Norske-postlister.no


Viser [100] av [1 762 905].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: LINDO AS - Smilefjestilsyn
Dokument: Forhåndsvarsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: STADION TAPHOUSE AS - Smilefjestilsyn
Dokument: Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HEIM FREDRIKSTAD AS - Smilefjestilsyn
Dokument: Forhåndsvarsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SOLVEIGS PIZZA FREDRIKSTAD AS - Smilefjestilsyn
Dokument: Forhåndsvarsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TAVERNA GRILL AS - Smilefjestilsyn
Dokument: Forhåndsvarsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: MAJOR - STUEN AS - Smilefjestilsyn
Dokument: Forhåndsvarsel om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Nytt dyrehold
Dokument: Melding om nytt dyrehold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PHAN HOLDING AS - Import av næringsmidler
Dokument: Melding om import av næringsmidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding
Dokument: Bekymringsmelding - 118819
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Kompetansebevis avlivingsforordning og dyretransportsjåfør/ledsager
Dokument: Søknad om kompetansebevis avlivingsforordning og dyretransportsjåfør/ledsager
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Ny dyretransportør eller dyretransportmiddel
Dokument: Søknad om ny dyretransportør eller dyretransportmiddel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Ny dyretransportør eller dyretransportmiddel
Dokument: Søknad om ny dyretransportør eller dyretransportmiddel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding kattehold
Dokument: Bekymringsmelding - *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ELITE ENGROS AS - Import av næringsmidler
Dokument: Melding om import av næringsmidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Kompetansebevis avlivingsforordning og dyretransportsjåfør/ledsager
Dokument: Søknad om kompetansebevis avlivingsforordning og dyretransportsjåfør/ledsager
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Ny dyretransportør eller dyretransportmiddel
Dokument: Søknad om ny dyretransportør eller dyretransportmiddel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** - Bekymringsmelding hundehold
Dokument: Bekymringsmelding - *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: MT SLAKT AS - Kjøttkontroll
Dokument: KJØTTKONTROLLRAPPORT MED VEDTAK OM KASSASJON
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Endre informasjon om dyrehold
Dokument: Melding om endre informasjon om dyrehold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding
Dokument: Bekymringsmelding - 118822
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Bekymringsmelding
Dokument: Bekymringsmelding - 118823
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** - Bekymringsmelding svinehold
Dokument: Bekymringsmelding - 118824
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KÅRES BIRØKT - Registrere bigård
Dokument: Melding om bigård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** - Bekymringsmelding hundehold
Dokument: Bekymringsmelding - *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Bekymringsmelding kattehold
Dokument: Bekymringsmelding - *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Godkjenning av dyrehelsepersonell
Dokument: Søknad om godkjenning av dyrehelsepersonell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekymringsmelding hundehold
Dokument: Bekymringsmelding - *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding hundehold
Dokument: Bekymringsmelding - *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Bekymringsmelding
Dokument: Bekymringsmelding - *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Bekymringsmelding hundehold
Dokument: Bekymringsmelding - *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VITALBEAUTY - Import av næringsmidler
Dokument: Melding om import av næringsmidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding kaninhold
Dokument: Bekymringsmelding - *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LOULSEGED - Import av næringsmidler
Dokument: Melding om import av næringsmidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TADESSE IMPORT - Import av næringsmidler
Dokument: Melding om import av næringsmidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Bekymringsmelding Hundehold
Dokument: Bekymringsmelding - *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** - Bekymringsmelding dyrehold
Dokument: Bekymringsmelding - *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Bekymringsmelding
Dokument: Bekymringsmelding - *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Khalles Corner Gol - Bekymringsmelding
Dokument: Bekymringsmelding - 118835
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding hundehold
Dokument: Bekymringsmelding - *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** - Bekymringsmelding kattehold
Dokument: Bekymringsmelding - *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Nytt dyrehold
Dokument: Melding om nytt dyrehold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** - Bekymringsmelding hundehold
Dokument: Bekymringsmelding - *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SAMPOORNAA NORDICS AS - Import av næringsmidler
Dokument: Melding om import av næringsmidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding hundehold
Dokument: Bekymringsmelding - *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** - Bekymringsmelding hundehold
Dokument: Bekymringsmelding - *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Storøya Gård - Bekymringsmelding storfehold
Dokument: Bekymringsmelding - 118841
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding kjæledyr
Dokument: Bekymringsmelding - *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PRINCESS AS - Inspeksjon
Dokument: Bekreftelse på etterkommet vedtak om å beskytte næringsmidler mot skadedyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SINTEF OCEAN AS - Driftsplansøknad 2022
