAI ActionAid ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] for Gender Responsive Public Services
Dokument: QZA-0519 QZA-17/0136 Annual plans and budget 2021 ActionAid International (AAI)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestilling UD - QZA-17/0057 Coalition for Epidemic Preparedness Innovation CEPI
Dokument: Response regarding use of terminology
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: RAF-17/0055 Strategic partnership næringsutvikling - Agribusiness SME Reverse Factoring Supply Chain Finance - Øst-Afrika
Dokument: FW: EASE - KPMG report
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: RAF-3051 RAF-17/0079 INGO 2018-2021 UTD - BRAC International BI
Dokument: Re: Follow up Annual Budget 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: QZA-0825 RAS-18/0032 International Center for Religion & Diplomacy - South and Southeast Asia: Advancing FoRB and Social Cohesion - Regional - Asia - 32040
Dokument: RE: Up-date: QZA-0825 RAS-18/0032 FoRB and Social Cohesion in South & Southeast Asia - ICRD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GLO-0759 RAF-18/0044 - Norsk Sykepleierforbund NSF Cooperation Agreement 2019-2023 - Closing the Gap: Sufficient Nurses
Dokument: GLO-0759 RAF-18/0044 Request for disbursement
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: COL-2036 COL-18/0018 Fish for Development Programme - Conservation International Foundation - Sustainable Fishing Practices: Reducing Poverty in Colombia - Colombia - 13824
Dokument: COL-2036 COL-18/0018 Conservation International - Approval of Implementation Plan and Budget 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: QZA-19/0183 IFAD support to programmes on nutrition
Dokument: QZA-19/0183 Additional information about proposal for no-cost exstension
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SP2020 - Africa 118 - Digital Launchpad for African SMEs to access Global markets - Regional - Afrika - 75121
Dokument: RE: Norad Dialogue Phase SP2020 - Digital Launchpad for African SMEs
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norad konferansen 2021
Dokument: Norad konferanse - signert avrop fra Medvind
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjonsstøtte 2020 - Global.no - the Norwegian information portal for global issues
Dokument: RE: Ny forespørsel via norad.no - Global.no -Informasjonsstøtte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: informasjonsstøtte 2020 - Hei Verden - Educating global citizens ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Norwegian School
Dokument: Re: Forhåndsvarsel om klage fra Hei Verden - Informasjonsstøtte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjonsstøtte 2020 - Spire - Youth engagement for a sustainable and just future
Dokument: Informasjonsstøtte 2020 - Spire - Youth engagement for a sustainable and just future
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: informasjonsstøtte 2020 - SOS-barnebyer og ECPAT: Prosjektnavn: "Ingen barn alene"
Dokument: RE: SOS-barnebyer Norge - Vedtak om avslag på søknad om støtte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: WP STAT 2021
Dokument: International Commission on missing persons (ICMP) og ODA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EDT 2021 - Vurdering av revidert utdanningssektorplan i Palestina
Dokument: Comments to the draft appraisal report
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ofu KEN Planlegging av Ofu-program Kenya
Dokument: Merknader til Ptils Rapport Kenya oppdrag høsten 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ffu FAO biosikkerhet og lovgivning i akvakultur QZA-18/0263
Dokument: RE: Remaining reporting obligations
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestilling UD - QZA-17/0057 Coalition for Epidemic Preparedness Innovation CEPI
Dokument: Follow-up regarding Part III Procurement Provisions interpretation of the term "the Partner"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GLO-4277 QZA-13/0526 Commission on Lfe Saving Commodities (RMNCH Trust Fund)
Dokument: QZA-13/0526 - Ubrukte midler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: RAF-3051 RAF-17/0079 INGO 2018-2021 UTD - BRAC International BI
Dokument: RE: Annual Budget 2021 - Budget line for ALP girls Tanzania
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: RAF-3065 QZA-18/0365 BBC MA. BBC Media Action
Dokument: Message ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] current situation in Myanmar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: QZA-0146 RAF-20/0001 Demokratistøtte - Kristelig Folkeparti KRF 2020-2023
Dokument: QZA-0146 RAF-20/0001 - Confirmation of first 2021 disbursement
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...