Norske-postlister.no


Viser [100] av [101 764].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Bruk av tvang - helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - FMFI 16/792
Dokument: Oppheving av vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn - alvorlig hendelse - Universitetssykehuset i Nord-Norge - ***** ***** *****
Dokument: Tilleggsopplysninger - CD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mottak og mellomlagring av farlig avfall - Halliburton Hammerfest - Polarbase / Rypefjord
Dokument: Egenkontrollrapport 2020.02321.E - Halliburton AS Polarbase - 5406.0098.01 - avfall
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reinbeiting utenfor konvensjonsbeiteområde ved Altevann 2020 - Hjerttind reibeitedistrikt
Dokument: Kopi av brev til Landbruksdirektoratet - søknad om tilskudd til konvensjonsforing av rein vinteren 2020 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Svar på anmodning om opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd kommunalt rusarbeid 2021
Dokument: Søknad 2021 og rapportering på tilskudd 2020 - kommunalt rusarbeid - Porsanger kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skolemiljø kap 9A - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Opplysninger til saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - endring områderegulering - Lille - Komsa boligområde - planid 20140005 - Alta kommune
Dokument: Melding om delegert vedtak - endring av områderegulering for Lille - Komsa boligområde - parkeringsplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dumping av masser i sjø og vassdrag - fylling under slipp - Hønseby på Seiland - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Hammerfest kommune
Dokument: Etterlyser svar på søknad om mudring og dumping
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehage 2020
Dokument: Rapportering på tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehage 2020 - Asphaugen friluftsbarnehage sa
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse - parkering - Målselv fjellandsby - Målselv 29/39
Dokument: Tilsvar på henvendelser til Målselv kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på reguleringsplan - detaljregulering for Fagerli gård - Balsfjord - 43/207
Dokument: Foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav på dekning av sakskostnader - byggesaker - båtopptrekk og påbygg - Dyrøy kommune - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Krav om sakskostnader innvilges delvis
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Landsomfattende tilsyn LOT 2020 - Kap 4A - Hasvik kommune
Dokument: Ber om utsettelse av tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Reinbeitedistrikt 14A Spierttagáisá - godkjenning av gjeterhytte
Dokument: Særutskrift - vedtak - godkjenning av gjeterhytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på byggesak - avvisningsvedtak - Holmboevegen - Tromsø 123/160 - Total Prosjekt AS
Dokument: Uttalelse og presisering i saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reinbeitedistrikt 13 og 17 - klage på overskridelse av beitegrenser - beitesone vår - / høst - Reinbeitedistrikt 14 A
Dokument: Særutskrift distriktsstyret - reinbeitedistriktet stiller til megling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på helse - og omsorgstjenester - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Svar på anmodning om lokal avklaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis - oppstartsfasen 2021
Dokument: Svar på spørsmål om deltakelse i oppstartfasen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Manglende og uforsvarlig behandlingstilbud ved alvorlige spiseforstyrrelser - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Anmodning om opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Landsomfattende tilsyn - LOT 2021 - tilsyn med barneverntjenesten i Hasvik kommune
Dokument: Varsel om tilsyn med barneverntjenesten i Hasvik kommune - 260521 og 270521
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - hjemmetjenesten - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Oversender klage til rett instans
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på byggesak - Innlandsvegen 26 - Tromsø 20/2 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring - etablering av avløpsrenseanlegg i Varangerbotn naturreservat - Nesseby kommune
Dokument: Ber om å avvente saksbehandling til ny søknad foreligger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse - klassetur og innsamlede midler - Eidebakken skole - Lyngen kommune
Dokument: Svar på henvendelse om klasseturer og innsamlede midler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ekstraordinært driftstilskudd i skogbruket - høye driftskostnader - 13/7 - Bardu - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Orientering om vedtak sendt via Altinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ekstraordinært driftstilskudd i skogbruket - høye driftskostnader - 35/3 - Bardu - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om ekstraordinært driftstilskudd - høye driftskostnader - 35/3 - Bardu
