Norske-postlister.no


Viser [100] av [644].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Forespørsel - kjellervinduer - 4/226 - Heggeveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Purring - bruksendring av garasje - 36/31 - Ørekyteveien 53
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Forespørsel om plantegninger - 2/299 - Laueveien 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: HASTER - manglende ferdigattest - midlertidig brukstillatelse - 3/324 - Steinbråten 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Spørsmål om takløft - 14/384 - Rødhettes vei 2B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: 20/00018-767 - Spørsmål vedr oppsetting av pergola evt hagestuer på veranda på bakken.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Bygging av hagebod Porsveien 6 og 8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Byggesaksavdelingen- spørsmål vedr hagestue
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: 10/43 - Nittedalsveien 437 - tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: 56/21 - Tøyenhøgda 6 - tegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Pris rehabilitering av skorstein
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Byggesak - Skolemesterveien 6 C, Rotnes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Eventuell forhåndskonferanse 58/3, til byggesaksavdelingen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: 6/38 og 6/39 - Birkelundveien 15 og 17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: 19/00039-831 - venter på svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Spørsmål vedr oppsetting av pergola evt hagestuer på veranda på bakken.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: 4/249 - Seljeveien 16 - klage på gjerde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: 18/55 - oversending av 6 e-poster med alt materiell fra gammelt arkiv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Tilbakemelding - 18/55 - 6 e-poster fra gammelt arkiv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Svar på forespørsel 20/00018-756 - Oppføring av hagestue - 4/640 - Myrlia 88
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: 20/00018-532 - Svar på forespørsel vedr. 3/149, 3/208, 3/249 og 3/382
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Svar på innsynsbegjæring - Varingen - 755
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Svar på innsynsbegjæring - Varingen - 20/01312 - 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - 13/185 - Echostubben 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Innsynsbegjæring - Varingen - 755
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Innsynsbegjæring - Varingen - 20/01312 - 15
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: 18/00471-230 - Spørsmål om reguleringsplan 216 Tumyrhaugen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: SV: 20/00018-747 - Spørsmål om reguleringsplan i Lillomarka
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Henvendelse - hensatte gamle biler i Fjellveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Oppføring av hagestue - 4/640 - Myrlia 88
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Re: 20/00018-747 - Spørsmål om reguleringsplan i Lillomarka
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Svar på innsynsbegjæring - Varingen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: 20/00018-747 - Spørsmål om reguleringsplan i Lillomarka
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Innsynsbegjæring - Varingen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: 20/00018-731 - Svar på henvendelse - påbygg driftsbygning - 26-6,18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Spørsmål om reguleringsplan i Lillomarka
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Svar - Forespørsel - informasjon om byggeår for barnehager på følgende adresser - Industriveien 10 A og Skysetveien 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Bestilling av tegning som viser bærende vegg og avløpsrør - 3/89 - Woldbakken 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Anmodning om å utvide hus - 10/187 - Rudbakken 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Bestilling av plantegninger - 14/1266 - Berget 20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Innsynsbegjæring - byggesakspapirer som omhandler oppføring av bolig i Nittedalsveien 496 -11/63 med tilhørende tomt 11/68 - parkering, søknader med mer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Spørsmål om byggesøknad - Carport - 13/244 - Kanonsletta 37
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Spørsmål om søknadsprosess og saksbehandlingstid - 14/957 - Bjertnes videregående skole - Riving og reetablering av letak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Hytter i marka - skifte av pipe etter pålegg av brannvesenet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Henvendelse - påbygg driftsbygning - 26/6,18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Melding om tilbygg som er unntatt søknadsplkt - 43/85
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Svar på innsynsbegjæring - 20/00018-677
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Svar på forespørsel 20/00018-701 - Spørsmål om utbygging av fritidsbolig - småbruk - 9/39 - naturmangfold m..m
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Svar - Henvendelse - Tegninger av Varingens eiendom Hadelandsveien 673 - 13/47
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Svar vedrørende eiendomsgrenser mellom boliger i Øvre Skytta og 8/44 - Sameiet Markerud skog
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Innsynsbegjæring - 20/00018-677
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Svar på forespørsel 20/00018-701 - Spørsmål om utbygging av fritidsbolig - småbruk - 9/39
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Skorsteinsbytte hytte - 24/102 - Holterkollen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Tegninger - 8/37 - Skyttafaret 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Spørsmål om søknadsprosess - 36/31 - Ørekyteveien 53 - bruksendring av garasje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Tegninger - Skyttafaret 6 - gnr/bnr 8/37.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Svar - Heggeveien 5A - Hagan - 5/77
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Adresseendring 40/300
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: 20/00018-695 - Svar på henvendelse - Anmodning om opplysninger - Kirkeveien 33A w Slattum (GBnr: 6/74).
