Norske-postlister.no


Viser [26] av [26].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Regnskap 2021
Dokument: Planlegging Flå kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2021
Dokument: Inntekts område Flå kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2021
Dokument: Støtte til lavterskeltilbud for å fremme god psykisk helse hos barn og unge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2021
Dokument: Tilsagn om bredbåndstilskudd 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2021
Dokument: Presentasjon mm fra gårdsdagens møte-Husbanken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2021
Dokument: VS: Renteregulering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2021
Dokument: Budsjett/regneark 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2021
Dokument: Skattemelding MVA-komp 3. termin
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2021
Dokument: VS: Tilbakebetaling av ubrukte flommidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2021
Dokument: Informasjon om tilskudd - Tiltak rettet mot sårbare barn og unge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2021
Dokument: Utbetaling av tilskudd - BYGG I ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2021
Dokument: Tilskuddsbrev 2021 - Tiltak rettet mot sårbare barn og unge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2021
Dokument: Tilskuddsbrev for utvidet programtid/utvidet norskopplæring - integreringspakke II
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2021
Dokument: Fordeling av prosjektskjønnsmidler for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2021
Dokument: 21/1215-50 Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2021
Dokument: Grønn og bærekraftig mobilitet på destinasjoner - tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2021
Dokument: Tilskudd til refusjonskrav for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2021
Dokument: Etterlevelsesrevisjon Flå kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2021
Dokument: 2.terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2021
Dokument: Fordeling av midler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2021
Dokument: Fordeling av ekstra skjønnsmidler grunnet covid-19 for første halvår 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2021
Dokument: Utbyttebetaling for regnskapsåret 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2021
Dokument: Etterlevelsesrevisjon - Selvkost
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2021
Dokument: Utbetaling av tilskudd til uttak av prøver fra fallvilt for å kartlegge skrantesjuke (CWD) 2021 - Flå kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2021
Dokument: VS: 964951462 FLÅ KOMMUNE, RF-0009 Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon, Hovedmelding, Mars - april, 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2021
Dokument: Utbetalingsbrev våren 2021 - Videreutdanning for lærere - vikarordning og studieavgift
Søk innsyn i dokumentet/saken