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ekstraordinært driftstilskudd i skogbruket - høye driftskostnader - 18/4 - Bardu - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om ekstraordinært driftstilskudd - høye driftskostnader og vindfallhogst - 18/4 - Bardu
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ekstraordinært driftstilskudd i skogbruket - høye driftskostnader - 18/4 - Bardu - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Orientering om vedtak sendt via Altinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ekstraordinært driftstilskudd i skogbruket - høye driftskostnader - 13/22 - Bardu - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om ekstraordinært driftstilskudd - høye driftskostnader - 13/22 - Bardu
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Finnmarkseiendommen - ekstraordinært driftstilskudd til tynning i Karasjok
Dokument: Søknad om tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Finnmarkseiendommen - ekstraordinært driftstilskudd til tynning i Karasjok
Dokument: Aktsomhetsvurdering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Finnmarkseiendommen - ekstraordinært driftstilskudd til tynning i Karasjok
Dokument: Skograpport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ekstraordinært driftstilskudd i skogbruket - høye driftskostnader - 29/1 - Målselv - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om ekstraordinært driftstilskudd - høye driftskostnader - 29/1 - Målselv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ekstraordinært driftstilskudd i skogbruket - høye driftskostnader - 29/5 - Målselv - Jan - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om ekstraordinært driftstilskudd - vindfallhogst - 29/5 - Målselv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ekstraordinært driftstilskudd i skogbruket - høye driftskostnader - 29/5 - Målselv - Jan - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om ekstraordinært driftstilskudd - høye driftskostnader - lav kubikkmasse - 29/5 - Målselv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ekstraordinært driftstilskudd i skogbruket - høye driftskostnader - 9/11 - Bardu - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om ekstraordinært driftstilskudd - høye driftskostnader - 9/11 - Bardu
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endringer i produksjonsområdeforskriften - høring
Dokument: Høring - endringer i produksjonsområdeforskriften
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på forhold - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Klage på forhold ved ***** barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang ved helsehjelp kap 4A - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om vedtak kap 4a - 3 mnd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra helligdagsfredloven - Gryllefjord som typisk turiststed - sommeren 2021 - Senja kommune
Dokument: Henvendelse - anmodning om informasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kommuneplan - etablering av støttemur - ytre kant - RV 891 - 2/295 - Båtsfjord kommune
Dokument: Søknad om dispensasjon for etablering av støttemur til uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag til revidert smittevernråd om skoleskyss
Dokument: Forslag til reviderte smittevernråd om skoleskyss - for innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring i forskrift om bærekraftig skogbruk ( bærekraftforskriften ) - forslag om å forby grøfterensk i myr og sumpskog der det er etablert produktiv skog - høring
Dokument: Endring av bærekraftforskriften § 5 - forslag om å forby grøfterensk i myr og sumpskog der det er etablert produktiv skog - høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse - utfylling i sjø - Graveservice AS
Dokument: Henvendelse - avklaring vedrørende utfylling - areal som grenser ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skolemiljø kap 9A - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om dårlig skolemiljø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endringer i energiloven - energieffektiviseringsdirektivet artikkel 14.5 - krav til kost-nytteanalyser for utnyttelse av spillvarme - høring
Dokument: Høring - endring av energiloven - energieffektiviseringsdirektivet artikkel 14.5 - krav til kost-nytteanalyser for utnyttelse av spillvarme
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veterinærtjenester - stimuleringstilskudd 2021 - Salangen kommune
Dokument: Søknad om stimuleringstilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bygging av skogsvei - forlengelse av Låvanvegen - Dalbakken - 9/8 , 17 ,42 Kvænangen kommune - søker ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Høring av søknad om forlengelse av Låvanvegen - Dalbakken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynskrav 2021 - Helse- og omsorgsseksjonen - HELSE