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: 20/00018-651 - Innsyn i byggesak - fremgangsmåte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: 20/00018-694 - Boligtomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Innsynsbegjæring - 20/00018-499
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Svar - Innsynsbegjæring - 20/00018-499
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Spørsmål om søknadsprosess - rehabilitering av utebod - 4/405 - Brennalia 36 - 1480 Hagan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Henvendelse - Tegninger av Varingens eiendom Hadelandsveien 673 - 13/47
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Kontaktinfo ønskes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Heggeveien 5A - Hagan - 5/77
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Spørsmål om byggetillatelse innenfor markagrensa - Holterkollen - 24/76
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Se bort i fra tidligere henvendelse 27.07.2020 - spørsmål om arkivtegninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: 20/00018-659 - Tilbakemelding på ønske om veiledning - Bod som tilbygg til garasje uten byggesøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: 20/00018-670 - Svar - Bygge Garasje.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Sait Sari
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Nytt spørsmål vedr. 20/00018-609, 616 og 625 - 18/55 - Askveien 69 B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: 20/00018-644 - Svar på spørsmål - bygging av garasje Rudbakken 15 - 10/187
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: 20/00018-665 - Svar på forespørsel - Byggesak/oppmåling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: 20/00018-649 - Svar på fForespørsel om fornying av tillatelsen av byggesak 13/03215 - 10/181 - Bliksrudstubben 32
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: 20/00018-669 - Svar på spørsmål om garasje - Fugleåsen 87
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Svar på 20/00018-671 - erklæring om veirett for 14/173 over 14/29
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Svar på 20/00018-662 - erklæringer 14/221 - Myrveien 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Utvidelse av takterrasse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Forespørsel om deling - 14/149 - Blindveien 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Innsyn i byggemappe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Innsynsbegjæring -20/00018- 652
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Ny forespørsel 20/00018-578 og 580 - 40/7 - Fjellveien - Brannfjell - VA-trase
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Grindbråtan Park, 40/4/0/9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Snittegninger - 2/227 - Røyeveien 19 - Hagan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Bygge garasje - Fugleåsen 87
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Bygge garasje - 5/75 - Birkelundveien 57
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Sait Sari
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: 20/00018-652 - Tilbakemelding på spørsmål om reguleringsplan og grenser - Haugeråsen - Slattum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Forespørsel - Byggesak/oppmåling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Påminnelse - Støyplager RV. 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Tegninger - 12/130
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Svar på 20/00018-506 - Vedr. tidligere ras GBnr. 4/248
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Betalingsregulativ - 15/478 - Ringveien 46 - pipe og peis/ovn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Forespørsel om eldre eiendom - 14/221 - Myrveien 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Anmodning om endring av husnummer - hoveddel og utleieleilighet - Haukerudsvingen 13
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Spørsmål - oppføring av mindre ikke søkepliktig bygg - 3/88 - Woldbakken 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: SV: Svar - Innsynsbegjæring - Historisk arkiv - Undersøkelse av tidligere befaring foretatt på Uthus Lyngveien 21 - 15/182 - Krav om Innsyn i arkiv og tilsendt dokumentasjon fra journal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Ønsker veiledning - Bod som tilbygg til garasje uten byggesøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Tilbakemelding - Melding om bygning som er unntatt søknadsplikt.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser byggesak 2020
Dokument: Endelig svar på ønsket innsyn - Byggemappe - 36/61 - dok 633
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...