Norske-postlister.no


Viser [1] av [1].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Høring - Forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven
Dokument: Høring av forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.)
Søk innsyn i dokumentet/saken