Dokument: Innsynskrav - 2020/7762-11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - behandling og betaling - lege ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: 1. Purring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ledig stilling - fiskeforvalter - seksjon for fisk og vannforvaltning - Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Dokument: Offentlig søkerliste for stilling - fiskeforvalter i seksjon for fisk og vannforvaltning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ledig stilling - fiskeforvalter - seksjon for fisk og vannforvaltning - Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Dokument: Utvidet søkerliste for stilling - fiskeforvalter i seksjon for fisk og vannforvaltning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Representasjonsordningen i Troms og Finnmark - barnerepresentant - leder for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - seniorrådet
Dokument: Tilbakemelding på representasjonsordningen - Nordreisa kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenester i NAV - kontoret 2020
Dokument: Regnskapsrapportering - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenester i NAV - kontoret 2020 - vi løfter i lag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til utvikling av de sosiale tjenester i NAV - kontoret 2020
Dokument: Økonomirapportering - tilskudd til utvikling av de sosiale tjenester i NAV - kontoret 2020 - prosjekt - veiledning på ungdommens premisser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslippstillatelse - Tromsø lufthavn - FMTR 16/1863
Dokument: Vedtak om gebyr - Terminalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Fylkesmannen i Troms og Finnmark for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Fylkesmannen i Troms og Finnmark for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akvakultur - SalMar Farming AS - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - lokalitet 13865 - Spergittklubben i Sør-Varanger
Dokument: Revidert forundersøkelsesrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sør-Varanger - klage / byggesak - tilbakeføring terrenginngrep - 2030/30/160 Kjerrisnes - klager ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ber om tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akvakultur - Wilsgård Fiskeoppdrett AS - lokalitet Mjøsund Vest - Ibestad kommune
Dokument: Tilbakemelding angående klage - lokalitet 37057 Mjøsund Vest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Fylkesmannen i Troms og Finnmark for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Fylkesmannen i Troms og Finnmark for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak i forurenset grunn - Ramsund skytebane - Tjeldsund kommune - Forsvarsbygg
Dokument: Uttalelse til søknad om tiltak i forurenset grunn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Fylkesmannen i Troms og Finnmark for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'personalmappe'. Ta kontakt med Fylkesmannen i Troms og Finnmark for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på dispensasjon fra kommuneplan - plassering av bolig - tiltak i hundremetersonen - Tjeldsund 16/144 - klager Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Dokument: Kopi av brev til Tjeldsund kommune - klagebehandling - omgjøring av kommunens vedtak - 16/144 - Tjeldsund
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dekning av saksomkostninger - klage dispensasjon fra LNF - formål - bygging og opprusting av vei fra E6 Sennalandet til hytte - Hammerfest 102/1 - FMTF sak 20/2158
Dokument: Delvis innsyn gis
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn - smoltanlegg - Akvafarm AS avdeling Storelva - Senja kommune
Dokument: Tilbakemelding på lukking av avvik
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - detaljregulering for Espenesbogen industriområde - planID 5420-2020001 - Dyrøy kommune
Dokument: Kopi av brev til Asplan Viak AS - innspill til oppstartsvarsel - detaljregulering for Espenesbogen - planID 2020001 - Dyrøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revisjon av årsregnskapet til Troms og Finnmark 2020 - Riksrevisjonen
Dokument: Dokumentasjon - regnskaps- og årsavslutning 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tidligpensjon for jordbrukere - ***** ***** *****
Dokument: Opplysning til saken - kontonummer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbakeføring av arbeidsoppgaver innen HR og økonomi fra Fylkesmennenes fellesadministrasjon til Statsforvalterne
Dokument: Samarbeid på det administrative området mellom statsforvalterne - oppfølging av møte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tromsø - utfylling i sjø - Strandkanten k10 - Norsk Boligprosjekt AS - FMTR 17/609
Dokument: Endring av tillatelse til utfylling i ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Strandkanten K10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus Covid-19 - smittevern - informasjon fra sentrale oppdragsgivere - Helse- og omsorgsdepartementet HOD - Helsedirektoratet - Folkehelseinstituttet FHI - Statens helsetilsyn
Dokument: Referat 160221 - møte med rådgivere innen rus og psykisk helse hos statsforvalterne om covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus Covid-19 - smittevern - informasjon fra sentrale oppdragsgivere - Helse- og omsorgsdepartementet HOD - Helsedirektoratet - Folkehelseinstituttet FHI - Statens helsetilsyn
Dokument: Brev til kommunelegen om korona
