Norske-postlister.no


Viser [100] av [476].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Fordeling kommunale gebyrer ved salg gnr/bnr/snr 13/277/8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Kommunale gebyrer gnr/bnr 4/116
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Kommunale gebyrer og vannforbruk gnr/bnr 13/305 Sagerudsvingen 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Kommunale gebyrer gnr/bnr/snr 13/242/25 Laboratorieveien 21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Månedlig faktura kommunale gebyrer gnr/bnr 15/567
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Kommunale gebyrer gnr/bnr 15/45 Utsiktsveien 21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: SV: Betaling av gebyr ved salg gnr/bnr 3/582
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: SV: Faktura kommunale avgifter gnr/bnr 5/152
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Ny vannregning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: SV: Faktura kommunale avgifter gnr/bnr 5/152
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Betaling av gebyr ved salg gnr/bnr 3/582
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Fordeling av kommunale avgifter ved salg gnr/bnr 15/776
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Faktura kommunale gebyrer gnr/bnr 3/382
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Ny faktura kommunale gebyrer gnr/bnr 5/167 Likollen 52 B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Kommunale avgifter på solgt bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Kommunale gebyrer gnr/bnr 5/152
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: SV: Kommunale gebyrer gnr/bnr 5/152
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: SV: Kommunale gebyrer gnr/bnr 3/597 Woldbakken 19 A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: SV: Kommunale gebyrer gnr/bnr 3/597 Woldbakken 19 A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: SV: Kommunale gebyrer gnr/bnr 3/597 Woldbakken 19 A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Min Eiendom - gjelder Grunneiendom 3031 Nittedal - 5/152
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Kommunale gebyrer gnr/bnr 5/167 Likollen 52 B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Korrigering av forventet årlig forbruk ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - N. Bjertnes 8 - gnr/bnr 14/706
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Faktura kommunale avgifter gnr/bnr 5/152
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Faktura gnr/bnr 14/174 Nyveien 20 A og B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Utsettelse på kommunale gebyrer gnr/bnr 3/597 Woldbakken 19 A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Utsettelse på kommunale gebyrer gnr/bnr 3/597 Woldbakken 19 A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Kommunale gebyrer gnr/bnr 3/597 Woldbakken 19 A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: kommunale avgifter renovasjon gnr/bnr 2/233
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Kommunale avgifter Nyveien 20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Kommunale gebyrer 15/290
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Faktura forklaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Kommunale gebyrer gnr/bnr 3/188
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Faktura kommunale gebyrer og eiendomsskatt gnr/bnr/snr 13/67/40
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Kommunale gebyrer gnr/bnr 3/117 Furukroken 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Kommunale gebyrer renovasjon gnr/bnr 43/60
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Betaling kommunale gebyrer gnr/bnr 4/587
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Ny faktura kommunale gebyrer gnr/bnr/snr 13/244/11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Ny faktura kommunale gebyrer gnr/bnr/snr 15/779/10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Ny faktura kommunale gebyrer gnr/bnr 40/166
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: faktura kommunale gebyrer gnr/bnr 15/45 Utsiktsveien 21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Ny faktura kommunale gebyrer gnr/bnr 15/746
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Ny faktura kommunale gebyrer gnr/bnr/snr 15/779/6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Ny faktura kommunale gebyrer gnr/bnr 40/220
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Ny faktura kommunale gebyrer gnr/bnr 40/220
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Ny faktura kommunale gebyrer gnr/bnr/snr 13/67/49
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Ny faktura kommunale gebyrer gnr/bnr 3/43
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: SV: Kom. avgift minirenseanlegg - Rustelia 59 - Gnr/bnr 60/14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Tilsyn av feier - gnr/bnr 40/20 - Sørfaret 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Kom. avgift minirenseanlegg - Rustelia 59 - Gnr/bnr 60/14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Henvendelse - Restanser på kommunale avgifter - 14/682 - Nedre Huseby 7a