Dokument: KOPI - Sintef Ocean AS 937357370 - Vurdering av søknad om godkjenning av driftsplan 2022-2023 - Vedtak om godkjenning av driftsplan for 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NYE PORTEN AS - Inspeksjon
Dokument: Tilbakemelding av varsling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DKINGS DONUTS AS - Inspeksjon
Dokument: Tilbakemelding - Utførte tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding - kattehold
Dokument: Angående kattehold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser November 2021 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser November 2021 - Samlesak
Dokument: Svar på innsynshenvendelse vedrørende spørsmål om bruk av SLICE brukt i 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser November 2021 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser November 2021 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser November 2021 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser November 2021 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser November 2021 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser November 2021 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser November 2021 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser November 2021 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser November 2021 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser November 2021 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser November 2021 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser November 2021 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser November 2021 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Ny næringsmiddelvirksomhet inkl. matkontaktmaterialer
Dokument: Mattilsynet innvilger søknad om godkjenning til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] for foredling av tørrfisk.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Søknad om endring til tilvirkningsanlegg for oppdrettstorsk
Dokument: Mattilsynet innvilger søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Endre informasjon om næringsmiddelverksemd inkl. matkontaktmateriale
Dokument: Mattilsynet innvilgar søknad om godkjenning av ny produksjonsform
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Saksbehandling - manglende innmelding til Husdyrregisteret
Dokument: Avslutning av sak - varslet pålegg om retting i Husdyrregisteret frafalles
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SALAKS AS AVD OPPDRETT - Inspeksjon
Dokument: Salaks AS avd Oppdrett - lokalitet Kjeiprød - Inspeksjonsrapport med varsel om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] vurderer å gi dere pålegg om avviksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Prøvetaking
Dokument: Prøvesvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: Analyserekvisisjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ERKO SEAFOOD AS AVD SVEIO - Forøket dødelighet i forbindelse med avlusing av ved lokaliteten 10300-Hillersvik
Dokument: Behandlingveileder og brønnbåtlogg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ekstern varsling - klage ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Vedr. klage ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KJØTTLAND AS - Inspeksjon
Dokument: Kopi av tekniske billeddata
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KJØTTLAND AS - Inspeksjon
Dokument: Inspeksjonsrapport med gjengivelse av hastevedtak og varsel om to pålegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EMBLA BÅTSFJORD AS - Inspeksjon
Dokument: Kopi av tekniske billeddata
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergen kommune - Kokevarsel i området rundt Salhusvegen 76
Dokument: Kokevarsel opphevet - Området rundt Salhusvegen 76
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bekymringsmelding
Dokument: Inspeksjonsrapport med veiledning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser November 2021 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser November 2021 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser November 2021 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser November 2021 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynshenvendelser November 2021 - Samlesak
Dokument: Innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VARDE FISKEOPPDRETT AS AVD TRONDHEIM - Driftsplansøknad 2022
Dokument: KOPI - Varde Fiskeoppdrett AS 923187030 - Vurdering av driftsplan for 2022-2023 - Vedtak for driftsplan for 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TELAVÅG FISKEOPPDRETT AS - Driftsplansøknad 2021
Dokument: KOPI - Telavåg Fiskeoppdrett AS 939174508 - Driftsplan for 2021-2022 - Vedtak om driftsplanendring for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: MAT TRADISJON AS - Inspeksjon
Dokument: Mattilsynet fann ingen brot på regelverket ved inspeksjonen 17.11.21.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CAMILLE CIBILLE - Inspeksjon
Dokument: Mattilsynet fann ingen brot på regelverket ved inspeksjonen 17.11.21.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: MOWI AVD GILDESKÅL - Inspeksjon
Dokument: Mowi avd Gildeskål - Mattilsynet fant ingen brudd på regelverket ved inspeksjon på lokalitet Mulnesodden 22. november 2021 - Varsel om vedtak om inspeksjonsgebyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KJØTTLAND AS - Inspeksjon
Dokument: Hastevedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Inspeksjon
Dokument: MATTILSYNET FANT INGEN BRUDD PÅ REGELVERKET VED INSPEKSJONEN
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ENGESUND FISKEOPPDRETT AS AVD MASFJORDNES - Driftsplansøknad 2021
Dokument: KOPI - Engesund Fiskeoppdrett AS 923070591- Driftsplan for 2021-2022 - Vedtak om driftsplanendring for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SUNNFJORD KOMMUNE EIENDOMSFORVALTNING NGJ - Vannforsyningssystem - endre informasjon om eksisterende
Dokument: Avslag på innsynskrav av 22.11.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** - Bekymringsmelding-hund
Dokument: Sms 25112021
Søk innsyn i dokumentet/saken