Norske-postlister.no


Viser [41] av [41].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Høringsbrev - Forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Høring av endringer i byggteknisk forskrift – parselloppdeling av campingplasser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Offentlig høring av endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Støtte til rydding av stillehavsøsters og plastforsøpling i 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Veiledning til bruk av vannforskriften § 12 - med presiseringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Kommunenes ansvar og oppgaver i vannforvaltningen og behov for fortsatt samarbeid i lokale vannområder etter 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Viken fylkeskommune informerer om Buskerud Kulturarvportal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Informasjon om høring - lengde og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] vinterdrift av veg og aksellast for dumper på anleggsparseller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Den teknologiske skolesekken 2021 Tilskudd til utstyr for programmering i skolen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Nettverk for plansjefer i Viken-kommunene - svar fra Nesbyen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Høringsbrev - endring i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Oversendelse av årsregnskap og årsberetning 2020 for kommunene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Høring - gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet - tilleggsutredning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Kompensasjon til private barnehager for merutgifter under pandemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Fordeling av prosjektskjønnsmidler for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Utredning av interkommunalt samarbeid i utvalgte kommuner i Viken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (regional plan, dispensasjon) trer i kraft 1. juli 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Elgbeitetakst i Viken - Forespørsel om deltakelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Henvendelse fra Kulturdepartementet om krigsminnesmerker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Høring om ny forskrift om behandling av natur- og vannskader i Kunnskapsbanken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Statsforvalteren i Oslo og Viken ber kommunen om å sjekke status på brukere i databasen Grunnforurensning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Invitasjon til Maihaugenkonferansen 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: 21/1 Rundskriv om konsesjonslov og jordlov
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Informasjonsskriv - om kommunens adgang til å ta gebyr for behandling av utslippstillatelse for støy fra sivile skytebaner, motorsportbaner og vindmøller mv.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Fordeling av ekstra skjønnsmidler grunnet covid-19 for første halvår 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Fagsamling for kommunene - plan- og bygningsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Høring av endringer i byggteknisk forskrift om mikrohus til boligformål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Fylkeskommunens arbeid etter integreringsloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen er vedtatt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Nettverk for plansjefer i Viken-kommunene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Rutiner for oversendelse av dispensasjonssaker til Viken fylkeskommune og høringsfrister i sommerferien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Gratis bærekraftskurs for Vikens kommuner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Bruk av administrativ foretakssanksjon (overtredelsesgebyr) - Orientering om dom fra Høyesterett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Vedr. 20-121866-201 - Høring - Forslag til endringer i skiltforskriften – skilt for fartsgrensesone sykkel og endringer i forskrift om forenklet forelegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Avvik matrikkel grunnbok
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Nye jakttider - høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Plansaker etter plan- og bygningsloven - høringsfrister i sommerferien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Veiledning om sluttvurdering våren 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generell informasjon fra regionale myndigheter - 18.05.21-31.12.21
Dokument: Vedr. 20-121866-191 - NA-Rundskriv 2021/09 - Normalbestemmelser knyttet til nye skilt som kan regulere små elektriske kjøretøy
Søk innsyn i dokumentet/saken