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Fakturaadresse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: SV: Vannavlesning og kommunale gebyrer gnr/bnr 14/1261 - Berget 26
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: 20/00014-430 - Henvendelse - Restanser på kommunale avgifter - 14/682 - Nedre Huseby 7a
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Klage på kommunale gebyr og eiendomsskatt gnr/bnr 15/567
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Kommunale avgifter gnr/bnr/snr 9/67/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Kommunale avgifter gnr/bnr 7/195
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Kommunale gebyrer og eiendomsskatt for gnr/bnr 3/637
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Grunneiendom 3031 Nittedal - 3/637/0/0
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Fakturamottaker - gnr/bnr 14/706
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: SV: Salg av bolig i Nedre Nygård 5 C gnr/bnr 14/897 - Vannmåler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: kommunale gebyrer gnr/bnr 2/177
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Kommunale avgifter gnr/bnr 5/265
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Vann- og kommunale avgifter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Fakturakopi Hauger Golfbane
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: SAKSNR 59NN4J - 59PB1P - 59PF8X 59PNJW i Conecto innkreving av kommunale gebyrer og eiendomsskatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: SV: SAKSNR 59NN4J og 59PF8X hos Conecto innkreving av kommunale gebyrer og eiendomsskatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Månedlig betaling av kommunale gebyrer gnr/bnr 15/630
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Ny virksomhet - renovasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: SV: SAKSNR 59NN4J og 59PF8X hos Conecto innkreving av kommunale gebyrer og eiendomsskatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Kommunale avgifter gnr/bnr/snr 40/4/12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Spørsmål om kommunale avgifter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Ny virksomhet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Spørsmål om kommunale gebyrer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Abonnementsgebyr gbnr 56/348 - Gruveveien 2-4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Abonnementsgebyr gbnr 56/348 - Gruveveien 2-4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: SV: Kommunale gebyrer gnr/bnr 13/206 Echo 1906 Sameie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Forbruk vannmåler gnr/bnr/snr 13/299/9 Kruttørkeveien 14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: SV: Kommunale gebyrer gnr/bnr 13/206 Echo 1906 Sameie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Avlesning av vannmåler for 2019 gnr/bnr 2/236 Krepseveien 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: SV: Kommunale gebyrer gnr/bnr 13/206 Echo 1906 Sameie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Betaling av eiendomskatt gnr/bnr/snr 3/261/99
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: restanser eiendomsskatt 3/261/99
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Avlesning av vannmåler for 2019 gnr/bnr 2/236 Krepseveien 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Kommunale gebyrer gnr/bnr/snr 14/61/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Restanser eiendomsskatt ved salg gnr/bnr/snr 3/261/99
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Kommunale gebyrer gnr/bnr 13/206 Echo 1906 Sameie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Spørsmål om faktura gnr/bnr 5/74
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Kommunale avgifter gnr/bnr/snr 55/55/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Vannavlesning ved eierskifte Sagerudsvingen 5 gnr/bnr 13/305
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Oppdeling av Kommunale gebyr for Skyset Boligsameie 3/261 Skysetveien 1, 3 og 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Spørsmål om faktura
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Kommunale gebyrer gnr/bnr 56/240 Tøyenhøgda 26
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Oppgjør kommunale avgifter Rogneveien 22, . Gnr. 4 bnr. 272
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Kommunale gebyr for Skyset Boligsameie 3/261 Skysetveien135
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Kommunale avgifter pr. 5 juni 2020 for Rogneveien 22, 1481 Hagan. Gn. 4 bnr. 272
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Kommunale gebyrer feie- og tilsynsgebyr gnr/bnr 39/58 Kringsjåveien 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: SV: Oppgjør kommunale gebyrer gnr/bnr/snr 2/46/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Betaling av kommunale gebyrer gnr/bnr/snr 7/436/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale gebyrer 2020
Dokument: Forbruk vannmåler 2020 gnr/bnr/snr 7/436/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...