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra verneforskriften - Rohkunborri nasjonalpark - snøskuter til transport av utstyr til hytte ved Kjelelva - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Avgjørelse i klagesak - klage tas til følge - nasjonalparkstyrets vedtak oppheves
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - mindre endring - PlanId 54442007001 og 54442013002 - Skytterhusfjellet - Sør-Varanger kommune
Dokument: Endring av reguleringsplan i Skytterhusfjellet - detaljregulering felt B2F
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - detaljregulering av Elvenesveien 211 - Sør-Varanger kommune
Dokument: Detaljregulering Elvenesveien 211 - 24/12 Sør-Varanger - høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehage 2020
Dokument: Rapportering på tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehage 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehage 2020
Dokument: Rapportering på tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehage 2020 - Byggeklossen barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på vedtak - dispensasjon til motorferdsel i Rohkunborri nasjonalpark
Dokument: Avgjørelse i klagesak - klage tas til følge - nasjonalparkstyrets vedtak oppheves - motorferdsel ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skolemiljø kapittel 9A - klage mobbing - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Dokumentasjon på aktivitetsplikten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Alta lufthavn - utslippstillatelse
Dokument: Vedrørende overskridelse av flyavisingskjemikalier - Alta lufthavn - bes søke om endring av tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse - flytting av barnevernsak til annen kommune - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Henvendelse angående flytting av barnevernsak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - reguleringsendring for Vesterelvnes avløpssone adkomstvei til renseanlegg - Nesseby kommune
Dokument: Kopi av brev til Rambøl Norge AS - Alta - uttalelse til forslag til reguleringsendring for Vesterelvnes avløpssone - Nesseby kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godkjenning av kommunal garanti - Tromsø kommune - Tromsø International School
Dokument: Godkjennelse av kommunal lånegaranti - Tromsø International School
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis - oppstartsfasen 2021
Dokument: Spørsmål om deltakelse i oppstartsfasen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jordloven - fradeling av parsell for salg - Tromsø 118/3 - Landbruks- og matdepartementet v/ Nibio til Tromsø kommune
Dokument: Foreløpig svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skolemiljø kap 9A - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Opplysning om at dokumentasjon er sendt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Landsomfattende undersøkelse - LOT 2021 - Karlsøy kommune
Dokument: Varsel om tilsyn - Karlsøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett 2021 - økonomiplan 2021 - 2024 - Vadsø kommune
Dokument: Ber om manglende dokumenter i oversendelse av budsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan for nydyrking - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Ervik - Harstad 79/15 og 79/31
Dokument: Høring - ettersendelse av ny søknad - godkjenning av plan for nydyrking Ervik - Harstad kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tromsø kommune - forskrift om skolekretsgrenser
Dokument: Spørsmål til kommunen om skolekretsgrenser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - skolebytte - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Oversendelse av søknad om skoleplass til kommunen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skolemiljø kap 9A - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Anmodning om opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kommuneplan - Vågan 36/21 , 17 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Reindriftsfaglig vurdering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ekstraordinært driftstilskudd i skogbruket - høye driftskostnader - 13/7 - Bardu - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om ekstraordinært driftstilskudd i skogbruket - høye driftskostnader - 13/7 - Bardu
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ekstraordinært driftstilskudd i skogbruket - høye driftskostnader - 11/1 - Kvænangen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om ekstraordinært driftstilskudd - høye driftskostnader - 11/1 - Kvænangen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra verneforskriften - Torskefjorddalen naturreservat - motorferdsel til hytte - snøskuter - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om dispensasjon for bruk av snøskuter fra Hundvannet til Store Torskefjord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skolemiljø kap 9A - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om dårlig skolemiljø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritak for taushetsplikt - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Søknad om fritak fra taushetsplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...